Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện Điện lực Cẩm Giàng

LỊCH GHI CHỈ SỐ VÀ THU TIỀN ĐIỆN LỰC CẨM GIÀNG

1. Đối với các khách hàng công cộng:

TT

Tên địa điểm

Ngày GCS

Ngày thu tiền

TT

Tên địa điểm

Ngày GCS

Ngày thu tiền

 

I

Xã Cẩm Văn

 

 

IX

TT Lai Cách

 

 

 

1

TBA Cẩm Văn C (C.Cộng)

2

06;07;08

1

TBA Bơm Tiền (C.Cộng)

12

16;17;18

 

2

TBA Cẩm Văn A (C.Cộng)

2

06;07;08

2

TBA Thôn Ngọ 1

12

16;17;18

 

3

TBA Cẩm Văn B (C.Cộng)

2

06;07;08

3

TBA Quán tiên (C. cộng)

12

16;17;18

 

4

TBA Cẩm Văn D (C.Cộng)

2

06;07;08

4

TBA Thôn Đìa (C. cộng)

12

16;17;18

 

5

TBA Cẩm Văn E

2

06;07;08

5

TBA Thôn Ngọ 2-180KVA

12

16;17;18

 

6

TBA Văn Thai 2 (C.Cộng)

2

06;07;08

6

TBA thôn Trằm (C.Cộng)

12

16;17;18

 

7

TBA Văn Thai 1 (C.Cộng)

2

06;07;08

7

TBA UBND H.Cẩm Giàng (C.Cộng)

12

16;17;18

 

8

TBA CQT Hoành Lộc

2

06;07;08

8

TBA Hội trường LC

12

16;17;18

 

9

TBA Văn Thai 3 (C.Cộng)

2

06;07;08

9

TBA CQT L.Cách T Bễ (C.Cộng)

12

16;17;18

 

10

TBA Văn Thai 4 (C.Cộng)

2

06;07;08

10

TBA Giống Lúa LC (C.Cộng)

12

16;17;18

 

II

Xã Cẩm Sơn

 

 

11

TBA Trường ăn uống Công cộng

12

16;17;18

 

1

TBA Xã Cẩm Sơn

3

07;08;09

12

TBA Thôn Tiền (C.Cộng)

12

16;17;18

 

2

TBA CQT Cẩm Sơn

3

07;08;09

13

TBA Thôn Hoàng Đường

12

16;17;18

 

1

TBA Cẩm Sơn B

3

07;08;09

14

TBA Thôn Năm (C.Cộng)

12

16;17;18

 

2

TBA Cẩm Sơn C

3

07;08;09

15

TBA Thôn Lẻ

12

16;17;18

 

III

Xã Cẩm Đoài

 

 

16

TBA TT Thương Mại LC (C. Cộng)

12

16;17;18

 

1

TBA Cẩm Đoài A

3

07;08;09

17

TBA Khu TT CC Hóa Chất (C.Cộng)

12

16;17;18

 

2

TBA Hòa Bình

3

07;08;09

18

TBA Thôn Trằm

12

16;17;18

 

3

TBA Cẩm Đoài B

3

07;08;09

19

TBA CQT thôn Gạch

12

16;17;18

 

4

TBA Quảng Cư

3

07;08;09

20

TBA Thôn Trụ

12

16;17;18

 

5

TBA Kim Xá

3

07;08;09

X

Xã Cẩm Điền

 

 

6

TBA Thôn Ha Xá

3

07;08;09

1

TBA Hoàng Xá (C. Cộng)

13

17;18;19

 

7

TBA Kim Xá 2

3

07;08;09

2

TBA Hoàng Xá 1 (C.Cộng)

13

17;18;19

 

IV

Xã Tân Trường

 

 

3

TBA Mậu Tài (C.Cộng)

13

17;18;19

 

1

TBA Phố Ghẽ (C.Cộng)

5

09;10;11

4

TBA Mậu Tài 1 (C.Cộng)

13

17;18;19

 

2

TBA Chi Khê (C.Cộng)

5

09;10;11

5

TBA Hoà Tô (C.Cộng)

13

17;18;19

 

3

TBA Tân Kỳ (C.Cộng)

