Tin ngành điện

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc: Đại hội thi đua yêu nước 5 năm (2011-2015) và biểu dương công nhân lao động giỏi năm 2015

Các cá nhân, điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu giai đoạn 2011-2015 được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Công thương tại Đại hội.
 

Đại hội thi đua yêu nước 5 năm (2011-2015) và biểu dương công nhân lao động giỏi năm 2015 của Tổng Công ty Điên lực miền Bắc với sự tham gia của gần 600 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu giai đoạn 2011-2015 và công nhân lao động giỏi năm 2015 trong Tổng Công ty vừa được tổ chức ngày 10/7/2015 tại thành phố Thanh Hóa. Ông Đặng Hoàng An – Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đến dự và chỉ đạo Đại hội. Đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Xuân Phi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thành phố Thanh Hóa ông Nguyễn Ngọc Hồi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đến dự đại hội.

 

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm ông Thiều Kim Quỳnh – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và ông Nguyễn Văn Tiệp – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, tại Đại hội thi đua yêu nước Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), toàn bộ đại biểu tham dự đã cùng nhau đánh giá đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020 của Tổng Công ty. Đại hội cũng đã biểu dương kết quả của các phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc ở các đơn vị thành viên Tổng Công ty trong 5 năm qua; Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước và công nhân lao động giỏi năm 2015.  

 

Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của thi đua đối với nhiệm vụ của Tổng công ty, đồng thời hưởng ứng các phong trào thi đua do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao nên ngay từ đầu mỗi năm kế hoạch Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Thường vụ Công đoàn Tổng công ty tổ chức phát động thi đua toàn diện các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm động viên toàn thể cán bộ, CNVC lao động trong toàn Tổng công ty hăng hái tham gia lao động sản xuất với tinh thần tích cực, sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như các nhiệm vụ chính trị xã hội quan trọng được giao. 

 

Trong 5 năm qua công tác thi đua khen thưởng của Tổng công ty luôn luôn được chú trọng quan tâm củng cố và hoàn thiện. Các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, kịp thời chào mừng các sự kiện lớn, các ngày kỷ niệm của ngành cũng như của đất nước gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua được các đơn vị nhiệt tình hưởng ứng, tích cực thực hiện đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận như các phong trào thi đua: Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mặt công tác; Quản lý kỹ thuật và an toàn lao động; Giảm tổn thất điện năng; Tiết kiệm điện; Điện lực giỏi; Trạm biến áp, đường dây 110kV kiểu mẫu; Tiếp nhận lưới điện hạ áp và quản lý bán điện đến hộ nông thôn; Kinh doanh và dịch vụ khách hàng; Phòng giao dịch khách hàng kiểu mẫu; Văn hóa doanh nghiệp; Văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động …; phong trào công nhân phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân lao động giỏi”, “Công nhân lao động giỏi tiêu biểu” đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể công nhân lao động trong toàn Tổng công ty. Các phong trào thi đua kết hợp với việc tổ chức các hội diễn văn nghệ quần chúng, hội thao, hội thi thợ giỏi, an toàn vệ sinh viên giỏi, hội thi văn hoá doanh nghiệp, hội thi giao tiếp khách hàng, thăm quan tìm hiểu, giao lưu trao đổi học tập … đã tạo nên không khí sôi nổi đồng thời khơi dậy lòng tự hào và tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất trong từng cán bộ, CNVC lao động. 

 

Theo ông Nguyễn Văn Tiệp, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đánh giá, thông qua các phong trào thi đua 5 năm qua, CBCNV toàn Tổng Công ty đã liên tục tích cực phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các mặt công tác, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và các mục tiêu chính trị được giao, đạt mức tăng trưởng hàng năm từ hơn 11% đến gần 17%, đóng góp tích cực cho sự phát triển sản xuất kinh doanh cũng như cho sự phát triển toàn diện của Tổng công ty, cụ thể năm 2010 điện thương phẩm là  23,884,14 tỷ kWh đến năm 2014 đạt 39,1 tỷ kWh, dự kiến hết năm 2015 là 44 tỷ kWh; Tổn thất điện năng giảm từ 8,69% xuống đến 7,39%, dự kiến hết năm 2015 giảm còn 6,9%; Giá bán điện tăng từ 944 đồng lên 1.438 đồng/kWh. Đến nay, Tổng Công ty đã thực hiện cung cấp điện lưới quốc gia đến 100% số huyện trên địa bàn 27 tỉnh phía Bắc với 99,2% số xã có điện lưới và bán điện trực tiếp tới 97,8% số hộ dân nông thôn.

