Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch ghi chỉ số và thu tiền Điện lực Chí Linh

          LỊCH GHI CHỈ SỐ VÀ THU ĐIỆN ĐIỆN LỰC CHÍ LINH

TT

Tên xã

Lịch ghi chỉ số công tơ năm 2019

Lịch thu tiền điện

 

I/

Khối chuyên dùng:

 

 

 

 

- Khách hàng 1 kỳ:

 

 

 

1

Mã sổ

-

03Q02 (HTX NN), 03Q11, 03Q14

16

Trong vòng 7 ngày

 

2

Mã sổ

-

03Q04 (XN thủy nông)

30

Trong vòng 7 ngày

 

 

- Khách hàng 2 kỳ:

 

 

 

1

Mã sổ

-

03Q12

01; 16

Trong vòng 7 ngày

 

2

Mã sổ

-

03Q12A

11; 25

Trong vòng 7 ngày

 

 

- Khách hàng 3 kỳ:

 

 

 

1

Mã sổ

-

03Q13

01; 10; 16

Trong vòng 7 ngày

 

2

Mã sổ

-

03Q13A

06; 15; 25

Trong vòng 7 ngày

 

3

Mã sổ

-

03Q13B

01; 10; 20

Trong vòng 7 ngày

 

II/

Khối công cộng

 

 

 

 

Xã Bắc An

 

1

03CE00081

-

Lộc đa

10

18-19

 

2

03CE00085

-

Chín thượng

10

18-19

 

3

03CE00089

-

Vành liệng

10

18-19

 

4

03CE00095

-

Cổ Mệnh

10

18-19

 

5

03CE00096

-

Trại Sắt

10

18-19

 

6

03CE00097

-

Bãi thảo

10

18-19

 

7

03CE00116

-

Bãi Thảo 3

10

18-19

 

8

03CE00133

-

Trại quan

10

18-19

 

9

03CE00141

-

Trại gạo

10

18-19

 

10

03CE00403

-

Hố gồm

10

18-19

 

11

03CE00190

-

Hố Dầu

10

18-19

 

12

03CE00193

-

Chín Thượng 2

10

18-19

 

13

03CE00192

-

Chín Hạ

10

18-19

 

 

Xã Hoàng Hoa Thám

 

14

03CE00098

-

Thôn Hố Sếu

10

18-19

 

15

03CE00104

-

Hương Linh

10

18-19

 

16

03CE00143

-

Đội 7

10

18-19

 

17

03CE00145

-

Hố giải

10

18-19

 

18

03CE00147

-

Thanh mai

10

18-19

 

19

03CE00196

-

Thanh Mai 2

10

18-19

 

20

03CE00149

-

Đồng châu

10

18-19

 

21

03CE00151

-

Hoa thám

10

18-19

 

 

 

 

22

03CE00120

-

Thôn Tu Ninh

6

13-16

 

23

03CE00251

-

An Ninh (Cổ thành)

6

13-16

 

24

03CE00253

-

Cổ Thành 2 (TT Cổ Thành)

6

13-16

 

25

03CE00255

-

Cổ Thành 1 (Lý Dương)

6

13-16

 

26

03CE00256

-

Cổ Thành 3 (Đồng Tâm)

6

13-16

 

27

03CE00463

-

Ninh Giàng

6

13-16

 

28

03CE00612

-

Phao Tân

6

13-16

 

29

03CE00643

-

Thông Lộc

6

13-16

 

30

03CE00163

-

Thôn Nam Đoài

6

13-16

 

31

03CE00174

-

Thôn Cải Cách

6

13-16

 

32

03CE00176

-

Thôn Cổ Châu

6

13-16

 

 

Xã Hưng Đạo

 

 

 

Cộng tác viên

33

03CE00061

-

Vườn Đào

5

16-18

 

34

03CE00063

-

Kim Điền

4

12-14

 

35

03CE00064

-

Đền Kiếp Bạc (Bắc Đẩu)

