Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch thu tiền điện - ĐL Tứ Kỳ

         

STT
THÔN
TBA
NGÀY GCS
NGÀY THU TIỀN ĐỊA ĐIỂM THU
THỊ TRẤN TỨ KỲ
01 An Nhân TBA An nhân 1, TBA An nhân 0 03 hàng tháng 9,10 hàng tháng Trạm y tế TT Tứ kỳ
02 La Tỉnh TBA La tỉnh 1, TBA La tỉnh 0, TBA UB huyện 05 hàng tháng 13,14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn La tỉnh
XÃ QUANG PHỤC
01 TT Quang phục TBA 320KVA 03 hàng tháng 9,10 hàng tháng Trụ sở HTXNN Quang Phục
XÃ MINH ĐỨC
01 Thôn Cự Lộc TBA thôn Cự lộc, TBA Cự lộc 2 04 hàng tháng 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Cự lộc
02 Thôn Phúc Lâm 1 TBA bơm Minh Đức1 04 hàng tháng 11,12 hàng tháng Trụ sở HTXNN Minh Đức
03 Thôn Phúc Lâm 2 TBA Minh Cường (Thôn Phúc Lâm 2) 04 hàng tháng 11,12 hàng tháng Trụ sở HTXNN Minh Đức
04 Thôn Đoàn Xá TBA Minh Cường (Thôn Đoàn Xá) 04 hàng tháng 11,12 hàng tháng Hội trường thôn Đoàn Xá
05 Thôn Ức tải TBA Ức Tải 06 hàng tháng 13,14 hàng tháng Tại quầy thu TBA Ức Tải
06 Thôn Văn Sự TBA bơm Minh Đức 2 06 hàng tháng 13,14 hàng tháng Hội trường thôn Văn sự
07 Thôn Trúc Văn TBA Minh Đức 3 06 hàng tháng 13,14 hàng tháng Hội trường thôn Trúc Văn
08 Thôn Vạn Tải TBA Minh Đức 3 06 hàng tháng 13,14 hàng tháng Hội trường thôn Vạn tải
09 Thôn Vạn tải 2 TBA Vạn tải (thôn Vạn tải 2) 06 hàng tháng 13,14 hàng tháng Hội trường thôn Vạn tải
XÃ ĐÔNG KỲ
01 Thôn Toại An 1, 3, 4 TBA thôn Toại an1 03 hàng tháng 12,13 hàng tháng Trụ sở HTXNN Toại An
02 Thôn Toại An 2 TBA thôn Toại an 2 05 hàng tháng 12,13 hàng tháng Trụ sở HTXNN Toại An
XÃ VĂN TỐ
01 Thôn La Giang, Thôn La Giang 2 TBA thôn Văn Tố 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng Hội trường thôn La Giang
02 Thôn Mỹ Ân TBA  Văn Đồng 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng Hội trường thôn Mỹ ân
03 Thôn Đồng Kênh TBA Văn Đồng 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng 15,16 hàng tháng
04 Thôn Đồng Kênh 2 TBA Đồng kênh 2 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng 15,16 hàng tháng
05 Thôn Văn Xuyên TBA Văn Xuyên 09 hàng tháng 17,18 hàng tháng Hội trường thôn Gia Xuyên
06 Thôn Đông Lâm TBA Văn Tân 09 hàng tháng 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đông Lâm
07 Thôn Mỹ Ân, Đông Lâm TBA Đập Đống (Thôn Mỹ Ân, Đông Lâm) 09 hàng tháng 17,18 hàng tháng Hội trường thôn Mỹ ân
08 Thôn Nho Lâm TBA Văn Tân 09 hàng tháng 17,18 hàng tháng Đình thôn Nho Lâm
XÃ HƯNG ĐẠO
01 Thị tứ Hưng Đạo TBA Thị tứ Hưng Đạo 180, 05 hàng tháng 12,13 hàng tháng Quầy TBA Thị tứ Hưng Đạo
02 Thị tứ Hưng Đạo 56 TBA Lạc Dục 05 hàng tháng 12,13 hàng tháng Quầy TBA Thị tứ Hưng Đạo
03 Thôn Lạc Dục 1 TBA Lạc Dục 17 hàng tháng 24;25 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Lạc Dục
04 Thôn Lạc Dục 2 TBA Lạc Dục 2 17 hàng tháng 24; 25 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Lạc Dục
05 Thôn Lạc Dục 3 TBA Lạc Dục 3 17 hàng tháng 24;25 hàng tháng Nhả văn hóa thôn Lạc Dục
06 Thôn Ô Mễ TBA Ô Mễ 18 hàng tháng 26; 27 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Ô Mễ
07 Thôn Ô Mễ 2 TBA Ô Mễ 2 18 hàng tháng 26; 27 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Ô Mễ
08 Thôn Ô Mễ 3 TBA Ô Mễ 3 18 hàng tháng 26; 27 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Ô Mễ
09 Thôn Xuân nẻo 1 TBA Xuân Nẻo 16 hàng tháng 22; 23 hàng tháng Đình thôn Xuân Nẻo
10 Thôn Xuân Nẻo 2 TBA Xuân Nẻo 3 16 hàng tháng 22; 23 hàng tháng Đình thôn Xuân Nẻo
11 Thôn Xuân Nẻo 3 TBA Xuân Nẻo 2 16 hàng tháng 22; 23 hàng tháng Đình thôn Xuân Nẻo
