Kế hoạch SXKD & đầu tư phát triển

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

 

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương được thực hiện trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển so với năm 2018. Với chủ đề năm là "Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” để điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của đơn vị và đây cũng là năm Công ty vẫn chú trọng vào công tác kinh doanh – dịch vụ khách hàng, nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận các cơ hội của cuộc CMCN 4.0, khởi động chuyển số, tăng cường văn hóa doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 tuy có nhiều những khó khăn, thách thức nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã phấn đấu và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, kinh tế kỹ thuật của Tổng Công ty giao, cụ thể như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Công tác kinh doanh điện năng: Công ty đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sự phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân trong Tỉnh. Cung cấp kịp thời nhu cầu điện cho sản xuất và kinh doanh góp phần phát triển và tăng trưởng kinh tế. Công tác dịch vụ khách hàng có nhiều chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt. Cụ thể:

. Xem nội dung chi tiết tại đây

Tác giả: ; xuất bản: 03/02/2020 10:41
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31