Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2016

(theo phụ lục VII của Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

 

I. TỔNG QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

- Địa chỉ: số 33 Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương

- Điện thoại: 03202220611 - 03202220389; Fax: 03202.220613

- Mã số thuế doanh nghiệp: 0800356171

- Vốn điều lệ: 561.000.000.000 VND

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, hạch toán độc lập theo Quyết định số 213/2004/QĐ-TTg ngày 20/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ; chuyển giao quyền và nghĩa vụ đại diện Chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam sang Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo quyết định số 164/QĐ-EVN ngày 31/3/2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

+ Ngành, nghề kinh doanh:

- Sản xuất điện, truyền tải, phân phối điện;

- Lắp đặt hệ thống điện;

- Xây dựng, cải tạo, quản lý, vận hành lưới điện có điện áp đến 110kV, công trình viễn thông.

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: Đầu tư, xây dựng các công trình lưới điện có điện áp đến 110kV, công trình viễn thông và công nghệ thông tin, công trình công nghiệp và dân dụng; tư vấn, lập dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, thẩm định dự án, giám sát thi công công trình xây lắp; tư vấn xây dựng các công trình lưới điện, viễn thông;

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho quản lý, vận hành và sửa chữa lưới điện.

- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ: Thiết kế các công trình điện năng, giám sát công trình điện năng, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện áp đến 110kV, …

2. Mô hình cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý điều hành của Công ty:

Công ty hoạt động với mô hình Chủ tịch Công ty. Trong đó Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty. Cơ cấu tổ chức hiện nay của Công ty bao gồm: 

- Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty;

- Kiểm soát viên Công ty;

- Các Phó giám đốc Công ty;

- Kế toán trưởng Công ty;

- Bộ máy giúp việc (Văn phòng và 12 phòng chuyên môn nghiệp vụ);

- Các Đơn vị trực thuộc (12 Điện lực, 02 Trung tâm, 03 Xí nghiệp và 01 Ban quản lý dự án).

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2016

TT

Tên doanh nghiệp

Giữ nguyên

Thoái vốn

Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo

Tỷ lệ Nhà nước nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn

Kế hoạch năm tiếp theo

Ghi chú

Hoàn thành trong năm báo cáo

Chưa hoàn thành

CPH

Các hình thức khác

Thành lập Ban chỉ đạo

Đang xác định giá trị DN

QĐ công bố giá trị DN

QĐ phê duyệt phương án

Đã IPO

Đại hội đồng cổ đông lần 1

Tên hình thức

Đã có QĐ phê duyệt

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

A

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giữ nguyên Công ty TNHH MTV

 

B

Các đơn vị trực thuộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Điện lực TPHD

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Điện lực Cẩm Giàng

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Điện lực Bình Giang

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Điện lực Thanh Miện

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Điện lực Ninh Giang

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Điện lực Gia Lộc

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Điện lực

Tứ Kỳ

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Điện lực Chí Linh

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Điện lực Nam Sách

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Điện lực Kinh Môn

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Điện lực Kim Thành

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Điện lực Thanh Hà

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Ban QLDA

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Xí nghiệp LĐCT

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Xí nghiệp SCTB

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Xí nghiệp XLĐ

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Trung tâm Thí nghiệm điện

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Trung tâm TVKT

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải văn bản tại đây 

Tác giả: ; xuất bản: 07/04/2017 03:27
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31