Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch GCS công tơ và thu tiền điện - ĐL Thanh Miện

1) Khách hàng chuyên dùng

TT Tên TBA Ngày ghi chỉ số công tơ Ngày thu tiền
I Khối cơ quan    
1 Ngân hàng NNPTNT 15 15-25
2 Chi cục thuế 15 15-25
3 BV Đa khoa 15 15-25
4 Bưu điện Thanh Miện 15 15-25
5 Viễn thông HQ 15 15-25
6 THPT TM2 15 15-25
7 PKKQ 15 15-25
8 Tiểu đoàn 3 15 15-25
II Khối doanh nghiệp    
1 Cty Koyo Machine 1,15 1-10 và 15-25
2 Cty Deahan 15 15-25
3 Cty XD số 7 15 15-25
4 Cty Việt trí 15 15-25
5 Cty BDM 15 15-25
6 Cơ sở Phạm Văn Thắng 15 15-25
7 Cty Thuận An 15 15-25
8 Cơ sở Ngọc Tiến 15 15-25
9 Cơ sở Quốc Khánh 15 15-25
10 Cty Shints BVT 15 15-25
11 Cty Thuận An 15 15-25
12 Cty Hà Linh 15 15-25
13 Cty HK vina 1,15 1-10 và 15-25
14 Cty Nước sạch 15 15-25
15 Cty Phú Nguyên 15 15-25
16 Cty Hoa Sen 1,15 1-10 và 15-25
17 Cty Trần Minh Chuật 15 15-25
18 Cty Thành Vinh 15 15-25
19 Cty Đại Dương 15 15-25

 

