Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện Điện lực Thanh Hà

LỊCH GHI CHỈ SỐ VÀ THU TIỀN ĐIỆN LỰC THANH HÀ

 

TT

Tên trạm/khu vực

Mã trạm/mã sổ

Ngày GCS

Thời gian thu tiền

I

Khối chuyên dùng

 

 

 

1

Khách hàng 1 kỳ

07Q01,07Q04,07Q24

15

18-22

07Q19,07Q20,07Q21,07Q001

15

18-22

07Q03,07Q06,07Q10

30

 

2

Khách hàng 2 kỳ

07Q45

11,25

kì 1 - thu từ 11-14 , kì 2 thu từ 25-30

3

Khách hàng 3 kỳ

07Q61

06,15,25

kì 1 thu từ 06-09, kì 2 thu từ 15-18, kì 3 thu từ 25-30

II

Khối công cộng

 

 

 

1

An Lương A

07CE00199

4

10-11

2

An Lương B

07CE00033

4

10-11

3

An Lương C

07CE00181

4

10-11

4

CQT Hoàng Lại

07CE00278

4

10-11

5

Tiền Tiến A

07CE00201

4

12-14

6

Tiền Tiến B

07CE00202

4

12-14

7

Tiền Tiến C

07CE00007

4

12-14

8

Tiền Tiến D

07CE00182

4

12-14

9

Tiền Tiến E

07CE00183

4

12-14

10

Tiền Tiến F

07CE00235

4

12-14

11

Tiền Tiến G

07CE00253

4

12-14

12

CQT Du Tái 1

07CE00265

4

12-14

13

CQT Du Tái 2

07CE00279

4

12-14

14

Tầu Cuốc

07CE00250

4

12-14

15

CQT Xóm tràng

07CE00304

4

12-14

16

CQT Ngọc Đường

07CE00303

4

12-14

17

Việt Hồng A

07CE00094

5

15-17

18

Việt Hồng B

07CE00091

5

15-17

19

Việt Hồng C

07CE00209

5

15-17

20

CQT Cổ Chẩm

07CE00262

5

15-17

21

CQT Quan Khê

07CE00289

5

15-17

22

Cẩm Chế A

07CE00174

5

10-13

23

Cẩm Chế B

07CE00175

5

10-13

24

Cẩm Chế C

07CE00186

5

10-13

25

Cẩm Chế D

07CE00176

5

10-13

26

Cẩm Chế E

07CE00240

5

10-13

27

Cẩm Chế F

07CE00244

5

10-13

28

CQT Nhân Lư

07CE00260

5

10-13

29

CQT Phương La

07CE00261

5

10-13

30

Bơm Cẩm Chế

07CE00251

5

10-13

31

Quyết Thắng A

07CE00010

6

15-18

32

Quyết Thắng B

07CE00012

6

15-18

33

Quyết Thắng C

07CE00013

6

15-18

34

Quyết Thắng D

07CE00014

6

15-18

35

Quyết Thắng E

07CE00208

6

15-18

36

Quyết Thắng F

07CE00221

6

15-18

37

CQT Tân Tiến

07CE00286

6

15-18

38

CQT Đoàn Kết

07CE00287

6

15-18

39

Đông Lĩnh

07CE00305

6

15-18

40

Dương Xuân

07CE00306

6

15-18

41

Hợp Đức A

07CE00153

6

10-12

42

Hợp Đức B

07CE00155

6

10-12

43

Hợp Đức C

07CE00223

6

10-12

44

Hợp Đức D

07CE00238

6

10-12

45

Đồng Ngành

07CE00187

6

10-12

46

Ngọc Điểm

07CE00165

7

12-13

47

Ngọc Điểm 2

07CE00338

7

12-13

48

Trường Thành B

07CE00166

7

12-13

49

Trường Thành C

07CE00172

7

12-13

50

Thanh Sơn A

07CE00069

7

11-13

51

Thanh Sơn B

07CE00040

7

11-13

52

Thanh Sơn C

07CE00167

7

11-13

53

Thanh Sơn D

07CE00168

7

11-13

54

Thanh Sơn E

07CE00243

7

11-13

55

CQT Thúy Lâm 1

07CE00259

7

11-13

56

CQT Thúy Lâm 2

07CE00292

7

11-13

57

Tráng Liệt 4

07CE00307

7

11-13

58

Tráng Liệt 5

07CE00308

7

11-13

59

Thanh Bính A

07CE00191

8

12-14

60

Thanh Bính B

07CE00192

8

12-14

61

Thanh Bính C

07CE00150

8

12-14

62

Thanh Bính D

07CE00224

8

12-14

63

CQT Hạ Vĩnh

07CE00257

8

12-14

64

Bưu Điện Chợ Hệ

07CE00270

8

12-14

65

CQT Thanh Lanh

07CE00296

8

12-14

66

Đồng Bửa 1

07CE00337

8

12-14

67

Vĩnh Lập A

07CE00143

8

12-14

68

Vĩnh Lập B

07CE00213

8

12-14

69

Vĩnh Lập C

07CE00245

8

12-14

70

CQT Thiệu 1

07CE00258

8

12-14

71

CQT Thiệu 2

07CE00294

8

12-14

72

CQT Trại 3

07CE00293

8

12-14

73

CQT Thôn Tú

07CE00295

8

12-14

74

Thanh Xá A

07CE00072

8

12-14

75

Thanh Xá B

07CE00073

8

12-14

76

Thanh Xá C

07CE00171

8

12-14

77

Thanh Xá D

07CE00237