5

09;10;11

6

TBA Khu DV Cẩm Điền (C.Cộng)

13

17;18;19

 

4

TBA Quý Dương A (C.Cộng)

5

09;10;11

7

TBA Hoàng Xá B

13

17;18;19

 

5

TBA Tràng Kỹ (C.Cộng)

5

09;10;11

8

TBA Hoàng Xá A

13

17;18;19

 

6

TBA Quý Dương B (C.Cộng)

 

 

9

TBA Mậu Tài-Mậu Thìn(C.Cộng)

13

17;18;19

 

7

TBA Quý Dương C (C.Cộng)

5

09;10;11

XI

Xã Thạch Lỗi

 

 

 

8

TBA Trường BC cấp 3 CG

5

09;10;11

1

TBA Thạch Lỗi C (C.Cộng)

15

19;20;21

 

9

TBA Phú Xá (C.Cộng)

5

09;10;11

2

TBA Thạch Lỗi B (C.Cộng)

15

19;20;21

 

 

 

 

 

3

TBA Thạch Lỗi D (C.Cộng)

15

19;20;21

 

10

TBA CQT Tràng Kỹ (C.Cộng)

5

09;10;11

4

TBA NTTS khu B Thạch Lỗi

15

19;20;21

 

11

TBA Tràng Kỹ (Xóm Mới)

5

09;10;11

5

TBA CQT Thạch Lỗi E

15

19;20;21

 

12

TBA Trại Mai Trung (C.Cộng)

5

09;10;11

6

TBA Thạch Lỗi F

15

19;20;21

 

13

TBA CQT Quý Dương A

5

09;10;11

7

TBA Kinh Nguyên

15

19;20;21

 

14

TBA Thôn Mai Trung

5

09;10;11

XII

Xã Lương Điền

 

 

 

15

TBA Trại Chi Khê

5

09;10;11

1

TBA Đông Giao B (C. Cộng)

18

22;23;24

 

16

TBA TMDV Ghẽ

5

09;10;11

2

TBA Cầu Dốc (CCộng)

18

22;23;24

 

17

TBA CQT Quý Dương B

5

09;10;11

3

TBA Đông Giao A Mới (C. Cộng)

18

22;23;24

 

18

Lộ TBA CQT Tràng Kỹ 2

5

09;10;11

4

TBA B Lương điền (Đồng khê CC)

18

22;23;24

 

19

TBA Phiên Thành (C.Cộng)

5

09;10;11

5

TBA Lường Xá (CCộng)

18

22;23;24

 

V

Xã Cẩm Phúc

 

 

6

TBA Thôn Bái dương (CCộng)

18

22;23;24

 

1

TBA Bối Tượng A (Vũ Xá) (C.Cộng)

7

11;12;13

7

TBA Thôn Thái Lai (C.Cộng)

18

22;23;24

 

2

TBA Cẩm Phúc B (Công cộng)

7

11;12;13

8

TBA Bối Tượng B (C.Cộng)

18

22;23;24

 

3

TBA CQT Lê Xá (C.Cộng)

7

11;12;13

9

TBA CQT Đông Giao Mới

18

22;23;24

 

4

TBA Thôn Tân Hoà (C.Cộng)

7

11;12;13

10

TBA Thôn An Lại

18

22;23;24

 

5

TBA Chùa Vít (C.Cộng)

7

11;12;13

11

TBA Thôn Đồng Khê (C.Cộng)

18

22;23;24

 

6

TBA Thôn Nguyễn AB (Lộ A) (C.Cộng)

7

11;12;13

12

TBA CQT Đông Giao 2

18

22;23;24

 

7

TBA Phúc Cầu (C.Cộng)

7

11;12;13

13

TBA CQT Đông Giao 2

18

22;23;24

 

8

TBA Vũ Xá (C.Cộng)

7

11;12;13

XIII

Xã Cẩm Hưng

 

 

 

9

TBA CQT Nguyễn A (C.Cộng)

7

11;12;13

1

TBA Cẩm Hưng B( Đ.Xuyên) (C.Cộng)

19

23;24;25

 

10

TBA Cờ Đỏ (Công Cộng)

