Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch thu tiền điện - ĐL Thanh Miện

STT
THÔN
TBA
NGÀY GCS
NGÀY THU TIỀN ĐỊA ĐIỂM THU
THỊ TRẤN THANH MIỆN
01 Thôn Vô hối, An lạc Lê Bình 1, An lạc, B.Quán Khoang 07 hàng tháng 09-11 hàng tháng Nhà Ông Hồng thôn Vô hối
02 Khu vực Thị trấn Phượng hoàng, UB huyện, Tự dùng, Lê Bình, Thị trấn, B. Phượng hoàng, Phượng Hoàng B 07 hàng tháng 12-14 hàng tháng Ngân hàng BIDV chi nhánh Hải Hương-phòng giao dịch Thanh Miện
XÃ HÙNG SƠN
01 Thôn Thái Thạch Hùng Sơn 2, B.Hùng Sơn 14 hàng tháng 20-22 hàng tháng Hội trường thôn Thái Thạch
02 Thôn Phù Nội Hùng Sơn treo, Đò nuồi 14 hàng tháng 20-22 hàng tháng Hội trường Thôn Phù Nội
XÃ DIÊN HỒNG
01 Thôn Thống Nhất Diên hồng 1, Diên Hồng 2 10 hàng tháng 16-17 hàng tháng Hội trường thôn thống nhất
XÃ NGÔ QUYỀN
01 Thôn Vũ Xá Vũ Xá 05 hàng tháng 12-14 hàng tháng Hội trường thôn Vũ Xá
02 Thôn Tiên Lữ Phạm Lý, Tiên Lữ 05 hàng tháng 12-14 hàng tháng Hội trường Thôn Tiên Lữ
03 Thôn Văn Xá Phạm xá, Văn xá CQT, Văn xá 2 Chùa khu 05 hàng tháng 12-14 hàng tháng Hội trường thôn Văn Xá
04 Thôn Phạm Tân Phạm Tân 05 hàng tháng 12-14 hàng tháng Hội trường thôn Phạm Tân
XÃ LÊ HỒNG
01 Thôn Thanh xá, Phí xá, Quốc Tuấn, Thôn 32, Phương Quan Quốc Tuấn, Phương Quan, Lê Hồng 32 13 hàng tháng 18 hàng tháng Nhà Văn hóa tôn Phí Xá
02 Thôn Đại Đồng Đại Đồng 13 hàng tháng 19 hàng tháng Nhà văn hóa thôn
03 Thôn Hoành Bồ, Vĩnh Mộ, Lâm Cầu, Hạnh phúc Lê Hồng 1, Vĩnh Mộ, Hạnh Phúc 13 hàng tháng 19-22 hàng tháng Bưu điện xã Lê Hồng
XÃ CHI LĂNG NAM
01 Thôn Hội Yên Bơm Chi Nam, Hội yên 12 hàng tháng 18-20 hàng tháng Hội trường thôn Hội Yên
02 Thôn Triều Dương Triều Dương, Phan Xá, Chi Nam 2 12 hàng tháng 18-20 hàng tháng Hội trường thôn Triều Dương
03 Thôn An Dương An Dương T1, An Dương T2 12 hàng tháng 18-20 hàng tháng Hội truờng thôn An Dương
XÃ ĐOÀN KẾT
01 Thôn Tòng Hoá B.Tòng hoá, Nuôi trồng Thủy Sản 06 hàng tháng 11 hàng tháng HTX Nuôi trồng Thủy sản
02 Thôn Đồng Giò, Tòng Hóa Tòng Hóa Đồng Gió 06 hàng tháng 11 -12 hàng tháng Hội trường Tòng Hóa
03 Thôn Châu Quan Châu Quan 06 hàng tháng 12 hàng tháng Hội trường thôn Châu Quan
04 Thôn Phù Pháp Thủ Pháp 06 hàng tháng 13 hàng tháng Hội trường Thôn Thủ Pháp
05 Thôn Từ xá, Bùi xá Từ xá, Bùi Xá 06 hàng tháng 14-16 hàng tháng Bưu điện xã Đoàn Kết
XÃ PHẠM TRẤN - GIA LỘC
01 Thôn Nam Cầu Phạm Trấn, Côi Hạ 13 hàng tháng 18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Nam Cầu
02 Thôn Quang Bị, cầu Lâm Quang Bị, Cầu Lâm 13 hàng tháng 19 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Cầu Lâm và Quang Bị
