Tin Hải Dương PC

TCBC PCHD: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2018

Tháng 10 năm 2018, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã nhận từ hệ thống 450,705 triệu kWh (bình quân nhận 14,54 triệu kWh/ngày) để cung ứng đầy đủ, an toàn, ổn định cho nhu cầu sử dụng điện của 567.525 khách hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Công ty đã đảm bảo cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa của nhân dân trong toàn tỉnh. Trong tháng 10/2018, ngày 09/10 là ngày sản lượng lớn nhất đạt 15,74 triệu kWh. Ngày 19/10  là ngày có công suất lớn nhất đạt 827,4 MW. Ngày có sản lượng thấp nhât đạt 11,85 triệu kWh (ngày 28/10/2018), ngày có công suất thấp nhất nhất đạt 422,4 MW (ngày 29/10/2018).

Lũy kế đến hết tháng 10, sản lượng điện thương phẩm đạt 4,377 tỷ kWh; giá bán bình quân đạt 1.609,02 đồng/kWh; doanh thu tiền điện đạt 7.057 đồng. So với cùng kỳ năm 2017, các chỉ tiêu điện thương phẩm, doanh thu lần lượt tăng 12,03%; 16,49%. Giá bán điện bình quân tăng 61,94 đồng/kWh.

Các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng Công ty thực hiện lũy kế đến tháng 10 năm 2018 (số trong ngoặc là kế hoạch giao) cụ thể như sau:

- Chỉ số tiếp cận điện năng trung bình (<= 7 ngày): 6,01 ngày.

- Thời gian phục hồi cấp điện trở lại sau sự cố (<= 2 giờ): 0,94 giờ.

- Thời gian thông báo ngừng, giảm cung cấp điện không khẩn cấp (Trước 5 ngày): 5,28 ngày.

- Thời gian thông báo ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp (<= 12 giờ): 1,85 giờ.  

- Thời gian thay thế thiết bị đóng cắt:           

+ Lưới hạ thế (<= 1 ngày): 0,69 ngày.  

+ Lưới trung thế (<= 3 này): 0,36 ngày.

- Thời gian lắp công tơ cấp điện mới:

+ KH sinh hoạt khu vực TP, TX, thị trấn (<= 3 ngày): 2,71 ngày.

+ KH sinh hoạt nông thôn (<= 5 ngày): 2,81 ngày.

+ Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (<= 7 ngày): 2,87 ngày. 

- Thời gian giải quyết kiến nghị của khách hàng về công tơ đo đếm (<= 3 ngày): 1,18 ngày.

- Thời gian sắp xếp cuộc hẹn với khách hàng (<= 2 ngày): 1,27 ngày. 

- Thời gian cấp điện trở lại (<= 8 giờ): 5,06 giờ. 

- Thời gian hoàn trả tiền điện (<= 3 ngày): 0,25 ngày.

Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Lũy kế đến hết tháng 10 năm 2018 trong toàn Công ty tổng số thời gian mất điện của khách bình quân (SAIDI) là 392,790 phút, tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,070 lần/khách hàng, tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 3,700 lần/khách hàng.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, năm 2018 Công ty đăng ký kế hoạch đầu tư xây dựng chính thức với tổng số vốn là 260 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 10 năm 2018, Công ty đã giải ngân được 200,659 tỷ đồng bằng các nguồn vốn khấu cơ bản, vay thương mại, vay nước ngoài. Công ty đã thực hiện quyết toán 16 dự án với giá trị quyết toán được duyệt là 179,720 tỷ đồng.

Các dự án trọng điểm đã hoàn thành gồm có:

- Xóa bỏ điểm đấu chữ T đường dây 171, 172 E8.13 và hoàn thiện sơ đồ trạm 110kV Ngọc Sơn (E8.1) phần mạch kéo mới 172E8.13-174E8.9 Nghiệm thu đóng điện ngày 22/3/2018 và ngăn lộ 172E8.13 đóng điện ngày 15/7/2018.

- Dự án Lắp đặt máy biến áp T1 trạm biến áp 110kV Đại An nghiệm thu đóng điện ngày 25/03/2018.

 - Dự án Xây dựng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hải Dương thuộc Dự án “Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu vực Miền Bắc” nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 31/5/2018.

- Nghiệm thu đóng điện 187 trạm biến áp trong 27 công trình chống quá tải năm 2016 và 175 trạm biến áp trong 25 công trình chống quá tải năm 2017.

Các dự án trọng điểm đang triển khai thực hiện:

- Xóa bỏ điểm đấu chữ T đường dây 171, 172 E8.10 và hoàn thiện sơ đồ trạm 110kV Nhị Chiểu (E8.10).

- Xóa bỏ điểm đấu chữ T đường dây 171, 172 E8.5 và hoàn thiện sơ đồ trạm 110kV Chí Linh (E8.5);

 - Dự án vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (kfW 3): gồm 01 tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương;

- Công trình: Xây dựng Trung tâm điều khiển xa của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương;

- Dự án Xây dựng trụ sở Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương;

- Xây dựng mới hạ tầng hệ thống cáp quang phục vụ sản xuất kinh doanh (giai đoạn 2;

- Đường dây 22kV trong khu công nghiệp VSIP Hải Dương;

- Xây dựng đường dây 35kV từ TBA 110kV E8.16 đi An Đồng ;

- Đường dây trung thế và trạm biến áp chống quá tải xã Thất Hùng huyện Kinh Môn năm 2018.

Đối với công tác sửa chữa lớn, năm 2018 Công ty được giao tổng số vốn 43,94 tỷ đồng, hết tháng 9 Công ty đã hạch toán được 37,4 tỷ đồng.

Đối với công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa sự cố tính đến ngày 31/10/2018 có 201 hạng mục với tổng số vốn 20,8 tỷ đồng. Công ty đã hạch toán được 4,43 tỷ đồng.

Một số nhiệm vụ chính của Công ty trong tháng 11 năm 2018

Đối với công tác kinh doanh: Tiếp tục và tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đảm bảo 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định. Đồng thời phấn đấu đạt được các chỉ tiêu chủ yếu trong kinh doanh điện năng cụ thể như sau:

- Sản lượng điện nhận              : 420,540 triệu kWh

- Sản lượng điện thương phẩm  : 409,170 triệu kWh

- Giá bán điện bình quân          : 1.589,76 đồng/kWh

- Doanh thu                              : 651,682 tỷ đồng (bao gồm cả CSPK)

Tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, giảm tổn thất điện năng, tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện an toàn.

Đối với công tác đầu tư xây dựng: Giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc và hoàn thành đóng điện trạm biến áp Bắc An 2 - phường Bến Tắm. Đẩy nhanh tiến độ các dự án xóa T (Chí Linh, Nhị Chiểu) để đóng điện trong quý 4 năm 2018.  Hoàn thiện phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án xây dựng Trung tâm điều khiển xa và dự án Xây dựng ĐZ 22kV mạch kép từ TBA 110kV Tiền Trung liên lạc với ĐZ 478 E8.1 và 480 E8.1. Đôn đốc Nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công của 02 công trình: Đường dây 22kV trong khu công nghiệp VSIP Hải Dương, Đường dây trung thế và TBA CQT xã Thất Hùng huyện Kinh Môn năm 2018. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án đã nghiệm thu đóng điện.

--------------------

Thông tin liên hệ:
Văn phòng - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
Địa chỉ: 29 đại lộ Hồ Chí Minh - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220. 3859726  Fax 0220. 2220613

Tác giả: Văn phòng Công ty ; xuất bản: 08/11/2018 10:40
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

Thư viện Video