Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch GCS công tơ và thu tiền điện - ĐL Nam Sách

1) Khách hàng chuyên dùng

STT TÊN TBA NGÀY GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ NGÀY THU TIỀN
I Khối cơ quan    
1 Tiểu đoàn 2 lữ 214 (50 KVA) 15 18-23
2 Kho K98 (50 KVA) 15 18-23
3 Trường THNN ( 180 KVA) 15 18-23
4 Trường CNKT ( 400 KVA) 15 18-23
5 KB Nam Sách (75 KVA) 15 18-23
6 Bệnh viện ĐKNS 15 18-23
7 Hàng Giang ( 100 KVA) 15 18-23
II Khối doanh nghiệp    
1 Đò hàn ( 560 kVA) 15 18-23
2 Đò Hàn ( 750 kVA) 30 120 ngày kể từ ngày GCS
3 XNK Hải Dương (400KVA) 15 18-23
4 Thành Đạt(180) 15 18-23
5 Cty Trọng Anh(400) 15 18-23
6 Cty CP Ngọc Vũ (560) 15 18-23
7 Gạch Xuân Sơn(180) 15 18-23
8 Thi công cầu hàn 15 18-23
9 Nhà máy nước sạch Thanh Sơn 15 18-23
10 ST. peter (560 KVA) 15 18-23
11 Formostar ( 1200 KVA) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
12 Nghĩa Mỹ (1250 kVA) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
13 Toàn Cầu ( 630 kVA ) 15 18-23
14 Sáng Mỹ ( 1250 KVA) 06;15;25 09-13;18-23;28-2 tháng sau
15 Sáng Mỹ ( 1250 KVA) 06;15;25 09-13;18-23;28-2 tháng sau
16 Huy Hà (50 KVA) 15 18-23
17 Công ty XL4 ( 50KVA) 15 18-23
18 Thu phí QL 5 ( 100 KVA) 15 18-23
19 Chiếu sáng KM 58 ( 30 KVA) 15 18-23
20 Bưu điện Tiền trung NS ( 50KVA) 15 18-23
21 Xăng dầu Tìên Trung (30 KVA) 15 18-23
22 Trạm sử lý nước sạch (320 KVA) 15 18-23
23 XN Kim Chính (250 KVA) 01;15 03-07;18-23
24 CS Cầu Lai Vu (50 KVA) 15 18-23
25 Nhựa Hồng Hà 1000 01;15 03-07;18-23
26 Cty CPDV Đồng Xuân (180kVA) 15 18-23
27 Kim Chính(560) 01;15 03-07;18-23
28 Ngân hàng ĐT&PT(180) 15 18-23
29 Thức ăn Tiền Trung(1000) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
30 Nam Tiến (250 KVA) 15 18-23
31 Cty TNHH LFV-METAL Việt Nam 15 18-23
32 CTy Cổ phần đầu tư & PTHT Nam Quang 15 18-23
33 Môi trường xanh 15 18-23
34 Hồng Gia 01;10;15 03-07;13-17;18-23
35 Tinh Lợi 1 (1500+2000)kVA 01;10;15 03-07;13-17;18-23
36 TOYODENSO(2500+1000 KVA) 01;10;l5 03-07;13-17;18-23
37 Trạm Đạt Thành (180KVA) 15 18-23
38 CTy OKAMOTO (1500 kVA) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
39 Cty BT Vinaincon(1000) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
40 Cty Ever Glory(400) 01;15 03-07;18-23
41 Kem Tràng Tiền 1 (560) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
42 Dusco Vina 01;10;15 03-07;13-17;18-23
43 Tràng Tiền 2(560) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
44 Cty Tinh Lợi (2) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
45 Thức ăn Vi Na ( 1600 KVA) 06;15;25 09-13;18-23;28-2 tháng sau
46 An Phát (750+1500kVA) KCN 06;15;25 09-13;18-23;28-2 tháng sau
47 An Phát (750 kVA) KCN 06;15;25 09-13;18-23;28-2 tháng sau
48 Chyun jaan ( 1500 KVA) 01;15 03-07;18-23
49 Bao bì AP (2x1000) KVA 01;10;15 03-07;13-17;18-23
50 Hai Vi Na (750 KVA ) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
51 Nam Quang ( 100 KVA) 15 18-23
52 Hoá nhựa đệ nhất 01;10;15 03-07;13-17;18-23
53 May EVER - GLORY 01;15 03-07;18-23
54 Hai Vi Na (630 kVA) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
55 Cty TNHH bao bì AP (Hà Nội) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
56 AI DEN (2x1250) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