03 Thôn Côi Thượng, Côi Hạ B. Phạm trấn, Côi Hạ 13 hàng tháng 20 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Côi Thượng và Côi Hạ
04 Thôn Côi Hạ Côi Hạ 13 hàng tháng 21 hàng tháng Bưu điện xã Phạm Trấn
XÃ NGŨ HÙNG
01 Thôn Lại Trì B.Đò Nuồi, Cống Giác 8 hàng tháng 14-16 hàng tháng Hội trường Lại Trì
02 Thôn Mi Trì Cụ Trì 8 hàng tháng 14 -16 hàng tháng Hội Trường Thôn Mi Trì
03 Thôn La Ngoại La Ngoại, Ngũ Hùng 8 hàng tháng 14-16 hàng tháng Hội trường La Ngoại
04 Thôn Tiêu Lâm Tiêu Lâm, Tiêu Lâm 2 8 hàng tháng 14-16 hàng tháng Hội Trường Thôn Tiêu Lâm
XÃ TÂN TRÀO
01  Thôn An Xá, Ấp Yên An Xá, Yên Xá 09 hàng tháng 14 hàng tháng Nhà văn hóa thôn An Xá và Ấp Yên
02 Thôn Ngọc Lập, Lăng Gia Ngọc Lập, Lăng Gia 09 hàng tháng 15 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Ngọc Lập và Lăng Gia
03 Thôn Hoàng Tường, Từ Ô Hoàng Tường, Từ Ô 09 hàng tháng 16-17 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hoàng Tường và Từ Ô
04 Thôn Hoàng Tường Hoàng Tường 09 hàng tháng 18 hàng tháng Bưu điện xã Tân Trào
XÃ PHẠM KHA
01 Thôn Đỗ thượng Đỗ  Thượng, Phạm Kha 4, Phạm Kha 6 10 hàng tháng 16-18 hàng tháng Hội trường Thôn Đỗ Thượng
02 Thôn Đỗ Hạ Đỗ hạ, Phạm kha 5 10 hàng tháng 16-18 hàng tháng Hội trường thôn Đỗ Hạ
03 Hàn Lâm Đạo Phái Đạo Phái 10 hàng tháng 16-18 hàng tháng Hội trường thôn Hàn Lâm Đạo Phái
XÃ TIỀN PHONG
01 Thôn An phong An phong, Tái định cư 12 hàng tháng 18-20 hàng tháng Hội trường thôn An phong
02 Thôn My Động Tiền phong, Đồng Chấm 12 hàng tháng 18-20 hàng tháng Hội trường thôn My Động
XÃ LAM SƠN
01 Thôn Thọ Xuyên, Ấp Lam Sơn Thọ Xuyên, Bơm Lam Sơn, Ấp Lam Sơn 11 hàng tháng 16 hàng tháng Hội trường thôn Thọ Xuyên, Ấp Lam Sơn
02 Thị tứ Lam Sơn, Kim trang Đông, Kim trang tây, Thọ Chương, Thôn Vũ, Bình Minh Kim trang, Lam sơn 1 Thọ Chương, Lam Sơn C3, Thôn Vũ 11 hàng tháng 17-20 hàng tháng Bưu điện xã Lam Sơn
XÃ ĐOÀN TÙNG
01 Thôn Phạm Lâm, Thúy Lâm Đoàn tùng 2 12 hàng tháng 19 hàng tháng Hội trường thôn Phạm Lâm, Thúy Lâm
02 Thôn Đào Lâm Đào Lâm, B. Đoàn tùng 12 hàng tháng 20 - 21 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đào Lâm
03 Thị tứ Đoàn Tùng Phạm Lâm, Đoàn Tùng, Đoàn Tùng 2, phố Thông 1&2 12 hàng tháng 22-23 hàng tháng Bưu điện xã Đoàn Tùng
XÃ THANH GIANG
01 Thôn Phù tải 1 Phù tải 1, Phù tải 2 09 hàng tháng 15 hàng tháng  Nhà văn hóa phù tải 1
02 Thôn Tiêu Sơn Tiêu Sơn, Bơm Thanh Giang 09 hàng tháng 16 hàng tháng Nhà văn hóa Tiêu Sơn
03 Thôn Đan Giáp Đan giáp 09 hàng tháng 17 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đan giáp
04 Thôn Phù tải 2 Bơm Thanh giang, phù tải 2, Võ Văn 09 hàng tháng 18-19 hàng tháng Bưu điện xã Thanh Giang
