Thư viện ảnh

Hội nghị Người lao động năm 2018

 

Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về tham dự Hội nghị

 

Ông Trần Văn Cường – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2017 và triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2018

 

Ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu tại Hội nghị

 

Ông Phạm Tuấn Ngọc - Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động thi đua năm 2018

 

Ông Phạm An Ngọc - Giám đốc Xí nghiệp lưới điện cao thế phát biểu tham luận tại Hội nghị

Thư viện Video