7

11;12;13

2

TBA CQT C.Hưng (C.Cộng)

19

23;24;25

 

11

TBA Phúc Cầu 21

7

11;12;13

3

TBA Cẩm Hưng C (C.Cộng)

19

23;24;25

 

12

TBA Nguyễn B (C.Cộng)

7

11;12;13

4

TBA Cẩm Hưng A (C.Cộng)

19

23;24;25

 

13

TBA Chùa Vít

7

11;12;13

5

TBA Mậu Tân (C.Cộng)

19

23;24;25

 

VI

Xã Kim Giang

 

 

6

TBA Thôn Đông Đô (C.Cộng)

19

23;24;25

 

1

TBA Kim Giang D (C.Cộng)

8

12;13;14

7

TBA Đức Tinh

19

23;24;25

 

2

TBA Kim Giang A (Công cộng)

8

12;13;14

XIV

Xã Cẩm Định

 

 

 

3

TBA Kim giang C (công cộng)

8

12;13;14

1

TBA Cẩm Định A (C.Cộng)

20

25;26

 

4

TBA Kim Giang B (C. cộng)

8

12;13;14

2

TBA Cẩm Định B (C.Cộng)

20

25;26

 

5

TBA Kim Giang E (C.Cộng)

8

12;13;14

3

TBA Cẩm Định E (C.Cộng)

20

25;26

 

6

TBA Thôn Kim Quan

8

12;13;14

4

TBA Cẩm Định C (C.Cộng)

20

25;26

 

VII

TT Cẩm Giàng

 

 

5

TBA Cẩm Định D (C.Cộng)

20

25;26

 

1

TBA Cẩm Giàng A

8

12;13;14

6

TBA Thôn An Tân (C.Cộng)

20

25;26

 

2

TBA Cẩm Giàng B

8

12;13;14

7

TBA Cẩm Định F (C.Cộng)

20

25;26

 

3

TBA Cẩm Giàng C

8

12;13;14

8

TBA Cẩm Định G (C.Cộng)

20

25;26

 

VIII

Xã Ngọc Liên

 

 

XV

Xã Cẩm Vũ

 

 

 

1

TBA Bình Phiên (C.Cộng)

9

13;14;15

1

TBA Phú Lộc A (C.Cộng)

20

25;26

 

2

TBA Ngọc Liên B (C.Cộng)

9

13;14;15

2

TBA Nghĩa Phú (C.Cộng)

20

25;26

 

3

TBA Ngọc Liên A (C.Cộng)

9

13;14;15

3

TBA Hoàng Gia (C.Cộng)

20

25;26

 

4

TBA Ngọc Liên D (C.Cộng)

9

13;14;15

4

TBA Phú Lộc B (C.Cộng)

20

25;26

 

5

TBA Ngọc Liên E (C.Cộng)

9

13;14;15

5

TBA Phú Lộc C (C.Cộng)

20

25;26

 

6

TBA Thôn Cẩm Trục (C.Cộng)

9

13;14;15

6

TBA CQT Nghĩa Phú (C.Cộng)

20

25;26

 

7

TBA Thôn Mỹ Vọng (C.Cộng)

9

13;14;15

7

TBA CQT Hoàng Gia (C.Cộng)

20

25;26

 

8

TBA Mỹ Hảo

9

13;14;15

8

TBA CQT Phú Lộc (C.Cộng)

20 

25;26 

 

9

TBA CQT Ngọc Quyết

9

13;14;15

9

TBA Khu DC Đền Bia

20

25;26

 

10

TBA CQT Bình Phiên

9

13;14;15

10

TBA Nghĩa Phú 3

 20

25;26 

 

 

 

 

 

11

TBA Hoàng Gia 3

20

25;26

 

 

2. Đối với các khách hàng chuyên dùng:           

TT

Tên TBA

Ngày GCS

TT

Tên TBA

Ngày GCS

I

Khối cơ quan

 

II

Khối doanh nghiệp

 

