Thông tin dự án

CÔNG TRÌNH: Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện Ninh Giang năm 2022

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

CÔNG TRÌNH: Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện

Ninh Giang năm 2022

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

 

Huyện Ninh Giang- tỉnh Hải Dương, huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hải Dương

NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT

Công ty CP tư vấn, xây dựng và dịch vụ điện Việt

NHÀ THẦU THI CÔNG

 

Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Điện Miền Bắc.

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới 6,03 km tuyến đường dây trung áp trên không.

- Xây dựng mới 0,59 km tuyến đường dây trung áp cáp ngầm.

- Xây dựng 09 TBA, trong đó

+ 01 TBA treo 180kVA-35/0,4kV

+ 07 TBA treo 400kVA-35(22)/0,4kV

+ 01 TBA trụ trung hạ thế tích hợp có công suất 400kVA-35(22)/0,4kV.

- Xây dựng mới và cải tạo 2,75 km tuyến đường dây hạ áp từ các trạm biến áp xây dựng mới để cấp điện vào đường dây hạ áp hiện có.

- Thu hồi cột, xà, sứ, dây và thiết bị không sử dụng đến sau cải tạo.

 

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 

 13.824.941.464 đồng.

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

 

12/7/2021

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúy  IV/2021

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Nguyễn Quốc Khánh

Điện thoại: 0911.855.556;

Email: khanhnqhdpc@gmail.com

Tác giả: ; xuất bản: 14/07/2021 03:24
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31