Tin Hải Dương PC

PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình đầu tư xây dựng khu vực thành phố Chí Linh

Nhằm nâng cao độ tin cậy, đảm bảo độ an toàn cung cấp điện, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Công ty Điện lực Hải Dương đã đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện trung áp khu vực thành phố Chí Linh huyện Chí Linh bằng nguồn vốn khấu hao xây dựng cơ bản.

Đây là một trong những công trình trọng điểm nằm trong dự án Cải tạọ, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện trung áp khu vực thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Cẩm Giàng. Khởi công ngày 07/6/2023 với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao của các đơn vị tham gia dự án, đến nay công trình Cải tạọ, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện trung áp khu vực thành phố Chí Linh đã cơ bản hoàn thành đang trong giai đoạn nghiệm thu đưa vào vận hành. Dự án với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng, trong đó xây dựng mới và cải tạo 526 mét đường dây trên không 22kV sử dụng dây AC150, 3194 mét tuyến cáp ngầm 22kV, 512 mét tuyến cáp ngầm 35kV cùng với các thiết bị cầu dao đóng cắt phân đoạn trên các tuyến đường dây. Việc đưa tuyến đường dây 35kV nhánh Bãi Thảo lộ 371E8.5, đường dây 22kV từ lộ 470E8.4 đi lộ 472E8.5 và một số tuyến cáp ngầm khác trong phương án ĐTXD là hết sức cần thiết cho nhu cầu phát triển phụ tải khu vực Chi Linh trong giai đoạn hiện nay. 

H4720

Đường dây 22kV từ lộ 470E8.4 đi lộ 472E8.5 cải tạo và xây dựng mới

Trước đây, do tình hình phát triển kinh tế-xã hội khu vực Chi Linh chưa tập trung nhiều nhà máy sản xuất, các khu công nghiệp. Lưới điện trung thế chủ yếu vận hành cấp điện áp 35kV được xây dựng và đưa vào sử dụng đã lâu, tuyến đường dây thường đi qua khu vực đồi núi, tần suất sự cố liên tục xảy ra, hơn nữa công tác bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên đối với Điện lực là tương đối khó khăn. Trong thời gian triển khai do vướng mắc một số vị trí dựng cột, đền bù giải phóng mặt bằng, cấp phép của các hạng mục công trình với chính quyền địa phương và các sở ban ngành làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình. Xác định tính chất quan trọng cũng như hiệu quả của dự án sau khi hoàn thành, Công ty Điện lực Hải Dương đã cùng với chính quyền địa phương bám sát đôn đốc giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đền bù và giải phóng mặt bằng của những hạng mục chậm tiến độ. Tăng cường công tác quản lý dự án và phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thường xuyên kiểm tra giám sát chất lượng thiết bị, tiến độ thi công. Các nhà thầu thi công chính cũng tập trung nhân lực, vật tư thiết bị được nghiệm thu đánh giá đúng quy trình, quy định để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, công tác an toàn trong thi công luôn được đặt lên hàng đầu, cán bộ giám sát của chủ đầu tư và đơn vị thi công nghiêm túc thực hiện quy trình an toàn trong suốt quá trình thực hiện

H3720

Xây dựng đường ống đặt cáp ngầm 22kV khu vực TP. Chí Linh

H2960

Tuyến cáp ngầm 22kV lộ 472E8.5 vừa hoàn thành

Thực hiện chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong công tác đầu tư xây dựng, một trong những mục tiêu hành động của Công ty Điện lực Hải Dương năm 2023, do đó việc đầu tư xây dựng cải tạo lưới điện trung thế để nâng cao chất lượng điện năng, tăng khả năng cung cấp điện cho các phụ tải công nghiệp, nhân dân khu vực các xã Bắc An, xã Lê Lợi, Cộng Hòa, Bến Tắm và các phường Phả Lại, phường Văn An thành phố Chí Linh càng được quan tâm chỉ đạo sát sao. Dự án hoàn thành tạo mạch vòng liên lạc giữa các lộ đường dây 35kV, 22kV và linh hoạt trong phương thức quản lý vận hành lưới điện. Công trình đáp ứng tốt nhất năng lực cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự kiến các hạng mục công trình sẽ hoàn thành và đóng điện vận hành trong tháng 10/2023.

Anh Xuân – PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 22/09/2023 10:16
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31