Văn hóa doanh nghiệp

Bài 4. Văn hóa ứng xử với đồng nghiệp

Cần phải biết cách phối hợp với các đồng nghiệp, nếu có sự ủng hộ và phối hợp công việc nhịp nhàng giữa các đồng nghiệp thì không chỉ tạo ra môi trường làm việc tốt, tiến độ nhanh mà đó còn thể hiện văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp của bạn như thế nào.

Trong quan hệ đồng nghiệp nếu xây dựng được tình cảm, ấn tượng tốt ngay phút ban đầu thì sẽ rất có lợi cho cá nhân, cũng như tập thể, cùng nhau hướng đến mục tiêu chung của tổ chức. Cơ sở lâu dài trong việc xây dựng tình đồng nghiệp trong nội bộ doanh nghiệp tùy thuộc rất lớn vào văn hóa doanh nghiệp. Giao tiếp ứng xử không chỉ là những câu nói, cử chỉ mang tính xã giao mà chứa dựng trong nó là sự thúc đẩy hợp tác hướng vào công việc.

Ứng xử với đồng nghiệp đi từ sự chân thành, tôn trọng lẫn nhau và trên tinh thần đoàn kết, vì mục tiêu chung của doanh nghiệp sẽ lan tỏa nét văn hóa đẹp, xây dựng môi trường làm việc lý tưởng.

BỘ QUI TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA EVN

Điều 15. Ứng xử với đồng nghiệp

1. Đề cao tình đồng nghiệp

a) Tôn trọng, bảo vệ uy tín của đồng nghiệp; chân thành tham gia góp ý và biết lắng nghe ý kiến góp ý của của đồng nghiệp.

b) Cùng đồng nghiệp xây dựng môi trường làm việc đoàn kết và thân thiện.

c) Không ghen ghét, đố kỵ, gây mất đoàn kết nội bộ.

d) Thường xuyên trao đổi, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

2. Chia sẻ và hợp tác một cách chuyên nghiệp

a) Chủ động chia sẻ thông tin, hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp trong công việc một cách hiệu quả nhất.

b) Sẵn sàng chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp trong công tác và cuộc sống.

c) Không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho đồng nghiệp.

Tác giả: ; xuất bản: 24/02/2023 09:07
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31