Lịch cắt điện, vận hành ĐZ

Lịch tạm ngừng cấp điện tuần 30 từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

 kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân

mất điện

Ngày 24/07

1

Huyện Thanh Miện

10h00

14h00

Xã: Đoàn Tùng TBA Chợ Thông T1

KH: 1 phần khách hang xã Đoàn Tùng

 

 

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

07h00

10h00

Xã: Phạm Trấn TBA Bơm Quang Tiền

KH: XNKTCTTL Huyện Gia Lộc

 

 

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

2

Huyện  Tứ Kỳ

05h30

06h20

05h40

06h30

 

Xã: Nguyên Giáp ( Phố Quí Cao) TBA 560 Nguyên Giáp 2.

 Cty : CP ghạch  Quí cao , DNTN Thanh Bình .

 

ĐL Hải Phòng Chuyển  Phương Thức 

Ngày 25/07

1

Huyện Ninh Giang

04h00

04h15

Xã : Tân Phong; Hồng Phúc; Hưng Long; Hưng Thái; Kiến Quốc; Văn Giang; Hồng Phong; Đông Xuyên; Ninh Hải; Hồng Thái; Hồng Dụ; Tân Hương;  Ninh Thành, Vĩnh Hòa,  Đồng Tâm, Hiệp Lực, TT Ninh Giang Thôn Trịnh Xuyên xã Nghĩa An; Thôn 1+2 xã Vạn Phúc; Thôn Văn Hội xã Văn Hội; Thôn Trại Vàng; Ninh Hòa;Vạn Phúc;Hồng Đức;Tân Quang;Văn Hội;Hoàng Hanh

Công ty : Giầy Gia Bảo; Giầy Nguyên Hồng ; Gạch Hồng Phong; Gạch Hưng Long;  ; Đắc Trần;  XNKTCT TL Ninh Giang;  Sao Vàng; Phúc Hoàng; Hương Quỳnh Đăng; Hùng Sơn; Gỗ Vĩnh Hòa; Hợp Pháp CN Hiệp Lực; Cao Phương Nam; Trọng Minh( Sejinvina); May Sao Đỏ; CBNS&XNK Vạn Phúc,

 

Công tác theo kế hoạch

06h30

06h45

Xã : Tân Phong; Hồng Phúc; Hưng Long; Hưng Thái; Kiến Quốc; Văn Giang; Hồng Phong; Đông Xuyên; Ninh Hải; Hồng Thái; Hồng Dụ; Tân Hương;  Ninh Thành, Vĩnh Hòa,  Đồng Tâm, Hiệp Lực, TT Ninh Giang Thôn Trịnh Xuyên xã Nghĩa An; Thôn 1+2 xã Vạn Phúc; Thôn Văn Hội xã Văn Hội; Thôn Trại Vàng; Ninh Hòa;Vạn Phúc;Hồng Đức;Tân Quang;Văn Hội;Hoàng Hanh

Công ty : Giầy Gia Bảo; Giầy Nguyên Hồng ; Gạch Hồng Phong; Gạch Hưng Long;  ; Đắc Trần;  XNKTCT TL Ninh Giang;  Sao Vàng; Phúc Hoàng; Hương Quỳnh Đăng; Hùng Sơn; Gỗ Vĩnh Hòa; Hợp Pháp CN Hiệp Lực; Cao Phương Nam; Trọng Minh( Sejinvina); May Sao Đỏ; CBNS&XNK Vạn Phúc.

 

Công tác theo kế hoạch

04h00

06h30

Xã :Thôn Trịnh Xuyên;Khu Cầu Ràm xã Nghĩa An,Thôn 1+2+5 xã Vạn Vạn Phúc,Thôn Xuyên Hử xã Đông Xuyên

-Cty :Cty chế biến thủy sản Vạn Phúc;XNKTCT thủy lợi Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

2

Thanh Hà

07h00

11h00

 

KH:Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Thanh Hà bơm Đò Phan

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 26/07

1

Thanh Hà

08h30

09h30

Xã: Một phần thôn Cập Nhất Xã Tiền Tiến TBA xóm Tràng

Công tác theo kế hoạch

07h00

11h30

 Xã: một phần thôn Cập Nhất xã Tiền Tiến

 

07h00

07h15

Xã: Quyết Thắng,Tiền Tiến

chuyển  Phương Thức

11h30

11h45

 

 

Ngày 27/07

1

Huyện  Tứ Kỳ

05h00

15h30

05h10

15h45

 

Xã: Nguyên Giáp ( Phố Quí Cao) TBA 560 Nguyên Giáp 2.