8

12-14

78

Thanh Thủy C

07CE00222

8

12-14

79

Làng Dừa 1

07CE00340

8

12-14

80

Xuân An

07CE00024

9

13-17

81

Xuân An 2

07CE00311

9

13-17

82

Thanh Khê A

07CE00046

9

13-17

83

Thanh Khê B

07CE00047

9

13-17

84

Thanh Khê C

07CE00170

9

13-17

85

Thanh Khê D

07CE00214

9

13-17

86

CQT An Lão

07CE00277

9

13-17

87

Thanh Lang B

07CE00121

9

13-15

88

Thanh Lang C

07CE00123

9

13-15

89

Thanh Lang D

07CE00210

9

13-15

90

Thanh Lang E

07CE00226

9

13-15

91

Thanh Lang F

07CE00263

9

13-15

92

Thanh Lang G

07CE00264

9

13-15

93

Lang Can Xóm 9

07CE00314

9

13-15

94

CQT Lang Can 3

07CE00297

9

13-15

95

Lang Can 1-Xóm 2

07CE00339

9

13-15

96

Thanh An A

07CE00218

10

14-16

97

Thanh An B

07CE00194

10

14-16

98

Thanh An C

07CE00178

10

14-16

99

Thanh An D

07CE00179

10

14-16

100

Thanh An E

07CE00288

10

14-16

101

Quách An 2

07CE00320

10

14-16

102

Văn Tảo 2

07CE00321

10

14-16

103

Tiên Tảo 3

07CE00341

10

14-16

104

Chợ Nứa

07CE00030

10

14-17

105

Tân An A

07CE00025

10

14-17

106

Tân An B

07CE00027

10

14-17

107

Tân An C

07CE00082

10

14-17

108

Tân An D

07CE00169

10

14-17

109

Tân An E

07CE00236

10

14-17

110

CQT Đông Phan

07CE00281

10

14-17

111

Thanh Hải D

07CE00234

10

14-17

112

CQT Đông Phan 4

07CE00327

10

14-17

113

Song Động 4

07CE00334

10

14-17

114

Thanh Thủy B

07CE00076

11

17-19

115

CQT Thanh Thủy

07CE00222

11

17-19

116

Lại Xá 2

07CE00079

11

17-19

117

Khánh Mậu

07CE00078

11

17-19

118

Mã Thượng

07CE00310

11

17-19

119

Khánh Mậu 2

07CE00309

11

17-19

120

Tân Việt A

07CE00106

11

15-17

121

Tân Việt B

07CE00107

11

15-17

122

Tân Việt C

07CE00173

11

15-17

123

Tân Việt D

07CE00225

11

15-17

124

Tân Việt E

07CE00239

11

15-17

125

Tân Việt F

07CE00246

11

15-17

126

CQT Cam Lộ

07CE00269

11

15-17

127

CQT Ngọc Lộ

07CE00313

11

15-17

128

Cam Lộ 4

07CE00331

11

15-17

129

Thanh Hồng A

07CE00324

12

16-18

130

Thanh Hồng B

07CE00127

12

16-18

131

Tiên Kiều

07CE00131

12

16-18

132

Thanh Hồng 3

07CE00189

12

16-18

133

Thanh Hồng 4

07CE00190

12

16-18

134

CQT Tiên Kiều

07CE00256

12

16-18

135

CQT Lập Lễ 1

07CE00268

12

16-18

136

CQT Lập Lễ 2

07CE00285

12

16-18

137

Tiên Kiều 3

07CE00312

12

16-18

138

Nhan Bầu 4

07CE00328

12

16-18

139

Phượng Hoàng A

07CE00203

13

17-20

140

Phượng Hoàng B

07CE00204

13

17-20

141

Phượng Hoàng C

07CE00205

13

17-20

142

Phượng Hoàng D

07CE00233

13

17-20

143

CQT Ngoại Đàm

07CE00254

13

17-20

144

CQT Phượng Đầu

07CE00255

13

17-20

145

Bá Nữ

07CE00206

13

17-20

146

Tứ Cường 3

07CE00206

13

17-20

147

Chống Quá Tải

07CE00065

13

18-22

148

Thanh Bình A

07CE00059

13

18-23

149

Khu 9

07CE00068

13

18-24

150

Thanh Bình C

07CE00067

13

18-25

151

CQT Khu 6

07CE00266

13

18-26

152

CQT Khu 3

07CE00267

13

18-27

153

Tự Dùng

07CE00055

13

18-28

154

Sân Vận Động

07CE00057

13

18-29

155

Khu 6

07CE00063

13

18-30

156

Kho A34

07CE00061

13

18-31

157

UBND Huyện 2

07CE00315

13

18-32

158

CQT Khu 1

07CE00280

13

18-33

 

 

 

 

  

         

 

 

 

                                                                                          

 

 

Tác giả: Phòng Kinh doanh - PCHD ; xuất bản: 22/05/2019 01:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

Thư viện Video