1

TBA Điện lực Bình Giang

15

303

TBA KCN Phúc điền

15

2

TBA UBND huyện CG chuyên dùng

15

304

TBA Bình Phiên

15

3

TBA KCN Phúc Điền

15

305

Cty Việt Đức

15

4

TBA Trường Vật tư

15

306

TBA Điện lực Bình Giang

15

5

TBA Kho Bạc

15

307

TBA Cty Dệt HOPEX

01;10;20

6

Trường Trung cấp ăn uống

15

308

TBA HOPEX

01;10;20

7

TBA Máy kéo

15

309

TBA Phú Lộc A

15

8

TBA Bệnh viện Ghẽ

15

310

TBA Phú Lộc A

15

9

TBA Trường cấp III

15

311

CTy Hà Hải

15

10

TBA Văn Miếu

15

312

TBA  Cty Nam  Khánh

15

11

Chi Cục thuế Cẩm Giàng

15

313

TBA  Cty Nam  Khánh

15

12

TBA CSáng Cầu LC

15

314

TBA Phú An B

15

13

TBA Phố Ghẽ

15

315

TBA Nghĩa Phú

15

14

TTGDTX Cẩm Giàng

15

316

TBA Cty GCT Kiên Giang

15

15

TBA Trường THPT CG II

15

317

TBA Cty GCT Kiên Giang

15

16

PTVN3

10

318

TBA TD Văn Thai

15

II

Khối doanh nghiệp

 

319

TBA B Tiên kiều

15

1

TBA Công ty Sankyu

01;15

320

TBA B Tiên kiều

15

2

TBA CTy TNHH Vinh Cường

01;15

321

Hộ KDCT Phạm Thị Lý

15

3

TB CTy Nhà khung thép

01;15

322

TBA Cẩm Văn C

15

4

TBA CTy CPTM Bình Phát

01;15

323

TBA NSTP Tân Hương

01;15;25

5

TBA CTy Đông Hải

01;15

324

TBA KDCT Hà Thị Phương

15

6

TBA CTy Đông Hải

01;15

325

TBA Thạch Lỗi C

15

7

TBA CTy Đông Hải

01;15

326

TBA Thạch Lỗi D

15

8

TBA Siêu Việt

01;15

327

TBA Phí ( C.Hoàng)

15

9

TBA CTy Đông Hải

01;15

328

TBA B Tiên kiều

15

10

TBA Nguyễn Văn Quyên

01;15

329

TBA Cty Trường Thành

15

11

TBA C.Ty CP Hợp Thành

01;15

330

TBA CTY Hải Vinh

15

12

TBA CTy TM&DV Hiền Lê

01;15

331

TBA Xăng dầu Lai Cách

15

13

TBA Bao Bì Nhựa Vina

01;15

332

TBA Bơm Tiền

15

14

TBA TTNC Gia Cầm Thụy Phương

01;15

333

TBA B Tiên Kiều

15

15

TBA C.ty  Đông Hoà

01;15

334

TBA đèn đường LCách

15

16

TBA CTy CP Đầu Tư Tây Bắc

01;15

335

TBA Chiếu sáng QL5

15

17

TBA Công ty Minh Thanh

01;15

336

TBA CTY Bảo Long

15

18

TBA Công ty Minh Thanh

01;15

337

TBA CTY XD và KD thiết bị

15

19

TBA C.Ty Hinsitsu Green

01;15

338

TBA CTY XD và KD thiết bị

15

20

CTY TNHH TOKO MIMTECH NB

01;15

339

TBA CTY Hùng Vang

15

21

TBA Cty SD GLOBAL VN

06;15;25

340

TBA CTY Hùng Vang

15

22

TBA CTy TNHH SD Global VN

06;15;25

341

TBA CANAĐA

15

23

TBA CTy SHYNYANG METAL VN

06;15;25

342

TBA CANAĐA

15

24

TBA Công Ty TAISHODO

06;15;25

343

 

 

25

TBA Công ty Ge-Shen

06;15;25

344

 

 

26

TBA CTy TNHH PCC Lục Xương VN

06;15;25

345

TBA ORISEL

15

27

TBA CTy TBĐ Liên Đại

06;15;25

346

TBA ORISEL

15

28

TBA Cty Liên Đại 2

06;15;25

347

TBA Cty PTHT KCN Đại An

15

29

CTY SUMIDENSO Máy 4

01;10;20

348

TBA Khu CN Đại An

15

30

CTY SUMIDENSO Máy3

01;10;20

349

TBA Khu CN Đại An

15

31

TBA Cty SUMIDENSO Máy2

01;10;20

350

TBA Cty  Sợi Vĩ sơn (2máy)