4

12-14

 

36

03CE00065

-

Phượng sơn

4

12-14

 

37

03CE00093

-

Kim Điền 2

4

12-14

 

38

03CE00647

-

CQT Kiếp Bạc

4

12-14

 

39

03CE00166

-

Thôn Bắc Đẩu

4

12-14

 

 

Xã Nhân Huệ

 

 

 

Cộng tác viên

40

03CE00257

-

Đáp khê

2

12-14

 

41

03CE00259

-

Nhân huệ 1

2

12-14

 

42

03CE00267

-

Nhân huệ 2

2

12-14

 

43

03CE00645

-

Bơm Nhân Huệ

2

12-14

 

 

Phường Cộng Hòa

 

 

 

Cộng tác viên

44

03CE00004

-

Phố Ngái

10

18-19

 

45

03CE00008

-

Xóm Vàng

10

18-19

 

46

03CE00014

-

Thông Cống

10

18-19

 

47

03CE00224

-

Thông Cống 2

10

18-19

 

48

03CE00016

-

Tiền Định

10

18-19

 

49

03CE00020

-

Trúc Thôn

10

18-19

 

50

03CE00022

-

Trúc Cương

10

18-19

 

51

03CE00205

-

Trúc Cương 2

10

18-19

 

52

03CE00024

-

Lôi Động

10

18-19

 

53

03CE00026

-

Cầu Dòng Đông

10

18-19

 

54

03CE00027

-

Cầu Dòng

10

18-19

 

55

03CE00227

-

Cầu Dòng 2

10

18-19

 

56

03CE00028

-

Cộng Hòa

10

18-19

 

57

03CE00030

-

Cầu Ván

10

18-19

 

58

03CE00032

-

Tiên Sơn 1

10

18-19

 

59

03CE00034

-

Tiên Sơn 2

10

18-19

 

60

03CE00036

-

Đơn vị 490 (Xóm In)

10

18-19

 

61

03CE00084

-

Hồng Nhung

10

18-19

 

62

03CE00114

-

Lê Lợi

10

18-19

 

63

03CE00125

-

KDC Lôi Động

10

18-19

 

64

03CE00128

-

KDC Phố Ngái

10

18-19

 

65

03CE00129

-

KDC Trúc Thôn

10

18-19

 

66

03CE00132

-

KDC Bích Động

10

18-19

 

67

03CE00134

-

KDC Tân Tiến

10

18-19

 

68

03CE00146

-

KDC Tiền Định

10

18-19

 

69

03CE00162

-

Trường lái xe

10

18-19

 

 

Phường Chí Minh

 

70

03CE00002

-

Văn Giai

16

23-24

 

71

03CE00005

-

Thanh Trung

16

23-24

 

72

03CE00118

-

Thôn Mật Sơn

16

23-24

 

73

03CE00217

-

Mật sơn

16

23-24

 

74

03CE00223

-

Hố Nẻo

16

23-24

 

75

03CE00281

-

Nhân Hậu

16

23-24

 

76

03CE00329

-

Chùa Vần

16

23-24

 

77

03CE00203

-

Kios Chùa Vần 2

16

23-24

 

78

03CE00335

-

Chí minh

16

23-24

 

79

03CE00169

-

Hố Nẻo 2

16

23-24

 

80

03CE00171

-

Hố Nẻo 1

16

23-24

 

81

03CE00172

-

Khang Thọ

16

23-24

 

 

Phường Hoàng Tân

 

82

03CE00018

-

Bát giáo (Bơm Hoàng Tân)

10

18-19

 

83

03CE00086

-

Bến Tắm

10

18-19

 

84

03CE00094

-

Đại Bát

10

18-19

 

85

03CE00117

-

Thôn Đọ Xá

10

18-19

 

86

03CE00144

-

KDC Đại Bộ

10

18-19

 

87

03CE00157

-

Bơm Đồi Chùa

10

18-19

 

