Thông tin dự án

CÔNG TRÌNH: Xây dựng Đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện Tứ Kỳ năm 2022

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

CÔNG TRÌNH: Xây dựng Đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện

Tứ Kỳ năm 2022

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

 

Huyện Tứ Kỳ- tỉnh Hải Dương.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hải Dương

NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT

Công ty CP tư vấn, xây dựng và dịch vụ điện Việt

NHÀ THẦU THI CÔNG

 

Công ty cổ phần xây lắp điện và ĐTXD Hoàng Ngân

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới 3,869 km tuyến đường dây trung áp trên không.

- Xây dựng mới 0,489 km tuyến đường dây trung áp cáp ngầm.

- Xây dựng mới 8 TBA và 01 tủ RMU 35kV trong đó:

+ 01 TBA treo có công suất 180kVA-35/0,4kV.

+ 01 TBA treo trên 1 cột có công suất 180kVA-35/0,4kV.

+ 02 TBA treo có công suất 320kVA-35(22)/0,4kV.

+ 03 TBA treo có công suất 400kVA-35(22)/0,4kV.

+ 01 TBA trụ hạ thế tích hợp có công suất 400kVA-35(22)/0,4kV.

+ 01 RMU 35kV loại 2 ngăn compact gồm 1 ngăn lộ dao cắt tải lộ đến và 1 ngăn lộ bảo vệ máy biến áp.

- Xây dựng mới và cải tạo 3,169 km tuyến đường dây hạ áp từ các trạm biến áp xây dựng mới để cấp điện vào đường dây hạ áp hiện có.

- Thu hồi cột, xà, sứ, dây và thiết bị không sử dụng đến sau cải tạo.

 

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 

12.205.900.933 đồng.

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

 

23/7/2021

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúy  IV/2021

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Nguyễn Quốc Khánh

Điện thoại: 0911.855.5556;

Email: khanhnqhdpc@gmail.com

Tác giả: ; xuất bản: 23/07/2021 10:22
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31