Tin ngành điện

Tổng công ty Điện lực miền Bắc lưu ý các Công ty Điện lực khi thực hiện việc điều chỉnh giá điện trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

Theo văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương  ban hành về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, theo đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có văn bản số 2739/EVN-KD về việc triển khai thực hiện giá điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid -19. Nhằm triển khai kịp thời công tác hỗ trợ giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho khách hàng theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc hướng dẫn. Tổng công ty yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện các công việc cụ thể như sau:

Thứ nhất, các Công ty Điện lực cần nghiên cứu kỹ nội dung các văn bản chỉ đạo, tổ chức tập huấn, phổ biến chính sách điều chỉnh giá bán điện cho tất cả cán bộ nhân viên có liên quan nắm vững để triển khai thực hiện. In ấn, niêm yết công khai đơn giá và chính sách hỗ trợ giá bán điện tại các địa điểm giao dịch, trên Website của các đơn vị.

Trong thời gian giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho khách hàng, đơn giá bán điện sẽ áp dụng theo phụ lục đính kèm văn bản số 2739/EVN-KD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hết thời gian khách hàng được hỗ trợ, đơn giá bán điện sẽ tiếp tục áp dụng theo quy định tại quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2020 của Bộ Công Thương.

Theo chỉ đạo tại văn bản số 2689/BCT-ĐTĐL, giá bán lẻ điện cho các khách hàng thuộc khối hành chính sự nghiệp (trừ các khách hàng được xác nhận là các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19) và đơn giá bán điện sinh hoạt bậc 5, bậc 6 (gồm cả đơn giá bán bán lẻ và bán buôn) vẫn giữ nguyên theo đơn giá quy định tại Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019. Các Đơn vị lưu ý để truyền thông đầy đủ, chính xác, rõ ràng chính sách điều chỉnh giá bán điện đến khách hàng biết.

Giá điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid -19 thực hiện theo Văn bản số 2739/EVN-KD


Việc hỗ trợ giảm giá bán điện, giảm tiền điện sẽ được áp dụng theo kỳ hóa đơn, chương trình CMIS sẽ căn cứ thông tin loại hợp đồng (sinh hoạt/ngoài sinh hoạt) để xác định thời điểm lập hoá đơn tiền điện theo đơn giá và thời gian áp dụng theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Vì vậy, các đơn vị cần phải rà soát, cập nhật chính xác thông tin loại hợp đồng trên CMIS để đảm bảo việc áp dụng giá bán điện hỗ trợ khách hàng theo đúng quy định.


Đối với các khách hàng ký hợp đồng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt có tỷ lệ điện sinh hoạt từ ngày 16/4/2020, khi tính toán hoá đơn phần sản lượng sinh hoạt cũng sẽ được áp dụng theo đơn giá mới.


Trên cơ sở danh sách khách hàng là cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, các đơn vị rà soát cập nhật vào chương trình CMIS để theo dõi, tính toán tiền điện miễn giảm theo đúng quy.


Trường hợp khách hàng thuộc nhiều đối tượng được hưởng chính sách giảm giá điện, giảm tiền điện thì được áp dụng đầy đủ các chương trình hỗ trợ. Ví dụ:  Khách sạn được sử dụng làm cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, có đủ hồ xác định là cở sở lưu trú du lịch và cơ sở phục vụ phòng chống dịch Covid-19 sẽ được hưởng chính sách:

- Chuyển từ giá Kinh doanh sang giá sản xuất;
- Được giảm giá 10% theo quy định chung;
- Được giảm giá 20% do được sử dụng làm khu cách ly.

Thứ hai, xác định áp giá với đối tượng khách hàng lưu trú du lịch:

Để được hưởng ưu đãi chuyển đổi giá sang giá sản xuất, các Công ty Điện lực đề nghị khách hàng cung cấp 01 trong các giấy tờ sau:

- Văn bản của Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả kiểm tra đến cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Điều 29, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP có nội dung xác nhận đủ điều kiện là cơ sơ lưu trú du lịch;


- Quyết định hạng cơ sở lưu trú du lịch được các cơ quan có thẩm quyền cấp..


Thứ ba, quy định về thực hiện giá bán điện: Tiếp tục thực hiện theo Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện tại văn bản số 23/VBHN-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn thực hiện giá bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Cục Điều tiết Điện lực.

Việt Hạnh - Ban TT. EVNNPC biên tập

Tác giả: Nguồn: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ; xuất bản: 22/04/2020 11:01
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

Thư viện Video