57 Khu Dân cư Tiền Trung(180kVA) 15 18-23
58 Công ty Nhựa Đệ nhất 01;10;15 03-07;13-17;18-23
59 H.Phong A (320 KVA) 15 18-23
60 H. Phong B ( 180 KVA) 15 18-23
61 Uông Hạ - Minh Tân (180 KVA) 15 18-23
62 B. Chu Đậu (950 kVA) 30 120 ngày kể từ ngày GCS
63 An Sơn (400 KVA) 15 18-23
64 Thái Tân (320 KVA) 15 18-23
65 Thái Tân (Tân Thắng) 15 18-23
66 An Lâm A (320 KVA) 15 18-23
67 Nam Hồng B (250KVA) 15 18-23
68 Nam Hồng A (160 KVA) 15 18-23
69 An Lâm C (180 KVA) 15 18-23
70 An Lâm B (180 KVA) 15 18-23
71 Nam Trung 1 (250 KVA Trạm cũ) 15 18-23
72 An Binh A (320 KVA) 15 18-23
73 B Chu Đậu (950 kVA) 30 120 ngày kể từ ngày GCS
74 B Chu Đậu (180 kVA) 15 18-23
75 Bơm chu đậu (750) 30 120 ngày kể từ ngày GCS
76 An Bình B (180 KVA) 15 18-23
77 An Bình C (320 KVA) 15 18-23
78 Cống Sáu ( 320 KVA) 15 18-23
79 Quốc Tuấn A (320 KVA) 15 18-23
80 Quốc Tuấn B (320 KVA) 15 18-23
81 Thanh Quang B 15 18-23
82 Hợp Tiến B (180 KVA) 15 18-23
83 Nam Cường(L Động) 15 18-23
84 Nam Cường (Q.Tân) 15 18-23
85 Hợp Tiến A (320 KVA) 15 18-23
86 Hiệp Cát (560 kVA) 15 18-23
87 Hợp Tiến C ( 180 KVA) 15 18-23
88 Nam Chính (250 KVA cũ) 15 18-23
89 Nam Hưng C ( 100 KVA) 15 18-23
90 Nam Hưng A ( 180 KVA) 15 18-23
91 Nam Hưng B ( 320 KVA) 15 18-23
92 Nam Tân A ( 100 KVA) 15 18-23
93 Nam Tân B (180 KVA) 15 18-23
94 Thanh Quang A ( 320KVA) 15 18-23
95 B. Hà Liễu ( 180KVA) 15 18-23
96 B Long động T1 (560 KVA) 30 120 ngày kể từ ngày GCS
97 B Long Động T2 ( 560 KVA) 30 120 ngày kể từ ngày GCS
98 Hồng Phong C 15 18-23
99 An Lâm D 15 18-23
100 An Bình D 15 18-23
101 Trạm CQT Hiệp Cát (180) 15 18-23
102 Nam Hồng C(180) 15 18-23
103 Nam Trung 2(180) 15 18-23
104 An Sơn (250) 15 18-23
105 Nam Hồng D(250) 15 18-23
106 Cty Minh Tín(100) 15 18-23
107 Nam Trung 3(250) 15 18-23
108 Nam Trung 4(100) 15 18-23
109 An Sơn 4(100) 15 18-23
110 An Sơn 3(180) 15 18-23
111 XN Gốm Chu Đậu (180 KVA) 15 18-23
112 BĐ Tăng Âm (50 KVA) 15 18-23
113 Xăng Dầu Quốc Tuấn (50 KVA) 15 18-23
114 Quốc Tuấn C (180 KVA) 15 18-23
115 Hà Bình (250 KVA) 01;15 03-07;18-23
116 Cầu Bình (50 KVA) 15 18-23
117 Thach Duong (630 KVA) 15 18-23
118 Thanh Quang D (320 KVA) 15 18-23
119 CTy Hà Bình 01;15 03-07;18-23
120 Hà Bình (T3-250) 01;15 03-07;18-23
121 Bình Phương 15 18-23
122 Hoàng Tùng (560kVA) 15 18-23
123 Trạm VT Nam Chính(50) 15 18-23
124 Ngọc Vũ (400 KVA) 15 18-23
125 Cty CP PB Sơn Trang(180) 15 18-23
126 Gốm sứ Hapro (750) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
127 Nam Trung (250) 15 18-23
128 Cty Đông Dương 01;10;15 03-07;13-17;18-23
129 Yến Thanh (560) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
130 Nguyễn V.Công(180) 15 18-23
131 Đức Trung(180) 15 18-23
132 Thạch Dương(2500) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
133 An Bình E(250) 15 18-23
134 Hiệp Cát (320) 15 18-23
135 Hợp Tiến D 15 18-23
136 Cty Tùng Lộc(320) 15 18-23
137 Nhà máy nước sạch Nam Tân 15 18-23
138 Trạm nước sạch Thái Tân(100) 15 18-23
139 Hợp Tiến E 15 18-23
140 Thôn Mạc Cầu 15 18-23
141 Quốc Tuấn D 15 18-23
142 Cty Huy Hoàng 15 18-23
143 Thái Tân (Thôn Giữa) 15 18-23
144 Cty Hưng Thịnh(250) 15 18-23
145 An Bình F 15 18-23
146 Cty Hưng Thịnh (Hợp Tiến) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
147 HTX Thành Công 15 18-23
