Thông tin dự án

CÔNG TRÌNH: Cải tạo,xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện Bình Giang năm 2021

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

CÔNG TRÌNH: Cải tạo,xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện Bình Giang năm 2021

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

 

Huyện Bình Giang- tỉnh Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hải Dương

NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT

Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư Việt Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

 

Công ty CP xây dựng điện và tư vấn phát triển công nghiệp Việt Á

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới và cải tạo 1,792km ĐZ trên không 35kV.

- Xây dựng mới 02 TBA và cải tạo 01 TBA (trạm treo trên 02 cột BTLT)

- Xây dựng mới + cải tạo 0,599km ĐZ 0,4kV xuất tuyến hạ thế sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x120 làm xuất tuyến hạ thế.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 

3.748.002.000 VND

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

 

30/11/2020

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúy  I/2021

CÁN BỘ QUẢN LÝ

DỰ ÁN

Họ và Tên: Vũ Công Hòa

Điện thoại: 0919.151.888;

Email: hoa.vucong@gmail.com

 

Tác giả: Ban QLDA - PCHD ; xuất bản: 28/12/2020 04:24
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31