XÃ TÂY KỲ
01 Thôn Kim Đới TBA Tây kỳ 04 hàng tháng 11,12 hàng tháng Nhà Văn hoá thôn Kim Đới
02 Thôn Kim Xuyên TBA Tây Kỳ, TBA Kim xuyên 04 hàng tháng 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá Kim Xuyên
03 Thôn Nhân lý TBA Tây Kỳ 06 hàng tháng 13,14 hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn Nhân Lý
04 Thôn Hiền Sỹ TBA Tây Kỳ 1 06 hàng tháng 13,14 hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn Hiền Sỹ
XÃ ĐẠI HỢP
01 Thôn Độ Trung, Độ Trung 2 TBA xã Đại hợp, TBA Bơm Quảng Giang 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng Phòng trực TBA Xã Đại Hợp
02 Thôn Báo Đáp TBA Xã Đại Hợp 2 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn Báo Đáp
03 Thôn Quảng Giang, Quảng Giang 2 TBA Quảng Giang 09 hàng tháng 17,18 hàng tháng Nhà mẫu giáo thôn Quảng Giang
XÃ NGUYÊN GIÁP
01 Thôn Văn Vật TBA xã Nguyên Giáp 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Văn vật
02 Thôn An Quý 2 TBA xã Nguyên Giáp 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn An Quý
03 Thôn An Quý 1 TBA Bơm Nguyên Giáp 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn An Quý
04 Thôn An Thổ TBA An thổ 1, An thổ 2 09 hàng tháng 17,18 hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn An Thổ
05 Thôn Quý Cao TBA Nguyên Giáp 560KVA 12 hàng tháng 20 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quý Cao
06 Phố Quý Cao TBA Nguyên Giáp 560 KVA 12 hàng tháng 19; 20 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quý Cao
07 Thôn Đông Phú TBA An Tân 12 hàng tháng 19 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đông phú
08 Thôn An Tân TBA An Tân 12 hàng tháng 19 hàng tháng Nhà văn hóa thôn An Tân
XÃ QUANG KHẢI
01 Thôn Nhũ Tỉnh TBA B Quang Khải 04 hàng tháng 11,12 hàng tháng Nhà mẫu giáo Đình thôn Nhũ tỉnh
02 Thôn Tân Quang TBA B Quang Khải, TBA Bơm Đò Đốn 06 hàng tháng 13,14 hàng tháng Hội trường thôn Tân Quang
03 Thôn Vũ Xã TBA Vũ Xá 06 hàng tháng 13,14 hàng tháng Hội trường thôn Vũ Xá
XÃ CỘNG LẠC
01 Thôn Bình Hàn TBA Hàm Hy 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng Hội trường thôn Bình Hàn
02 Thôn Bình Hàn TBA Bơm Bình Hàn (Thôn Bình Hàn 2) 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng Hội trường thôn Bình Hàn
03 Thôn Đôn Giáo TBA Đôn Giáo, TBA Đôn Giáo 2 09 hàng tháng 17, 18 hàng tháng Nhà Văn hóa thôn Đôn Giáo
04 Thôn Tất Hạ TBA Tất Hạ 09 hàng tháng 17, 18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Tất Hạ
05 Thôn Tất Thượng TBA thôn Cộng Lạc 7 hàng tháng 15, 16 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Tất Thượng
XÃ QUANG PHỤC
01 Thôn Thái An 1 TBA Quang phục 320 03 hàng tháng 9,10 hàng tháng Nhà văn hoá Thôn Thái An
02 Thôn Thái An 2 TBA Trại Giống 03 hàng tháng 9,10 hàng tháng Nhà văn hoá Thôn Thái An
03 Thôn Thái An 3 TBA Thái An 03 hàng tháng 9,10 hàng tháng Nhà văn hoá Thôn Thái An
04 Thôn Mạc Xá TBA Quang Phục 320 03 hàng tháng 9,10 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Mạc Xá
05 Thôn Bích Cẩm TBA Quang Phục 320 03 hàng tháng 9,10 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Bích Cẩm
06 Thôn An Phòng TBA An Phòng 05 hàng tháng 13,14 hàng tháng  Nhà Văn hoá thôn An Phòng
07 Thôn An Giang TBA Bơm Đồng Tràng 05 hàng tháng 13,14 hàng tháng Nhà Văn hoá thôn An Giang
08 Thôn Bích Lâm TBA Bích Lâm 05 hàng tháng 13,14 hàng tháng Nhà Văn hoá thôn Bích Lâm
09 Thôn Đồng Tràng TBA Bơm Đồng Tràng 05 hàng tháng 13, 14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đồng Tràng
