Infographic: Hoạt động khoa học - công nghệ nổi bật trong quý IV/2021 và quý I/2022 của EVN Infographic: Hoạt động khoa học - công nghệ nổi bật trong quý IV/2021 và quý I/2022 của EVN

Tiếp tục những thành quả đạt được trong năm 2021, công tác khoa học - công nghệ và môi trường năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã sôi nổi ngay từ quý đầu của năm. Đặc biệt, trong bối cảnh EVN đã và đang ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của cuộc cách mạng...

  • Hội nghị tông kết cong tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Diễn tập PCCC năm 2021

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

  • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

  • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

Thư viện Video