Văn hóa doanh nghiệp

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI CNVC-LĐ TẠI ĐIỆN LỰC KINH MÔN

Trong thời đại phong kiến, người phụ nữ chỉ làm nhiệm vụ nội trợ, chăm sóc chồng con, phụng dưỡng bố mẹ chồng, không hề được tham gia các hoạt động xã hội, sống khép mình theo khuôn khổ “tam tòng, tứ đức”. Nhưng giờ đây, theo sự thay đổi chung của thời đại, người Phụ nữ ngoài trách nhiệm truyền thống là làm con, làm dâu, làm mẹ, làm vợ… đã thực sự bước vào xã hội với nhiều vai trò khác nhau trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học kỹ thuật… và phụ nữ đã và đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, doanh nghiệp… được sự quan tâm của cấp uỷ đảng, chính quyền đã rà soát xây dựng và giới thiệu nguồn đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ đáp ứng đủ trình độ, năng lực lãnh đạo để bổ nhiệm giữ vị trí chủ chốt, quy trình đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan. Đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp từng bước được trẻ hoá, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị ngày càng chiếm tỷ lệ cao và có địa vị xã hội nhưng vẫn không quên thiên chức làm vợ, làm mẹ, đó chính là hiện thân của phụ nữ trong thời đại mới, hội đủ các yếu tố “công, dung, ngôn, hạnh”.

Dưới sự chỉ đạo thực hiện của Công ty Điện lực Hải Dương (PCHD), Điện lực Kinh Môn (PCHD) tích cực và chủ động thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực, thực hiện cân đối, duy trì tỷ lệ nam, nữ trong các đơn vị lao động trực thuộc Điện lực và đặc biệt là tăng tỷ lệ nam, nữ trong nhóm lao động quản lý. Nâng cao năng lực đồng thời tạo động lực phát triển của cả lao động nam và nữ để đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tiến trình chuyển đổi số, đồng thời nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của toàn thể CBCNV, góp phần vào sự phát triển bền vững của đơn vị.

Điện lực Kinh Môn tăng cường nâng cao hiểu biết, nhận thức bình đẳng giới trong CNVC - LĐ

Những năm qua, Đảng và nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về quyền bình đẳng trên lĩnh vực bình đẳng giới như: Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình…mà trọng tâm là Luật bình đẳng giới và thông qua các công ước quốc tế như công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em … nhờ đó mà phụ nữ và trẻ em đều được bảo vệ.

Tuy nhiên, định kiến giới và tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại khá phổ biến ở trong gia đình và một bộ phận dân cư trong xã hội. Trên thực tế, thời gian làm việc của phụ nữ trong gia đình thường dài hơn nam giới, nam giới vẫn được coi là trụ cột gia đình, có quyền quyết định các vấn đề lớn và là người đại diện ngoài cộng đồng. Còn các công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình thường được coi là “thiên chức” của phụ nữ.

Để tiếp tục ổn định trong công tác bình đẳng giới tại đơn vị. Hiện Điện lực Kinh Môn có 82 người lao động, trong đó 14 lao động nữ chiếm 17,07%. Điện lực đã triển khai các giải pháp thực hiện như chú trọng công tác đào tạo, cải thiện năng lực của lao động trong đơn vị, đặc biệt là lao động nữ, tăng cường sự tham gia của nữ giới trong các vị trí quản lý tại Điện lực. Ngoài ra, trong công tác quy hoạch cán bộ hàng năm, chú trọng cân đối tỷ lệ bình giới để đặt chỉ tiêu trong công tác quản lý gắn với việc đánh giá hiệu quả của lãnh đạo quản lý các đơn vị trực thuộc. Chú trọng công tác truyền thông nội bộ để nâng cao hiểu biết, nhận thức bình đẳng giới trong tầng lớp lao động, quản lý tại đơn vị.

Như vậy trách nhiệm bình đẳng giới không chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cá thể, mà là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi mái ấm gia đình và toàn xã hội; là cơ sở quan trọng để kiến thiết xây dựng mái ấm gia đình “no ấm, bình đẳng, văn minh và niềm hạnh phúc”, một xã hội văn minh và niềm hạnh phúc./.

Xuân Chung - ĐLKM

Tác giả: ; xuất bản: 03/04/2024 05:04
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31