XÃ ĐẠI ĐỒNG
01 Thôn Neo Xá TBA Bơm Đò Neo, TBA xã Đại Đồng 03 hàng tháng 09,10 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Neo Xá
02 Xóm Hoàng Diệu TBA xã Đại Đồng 03 hàng tháng 09,10 hàng tháng Nhá văn hoá thôn Nghĩa Xá
03 Thôn Nghĩa Xá TBA Bơm Bỉnh Di, TBA Nghĩa Xá 05 hàng tháng 11,12 hàng tháng Nhá văn hoá thôn Nghĩa Xá
04 Thôn Nghĩa Dũng TBA Bơm Bỉnh Di 05 hàng tháng 11,12 hàng tháng Nhá văn hoá thôn Nghĩa Xá
05 Thôn Nghĩa Dũng TBA CQT Nghĩa Dũng (Thôn Nghĩa Dũng 2) 03 hàng tháng 9,10 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Neo Xá
XÃ NGỌC SƠN
01 Thôn Ngọc Lặc 1,2 TBA Ngọc Lặc 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ngọc Lặc
02 Thôn Phạm Xá TBA Phạm Xá 09 hàng tháng 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Phạm Xá
03 Thôn Mỹ Xá TBA thôn Mỹ xá, Mỹ Xá 2 09 hàng tháng 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Mỹ Xá
XÃ HÀ KỲ
01 Thôn Hà Hải, thôn Hà Hải 2 TBA Hà Hải, TBA thôn Hà Hải 2 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Hà Hải
02 Thôn Hà Hải 1 TBA Hà Kỳ 1 07 hàng tháng 15, 16 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hà Hải
03 Xóm Đại Hà TBA Bơm Đồng Bông 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng Nhà trẻ đội 5 thôn Đại Hà
04 Xóm Trạch Lộ TBA Bơm Đồng Bông (Xóm Trạch Lộ ) 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng Nhà trẻ đội 5 thôn Đại Hà
05 Thôn Đại Hà TBA CQT Đại Hà (Thôn Đại Hà 2) 09 hàng tháng 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đại Hà
06 Thôn Đại Hà TBA Đại Hà (Thôn Đại Hà) 09 hàng tháng 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đại Hà
07 Thôn Trạch Lộ TBA Trạch Lộ, TBA Trạch Lộ 2 09 hàng tháng 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Trạch Lộ
XÃ HÀ THANH
01 Thôn Hữu Trung TBA thôn Hữu Trung 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng Nhà trẻ thôn Hữu Trung
02 Thôn Bình Cách TBA Bơm Cống Gạch 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Bình Cách
03 Thôn Bình Cách 2 TBA Bình Cách 07 hàng tháng 15, 16 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Bình Cách
04 Thôn Tri Lễ TBA TRi Lễ 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Tri lễ
05 Thôn Hàm Cách TBA Bơm Cống Gạch (Thôn Hàm Cách) 09 hàng tháng 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Hàm cách
06 Thôn Hàm Cách TBA Hàm Cách 09 hàng tháng 17, 18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hàm Cách
07 Thôn Kiều Long 2, Thôn Kiều Long TBA Kiều Long, TBA Tái định cư 09 hàng tháng 17,18 hàng tháng Nhà Văn hoá thôn Kiều long
08 Thôn Thanh Bình, Thôn Thanh Bình 2 TBA Cống An Thổ, TBA THanh Bình 09 hàng tháng 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Thanh Bình
XÃ AN THANH
01 Thôn Thanh Kỳ, Thôn Thanh Kỳ 1 TBA Thanh Kỳ, TBA CQT Thanh Kỳ 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Thanh Kỳ
02 Thôn An Định TBA An Định 09 hàng tháng 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn An Định
03 Thôn An Lao, Thôn An Lao 2 TBA Bơm An Thanh, TBA Bơm Bình Hàn 09 hàng tháng 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn An Lao
XÃ KỲ SƠN
01 Thôn Mỗ Đoạn TBA Bơm Mỗ Đoạn 17 hàng tháng 24,25 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Mỗ đoạn
02 Thôn Phương Quất TBA Phương Quất 17 hàng tháng 24,25 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Phương Quất
03 Xóm Trại Đoàn TBA Bơm Bỉnh Di 17 hàng tháng 24,25 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Mỗ Đoạn
