Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch GCS công tơ và thu tiền điện - ĐL Tứ Kỳ

         1) Khách hàng chuyên dùng

  I. Khối cơ quan 17 TBA YEJIN F&G VINA 01,15 5,20
1 TBA Bưu Điện Cầu Xe 16 22 18 TBA Hoàng Long 01,15 5,20
2 TBA Trường THPT Cầu Xe 16 22 19 TBA Hoàng Minh 01,15 5,20
3 TBA Cống An Thổ 16 22 20 TBA Thắng Lợi 01,15 5,20
4 TBA Chi cục thuế  16 22 21 TBA Tân Phong 01,15 5,20
5 TBA Xí nghiệp Giống cây trồng, thủy sản Tứ Kỳ 16 22 22 TBA Nguyễn Thị Thanh Bình  01,15 5,20
6 TBA Lữ đoàn 513 16 22 23 TBA Cty CP Quý Cao  01,15 5,20
7 TBA Cống Cầu Xe 16 22 24 TBA Nguyễn Thị Hiền 01,15 5,20
8 TBA Cống An Thổ 16 22 25 TBA xăng dầu K132 16 22
9 TBA Trung tâm y tế  16 22 26 TBA Hùng Mạnh 16 22
10 TBA Bưu điện Tứ Kỳ 16 22 27 TBA DNT 16 22
11 TBA Bệnh viện huyện  16 22 28 TBA Vạn Lộc 16 22
12 TBA Trường PTTH Tứ Kỳ 16 22 29 TBA Đặng Văn Hưng 16 22
  II. TBA bán tổng 30 TBA Nam Am 16 22
1 TBA Hàm Hy 16 22 31 TBA Nhung Thanh 16 22
2 TBA Hòa Bình 16 22 32 TBA An Thái 16 22
  III. Khối doanh nghiệp 33 TBA Nguyễn Văn Thẩm 16 22
1 TBA Tân Thuận Cường 01,10, 16 2,15,22 34 TBA Thảo Nguyên 16 22
2 TBA Phúc Đạt 01,10, 16 2,15,22 35 TBA Trường Phát 16 22
3 TBA Phú Yên 01,10, 16 2,15,22 36 TBA Bùi Huy Hạnh 16 22
4 TBA Hoàng Gia Việt 01,10, 16 2,15,22 37 TBA Hạt Ngọc 16 22
5 TBA SEESVINA 01,10, 16 2,15,22 38 TBA Lilama 69-3 16 22
6 TBA Cty Giấy HD 01,10, 16 2,15,22 39 TBATuyên Du 16 22
7 TBA GFT VN 01,10, 16 2,15,22 40 TBA Vạn Lộc 16 22
8 TBA RICWAY 01,10,20 2,15,25 41 TBA Kho Bạc Huyện  16 22
9 TBA FORCE UNIQUE  05,15,25 10,20,30 42 TBAThành Đạt 16 22
10 TBA BAI HONG 05,15,25 10,20,30 43 TBA CTECH CTI  16 22
11 TBA Tấn Hưng  01,15 5,20 44 TBA Nước sạch Minh Đức 16 22
12 TBA CONTINUANCE  01,15 5,20 45 TBA Bùi Đức Dục 16 22
13 TBA Trường Hải 01,15 5,20 46 TBA Nguyễn Đức Tuấn 16 22
14 TBA Đồng Tâm 01,15 5,20 47 TBA Nguyễn Thượng Sách 16 22
15 TBA Thuận Cường 1 01,15 5,20 48 TBA Nước sạch An Thanh 16 22
16 TBA Thuận Cường 2 01,15 5,20 49 TBA Phạm Thị Hải Yến 16 22

 

