Đại hội Chi bộ phòng Quản lý đầu tư nhiệm kỳ năm 2022-2025 Đại hội Chi bộ phòng Quản lý đầu tư nhiệm kỳ năm 2022-2025

Thực hiện hướng dẫn số 43-HD/ĐU ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Đảng uỷ Công ty Điện lực Hải Dương về việc tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025, ngày 08/9/2022 tại Hội trường tầng 12 Trụ sở Công ty, Chi bộ Quản lý đầu tư đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ...

Đại hội chi bộ phòng Quản lý đấu thầu nhiệm kỳ 2022-2025 Đại hội chi bộ phòng Quản lý đấu thầu nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện hướng dẫn số 43-HD/ĐUK ngày 04/7/2022 của Đảng ủy Công ty Điện lực Hải Dương về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025, sáng ngày 07.9, tại Hội trường Công ty Điện lực Hải Dương, Chi bộ phòng Quản lý Đấu thầu thuộc Đảng bộ...

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

Thư viện Video