 

Tại đại hội, đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, ông Thiều Kim Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã nêu rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước phát động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm tiếp theo từ 2015 đến 2020 gắn với các mục tiêu SXKD và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020. Đó là: Đảm bảo cung cấp điện an toàn với chất lượng ngày càng cao, đáp ứng đủ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn quản lý; Đầu tư phát triển, cải tạo, mở rộng, nâng cấp, hiện đại hóa các thiết bị nguồn và lưới điện nhằm đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy, đảm bảo cung cấp điện cho các ngành kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn quản lý. Phát triển điện nông thôn đến năm 2020 đạt trên 99% số hộ nông thôn có điện lưới Quốc gia. Phấn đấu đến năm 2020, điện thương phẩm tăng trưởng ổn định ở mức 10,5%, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống mức nhỏ hơn hoặc bằng 5%; Không ngừng cải tiến dịch vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và cơ chế quản lý mới, thực hiện đúng luật Điện lực. Nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng bằng các biện pháp quản lý nhu cầu phụ tải và tuyên truyền tiết kiệm điện, thực hiện tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất lao động, tham gia thị trường bán điện cạnh tranh. Tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp và bán điện đến hộ nông thôn trên địa bàn quản lý đảm bảo mục tiêu giá điện nông thôn thấp hơn hoặc bằng giá trần Nhà nước quy định; Tiếp tục tổ chức lại mô hình hoạt động, phân cấp mạnh nhằm tạo quyền chủ động và tăng cường trách nhiệm của cơ sở, đảm bảo đầu tư vốn vào các lĩnh vực có hiệu quả kinh tế, phấn đấu trở thành Tổng công ty vững mạnh toàn diện trên nhiều lĩnh vực SXKD và dịch vụ...

Tập thể điển hình của EVNNPC được tặng thưởng vì những thành tích đạt được trong phong trào thi đua 5 năm 2011-2015

 

Phát biểu chỉ đạo đại  hội, ông Đặng Hoàng An - Tổng Giám đốc EVN đã chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu của EVNNPC. Những cá nhân tiêu biểu, điển hình tham dự đại hội hôm nay là những lá cờ đầu trong phong trào thi đua, phải nhận thức được trong trách của ngành, của cá nhân để tiếp tục nỗ lực đoàn kết, vượt mọi khó khăn, chung tay xây dựng đơn vị ngày một vững mạnh. Xác định thi đua phải là thực chất, không chạy theo danh hiệu, thành tích, thi đua phải thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ “thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua và những người làm thi đua là những người yêu nước nhất”. Muốn làm tốt công tác thi đua, khen thưởng mỗi cán bộ, CNVC lao động cần phải hiểu rõ và nắm vững mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị, của Tổng công ty và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam từng năm, từng giai đoạn phát triển, tích cực học tập phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt công việc được giao. Đặc biệt là các cán bộ làm công tác thi đua phải không ngừng học tập nâng cao trình độ hiểu biết mọi mặt để tham mưu cho các cấp lãnh đạo, đề ra các phong trào thi đua có nội dung, hình thức phù hợp, khen thưởng thoả đáng, kịp thời nhằm phát huy được tính tích cực hăng say lao động trong cán bộ, CNVC lao động góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và các mục tiêu chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho. Tập thể hơn 28.500 CBCNV lao động EVNNPC sẽ không ngừng phát huy truyền thống của một đơn vị anh hung tiếp tục đầy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 một cách sâu rộng, liên tục, gắn với chất  lượng hiệu quả./.

TAGS:
Tác giả: Theo EVNNPC ; xuất bản: 13/07/2015 02:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phục nữ Việt Nam

 • Đóng điện vận hành máy biến áp T2 Trạm 110 kV Nguyên Giáp

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Gặp mặt các Khách hàng Doanh nghiệp lớn trong tỉnh

 • Đại hội các chi bộ Công ty Điện lực Hải Dương

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video