Tin Hải Dương PC

Nghiệm thu hoàn thành gói thầu số: “Cung cấp hàng hoá và xây lắp lộ 474” và đóng điện đường dây 474 - E8.14

Ngày 14/8/2016, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tổ chức nghiệm thu hoàn thành gói thầu số: “Cung cấp hàng hoá và xây lắp lộ 474” và đóng điện đường dây 474 - E8.14.

Gói thầu có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, được thi công bởi Công ty Cổ phần xây lắp điện I. Quy mô của gói thầu bao gồm: xây dựng mới hơn 4,6km đường dây 22kV trên không và 1,4km cáp ngầm 22kV, cải tạo 7,8km đường dây trung áp từ 10 lên 22kV; thay mới 31 máy biến áp (trong đó có 01 MBA của khách hàng); chuyển nấc điện áp cho 14 MBA (trong đó có 04 MBA của khách hàng) và Điện lực Thanh Miện thực hiện cải tạo chuyển nấc điện áp cho 06 MBA...

Việc nghiệm thu hoàn thành gói thầu và đóng điện đường dây 474 - E8.14 đã góp phần nâng cao chất lượng cung cấp điện cho các xã: Hùng Sơn, Tứ Cường, Thanh Giang, Ngũ Hùng Chi Lăng Bắc, Chi Lăng Nam và một phần thị trấn Thanh Miện. Cùng với việc hoàn thành các gói thầu: “Cung cấp hàng hoá và xây lắp lộ 472 + 376” (đã nghiệm thu và đóng điện ngày 06/3/2016), gói thầu: “Cung cấp hàng hoá và xây lắp lộ 476” (sẽ hoàn thành trong thời gian tới) tiến tới hoàn thành dự án: “Cải tạo, nâng cấp lưới điện 10kV các lộ 971, 972, 973 sau Trung gian 35/10kV Thanh Miện và lộ 975 E8.3 lên vận hành cấp điện áp 22kV”.

Dự án với mục tiêu thay thế toàn bộ lưới điện 10kV trên địa bàn huyện Thanh Miện bằng lưới điện 22kV để phù hợp với quy hoạch phát triển lưới điện của tỉnh Hải Dương. Tạo mạch vòng liên kết để linh hoạt trong việc cung cấp điện, nhằm giảm thiểu thời gian mất điện, tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý vận hành lưới điện, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện. Góp phần làm giảm tổn thất điện năng tại khu vực huyện Thanh Miện và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Thanh Miện và các vùng phụ cận.

Tác giả: Vũ Đức Thanh ; xuất bản: 15/08/2016 03:24
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31