15

32

TBA Cty SUMIDENSO Máy2

01;10;20

351

TBA Xử lý giống LC

15

33

CTY SUMIDENSO Máy 4

01;10;20

352

TBA CTy Cựu CB Thành Đông

15

34

CTy SUMIDENSO Máy 1

01;10;20

353

TBA CTY Quang Lan

15

35

TBA Cty SUMIDENSO Máy2

01;10;20

354

TBA CTY Quang Lan

15

36

TBA CTy TNHH TaiWoo

06;15;25

355

TBA Cty Hùng Dũng

15

37

TBA Cty SUMIDEN

06;15;25

356

TBA XN Lúa Quý Dương

15

38

TBA Cty TNHH ILSHIN VIET NAM

06;15;25

357

TBA XN Lúa Quý Dương

15

39

TBA CTy NAMYANG DELTA

06;15;25

358

TBA Xăng dầu Quý Dương

15

40

TBA Cty VN HARAJUKU ELECTRICAL APPLIANCE

06;15;25

359

TBA Xăng dầu Quý Dương

15

41

TBA Cty DS Global

06;15;25

360

TBA Cty Vạn Đắc Phúc

15

42

TBA CTy VSM Nhật Bản

06;15;25

361

TBA Cty Vạn Đắc Phúc

15

43

TBA CTy VSM Nhật Bản

06;15;25

362

TBA Nhà hàng Tiến Đạt

15

44

TBA C.ty PEGASUS

06;15;25

363

TBA C.Ty CP Hợp Thành

15

45

TBA Công ty IKK Việt Nam

06;15;25

364

TBA C.Ty CP Hợp Thành

15

46

TBA Công ty Uniden Việt Nam

06;15;25

365

TBA Đèn Đường Ghẽ

15

47

TBA  cty NISHOKU

06;15;25

366

TBA Cẩm Đông B

15

48

TBA UMC

06;15;25

367

TBA HTX Tiến Đạt

15

49

TBA CTy UMC

06;15;25

368

TBA Đèn đường

15

50

TBA Công ty IRISO Việt nam

06;15;25

369

TBA Cty Thần Châu Ngọc Việt

15

51

TBA Cty CHANGHONG

06;15;25

370

TBA Cty Thần Châu Ngọc Việt

15

52

TBA JAGUAR

06;15;25

371

TBA XD Lê Xá

15

53

TBA Cty TNHH AUREOLE BCD

06;15;25

372

TBA Lê hồng Quang

15

54

TBA C.ty Aureole BCD

06;15;25

373

TBA Cty HL Cảng Việt

15

55

TBA MIZUHO

06;15;25

374

TBA KCN Phúc Điền

15

56

TBA Sansei

06;15;25

375

TBA Xăng dầu Quán Gỏi

15

57

TBA Công ty TNHH CN BROTHER 6

06;15;25

376

TBA Bơm Hưng Thịnh

15

58

TBA C.Ty Brother 1 (3máy)

06;15;25

377

TBA CTY OMIC

15

59

TBA Công ty ARION ELECTRIC Việt Nam

06;15;25

378

TBA CTY OMIC

15

60

TBA Công ty LEO Việt Nam

06;15;25

379

TBA Cty Dương Linh

15

61

TBA Nissei

01;10;20

380

TBA Cty Dương Linh

15

62

TBA CTy TNHH CN Nissei VN

01;10;20

381

TBA CTY Kết cấu Thép

15

63

TBA TOWADA (3 máy)

06;15;25

382

TBA CTY Kết cấu Thép

15

64

TBA Taisei

06;15;25

383

TBA Đèn đường Quán Gỏi

15

65

TBA KatoSpring

06;15;25

384

Cty CP Ống thép Vạn Xuân

15

66

TBA  Vĩnh Hàn

01;10;20

385

TBA Thượng Khuông

15

67

TBA Cty Vĩnh Hàn(2000KVA)

