DỊCH VỤ HỖ TRỢ

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Các dịch vụ hỗ trợ và trách nhiệm thực hiện của ĐL/CTĐL/TT.CSKH cung cấp bao gồm:

Mẫu giấy đăng ký dịch vụ điện (bấm tải về)

STT

Loại hình dịch vụ

Thời gian giải quyết của ĐL/CTĐL/ TT.CSKH 

Chi phí dịch vụ

1

Tra cứu thông tin

Khi nhận được yêu cầu

Miễn phí

 1. Lịch ngừng giảm cung cấp điện
 1. Thủ tục cấp điện
 1. Thủ tục liên quan đến HĐMBĐ
 1. Chỉ số công tơ, hóa đơn tiền điện
 1. Nợ tiền điện
 1. Điểm thu và hình thức thu tiền điện
 1. Khác

2

Tư vấn sử dụng điện

 1. Lựa chọn dây dẫn điện, thiết bị điện trong gia đình
 2. Sử dụng điện an toàn
 3. Sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả

Khi nhận được yêu cầu

Miễn phí

3

Tư vấn Thiết kế, xây dựng, nghiệm thu, bảo trì/bảo dưỡng, vận hành công trình điện

 1. Lắp đặt dây dẫn từ sau công tơ đến nhà Khách hàng
 2. Thiết kế, xây lắp công trình điện
 3. Nghiệm thu công trình điện
 4. Bảo trì/Bảo dưỡng công trình điện
 5. Vận hành công trình điện

Theo hợp đồng ký kết

Theo hợp đồng ký kết

4

Giải đáp kiến nghị của Khách hàng

Khi nhận được yêu cầu

Miễn phí

 

 1. Mất điện
 2. Thủ tục cấp điện

 

 1. Giá bán điện
 2. Hóa đơn tiền điện

 

 1. Ghi chỉ số công tơ
 2. Thông tin về thiết bị đo đếm
 3. Các loại chi phí

 

 1. Thái độ của Cán bộ nhân viên

 

 1. Các vấn đề liên quan đến cung cấp điện và sử dụng điện

 

 

 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

Thư viện Video