88

03CE00359

-

Bơm Đại Tân (Đọ Xá)

10

18-19

 

89

03CE00363

-

Đại Bộ

10

18-19

 

90

03CE00606

-

Đội 8 (Minh Tân)

10

18-19

 

91

03CE00607

-

Trại Giống

10

18-19

 

92

03CE00654

-

CQT Đại Tân

10

18-19

 

93

03CE00168

-

Trại Giống 2

10

18-19

 

 

Xã Văn Đức

 

94

03CE00356

-

Bơm Văn Đức

4

12-13

 

95

03CE00371

-

Vĩnh Đại

4

12-13

 

96

03CE00373

-

Đội 10

4

12-13

 

97

03CE00644

-

Bích Nham

4

12-13

 

98

03CE00180

-

Vĩnh Đại 2

4

12-13

 

99

03CE00361

-

Vĩnh Long

6

13-14

 

100

03CE00425

-

Kênh Mai

6

13-14

 

101

03CE00123

-

Kênh Mai 2

16

24-26

 

102

03CE00375

-

Khê khẩu

16

24-26

 

103

03CE00379

-

Kênh Mai mỏ

16

24-26

 

104

03CE00611

-

Đông Xá (Đội 5)

16

24-26

 

105

03CE00655

-

Khê Khẩu 2

16

24-26

 

106

03CE00656

-

Bích Thuỷ

16

24-26

 

 

Xã Lê Lợi

 

107

03CE00045

-

An Lĩnh

16

24-26

 

108

03CE00221

-

An Lĩnh 2

16

24-26

 

109

03CE00047

-

Thanh Tân

16

24-26

 

110

03CE00220

-

Thanh Tân 2

16

24-26

 

111

03CE00049

-

Thanh Tảo

16

24-26

 

112

03CE00051

-

An Mô

16

24-26

 

113

03CE00053

-

Chung Quê

16

24-26

 

114

03CE00055

-

Trại chuối

16

24-26

 

115

03CE00057

-

Đa cóc

16

24-26

 

116

03CE00059

-

Thôn Bến

16

24-26

 

117

03CE00087

-

Tân Trường (Đội 4)

16

24-26

 

118

03CE00092

-

An Mô 2

16

24-26

 

119

03CE00642

-

Cậm Cang

16

24-26

 

120

03CE00657

-

Lương Quan

16

24-26

 

121

03CE00165

-

Thôn Đá Cóc

16

24-26

 

122

03CE00170

-

Trung Quê 2

16

24-26

 

123

03CE00178

-

Trung Quê 1

16

24-26

 

 

Phường Văn An

 

124

03CE00108

-

Kiệt Đông

16

23-24

 

125

03CE00110

-

Trại Mới

16

23-24

 

126

03CE00130

-

KDC Núi Đá

16

23-24

 

127

03CE00148

-

KDC Hữu Lộc

16

23-24

 

128

03CE00204

-

Hữu Lộc 1

16

23-24

 

129

03CE00206

-

Trại sen 2

16

23-24

 

130

03CE00208

-

Trại sen 1

16

23-24

 

131

03CE00210

-

Thôn Tường

16

23-24

 

132

03CE00216

-

Thôn Tường 2

16

23-24

 

133

03CE00414

-

Văn An (Thôn Đoài)

16

23-24

 

134

03CE00430

-

Kỳ Đặc

16

23-24

 

135

03CE00500

-

Bơm Kênh trung

16

23-24

 

136

03CE00228

-

Hữu Lộc 3

16

23-24

 

137

03CK00658

-

Hữu Lộc 2 (Tái định cư Văn An)

16

23-24

 

 

Phường Hoàng Tiến

 

138

03CE00001

-

Vàng gián mới

10

18-19

 

139

03CE00003

-

Trại Trống

10

18-19

 

140

03CE00006

-

Phục Thiện 1

10

18-19

 

141

03CE00010

-

Phục Thiện 2

10

18-19

 

