Văn bản pháp luật

Tìm kiếm văn bản:

 Tên văn bảnNgày ban hành
TT 06/2021/TT-BCT 03/11/2021
Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 13/04/2020
Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg ngày 5/3/2020 09/03/2020
Quyết định về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện 25/03/2019
Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 8/1/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại 15/02/2019
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 05/10/2018
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều cúa Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 12/09/2018
Quyết định Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới 10/07/2018
Quyết định Quy định về giá bán điện 30/11/2017
39 /TT/BCT/2015 - Quy định hệ thống điện phân phối 27/11/2017
42/2015/TT-BCT-Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện 27/11/2017
24/2016/TT-BCT - Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiết kiệm điện năng 16/01/2017
33/2014/TT-BCT - Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng 25/11/2014
15/2014/TT-BCT - Quy định về mua, bán công suất phản kháng 28/05/2014
14/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện 26/02/2014
137/2013/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 10/12/2013
Thông tư Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 14/11/2013
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 21/10/2013
24/2012/QH13 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 01/07/2013
Luật Đo lường 11/11/2011
32/2010/TT- BCT - Quy định hệ thống điện phân phối 15/09/2010
68/2010/NĐ-CP - Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực 01/08/2010
Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 17/06/2010
27/2009/TT- BCT - Quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh 01/11/2009
28/2004/QH11 - Luật điện lực 01/07/2005
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

Thư viện Video