04 Thôn Bỉnh Di TBA Kỳ Sơn 15 hàng tháng 21,22 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Bình di
XÃ BÌNH LÃNG
01 Thôn Thượng 1 TBA bơm Bình lãng 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng Đình làng thôn Thượng Hải
02 Thôn Thượng 1 TBA xã Bình lãng 07 hàng tháng 15,16 hàng tháng Đình làng thôn Thượng Hải
03 Thôn Đông Phong TBA Đông Phong 09 hàng tháng 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đông Phong
04 Xóm Trại Đông Phong TBA Xóm Trại (Xóm Trại thôn Đông Phong) 09 hàng tháng 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đông Phong
XÃ TÂN KỲ
01 Thôn Nghi Khê 1,2, 3 TBA Nghi Khê, TBA xã Tân Kỳ 04 hàng tháng 9,10 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Nghi Khê
02 Thôn Ngọc Lâm 1 TBA Ngọc Lâm 06 hàng tháng 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ngọc Lâm
03 Thôn Ngọc Lâm 2 TBA Bơm Tân kỳ 06 hàng tháng 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ngọc Lâm
04 Thôn Ngọc Lâm 3 TBA Ngọc Lâm 2 06 hàng tháng 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ngọc Lâm
05 Thôn Ngọc Lâm 4 TBA Ngọc Lâm 3 06 hàng tháng 11, 12 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Ngọc Lâm
XÃ TÁI SƠN
01 Thôn Thượng Sơn TBA xã Tái Sơn 1 04 hàng tháng 09 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Thượng Sơn
02 Thôn Thiết Tái TBA xã Tái Sơn 1 04 hàng tháng 09 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Thiết Tái
03 Thôn Trung Sơn TBA xã Tái Sơn 2 04 hàng tháng 10 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Trung Sơn
04 Thôn Ngọc Chấn TBA xã Tái Sơn 2 04 hàng tháng 10 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ngọc Chấn
XÃ PHƯỢNG KỲ
01 Thôn Cự Đà + TK Hạ + Như Lâm TBA xã Phượng Kỳ 250 07 hàng tháng 12,13 hàng tháng Nhà văn hoá thôn
02 Thôn Tứ Kỳ Hạ TBA Tứ Kỳ Hạ (Thôn Tứ Kỳ Hạ) 07 hàng tháng 12,13 hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn Tứ Kỳ Hạ
03 Thôn Như Lâm TBA B Phượng Kỳ 09 hàng tháng 14,15 hàng tháng Nhà văn thôn Như Lâm
XÃ TIÊN ĐỘNG
01 Thôn Quan Lộc 1,Thôn Quan lộc 2 TBA Bơm Tiên Động 1, 2 07 hàng tháng 13,14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Quan Lộc
02 Xóm Đống Lương TBA Đống Lương 07 hàng tháng 13,14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Quan Lộc
03 Thôn Hoà Nhuệ TBA xã Tiên Động 08 hàng tháng 13,14 hàng tháng Đình làng thôn Hoà nhuệ
04 Thôn Đoàn Khê TBA Đoàn Khê 1,2, TBA NTTS Tiên Động 09 hàng tháng 15,16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đoàn khê
05 Thôn Đồng Bào TBA Đồng Bào 09 hàng tháng 15, 16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đồng Bào
XÃ QUANG TRUNG
01 Thôn Cầu Xe 1,2 TBA Cống Cầu Xe 06 hàng tháng 13,14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Cầu xe
02 Thôn An Hưng + Mũ TBA Đồng Mui 06 hàng tháng 13,14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn An Hưng, Thôn Mũ
03 Thôn An Hộ TBA Bơm Quang Trung 06 hàng tháng 13,14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn An hộ
04 Thôn Mộ Công TBA Quang Trung CC 04 hàng tháng 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Mậu Công
05 Thôn An Tứ + Tứ hạ TBA Rọc Trong CC 04 hàng tháng 11,12 hàng tháng Nhã văn hoá thôn An Tứ , Tứ Hạ
XÃ NGUYÊN GIÁP
01 Phố Quý Cao TBA Nguyên Giáp 400KVA 12 hàng tháng 19,20 hàng tháng Nhà văn hoá phố Quý Cao
02 Thôn Quý Cao TBA Nguyên Giáp 400KVA 12 hàng tháng 20 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Quý cao
03 Thôn Đống Phú TBA Nguyên Giáp 400KVA 12 hàng tháng 20 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đống Phú