142

03CE00188

-

Phục Thiện 3

10

18-19

 

143

03CE00012

-

Vàng Gián cũ

10

18-19

 

144

03CE00189

-

Đồng Cộc

10

18-19

 

145

03CE00112

-

Đồng Cống

10

18-19

 

146

03CE00124

-

Thôn Hoàng Gián

10

18-19

 

147

03CK00002

-

Ngũ Đài (Tân Tiến)

10

18-19

 

 

Phường Thái Học

 

148

03CE00661

-

Lạc Sơn

10

15-16

 

149

03CE00662

-

Miễu Sơn 1

10

17-18

 

150

03CE00663

-

Miễu Sơn 2

10

17-18

 

151

03CE00664

-

Xã Thái Học

10

19-20

 

152

03CE00226

-

Ninh Chấp

10

19-20

 

153

03CE00665

-

Xóm Đình

10

19-20

 

 

Xã An Lạc

 

154

03CE00038

-

Thôn Đại 2

6

13-14

 

155

03CE00040

-

Thôn Đại 1

6

13-14

 

156

03CE00042

-

Thôn An Bài

6

13-14

 

157

03CE00198

-

Bờ Chùa 2

6

13-14

 

158

03CE00046

-

Bơm An Bài

6

13-14

 

159

03CE00048

-

Thôn Bờ Chùa

6

13-14

 

160

03CE00052

-

Xã An Lạc

6

13-14

 

161

03CE00152

-

Thôn Bờ Đa

6

13-14

 

162

03CE00153

-

Thôn Đồng Vày

6

13-14

 

163

03CK00050

-

Trại Nẻ

6

13-14

 

 

Xã Tân Dân

 

164

03CE00066

-

Xăng dầu A318

6

12-14

 

165

03CE00067

-

Tân Dân

6

12-14

 

166

03CE00070

-

Thôn Kỹ Sơn

6

12-14

 

167

03CE00072

-

Thôn Triều Nội

6

12-14

 

168

03CE00074

-

Giang Hạ

6

12-14

 

169

03CE00076

-

Ngã Tư Giang

6

12-14

 

170

03CE00202

-

Giang Hạ 3

6

12-14

 

171

03CE00080

-

Bơm Vạn Thắng

6

12-14

 

172

03CE00199

-

Thôn Vọng Thúc

6

12-14

 

173

03CE00200

-

Mạc Động

6

12-14

 

174

03CE00164

-

Giang Hạ 2

6

12-14

 

 

Xã Đồng Lạc

 

175

03CE00054

-

Thôn Mạc Ngạn

6

13-14

 

176

03CE00056

-

Thủ Chính

6

13-14

 

177

03CE00058

-

Trụ Thượng

6

13-14

 

178

03CE00060

-

Bơm Tế Sơn

6

13-14

 

179

03CE00062

-

Bơm Hoàng Xà

6

13-14

 

180

03CE00122

-

Thôn Hoàng Xà

6

13-14

 

181

03CE00140

-

Thôn Tế Sơn

6

13-14

 

182

03CE00142

-

Thôn Trụ Hạ

6

13-14

 

 

Xã Kênh Giang

 

183

03CE00007

-

Kênh Giang

15

24-26

 

 

Phường Sao Đỏ

 

184

03CE00033

-

Thái Học 2

5

11-23

 

185

03CE00101

-

Nguyễn Trãi 1

5

11-23

 

186

03CE00103

-

Nguyễn Trãi 2

5

11-23

 

187

03CE00105

-

Thái Học 1

5

11-23

 

188

03CE00107

-

Thái Học 3

5

11-23

 

189

03CK00184

-

Bưu Điện Rẽ Kênh

5

11-23

 

190

03CE00215

-

Hưng Đạo 4

5

11-23

 

191

03CE00619

-

Trường Cơ Giới

5

11-23

 

192

03CE00632

-

Việt tiên Sơn 1

5

11-23

 

