Tin Hải Dương PC

PC Hải Dương diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Ngày 19/4/2022, tại Điện lực Tứ Kỳ, Công ty Điện lực Hải Dương đã tổ chức diễn tập “Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - An toàn lao động - Xử lý sự cố - An toàn thông tin” năm 2022. Ông Đỗ Trí Thức – phó Giám đốc Công ty chủ trì buổi diễn tập. Tham gia diễn tập gồm đại diện các phòng ban chuyên môn; Trung tâm điều khiển xa; Trưởng các đơn vị trực thuộc và CBCNV Điện lực Tứ Kỳ.

H1960x720

Ông Đỗ Trí Thức - phó Giám đốc Công ty phát biểu tại buổi diễn tập

Đặt ra mục tiêu “Phòng ngừa chủ động- Ứng phó kịp thời- Khắc phục khẩn trương- Chung sức phòng chống thiên tai- Giảm thiểu thiệt hại” cuộc diễn tập đã được các đơn vị tập trung chuẩn bị chi tiết. Mục đích của diễn tập là nhằm kiểm tra công tác sẵn sàng xử lý sự cố cũng như trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị trong suốt quá trình xử lý sự cố. Công tác an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, cùng với sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị tham gia xử lý sự cố. Đáp ứng yêu cầu ứng cứu khẩn cấp, triển khai giải quyết nhanh sự cố lưới điện, hạn chế đến mức thấp nhất thời gian mất điện và những thiệt hại do sự cố lưới điện, thiệt hại do thiên tai gây nên. Chủ động, tăng cường đảm bảo an toàn an ninh cho hệ thống thông tin tại trung tâm điều khiển xa và kết nối các TBA không người trực. Nội dung diễn tập tập trung vào các tình huống giả định có sự cố lưới điện, sự cố mạng viễn thông và công nghệ thông tin và sơ cứu người bị thương để đánh giá khả năng phản ứng nhanh cũng như việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCTT&TKCN.

H2920x720

CBCNV Điện lực Tứ Kỳ chuẩn bị sẵn sàng cho buổi diễn tập

H3

Tình huống sơ cứu nạn nhân gãy chân tại hiện trường

Ông Đỗ Trí Thức- phó Giám đốc chủ trì buổi diễn tập tổng kết, đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như sự linh hoạt chủ động của các thành viên tham gia diễn tập. Nội dung diễn tập được xây dựng cũng là bài thực hành để tất cả các đơn vị nghiên cứu và áp dụng cho đơn vị mình trong việc tổ chức triển khai thực hiện năm 2022. Khẳng định mục tiêu An toàn cho chính mình – An toàn cho cộng đồng – An toàn cho lưới điện. 

Anh Xuân – PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 20/04/2022 08:48
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31