Chờ mưa Chờ mưa (13/06/2023)

Bài thơ Chờ mưa của tác giả Nguyễn Anh Xuân - Văn phòng (PC Hải Dương) là cảm xúc về sự biến đổi khí hậu, hiện tượng El nino tác động đến cuộc sống con người. Bài thơ cũng là lời sẻ chia đến tất cả chúng ta hãy chung tay cùng ngành điện tiết kiệm tiết kiệm...

ĐIỀU CON MONG ĐIỀU CON MONG (19/05/2023)

Bài thơ ĐIỀU CON MONG của tác giả thực sự xúc động, khi nói lên sự vất vả người cha làm nghề Thợ điện. Bài thơ cũng là lời sẻ chia đến khách hàng sử dụng điện hãy chung tay cùng ngành Điện trong giai đoạn khó khăn này.

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31