 Cty : CP ghạch  Quí cao , DNTN Thanh Bình .

 

ĐL Hải Phòng Chuyển  Phương Thức 

 

 

 

 

 

 

Ngày 28/7/2018

1

Huyện Thanh Miện

05h00

12h00

05h15

12h15

Xã: Tiền Phong: Toàn bộ xã Tiền Phong.

Xã: Diên Hồng: Toàn bộ xã Diên Hồng.

Xã: Thanh Giang: TBA Phù Tải 2, Võ Văn, Đan Giáp 1.

KH: Nhà Máy Nước, Tự Dùng Bơm My Động.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

05h00

05h15

Xã : Văn Giang; Hưng Long; Thôn Văn Hội xã Văn Hội; Thôn Văn Diệm xã Hưng Thái

KH: Công ty Gạch Hưng Long; XNKTCTTL Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

12h00

12h15

Xã : Văn Giang; Hưng Long; Thôn Văn Hội xã Văn Hội; Thôn Văn Diệm xã Hưng Thái

KH: Công ty Gạch Hưng Long; XNKTCTTL Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Kim Thành

06h00’ ngày 28/7/2018

08h50’ ngày 28/7/2018

06h10’ ngày 28/7/2018

09h00’ ngày 28/7/2018

ĐZ 374 E8.6:

* Xã: Kim Khê, Kim Anh, Kim Tân, Cẩm La, Đồng Gia, Đại Đức, Tam Kỳ.

* KH: Đồng Văn Nhượng, An Lạc Thành, Hợp Lực, Mạnh Ngân, VLXD Bình Dân, Thái Dương, Vụ Hát Tường, Phòng Không Không Quân, Tuấn Tú, Tân An, Bưu Điện Đồng Gia, Nuôi Trồng Thuỷ Sản, Minh Trường Sơn, VLXD Bình Dân, Mạnh Ngân A+B, Hào Anh, CP Kiến Đức, CP Tam Kỳ, Đồng Vì, bơm úng Đại Đức.

ĐL Kim Thành sửa chữa đường dây thay thế xác xuất 02 sứ tại cột 05 và cột 11 nhánh Đình Giọng (Nháy Réc 01 Tam Kỳ cắt CD nhánh Đình Giọng).

06h00’ ngày 28/7/2018

 

09h00’ ngày 28/7/2018

 

ĐZ 374 E8.6 nhánh bơm Đình Giọng:

* Xã: Đại Đức, Liên Hòa, Bình Dân.

* KH: VLXD Bình Dân, Mạnh Ngân A+B.

ĐL Kim Thành sửa chữa đường dây thay thế xác xuất 02 sứ tại cột 05 và cột 11 nhánh Đình Giọng.

06h00’ ngày 28/7/2018

08h50’ ngày 28/7/2018

06h10’ ngày 28/7/2018

09h00’ ngày 28/7/2018

ĐZ 375 E8.6:

* Xã: Cộng Hòa, Cổ Dũng, Tuấn Hưng, Việt Hưng, Kim Xuyên, Phúc Thành, Thượng Quận - Kinh Môn.

* KH: Lilama 10 A+B, giầy SUNRONG,  Cộng Hòa A+B+C, NS Tân Phú, XINAN, Hữu Hùng, TT giáo dục Thường Xuyên Cổ Dũng, CSQL5 Cổ Dũng, Nguyễn Danh Lĩnh, Chợ Cổ Dũng, Mạnh Hoạch B, CSQL5 Tuấn Hưng, Cảnh My 1+2, BB Toàn Cầu, Vững Mạnh A+B, Lắp Máy 69-3, NMN Kim Xuyên, Thành Long A+B+C+D+E, Nguyễn Văn Biên, đóng tàu Thành Long, Quỳnh Hương, XD Trung Kiên A, Việt Phát(Hang Hinh) A+B, HTX Hợp Nhất, XM Thành Công, Cường Phương, Nguyễn Thị Thịnh, giầy Chung JYE, bê tông Phan Vũ.

Nháy MC 375E8.6 thao tác CD nhánh bơm Kim Xuyên. ĐL Kim Thành sửa chữa đường dây thay thế xác xuất 02 sứ tại cột 08 và cột 15 nhánh bơm Kim Xuyên, xử lý CD TBA bơm Quảng Đạt bị kẹt.

06h00’ ngày 28/7/2018

 

09h00’ ngày 28/7/2018

 

ĐZ 375 E 8.6 nhánh bơm Kim Xuyên;

* Xã: Kim Xuyên, Tuấn Hưng, Ngũ Phúc.

