Tin Hải Dương PC

Kết luận kiểm tra, kiểm soát thực hiện nghiệp vụ kinh doanh và dịch vụ khách hàng tại Công ty Điện lực Hải Dương

Ngày 16/8/2022 đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Bắc (NPC) do ông Lê Văn Trang – Phó tổng Giám đốc chủ trì đã làm việc với Công ty Điện lực Hải Dương về nội dung kết luận kiểm tra công tác thực hiện nghiệp vụ kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên ban Kinh doanh; ban Kiểm tra giám sát; các Kiểm soát viên và trung tâm chăm sóc khách hàng. Về phía Công ty Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) có ông Phạm Trung Nghĩa – Giám đốc Công ty và các ông phó Giám đốc; Trưởng các phòng ban liên quan cùng Giám đốc các Điện lực trực thuộc.

H4960

Ông Lê Văn Trang - Phó tổng Giám đốc chủ trì buổi làm việc 

Tại cuộc họp đã được nghe trình bày nội dung kiểm tra, kiểm soát của Đoàn công tác Tổng công ty tại Công ty Điện lực Hải Dương từ ngày 18/7 đến 22/7/2022. Đánh giá ghi nhận kết quả của đoàn sau kiển tra nhận thấy trong công tác Kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH), PC Hải Dương thực hiện tốt, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu NPC giao. PC Hải Dương đã chủ động triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các chỉ đạo của EVN; NPC về công tác KD&DVKH, đặc biệt trong các lần điều chỉnh giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh covid-19 trong năm 2021, điều chỉnh thuế VAT từ 01/02/2022; công tác chuẩn hóa thông tin khách hàng; lắp đặt công tơ điện tử hoàn thiện đo xa năm 2021 được thực hiện nghiêm túc quán triệt triển khai cụ thể đến từng đơn vị Điện lực trực thuộc.

Ông Phạm Tuấn Ngọc – Phó Giám đốc phục trách kinh doanh phát biểu, với sự chỉ đạo quan tâm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo và CBCNV Công ty Điện lực Hải Dương đã cố gắng hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà NPC đã giao mặc dù phải đối mặt với những khó khăn tác động của đại dịch Covid-19 và tình hình thiếu nguồn cung điện do biến đổi khí hậu và thiên tai gây ra. Năm 2022 tuy dịch bệnh covis-19 đã được kiểm soát nhưng với tác động của thời tiết khắc nghiệt và tình hình chính trị chiến sự trên thế giới, trong khu vực tác động đến nguồn cung và giá nguyên vật liệu tăng cao, chi phí giá thành lớn ảnh hưởng đến đời sống của người lao động. Hiện PC Hải Dương đang quản lý 621.180 công tơ, các chỉ tiêu điện thương phẩm đạt 2.981.84 triệu kwh; tổn thất điện năng (theo thương phẩm) đạt 4,46%; giá điện bình quân 1.744,75 đồng/kwh tỷ lệ thu nộp tiền điện đạt 100,1%, đến nay Công ty Điện lực Hải Dương đã lắp đặt và đưa vào sử dụng công tơ điện tử đo xa đạt tỷ lệ 76% theo kế hoạch.

H21960

Ông Phạm Tuấn Ngọc - phó Giám đốc phục trách Kinh doanh phát biểu tại cuộc họp

Công ty Điện lực Hải Dương đã triển khai thực hiện tốt các chương trình của EVN và NPC về “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ”, “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, PC Hải Dương đã tích cực ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) để nâng cao chất lượng phục vụ khách và triển khai đến các Điện lực như: Kết nối trực tiếp Điện lực với Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty qua phần mềm CRM để phối hợp giám sát quá trình xử lý yêu cầu của khách hàng; thực hiện cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến; thanh toán tiền điện qua Internet banking, trích nợ tự động; triển khai cấp điện bằng máy tính bảng; hoàn thiện công nghệ đo xa tại các đầu nguồn/điểm ranh giới/trạm công cộng;…Các đơn vị đã khai thác hiệu quả công tơ điện tử và dữ liệu của hệ thống đo xa để xác định tổn thất từng chu kỳ, tự động cập nhật dữ liệu để phát hiện trước và khoanh vùng xử lý sự cố; đồng thời giúp khách hàng giám sát được lượng điện tiêu thụ, sử dụng điện tiết kiệm, an toàn.

Tại cuộc họp ông Phạm Trung Nghĩa- Giám đốc Công ty cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và sự phối hợp giúp đỡ của các ban Tổng công ty cùng PC Hải Dương hoàn thành các nhiệm vụ và NPC giao. Ghi nhận nội dung đánh giá, kết quả làm việc của đoàn công tác với các đơn vị trực thuộc. Đồng thời chủ động chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc khắc phục các tồn tại khiếm khuyết đoàn công tác đã nêu cũng như tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong PC Hải Dương đoàn kết tập trung và nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được NPC giao trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

H3960 

Ông Phạm Trung Nghĩa - Giám đốc Công ty phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp ông Lê Văn Trang - Phó tổng Giám đốc đánh giá cao kết quả đạt được của PC Hải Dương trong thời gian qua, các đơn vị đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghiệp vụ kinh doanh và dịch vụ khách hàng, thực hiện tốt công tác giảm tổn thất điện năng. Tuy nhiên cần nghiêm túc chấn chỉnh những mặt còn thiếu sót trong quá trình thực hiện và đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm tra giám sát thực hiện đúng quy trình kinh doanh do EVN và NPC đề ra. PC Hải Dương tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt mọi chủ chương, chỉ đạo của NPC trong tất cả các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản kỹ thuật vận hành và nhân sự để hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ khách hàng, đồng thời chú trọng tuyên truyền tiết kiệm điện, đẩy mạnh áp dụng công nghệ số đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD năm 2022. Đồng thời chỉ đạo các Ban NPC phối hợp cùng PC Hải Dương trong công tác thí điểm điều chỉnh thời gian chốt chỉ số công tơ theo kế hoạch đề ra; công tác tiêu hủy chì niêm phong cũng như ban hành biểu mẫu sổ phục vụ công tác quản lý kìm chì và các công tác khác. Đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ trong quy trình, quy định cũng như cải cách đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của PC Hải Dương. 

Anh Xuân – PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 17/08/2022 11:04
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31