Kế hoạch SXKD & đầu tư phát triển

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021

 
 1. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020 VÀ 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016-2020
 1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương được thực hiện trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước tiếp tục có nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 trên toàn cầu.

Để phấn đấu hoàn thành chủ đề của năm là "Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020”, Công ty đã nêu cao quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và chú trọng vào công tác kinh doanh – dịch vụ khách hàng, nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận các cơ hội của cuộc CMCN 4.0, khởi động chuyển đổi số, tăng cường văn hóa doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh hoàn thành toàn diện kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016 – 2020 được Tổng Công ty giao.

Trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, tuy gặp nhiều những khó khăn, thách thức nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã phấn đấu và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, kinh tế kỹ thuật của Tổng Công ty giao, cụ thể như sau:

1. Công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng

Công ty đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sự phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân, góp phần phát triển và tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hải Dương. Công tác dịch vụ khách hàng có nhiều chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt. Cụ thể như sau:

. Văn bản tải tại đây

Tác giả: ; xuất bản: 25/01/2021 03:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31