2) Khách hàng công cộng

TT Tên địa điểm Ngày ghi chỉ số công tơ Ngày thu tiền TT Tên địa điểm Ngày ghi chỉ số công tơ ngày thu tiền
I THỊ TRẤN     X XÃ CHI NAM    
1 An Lạc 1 7 10-11 1 Triều Dương 11 16-19
2 An Lạc 7 10-11 2 An Dương_T1 11 16-19
3 Lê Bình 1 7 10-11 3 An Dương_T2 11 16-19
4 B.Quán Khoang 7 10-11 4 Chi Nam  2 11 16-19
5 Vô Hối 7 10-11 5 Phan Xá 11 16-19
6 Lê Bình 7 12-14 6 B.Chi Nam 11 16-19
7 Huyện Ủy 7 12-14 7 Hội Yên 11 16-19
8 TT Viễn Thông 7 12-14 XI XÃ PHẠM TRẤN    
9 Khu 4 7 12-14 1 Phạm trấn 13 18-21
10 Thị trấn TM 7 12-14 2 Côi Hạ 13 18-21
11 B.Phượng hoàng B 7 12-14 3 Quang Bị 13 18-21
12 UB Huyện 7 12-14 4 Cầu Lâm 13 18-21
13 Bơm Phượng Hoàng 7 12-14 5 Bơm Phạm trấn 13 18-21
14 Phượng Hoàng 8 12-14 6 Lam Cầu 13 18-21
15 Vàng Hạ 8 12-14 XII XÃ TÂN TRÀO    
16 Phượng Hoàng Thượng 8 12-14 1 Hoàng Tường 9 14-18
II XÃ TỨ CƯỜNG     2 Hoàng Tường 1 9 14-18
1 Phú Mễ 4 10-12 3 Từ Ô 9 14-18
2 Phú Mễ 1 4 10-12 4 Từ Ô 1 9 14-18
3 An Nghiệp 1 4 10-12 5 Tân trào 9 14-18
4 An Nghiệp 4 10-12 6 Ngọc lập 9 14-18
5 Đống Rừng 4 10-12 7 Lăng Gia 9 14-18
6 250Bơm An Khoái 4 10-12 8 Yên xá 9 14-18
7 An Khoái 1 4 10-12 9 An Xá 9 14-18
8 320Kva An Khoái 4 10-12 XIII XÃ PHẠM KHA    
9 Bơm Gia Cốc 4 10-12 1 Phạm Kha 1 10 16-19
10 Gia cốc 4 10-12 2 Đỗ Thượng 10 16-19
11 Tứ cường 4 10-12 3 Đỗ Thượng 1 10 16-19
12 B.Cống giác 4 10-12 4 Phạm kha 4 10 16-19
III XÃ CHI LĂNG BẮC     5 Phạm Kha 2 10 16-19
1 Phương Khê 3 10-14 6 Phạm Kha 5 10 16-19
2 Phương Khê 1 3 10-14 7 Đỗ Hạ 10 16-19
3 Chi Bắc 2 3 10-14 8 Đạo Phái 10 16-19
4 Tào Khê 1 3 10-14 XIV XÃ LAM SƠN    
5 Tào Khê 3 10-14 1 B.Lam Sơn 11 16-20
6 Phú Khê 3 10-14 2 Ấp lam sơn 11 16-20
IV XÃ NGÔ QUYỀN     3 Lam Sơn C3 11 16-20
1 B. Phạm Lý 5 12-14 4 Kim Trang 11 16-20
2 Tiên Lữ 5 12-14 5 Thọ Chương 11 16-20
3 Vũ Xá 5 12-14 6 Lam Sơn 1 11 16-20
4 Phạm Tân 5 12-14 7 Thôn Vũ 11 16-20
5 Phạm Xá 5 12-14 8 Thọ Xuyên 11 16-20
6 Bơm Chùa Khu 5 12-14 9 Kim Trang Đông 11 16-20
7 Văn xá 5 12-14 XV XÃ TIỀN PHONG    
8 Vũ Xá 1 5 12-14 1 An phong 12 18-20
9 Văn Xá 2 5 12-14 2 Tiên Động 12 18-20
V XÃ ĐOÀN KẾT     3 Tiền phong 12 18-20
1 Bùi xá 6 11-16 4 Tái đinh cư TP 12 18-20
2 Thủ Pháp 6 11-16 5 Đồng Chấm 12 18-20
3 Từ Xá 6 11-16 XVI XÃ ĐOÀN TÙNG    
4 Bơm Tòng Hoá 6 11-16 1 Bơm Đoàn Tùng 12 19-23
5 Tòng Hóa 1 6 11-16 2 Thúy Lâm 12 19-23
6 Đồng Giò 6 11-16 3 Phạm Lâm-Lộ Phạm Lâm 12 19-23
7 Nuôi Trồng TS 6 11-16 4 Đoàn tùng 12 19-23
8 Châu Quan 6 11-16 5 Đoàn Tùng 2 12 19-23
VI XÃ DIÊN HỒNG     6 Đào lâm 12 19-23
1 Diên Hồng 1 10 16-17 7 Đào lâm 1 12 19-23
2 Diên Hồng 2 10 16-17 8 Chợ Thông 1 12 19-23
3 Thống Nhất 10 16-17 9 Chợ Thông 2 12 19-23
4 Quang Trung 10 16-17 XVII XÃ CAO THẮNG    
VII XÃ NGŨ HÙNG     1 Bằng Bộ 15 20-23
1 Ngũ Hùng 8 14-18 2 Bằng Bộ 1 15 20-23
2 Tiêu Lâm 2 8 14-18 3 Cao Lý 15 20-23
3 Tiêu Lâm 8 14-18 4 Cao Lý 1 15 20-23
4 Cống Giác 8 14-18 5 Cao Hòa 15 20-23
5 La ngoại 8 14-18 6 Hòa Bình 15 20-23
6 Cụ Trì 8 14-18 7 Phạm Khê 15 20-23
7 Nại Trì 8 14-18 8 Văn Khê 15 20-23
8 Mơ Trì 8 14-18 XVIII XÃ LÊ HỒNG    
VIII XÃ THANH GIANG     1 Lê Hồng 32 13 18-22
1 Đan Giáp 9 15-19 2 Vĩnh Mộ 13 18-22
2 Võ Văn 9 15-19 3 Hoành Bồ 13 18-22
3 Tiêu Sơn 9 15-19 4 Phương Quan 13 18-22
4 320 Thanh Giang 9 15-19 5 Quốc Tuấn 13 18-22
5 180 Bơm T. Giang 9 15-19 6 Đại Đồng 13 18-22
6 Phù Tải 1 9 15-19 7 Hạnh Phúc 13 18-22
7 Phù Tải 2 9 15-19 8 Lê Hồng 1 13 18-22
8 Đồng Lại 9 15-19 XIV THANH TÙNG    
IX XÃ HÙNG SƠN     1 Nhân Quyền 3 10-13
1 Hùng Sơn treo 14 20-22 2 La Xá 3 10-13
2 Triệu Nội 14 20-22 3 Bơm Hòa loan 3 10-13
3 Bơm Hùng Sơn 14 20-22 4 Thanh Tùng 3 10-13
4 Thái Thạch 14 20-22 5 Phạm Lâm-Lộ Phố Đoàn 3 10-13
5 Anh Dũng 2 14 20-22 6 Thanh Tùng B 3 10-13
6 Anh Dũng 14 20-22 7 Thôn Đông 3 10-13
7 Phù Nội 14 20-22        

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 22/11/2017 03:42
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • Gặp mặt các Khách hàng Doanh nghiệp lớn trong tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video