Thông tin dự án

CÔNG TRÌNH: Xây dựng mới đường dây 35kV từ TBA 110kV E8.7 để san tải cho lộ 377E8.7

CÔNG TRÌNH: Xây dựng mới đường dây 35kV từ TBA 110kV E8.7 để san tải cho lộ 377E8.7

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

Huyện Ninh Giang- tỉnh Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Công ty cổ phần tư vấn ĐPT

NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT

Công ty cổ phần điện Nhật minh

NHÀ THẦU THI CÔNG

Công ty cổ phần thí nghiệm thiết bị điện Việt Nam

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới 400m đường cáp ngầm 35kV.

- Xây dựng mới 4.715m đường dây trên không 35kV.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

10.350.494.026 VNĐ

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

6/8/2020

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúi  IV/2020

CÁN BỘ QUẢN LÝ

DỰ ÁN

Họ và Tên: Nguyễn Xuân Thời

Điện thoại: 0981.11.55.85;

Email: xuanthoihd@gmail.com

Tác giả: ; xuất bản: 26/08/2020 09:59
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31