Điện lực Nam Sách (PC Hải Dương) triển khai hoạt động tri ân khách hàng năm 2021 Điện lực Nam Sách (PC Hải Dương) triển khai hoạt động tri ân khách hàng năm 2021 (07/01/2022)

Thực hiện chương trình “Tháng tri ân khách hàng” năm 2021, ngay từ những ngày đầu tháng 12/2021 Điện lực Nam Sách - PC Hải Dương đã chủ động khảo sát; lập phương án để triển khai đồng bộ với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31