PC Hải Dương: Tập huấn Chuyên gia đánh giá nội bộ Chương trình thực hành tốt 5S PC Hải Dương: Tập huấn Chuyên gia đánh giá nội bộ Chương trình thực hành tốt 5S (16/09/2016)

Ngày 15 tháng 9 năm 2016, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) phối hợp với Viện năng suất Việt Nam (VNPi) tổ chức lớp tập huấn “Chuyên gia đánh giá nội bộ Chương trình thực hành tốt 5S” tại Hội trường Điện lực Tp Hải Dương.

PC Hải Dương tổ chức Lễ phát động “Thực hiện Chương trình 5S tại Cơ quan Công ty” PC Hải Dương tổ chức Lễ phát động “Thực hiện Chương trình 5S tại Cơ quan Công ty” (27/08/2016)

Để việc thực hành Chương trình 5S chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, sáng ngày 27/8/2016, Công ty Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) đã tổ chức Lễ phát động “Thực hiện Chương trình 5S tại Cơ quan Công ty”.

PC Hải Dương: Đào tạo nhận thức triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 5S PC Hải Dương: Đào tạo nhận thức triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 5S (04/08/2016)

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 5S - Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến đang được áp dụng mạnh mẽ tại các doanh nghiệp sẽ có tác động lớn đến hành vi và thói quen cũ, hình thành thói quen và tác...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31