04 Thôn An Tân TBA Nguyên Giáp 400KVA 12 hàng tháng 19,20 hàng tháng Nhà văn hoá thôn An Tân
XÃ DÂN CHỦ
01 Thôn La Xá TBA La Xá (Thôn La Xá) 06 hàng tháng 18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn La xá
02 Thôn Cao La TBA Ca La 06 hàng tháng 17 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Cao La
03 Thôn Đồng Bình TBA Dân Chủ 06 hàng tháng 18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đồng Bình
04 Thôn An Lại TBA An Lại (Thôn An Lại) 07 hàng tháng 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn An Lại
XÃ QUẢNG NGHIỆP
01 Thôn Mạc TBA Bơm Đò Bía (Thôn Mạc) 08 hàng tháng 18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Mạc
02 Thôn Ngái TBA Bơm Đò Bía (Thôn Ngái) 08 hàng tháng 17 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ngái
03 Thôn Gồm TBA Bơm Gồm (Thôn Gồm) 08 hàng tháng 17,18 hàng tháng Đình thôn Gồm và NVH thôn Gồm
04 Thôn Gồm 2 TBA Kiêm Tân 08 hàng tháng 17, 18 hàng tháng Đình thôn Gồm và NVH thôn Gồm
05 Thôn Ngái 2 TBA Mỹ Đức 08 hàng tháng 17 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Ngái
XÃ NGỌC KỲ
01 Thôn Tứ Kỳ Thượng TBA Ngọc Kỳ 1 16 hàng tháng 22,23 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Tứ Kỳ Thượng
02 Thôn Ngọc Trại TBA Ngọc Trại (Thôn Ngọc Trại) 16 hàng tháng 23 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ngọc Trại
03 Thôn Kim Đôi TBA Ngọc Kỳ 2 16 hàng tháng 22 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Kim Đôi
04 Thôn Ngọc Lý TBA Ngọc Kỳ 2 16 hàng tháng 22 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Kim đôi, Ngọc lý
05 Thôn Đại Đình TBA Đại Bình 16 hàng tháng 22,23 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đại Đình
XÃ TỨ XUYÊN
01 Thôn Quảng Xuyên TBA Tứ Xuyên (Thôn Quảng Xuyên) 04 hàng tháng 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Quảng Xuyên
02 Thôn Trại Vực TBA Trại Vực (Thôn Trại Vực), TBA Bơm Tứ Xuyên 06 hàng tháng 13,14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Trại Vực
03 Thôn Làng Vực TBA TĐC Tứ Xuyên (Thôn Làng Vực) 06 hàng tháng 13,14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Trại Vực
04 Thôn Quảng Xuyên 2 TBA CQT Quảng Xuyên 04 hàng tháng 11, 12 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quảng Xuyên
05 Thôn TRại Vực 2 TBA Bơm Tứ Xuyên 06 hàng tháng 13, 14 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Trại Vực

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 10/07/2015 03:32
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Tặng quà Mẹ VNAH

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Hội nghị Tổng kết Công tác SXKD 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Tuần Lễ hồng EVN 2016 tại PC Hải Dương

 • Điện lực Cẩm Giàng đổi bóng đèn và sửa chữa điện cho gia đình chính sách

 • Điện lực Bình Giang sửa chữa điện cho gia đình chính sách, hộ nghèo

 • Giải bóng đá CNVC-LĐ 2015

 • Kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống ngành Điện lực

 • Đóng điện ĐZ 110kV Hải Dương 2 - Hòa Phát

 • Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015

 • Tri ân nhân ngày 27/7/2015

 • Tặng quà cho học sinh giỏi 2014 - 2015 và gặp mặt gia đình tiêu biểu hiếu học 2015

 • ĐL Bình Giang khôi phục hệ thống lưới điện sau cơn bão số 1 - 2015

 • Luân chuyển máy biến áp phục vụ cấp điện ổn định mùa hè 2015

 • Điện lực TP Hải Dương phát quang hành lang lưới điện

 • Chùm ảnh xâm phạm về hành lang lưới điện

 • Hưởng ứng Giờ trái đất 2015

 • Thực hành 5S

Thư viện Video