Chuyển đổi số PC Hải Dương

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, THÍCH ỨNG VỚI TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

Quản lý và vận hành hệ thống phân phối điện tại 27 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Hà Giang (trừ Thủ đô Hà Nội) với 204 huyện, thị thuộc khu vực trung du, miền núi, biên giới, hải đảo là áp lực rất lớn đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Trong tổng số 26.369 cán bộ, công nhân viên, Tổng Công ty có tới hơn 18.000 người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (Nguồn: cuocsongantoan.vn).

Xin kính mời quý đọc giả xem nội dung chi tiết tại đây.

Tác giả: ; xuất bản: 30/11/2021 03:12
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31