TỨ CƯỜNG
01 Thôn An khoái An khoái, B.An khoái 04 hàng tháng 10-12 hàng tháng Hội trường thôn An khoái
02 Thôn An Nghiệp 1 An nghiệp 1 04 hàng tháng 10-12 hàng tháng Hội trường thôn An nghiệp 1
03 Thôn An Nghiệp 2 An Nghiệp 04 hàng tháng 10-12 hàng tháng Hội trường thôn An nghiệp 2
04 Thôn Phú Mễ Phú Mễ 04 hàng tháng 10-12 hàng tháng Hội trường thôn Phú Mễ
05 Thôn Gia cốc Gia cốc, B. Gia cố 04 hàng tháng 10-12 hàng tháng Hội trường thôn Gia cốc
XÃ CHI BẮC
01 Thôn Phú Khê Phú Khê 03 hàng tháng 10 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Phú Khê
02 Thôn Phương Khê Phương Khê 1, Chi Bắc 3, Tào Khê 250 03 hàng tháng 11-12 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Phương Khê
03 Bưu điện văn hóa xã Chi Lăng Bắc Tào Khê 1, Chi bắc 2 03 hàng tháng 13-14 hàng tháng Bưu điện
XÃ THANH TÙNG
01 Thôn Phú cốc La xá 03 hàng tháng 9-11 hàng tháng Nhà Ông Măng - thôn Phú Cốc
02 Thôn La xá B. Hoà Loan 03 hàng tháng 9-11 hàng tháng Nhà Ông Hàm - thôn La Xá
03 Thôn Đoàn Thanh Tùng 03 hàng tháng 9-11 hàng tháng Nhà Ông Chác - thôn Đoàn
04 Thôn Đông Thanh Tùng B 03 hàng tháng 9-11 hàng tháng Nhà Ông Cương - thôn Đông
XÃ CAO THẮNG
05 Thôn Bằng Bộ Bằng Bộ, Phạm Khê 15 hàng tháng 20-23 hàng tháng Nhà Ông Tuyến - thôn Bằng bộ
06 Thôn Cao Lý B. Cao lý, Cao hoà 15 hàng tháng 20-23 hàng tháng Nhà Ông Quyết - thôn Cao lý
07 Thôn Văn Khê Văn khê 15 hàng tháng 20-23 hàng tháng Nhà Ông Trị - thôn Văn khê

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 10/07/2015 03:42
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Tặng quà Mẹ VNAH

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Hội nghị Tổng kết Công tác SXKD 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Tuần Lễ hồng EVN 2016 tại PC Hải Dương

 • Điện lực Cẩm Giàng đổi bóng đèn và sửa chữa điện cho gia đình chính sách

 • Điện lực Bình Giang sửa chữa điện cho gia đình chính sách, hộ nghèo

 • Giải bóng đá CNVC-LĐ 2015

 • Kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống ngành Điện lực

 • Đóng điện ĐZ 110kV Hải Dương 2 - Hòa Phát

 • Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015

 • Tri ân nhân ngày 27/7/2015

 • Tặng quà cho học sinh giỏi 2014 - 2015 và gặp mặt gia đình tiêu biểu hiếu học 2015

 • ĐL Bình Giang khôi phục hệ thống lưới điện sau cơn bão số 1 - 2015

 • Luân chuyển máy biến áp phục vụ cấp điện ổn định mùa hè 2015

 • Điện lực TP Hải Dương phát quang hành lang lưới điện

 • Chùm ảnh xâm phạm về hành lang lưới điện

 • Hưởng ứng Giờ trái đất 2015

 • Thực hành 5S

Thư viện Video