Chuyển đổi số PC Hải Dương

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG PHẤN ĐẤU ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Với nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ điện để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương và với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Là một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Công ty Điện lực Hải Dương đã thực hiện đề án chuyển đổi số. Hướng đến các hoạt động của Công ty được số hóa, các hoạt động chưa tự động thành tự động và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao: Hiệu quả sản xuất kinh doanh; chất lượng dịch vụ; năng suất lao động và năng lực quản trị.

Áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại Trung tâm Điều khiển xa Hải Dương

Công ty Điện lực Hải Dương đặt mục tiêu phấn đấu cùng EVNNPC trở thành một trong những doanh nghiệp số đầu tiên và hàng đầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Với mục tiêu cụ thể đó trong thời gian qua Công ty đã xây dựng đề án và bắt tay ngay vào công cuộc chuyển đổi số. Công tác chuyển đổi số đang được thực hiện đồng bộ trên nhiều lĩnh vực như: Quản lý vận hành, cung ứng điện; Kinh doanh & Dịch vụ khách hàng; Đầu tư xây dựng; Viễn thông & Công nghệ thông tin; Quản trị doanh nghiệp.

Trong năm 2021-2022, PC Hải Dương xây dựng kế hoạch chuyển đổi số đồng bộ mọi mặt sản xuất kinh doanh, dựa trên nền tảng một số chương trình lớn. Cụ thể Công ty sẽ thực hiện số hóa toàn bộ tài sản lưới điện thông qua xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS) và các công cụ khai thác, hỗ trợ khác. Triển khai số hóa toàn bộ hồ sơ sổ sách, lý lịch thiết bị, công trình xây dựng, hồ sơ khách hàng, dữ liệu thanh toán, quản trị nhân sự, công tác kế hoạch… Số hóa toàn bộ các quy trình, quy định nội bộ theo các mảng công việc: Kỹ thuật-An toàn, Kinh doanh & Dịch vụ khách hàng, Tài chính kế toán, Kế hoạch, Quản trị văn phòng, Tổ chức nhân sự, Đầu tư xây dựng, Quản lý đấu thầu… Đầu tư phát triển các dự án tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh. Trong một vài năm trở lại đây các loại hình thanh toán trực tuyến, hóa đơn điện tử cũng đã được Công ty triển khai rộng rãi đến khách hàng mua điện. Song song với đó tiếp tục chuyển đổi các hợp đồng mua bán điện sang hình thức điện tử, chữ ký số mang lại rất nhiều thuận lợi cũng như tiện ích cho khách hàng. Để công tác chuyển đổi số có thể triển khai toàn diện trong mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã chú trọng đến việc nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng.

Chia sẻ góc nhìn về chuyển đổi số đối với doanh nghiệp, ông Phạm Trung Nghĩa – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Điện lực Hải Dương cho biết: Chuyển đổi số đối với doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đáp ứng được nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Công ty xác định sẽ từng bước nâng cao năng lực của hệ thống công nghệ thông tin để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi số.

Công tác chuyển đổi số đã được EVN xác định là nhiệm vụ trọng tâm và là chủ đề của năm 2021. Trên tinh thần đó, Công ty Điện lực Hải Dương đã nhận diện là cần phải chuyển đối số một cách toàn diện, về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để sớm trở thành doanh nghiệp số.

Để có cơ sở làm tiền đề chuyển đổi số, vấn đề số hóa dữ liệu là điều quan trọng nhất, mọi thông tin về khách hàng, tài sản, con người, quy trình, chu trình nghiệp vụ…cần phải được số hóa, lưu trữ và khai thác hiệu quả. Song song việc số hóa dữ liệu, cũng cần làm sạch, chuẩn hóa, thống nhất các bộ mã để có thể liên kết các dữ liệu trong mọi lĩnh vực từ kinh doanh, dịch vụ khách hàng, quản lý vận hành, CBCNV… để làm cơ sở ứng dụng công nghệ số vào mọi mặt hoạt động SXKD.

Chuyên viên phòng Kinh doanh theo dõi hoạt động hệ thống công tơ đo xa đầu nguồn

Áp dụng các công nghệ tiên tiến, thành quả của cuộc CMCN 4.0 để có thể quản trị doanh nghiệp, quản lý vận hành trên nền số hóa, từng bước nâng cao trải nghiệm khách hành, tương tác với khách hàng, cán bộ công nhân viên trên không gian số. Song song với việc ứng dụng công nghệ số vào mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đào tạo nhận thức, nghiệp vụ vận hành, khai thác trên nền tảng số, công tác đảm bảo an toàn thông tin cũng là một trong các nhiệm vụ trọng tâm để công tác chuyển đổi số thành công. Với nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ điện để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương và với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả đồng hành công tác cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Xuân Thuận – PC Hải Dương

Tác giả: Xuân Thuận – PC Hải Dương ; xuất bản: 19/05/2021 10:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31