Tin ngành điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai công tác phòng chống lụt bão 2013

Để chủ động phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trong mùa mưa bão năm 2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chỉ đạo các đơn vị thành viên, đặc biệt là các công ty thủy điện thực hiện nghiêm các quy định về quản lý an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa.

EVN yêu cầu các công ty thủy điện tăng cường kiểm tra, quan trắc tình trạng an toàn hồ đập, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, công trình liên quan đến công tác vận hành chống lũ đặc biệt là tuyến đầu mối như: đập chính, đập phụ, đập tràn, tuyến năng lượng... đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân vùng hạ du những thông tin và quy định về công tác phòng chống lụt bão, xả lũ của hồ chứa. EVN lưu ý các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư thiết bị, tăng cường ứng trực để kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra, khắc phục nhanh nhất sự cố, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục

Trong ảnh: Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi luôn thực hiện nghiêm các quy định về quy trình vận hành hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn đập và tính mạng, tài sản của người dân phía hạ du.

Tác giả: Theo: icon.com.vn ; xuất bản: 23/07/2013 08:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31