2) Khách hàng công cộng

STT Tên địa điểm Ngày GCS Ngày thu tiền STT Tên KH Ngày GCS Ngày thu tiền
  1. Thị trấn Tứ Kỳ        
1 TBA An Nhân 1 3 9,10 7 TBA Tái định cư Hà Thanh  9 17,18
2 TBA An Nhân 0  3 9,10 8 TBA Kiều Long 9 17,18
3 TBA An Nhân 2  3 9,10 9 TBA Cống An Thổ  9 17,18
4 TBA La Tỉnh 1  5 13,14 10 TBA Thanh Bình  9 17,18
5 TBA La Tỉnh 0 5 13,14   14. Xã An Thanh
6 TBA UB huyện 5 13,14 1 TBA Thanh Kỳ  7 15,16
7 TBA CQT UB huyện 5 13,14 2 TBA CQT Thanh Kỳ  7 15,16
  2. Xã Minh Đức 3 TBA An Định 9 17,18
1 TBA  Minh Lộc 4 11, 12 4 TBA Bơm An Thanh 9 17,18
2 TBA  CQT Minh Lộc 4 11, 12 5 TBA Bơm Bình Hàn (Thôn An Lao 2 ) 9 17,18
3 TBA Bơm Minh Đức 1 4 11, 12   15. Xã Hưng Đạo
4 TBA  Minh Cường  4 11, 12 1 TBA Thị Tứ Hưng Đạo 5 12,13
5 TBA  Đoàn Xá  4 11, 12 2 TBA Lạc Dục (Thị Tứ) 5 12,13
6 TBA Ức Tải  6 13,14 3 TBA Lạc Dục 17 24,25
7 TBA Bơm Minh Đức 2 6 13,14 4 TBA Lạc Dục 2 17 24,25
8 TBA Bơm Minh Đức 3  6 13,14 5 TBA Lạc Dục 3 17 24,25
9 TBA Bơm Minh Đức 3 6 13,14 6 TBA Ô Mễ  18 26,27
10 TBA Vạn Tải  6 13,14 7 TBA Ô Mễ 2  18 26,27
  3. Xã Đông Kỳ 8 TBA Ô Mễ 3 18 26,27
1 TBA Toại An  3 12,13 9 TBA Xuân Nẻo 16 22,23
2 TBA  Bơm Toại An 5 12,13 10 TBA CQT Xuân Nẻo 3 16 22,23
3 TBA Toại An 2  3 12,13 11 TBA Xuân Nẻo 2  16 22,23
4 TBA Toại An 3 3 12,13   16. Xã Kỳ Sơn
  4. Xã Văn Tố 1 TBA Bơm Mỗ Đoạn 17 24,25
1 TBA  Bơm Văn Tố 7 15,16 2 TBA Phương Quất 17 24,25
2 TBA La Giang 2 7 15,16 3 TBA Bơm  Bỉnh Di 17 24,25
3 TBA  Văn Đồng 7 15,16 4 TBA Kỳ Sơn 15 21,22
4 TBA Đồng Kênh  7 15,16   17. Xã Bình Lãng
5 TBA  Văn Xuyên  9 17,18 1 TBA Bơm Bình Lãng  7 15,16
6 TBA  Văn Tân  9 17,18 2 TBA xã Bình Lãng 7 15,16
7 TBA Đập Đống 9 17,18 3 TBA Đông Phong  9 17,18
  5. Xã Tây Kỳ 4 TBA Xóm Trại  9 17,18
1 TBA Tây Kỳ  4 11, 12   18. Xã Tân Kỳ
2 TBA Kim Xuyên 4 11, 12 1 TBA Nghi Khê  4 9,10
3 TBA Tây Kỳ 2 6 13,14 2 TBA xã Tân Kỳ 4 9,10
  6. Xã Đại Hợp 3 TBA Nghi Khê 4 9,10
1 TBA Xã Đại Hợp 7 15,16 4 TBA Ngọc Lâm  6 11, 12
2 TBA Bơm Quảng Giang 7 15,16 5 TBA Bơm Tân kỳ 6 11, 12
3 TBA Đại Hợp 2 7 15,16 6 TBA  Ngọc Lâm  2 6 11, 12
4 TBA Quảng Giang  9 17,18 7 TBA Ngọc Lâm 3  6 11, 12
5 TBA CQT Quảng Giang  9 17,18   19. Xã Tái Sơn
  7. Xã Nguyên Giáp 1 TBA xã Tái Sơn  1 4 9,10
1 TBA Xã Nguyên Giáp 7 15,16 2 TBA Thiết Tái 4 9,10
2 TBA Bơm Nguyên Giáp 7 15,16 3 TBA xã Tái Sơn  2  4 9,10
3 TBA  An Thổ 9 17,18 4 TBA Tái sơn 3 4 9,10
4 TBA  An Thổ 2 9 17,18   20. Xã Phượng Kỳ
5 TBA Nguyên Giáp 560KVA 12 19,20 1 TBA  xã Phượng Kỳ 250 7 12,13
6 TBA An Tân  12 19 2 TBA Cự Đà 7 12,13
  8. Xã Quang Khải 3 TBA Tứ Kỳ Hạ  7 12,13
1 TBA Quang Khải 4 11, 12 4 TBA B  Phượng Kỳ 9 14,15
2 TBA B Quang Khải (Thôn Nhũ Tỉnh) 4 11, 12   21. Xã Tiên Động
