Văn hóa doanh nghiệp

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG ĐOÀN KẾT - SÁNG TẠO - VƯỢT KHÓ - PHÁT TRIỂN

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động 1-5. Tháng 5 cũng là “Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”, Công đoàn cùng chuyên môn Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương triển khai kế hoạch số 100/KH-CĐĐLVN với chủ đề “Đoàn kết, Sáng tạo, Vượt khó, Phát triển” thường xuyên liên tục tổ chức các hoạt động thiết thực phát huy hiệu quả năng suất lao động, được đông đảo đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đón nhận, được cấp ủy đảng, chính quyền, chuyên môn quan tâm, ủng hộ.

Tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên và người lao động (NLĐ) tham gia các hoạt động nhân Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động đến 100% CBCNV của Công ty.  Đồng thời tập trung thực hiện bốn hoạt động trọng tâm gồm: Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; Chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ” với đoàn viên, người lao động; Tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động”; Tổ chức tuyên dương đoàn viên, CNVCLĐ mang lại cảm xúc ấm áp và hạnh phúc cho đoàn viên, NLĐ.

Ban Thường vụ Công đoàn PC Hải Dương thăm hỏi CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại ĐL Nam Sách nhân tháng Công nhân

Cụ thể Công đoàn Công ty trích Quỹ nhân đạo của Công ty để thăm hỏi CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tháng công nhân cho 19 đồng chí CBCNV đơn vị với số tiền 38 triệu đồng. Kịp thời khen thưởng cho tập thể Ban nữ công và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020. Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nữ CNVC-LĐ năm 2020 cho 435 đồng chí. Trong năm 2021 Công ty đã có 13 cá nhân được khen thưởng danh hiệu “công nhân lao động giỏi” của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Trích 274,2 triệu đồng từ nguồn kinh phí Công đoàn để cấp cho các đơn vị triển khai các hoạt động động viên công nhân lao động đang tích cực thi đua trong lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao.

Đoàn công tác của Công đoàn PC Hải Dương trao quà thăm hỏi CN có hoàn cảnh khó khăn tại ĐL Chí Linh

Thông qua các hoạt động và chương trình thiết thực đã góp phần tạo động lực để CNVCLĐ trong Công ty phát huy tính sáng tạo, xây dựng thói quen phát hiện vấn đề và ý thức cải thiện, nâng cao năng lực làm việc góp phần cùng đơn vị vượt khó, phát triển và đạt mục tiêu cho sự phát triển bền vững của Công ty Điện lực Hải Dương.

Xuân Thuận – PC Hải Dương

Tác giả: Xuân Thuận - PC Hải Dương ; xuất bản: 11/05/2021 08:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31