Thông tin dự án

CÔNG TRÌNH: Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện Nam Sách, huyện Kim Thành năm 2022

                                                            THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

CÔNG TRÌNH: Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện Nam Sách, huyện Kim Thành năm 2022

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

 

Huyện Nam Sách, Kim Thành- tỉnh Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hải Dương

NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng điện và hạ tầng kỹ thuật.

NHÀ THẦU THI CÔNG

 

Công ty cổ phần công nghiệp điện Xuân Đức.

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới 4,4 km đường dây trung thế 35kV.

- Xây dựng mới và cải tạo 10 TBA trong đó:

+ 01 TBA kiểu trụ đỡ MBA kết hợp làm tủ trung thế và tủ hạ thế

+ 09 TBA kiểu treo trên 02 cột BTLT.

- Xây dựng mới và cải tạo 1.560m tuyến đường dây hạ áp từ các trạm biến áp xây dựng mới để ra cấp điện vào đường dây hạ áp hiện có.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 

12.752.520.594 VNĐ

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

 

23/12/2021

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúi  I/2022

CÁN BỘ QUẢN LÝ

DỰ ÁN

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thời, Bùi Duy Tùng

Điện thoại: 0981.115.585; 0931.089.998

Email: xuanthoihd@gmail.com

 

Tác giả: ; xuất bản: 29/12/2021 03:41
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31