* KH: Mạnh Hoạch A, Huy Văn A+B, bơm Quảng Đạt, bơm Kim Xuyên

ĐL Kim Thành sửa chữa đường dây thay thế xác xuất 02 sứ tại cột 08 và cột 15 nhánh bơm Kim Xuyên, xử lý CD TBA bơm Quảng Đạt bị kẹt.

4

Thị Xã Chí Linh

07h15

12h00

-Xã: Lê Lợi (TBA Cậm Cang, Trung Quê 2)

-TBA Chuyên Dùng và các Cty: (TBA Nguyễn Văn Bách)

Phục vụ công tác theo kế hoạch

07h15

17h00

-Xã: Lê Lợi (TBA Trung Quê )

 

5

Huyện Bình Giang

03h30

 

23h00

03h50

 

23h20

Công ty:

Minh Đức B, Thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ,Se Rin,Kết cấu thép 568,Trắc Địa, Đại Địa,,Thi công QL 38, Cấp nước sạch Sặt,Việt Mỹ, Thuận Lợi, Hưng Phú , Nguyễn Thị Thỏa, Soái Bạch, Lê Văn Đức, Hoàng Xa, Đông Phát, Trường Quân Sự, Bắc Hải, Bưu điện Sặt, Lữ đoàn 214, Cầu sộp Kho Bạc,Cấp 3 Kẻ Sặt, TT y tế dự phòng,Tuấn Linh, Lâm Phúc, Tình Thương, Lục Nam, Tiến Long, Phúc Khang, CK Điện Lực, Phúc Lâm, Sơn Kôva, Đức Tâm, Phú Thiên Long, Phạm Hoàng Anh, Tiến Lâm, Minh Ngọc, Đại Phát, Foviet, Mạnh Tuyên.

 Xã, TT:

- TT Sặt: mất điện toàn bộ

- Xã Tráng Liệt: mất điện toàn bộ

- Vĩnh Tuy: Mất điện TBA Vĩnh Tuy cấp điện cho thôn Lại

- Xã Thúc Kháng: mất điện các thôn Châu khê, Chanh trong, Chanh ngoài, Lương ngọc,

- Xã Vĩnh Hồng: Mất điện toàn bộ

- Xã Tân Hồng: mất điện các thôn Trạch Xá, Tuyển cử, Đông My Cầu, Tây My Cầu, Xóm Đường 20

 • Thực hiện công việc theo kế hoạch.

Ngày 29/7/2018

 

 

 

 

   1

 

 

 

 

 

 

 

 

             Thanh Hà

 

 

 

 

 

 

 

       06h00

 

 

 

 

 

    06h15

  

 

 

 

Xã: Tân An, Thanh Hải, An Lương, Phượng Hoàng, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Thanh xá, Thanh Sơn, Thanh Thủy,Hồng Lạc,Việt Hồng,Tân Việt,Thanh Lang,Thanh An,Liên Mạc,Thanh Xuân,Cẩm Chế

KH:Công ty may An Lương,TBT,Giầy Hiệp An,Hiệp Hạnh,tiểu thủ công nghiệp thanh Niên,Hà Hải,cáp Vi Na,chế biến Nông Sản Thực Phẩm,Hải Hà,nhà máy nước Thanh Hải,Thanh Bính,Thanh Lang,Tân Việt,UBND Huyện Thanh Hà,Huyện Uỷ,kho Bạc,Viễn Thông Thanh Hà,y tế Dự Phòng,bệnh Viện Đa Khoa Thanh Hà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chuyển  Phương Thức

 

 

 

 

     17h00

 

 

     17h15

 

2

Huyện Kim Thành

05h30’ ngày 29/7/2018

11h20’ ngày 29/7/2018

 

05h40’ ngày 29/7/2018

11h30’ ngày 29/7/2018

 

ĐZ 370 E8.6:

* Xã: Thượng Vũ, Việt Hưng, Thị trấn Phú Thái.

* KH: Thành Phát, Hải Âu, Gạch TuyLen, Phú Minh, Bao bì Trung Kiên III, Lê Vũ Long.

Nháy MC 370E8.6 để ĐL Kinh Môn thao tác CD.

06h00’ ngày 29/7/2018

16h50’ ngày 29/7/2018

 

06h10’ ngày 29/7/2018

17h00’ ngày 29/7/2018

 

ĐZ 377 E8.6:

* Xã: Lai Vu.

* KH :

Nháy MC 377E8.6 để ĐL Nam Sách thao tác CD.