148 Bến Thành 2 15 18-23
149 Hợp Tiến F 15 18-23
150 Hồng Phong D 15 18-23
151 Trung Hà 15 18-23
152 Đột Trên 15 18-23
153 Nam Hồng E 15 18-23
154 Nam Hồng F 15 18-23
155 Công ty Điện Hợp Tiến (Thôn Cao Đôi) 15 18-23
156 Công Ty TNHH Điện Thái Tân (Chu Đậu 2) 15 18-23
157 Công Ty CP Đầu Tư Minh Thắng(An Bình G) 15 18-23
158 Công Ty TNHH THành Đại 15 18-23
159 TBA CQT thôn Đình 15 18-23
160 TBA Thôn Tân Thắng 2 15 18-23
161 Ái Quốc A (250) 30 120 ngày kể từ ngày GCS
162 Phú điền (250 KVA) 15 18-23
163 Bơm Lý Văn (180 KVA) 15 18-23
164 Cộng Hoà B ( Cổ pháp) 15 18-23
165 Cộng Hoà A 15 18-23
166 CQT Cộng Hòa (180) 15 18-23
167 Trạm sử lý nước sạch 15 18-23
168 Hoàng Long Đức(400) 15 18-23
169 Nguyễn Tuân (50) 15 18-23
170 Công ty CP may II Hải Dương 15 18-23
171 Cty TNHH May xuất khẩu  Đức Thịnh 15 18-23
172 Bơm Ngọc Trì T1(1000KVA) 30 120 ngày kể từ ngày GCS
173 Bơm Ngọc Trì T2 (1000 KVA) 30 120 ngày kể từ ngày GCS
174 Trần Hưng Đạo 15 18-23
175 bơm TRúc Khê 15 18-23
176 Cty Cp Thức ăn chăn nuoi tiền Trung (250 KVA) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
177 Cty TNHH YA - AJM VN 01;15 03-07;18-23
178 Phú Nguyên 01;15 03-07;18-23
179 Hải Nam 15 18-23
180 Thành Phát 15 18-23
181 Phú Nguyên 2 01;15 03-07;18-23
182 Công ty An Phát (1500kVA) 06;15;25 09-13;18-23;28-2 tháng sau
183 Trung Dũng (180) 15 18-23
184 Quảng L. Xương (400) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
185 Cty TNHH MTV DV & TM Tùng Phương 15 18-23
186 Việt Nam Trung Hoa 01;15 03-07;18-23
187 Cty T-V-T 15 18-23
188 An Lâm E 15 18-23
189 Việt Trung 01;10;15 03-07;13-17;18-23
190 An Tín 01;10;15 03-07;13-17;18-23
191 Công Ty TNHH Hà Hanh (Trần Hưng Đạo) 15 18-23
192 CTY TNHH Thức ăn chăn nuôi Phú Gia 01;10;15 03-07;13-17;18-23
193 Đồng Lạc A (320 KVA) 15 18-23
194 Đồng Lạc C (180 KVA) 15 18-23
195 Đồng Lạc E (180 KVA) 15 18-23
196 B. Nam Đồng (750 kVA) T1 30 120 ngày kể từ ngày GCS
197 B.Nam Đồng (750 kVA) T2 30 120 ngày kể từ ngày GCS
198 Nhân Nghĩa (320 KVA) 30 120 ngày kể từ ngày GCS
199 ORIENTAL (1500 KVA) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
200 Sơn Hải (250 KVA) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
201 Xăng dầu Ba Hàng (50 KVA) 15 18-23
202 CSQL5 km 57 (50 KVA) 15 18-23
203 Cho Dau Moi (Hoa An) (250 KVA) 15 18-23
204 Tàu Quốc (100 KVA) 15 18-23
205 Thái Bình Dương ( 320 KVA) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
206 Giầy Sơn Phong 01;10;15 03-07;13-17;18-23
207 Cty may Tình Thương HD(100) 15 18-23
208 Điện cơ 1991 (180) 15 18-23
209 Quang Vĩnh (2500) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
210 CT Phú Hải(100) 15 18-23
211 Việt Hoà(400) 01;15 03-07;18-23
212 Cty Q&T(750) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
213 Thành Đạt(560) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
214 Cty Nhân Hằng(560) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
215 Cty bê tông Thăng Long(400) 15 18-23
216 Cty Tuấn Giang 15 18-23
217 Cty CPDV Thái Bình Dương 01;10;15 03-07;13-17;18-23
218 Cty Vĩnh Lộc 01;10;15 03-07;13-17;18-23
219 Nhân Hằng(630) 01;10;15 03-07;13-17;18-23
220 Việt Hoà 560 01;10;15 03-07;13-17;18-23
221 Công ty TNHH JoungJin Vina Flex 01;10;15 03-07;13-17;18-23