3 TBA B Quang Khải (Thôn Tân Quang) 6 13,14 1 TBA Bơm Tiên Động 1 7 13,14
4 TBA Bơm Đò Đồn 6 13,14 2 TBA Bơm Tiên Động 2 7 13,14
5 TBA Tân Quang 6 13,14 3 TBA Đống Lương 7 13,14
6 TBA Vũ Xá  6 13,14 4 TBA xã Tiên Động 8 13,14
  9. Xã Quang Phục 5 TBA Đoàn Khê 1 9 15,16
1 TBA Thị tứ Quang Phục 3 9,10 6 TBA Đoàn Khê 2  9 15,16
2 TBA Quang Phục 3 9,10 7 TBA NTTS Tiên Động  9 15,16
3 TBA  Thái An 3 9,10 8 TBA Đồng Bào 9 15,16
4 TBA Mạc Xá 3 9,10   22. Xã Cộng Lạc
5 TBA Thôn Bích Cẩm 3 9,10 1 TBA Đôn Giáo  9 17,18
6 TBA Thôn An Phòng 5 13,14 2 TBA Đôn Giáo 2 9 17,18
7 TBA Bơm Đồng Tràng (Thôn An Giang) 5 13,14 3 TBA Tất Hạ 9 17,18
8 TBA Bích Lâm 5 13,14 4 TBA Bơm Cộng Lạc 7 15,16
9 TBA Đồng Tràng 5 13,14 5 TBA Hàm Hy (Thôn Bình Hàn) 7 15,16
  10. Xã Đại Đồng 6 TBA Bơm Bình Hàn (Thôn Bình Hàn 2) 7 15,16
1 TBA Bơm Đò Neo  (Thôn Neo Xá 2 ) 3 9,10   23. Xã Quang Trung
2 TBA xã Đại Đồng  3 9,10 1 TBA Cống Cầu Xe 6 13,14
3 TBA Bơm Bỉnh Di  5 11,12 2 TBA Cầu Xe (Thôn Cầu Xe 2) 6 13,14
4 TBA Nghĩa Xá  5 11,12 3 TBA Đồng Mui 6 13,14
5 TBA Nghĩa Xá 2  5 11,12 4 TBA Bơm Quang Trung (Thôn An Hộ) 6 13,14
6 TBA CQT Nghĩa Dũng   5 11,12 5 TBA Quang Trung CC 4 11, 12
  11. Xã Ngọc Sơn 6 TBA An Vĩnh 4 11, 12
1 TBA Ngọc Lặc  7 15,16 7 TBA Rọc Trong CC 4 11, 12
2 TBA Ngọc Lặc 2  7 15,16   24. Xã Dân Chủ
3 TBA Phạm Xá 9 17,18 1 TBA La Xá 6 18
4 TBA Phạm Xá 2 9 17,18 2 TBA Cao La 6 17
5 TBA Mỹ Xá  9 17,18 3 TBA Dân Chủ 6 18
6 TBA Mỹ Xá 2  9 17,18 4 TBA An Lại  7 17, 18
  12. Xã Hà Kỳ   25. Xã Quảng Nghiệp
1 TBA  Hà Kỳ 1  7 15,16 1 TBA Bơm Đò Bía  8 18
2 TBA Hà Hải  7 15,16 2 TBA Mỹ Đức  8 17
3 TBA  Hà Hải 2  7 15,16 3 TBA Bơm Gồm 8 17, 18
4 TBA Bơm Đồng Bông  7 15,16 4 TBA Kiêm Tân 8 17, 18
5 TBA Đại Hà  9 17,18   26. Xã Ngọc Kỳ
6 TBA CQT Đại Hà 9 17,18 1 TBA Ngọc Kỳ 1  16 22, 23 
7 TBA Trạch Lộ 9 17,18 2 TBA Ngọc Trại  16 23
8 TBA Trạch Lộ 2  9 17,18 3 TBA Ngọc Kỳ 2 16 22
  13. Xã Hà Thanh 4 TBA  Đại Đình 16 22, 23
1 TBA Hữu Trung  7 15,16   27. Xã Tứ Xuyên
2 TBA Bơm Cống Gạch  7 15,16 1 TBA Tứ Xuyên 4 11, 12
3 TBA Bình Cách (Thôn Bình Cách 2) 7 15,16 2 TBA CQT Quảng Xuyên 4 11, 12
4 TBA Tri Lễ (Thôn Tri Lễ 1) 7 15,16 3 TBA Trại Vực 6 13,14
5 TBA Bơm Cống Gạch (Thôn Hàm Cách) 9 17,18 4 TBA Bơm Tứ Xuyên 6 13,14
6 TBA Hàm Cách (Thôn Hàm Cách 2) 9 17,18 5 TBA TĐC Tứ Xuyên 6 13,14

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 22/11/2017 03:32
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Đại hội các chi bộ Công ty Điện lực Hải Dương

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Gặp mặt các Khách hàng Doanh nghiệp lớn trong tỉnh

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video