Văn hóa doanh nghiệp

Bài 3. Văn hóa ứng xử của cấp dưới đối với cấp trên

Cấp dưới cần biết cách thể hiện vai trò của mình trước cấp trên: cần phải hiểu được nhà quản lý mong đợi ở họ điều gì để có thể đáp ứng một cách tốt nhất.

Tôn trọng và cư xử đúng mực đối với cấp trên, làm tốt công việc của mình: nhân viên cần thể hiện được năng lực cũng như trình độ của mình, làm việc có trách nhiệm, hoàn thành tốt công việc được giao. Cố gắng hoàn thành công việc của mình hoàn hảo hơn sự kỳ vọng của cấp trên và chấp nhận những thử thách mới, từ đó sẽ học hỏi được thêm nhiều điều, làm việc với tinh thần đồng đội và luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu chung và xây dựng một tập thể đoàn kết.

BỘ QUI TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA EVN

Điều 17. Ứng xử của cấp dưới đối với cấp trên

1. Tuân thủ và chấp hành

a) Chấp hành nghiêm túc sự phân công, quyết định, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

b) Khi nhận thấy các quyết định, chỉ đạo không phù hợp với thực tế, làm ảnh hưởng đến lợi ích chung, hoặc trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với cấp trên để xem xét; nếu cấp trên không thay đổi thì phải chấp hành và có quyền bảo lưu ý kiến của mình, đồng thời báo cáo ngay lên lãnh đạo cao hơn.

2. Trung thực và tin cậy

a) Chủ động, kịp thời báo cáo trung thực với cấp trên về tình hình thụ lý công việc; đảm bảo sự chính xác và đáng tin cậy của thông tin báo cáo.

b) Kịp thời báo cáo cấp trên những vấn đề không còn phù hợp với thực tiễn.

3. Đúng mực và thẳng thắn

a) Tôn trọng ý kiến của cấp trên; giữ gìn và bảo vệ uy tín, danh dự của cấp trên.

b) Thể hiện sự nghiêm túc, đúng mực, tôn trọng khi giao tiếp, làm việc với cấp trên.

c) Khi có ý kiến đóng góp cần trình bày trực tiếp, thẳng thắn và thiện chí. Không lợi dụng việc góp ý, phê bình hoặc sử dụng đơn thư nặc danh làm tổn hại uy tín của cấp trên.

Tác giả: ; xuất bản: 24/02/2023 09:05
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31