3

Huyện Kinh Môn

04h00

11h30

04h15

11h45

Công Ty: Quảng Hưng, BOT, Minh Thắng, Đức Anh, Phúc Vân nam, Thép Đức Việt, Nông Sản HD, Tự Dùng 220kV, Trường cấp 3 KM, Thuận An, Hồng Thắng, Toàn Dân, Lê Văn Minh, Tân Mỹ, vietory, Minh Thắng 1, 2, Trương Văn Huy, Vũ Văn Thủy, Minh Khánh, Minh Ánh, Ngọc Khuê, , Di Tích Đền Cao, Nguyễn Thị Mỵ, Bình Minh, Phú Ngọc, Phú Cường, Đông Hải, Vũ Anh Đức, Khoáng Sản TPA, XNK Đà Nẵng, Đức Tuấn, Gạch Bến Triều, Nguyễn Quốc Biển, Tuấn Tài.

Xã: Long Xuyên, Hiệp An, Thái Thinh, Minh Hòa, Hiến Thành, TT Kinh Môn, Hiệp Sơn, An Sinh, Pham Mệnh, Thái Sơn, Bạch Đằng, Thất Hùng, Lê Ninh.

Chuyển phương thưc cấp điện

04h00

11h30

Công ty: XMTC3, Khánh An,  Lê Văn Khánh(Siêu Thị Lan Chi Max), Quảng Tân, Đại Cường, Ngọc Thắng, Đức Mạnh 1,2, Phú Sơn, KD, Sơn Thái, Đức Thành, Sông Hàn

Xã: Vụ Sơn A,B, Bơm An Lưu.

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

04h00

05h30

Công ty:  Bưu Điện TT Kinh Môn, NH Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Ngân Hàng Vietinbank, Hồng hà, Hoàng Hà, Chi Cục Thuế, Kho Bạc, NM Nước TT Kinh Môn, Lắp Máy 69-3, Gạch Chịu Lửa Buwrit, Hoàng Nam, Thành Phát.

Xã: Kinh Hạ 1,2, Phúc Lâm, UB Huyện KM, An Trung A, Cộng Hòa, Lưu Hạ.

 

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện  Cẩm Giàng

 

00h00

 

 

 

03h00

 

 

- ĐZ 371-E8.15 Từ XT đến CDLĐ 112 đến CDLĐ 141 Điện Lực Cẩm Giàng :  Mất điện các TBA

- Công ty: Hưng Phát, Tiến Đạt, Citicom, Khắc Mến, Văn miếu Mao Điền, Phương Thịnh, Việt Tiệp, VSIP, Cadisun, bông sen vàng , cáp thượng Đình

- Xã: Cẩm Phúc (TBA Cờ Đỏ, Lê Xá), Cẩm Điền (Hoàng Xá, Mậu Tài, Mậu Tài1, KDC Cẩm Điền)

 

 

Công tác theo kế hoạch

5

TP Hải Dương

06h00

07h30

Xã, phường: Một phần Phường Ái Quốc (TBA: Ngọc Trì, Ái Quốc B, Ái Quốc D, Văn Xá, Vũ Thượng, Ninh Quan, Thôn Tiền Hải)

Công tác theo kế hoạch

15h30

17h00

Xã, phường: Một phần Phường Ái Quốc (TBA: Ngọc Trì, Ái Quốc B, Ái Quốc D, Văn Xá, Vũ Thượng, Ninh Quan, Thôn Tiền Hải)

 

6

Huyện Nam Sách

00h00
03h00

00h20
03h20

Cty:
Xã:  
Minh Tân

Công tác theo kế hoạch: Chuyển nguồn cấp điện

06h00
15h30

07h30
17h00

Cty: Bơm Ngọc Trì, Đức Thịnh, Đoàn Văn Khắp, Nguyễn Đình Tuân,Cấp nước 160, Cám Tiền Trung, Lưu Thị Tám, Điện Cộng Hòa
Xã:  Ái Quốc, Nam Đồng, Cộng Hòa, Phú Điền

Công tác theo kế hoạch: Tháo lèo nhánh cấp tứ

06h00
07h30
15h30
17h00

06h20
07h50
15h50
17h20

Cty: Phạm Thị Mười, Điện Cộng Hòa
Xã:   Cộng Hòa, Phú Điền

Công tác theo kế hoạch: Chuyển nguồn cấp điện

06h00

17h00

Cty:  Đường Bộ 240
Xã:  Ái Quốc

Công tác theo kế hoạch

Tác giả: Theo TTĐKXHD ; xuất bản: 23/07/2018 10:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • Gặp mặt các Khách hàng Doanh nghiệp lớn trong tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video