193

03CE00634

-

Việt Tiên Sơn 2

5

11-23

 

194

03CE00635

-

Việt Tiên Sơn 3

5

11-23

 

195

03CE00109

-

Hùng Vương 1

6

11-23

 

196

03CE00111

-

Hưng Đạo 1

6

11-23

 

197

03CE00113

-

Hùng Vương 2

6

11-23

 

198

03CE00156

-

Kios Hùng Vương 3

6

11-23

 

199

03CE00121

-

An Ninh

6

11-23

 

200

03CE00587

-

Mít sắt

6

11-23

 

201

03CE00617

-

Hưng Đạo 3

6

11-23

 

202

03CE00214

-

Bạch Đằng

6

11-23

 

203

03CE00019

-

Constrexim

7

11-23

 

204

03CK00161

-

KDC Hồ Mật Sơn

7

11-23

 

205

03CE00115

-

Chu Văn An

7

11-23

 

206

03CK00182

-

Licogi

7

11-23

 

207

03CE00119

-

Nguyễn Huệ

7

11-23

 

208

03CE00222

-

Nguyễn Trãi 5

7

11-23

 

209

03CE00127

-

Kios KDC Hoàn Hảo

7

11-23

 

210

03CE00212

-

Hưng Đạo 5

7

11-23

 

211

03CE00183

-

TQC -2/9

7

11-23

 

212

03CE00138

-

Trường Quân Chính

7

11-23

 

213

03CE00197

-

Nguyễn Trãi 3

7

11-23

 

214

03CE00209

-

Nguyễn Trãi 4

7

11-23

 

215

03CE00616

-

Trường Cơ Khí (tổ 8)

7

11-23

 

 

Phường Phả Lại

 

216

03CE00106

-

Thôn Cao Đường

3

11-23

 

217

03CE00435

-

Cao Đường

3

11-23

 

218

03CE00602

-

Phả Lại 9

3

11-23

 

219

03CE00317

-

Ngã tư Bình Giang

4

11-23

 

220

03CE00441

-

Thạch Thuỷ

4

11-23

 

221

03CE00309

-

Phả Lại 5

5

11-23

 

222

03CE00186

-

Sùng Yên

5

11-23

 

223

03CE00431

-

Kênh Thải

5

11-23

 

224

03CE00439

-

Bãi Bông

5

11-23

 

225

03CE00131

-

Càng Cua

6

11-23

 

226

03CE00311

-

Phả Lại 6

6

11-23

 

227

03CE00187

-

Phao Sơn

6

11-23

 

228

03CK00218

-

Tái định cư Phả Lại

6

11-23

 

229

03CE00513

-

Ngã ba Thuỷ Tinh

6

11-23

 

230

03CE00301

-

Phả Lại 1

7

11-23

 

231

03CE00313

-

Phả Lại 7

7

11-23

 

232

03CE00315

-

Phả Lại 8

7

11-23

 

233

03CE00461

-

TT Phả Lại I (Huynđai)

7

11-23

 

234

03CE00303

-

Phả Lại 2

8

11-23

 

235

03CE00305

-

Phả Lại 3

8

11-23

 

236

03CE00307

-

Phả Lại 4

8

11-23

 

237

03CE00417

-

TT Phả Lại II

8

11-23

 

238

03CE00160

-

Bơm Bình Giang

16

11-23

 

 

Phường Bến Tắm

 

239

03CE00083

-

Bắc An

3

16-20

 

240

03CE00137

-

Nông Trường

3

16-20

 

241

03CE00443

-

Khu 9

3

16-20

 

242

03CE00194

-

Bến Tắm 3

3

16-20

 

243

03CE00445

-

Bắc Nội

3

16-20

 

                       

 

                                                                                

 

Tác giả: Phòng Kinh doanh - PCHD ; xuất bản: 27/05/2019 08:20
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • Gặp mặt các Khách hàng Doanh nghiệp lớn trong tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video