Tin Hải Dương PC

CHỦ ĐỘNG NÂNG CAO CẢNH BÁO AN TOÀN ĐIỆN LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ 110KV

Việc bảo vệ hành lang bảo vệ lưới điện cao áp là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc quản lý vận hành đường dây an toàn. Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Hải Dương đã thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế các vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp như tuyên truyền, vận động người dân, các cơ quan, tổ chức nơi có đường dây đi qua thực hiện tốt Nghị Định 14/2014/ NĐ-CP bằng cách phát tờ rơi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, lắp đặt biển báo giao thông biển W239 “Cảnh báo đường cáp điện ở phía trên”. Qua đó nâng cao ý thức của người dân không vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp. Cụ thể trong ngày 03 và 04 tháng 6 năm 2021 Đội làm việc với chính quyền địa phương đã tiến hành lắp đặt biển báo giao thông biển W239 “Cảnh báo đường cáp điện ở phía trên” trên địa bàn TP Chí Linh, TX Kinh Môn.

Thời gian tiếp theo Đội QLHV lưới điện cao thế tiếp tục kiểm tra, rà soát trồng mới, thay thế và bổ sung hoàn thiện việc lắp đặt biển báo trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ những cách làm trên, đã cảnh báo, ngăn ngừa, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp, đường dây 110kV vận hành an toàn ổn định liên tục, góp một phần vào hoàn thành các chỉ tiêu mà Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao cho Công ty Điện lực Hải Dương.  

Đội QLVHLĐCT Hải Dương

Tác giả: Đội QLVHLĐCT Hải Dương ; xuất bản: 05/06/2021 03:14
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31