 

2) Khách hàng trạm công cộng

STT TÊN ĐỊA ĐIỂM NGÀY GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ NGÀY THU TIỀN
I Thị trấn    
1 Mạc Thị Bưởi (560 kVA) 10 14-17
2 Quốc trị (100KVA) 10 14-17
3 La Văn Cầu (560KVA) 10 14-17
4 TRạm La Văn Cầu 10 14-17
5 Nguyễn Văn Trỗi 10 14-17
6 Phố Chè 10 14-17
7 Tự dùng CNĐ(100) 10 14-17
8 Hoàng hanh (560KVA) 14 18-21
9 Nhân Ly (180KVA) 14 18-21
10 Nhân Hưng 14 18-21
II Xã Đồng Lạc    
1 TRam XBT Công ty Licogi 18(180KVA) 02-03 5-7
2 Trúc Khê (CC) 02-03 5-7
3 Trạm Hảo Thôn (CC) 02-03 5-7
4 Trạm Tháp Phan 02-03 5-7
5 Trạm Đông Duệ 02-03 5-7
6 Nhân Lễ 02-03 5-7
7 Trạm Cá La (CC) 02-03 5-7
8 Đồng Lạc F 02-03 5-7
9 Đồng Khê (250) 02-03 5-7
10 Đồng Lạc A(CC) 02-03 5-7
11 TRạm Trâm Sơn 02-03 5-7
12 Miếu Lãng (CC) 02-03 5-7
13 Quan Đình (CC) 02-03 5-7
III Xã Phú Điền    
1 Thôn Kim Bảng 11 17-18
2 Phú Điền 1(CC250-cũ) 11 17-18
3 TBA Phú Điền CC (trạm Lý Văn) 11 17-18
4 TBA Phú Điền 2(CC) 11 17-18
5 TBA Phú Điền 3 (CC) 11 17-18
6 TBA Phú Điền 4 (CC) 11 17-18
IV Xã Cộng Hòa    
1 Tân Lập (CC150) 13 21-23
2 Thôn An Điền 13 21-23
3 Trạm Chi Đoan 2 13 21-23
4 Thôn Kim (CC180) 13 21-23
5 Thôn Xuân(CC180) 13 21-23
6 Thôn Giáp (CC320-Cộng Hòa A) 13 21-23
7 Chi Đoan(CC180) 13 21-23
V Xã Hiệp Cát    
1 Lộ XBT Trạm Đức Trung 12 16-18
2 Hiệp Cát (CC) 12 16-18
VI Xã Nam Hưng    
1 Nam Hưng B(CC320) 9 14-15
2 Nam Hưng D(CC180) 9 14-15
3 Nam Hưng E(CC) 9 14-15
4 Nam Hưng G(CC) 9 14-15
5 Trạm Ngô Đồng 9 14-15
6 Trạm Trần Xá 9 14-15
VII Xã Nam Chính    
1 Trạm Nam Chính 1(CC) 05 11-12
2 Trạm Nam chính 2(CC) 05 11-12
3 Trạm Nam Chính 3(CC) 05 11-12
4 Trạm Nam Chính 4(CC) 05 11-12
5 Trạm Bich Đông 05 11-12
VIII Xã Minh Tân    
1 Trạm Minh Tân A(CC) 14 19-20
2 Trạm Minh Tân 2(CC) 14 19-20
3 Trạm Minh Tân 3(CC) 14 19-20
4 Trạm Minh Tân 4(CC) 14 19-20
5 Trạm Uông Hạ (CC) 14 19-20
6 CQT Uông Hạ 14 19-20
7 Mạc Xá 14 19-20

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 22/11/2017 02:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

Thư viện Video