01;10;20

386

TBA Thượng Khuông

15

68

TBA KURODA KAGAKU

06;15;25

387

TBA Hoàng Anh

15

69

TBA Công ty Kim Thụy Phúc

06;15;25

388

TBA Cty Việt Phát

15

70

TBA C.Ty Mantex

06;15;25

389

TBA Cty Việt Phát

15

71

Công ty TNHH MaTex Việt Nam

06;15;25

390

TBA Cầu Dốc

15

72

TBA Cty FUJI SEIKO

06;15;25

391

TBA DA Nước G1

15

73

TBA Cty FUJI SEIKO

06;15;25

392

TBA DA Nước G1

15

74

TBA Cty CP Đại An 500kVA

06;15;25

393

TBA Lê Hồng Quang

15

75

TBA Cẩm Đoài B

15

394

TBA Nam Cường (2x1600)

01;10;15

76

TBA Cẩm đông D

15

395

TBA Nam Cường (2x1600)

01;10;15

77

TBA Cẩm Đông C

15

396

TBA Nam Cường (1250)

01;10;15

78

TBA Cẩm Đông B

15

397

TBA Nam Cường (1250)

01;10;15

79

TBA Cẩm Đông B

15

398

TBA Công ty TAE YANG

01;10;20

80

TBA Cẩm Đông E

15

399

TBA Công ty SEIKO

01;10;20

81

TBA CQT Cẩm Đông H

15

400

TBA Princeton

15

82

TBA Cẩm Đông A

15

401

TBA SSK

15

83

TBA Cẩm Đông G

15

402

TBA Công ty FuJi

15

84

TBA Kim Giang C

15

403

TBA CTy VSM Nhật Bản

15

85

TBA Kim Giang A

15

404

TBA Công ty TNHH HONWU Việt Nam

15

86

TBA Kim Giang B

15

405

TBA Cty TNHH JEMMTEC VN

15

87

TBA Quán Tiên

15

406

TBA CTy TNHH FIT

15

88

TBA Thôn Chằm

15

407

TBA XN Xăng Dầu K132 VP

15

89

TBA Bơm Ngọ

15

408

TBA Công ty Quang Vinh

15

90

TBA Cầu Dốc

15

409

TBA Công ty Quang Vinh

15

91

TBA Ngọc Liên B

15

410

TBA C.Ty TNHH Quyết Thắng

15

92

TBA Cẩm Hưng B

15

411

TBA C.Ty TNHH Quyết Thắng

15

93

TBA Cẩm Hưng C

15

412

TBA  Hoàng Hải Nam

15

94

TBA Điện Lực Bình Giang

15

413

TBA  Hoàng Hải Nam

15

95

TBA Cẩm Phúc C

15

414

TBA  Hoàng Hải Nam

15

96

TBA Phúc Cầu

15

415

TBA  Hoàng Hải Nam

15

97

TBA Bơm Hưng Thịnh

15

416

TBA DN Thu Khánh

15

98

TBA Thôn Ngọc Mai, Hưng Thịnh

15

417

Cty Việt Đức

15

99

TBA Thượng Khuông

15

418

TBA Nguyễn Văn Quyên

15

100

TBA Cẩm Văn A

15

419

Cty CP Xây lắp 801 374

15

101

TBA Cẩm Văn D

15

420

TBA CTY XD và KD thiết bị

15

102

TBA Phú Lộc A

15

421

TBA Cty Việt Cường

15

103

TBA Phú Lộc B

15

422

TBA Cty PTHT KCN Đại An

15

104

TBA Cao An A

15

423

CTCP TBTH Linh Anh

15

105

TBA Cao An A

15

424

TBA Khu CN Đại An

15

106

TBA Thôn Phú An

15

425

TBA Chung cư Đại An

15

107

TBA Cao An A

15

426

TBA Silkroad

15

108

TBA Thôn Phú An

15

427

TBA Đường gom Đại An

15

109

TBA Cao An B

15

428

CHI CỤC THUẾ - CG

15

110

TBA Cao Xá 180KVA - Cao An

15

429

TBA CSáng Cầu LC

15

111

TBA Phú An B

15

430

TBA CTY Quang Lan

15

112

TBA Đức Chính B

15

431

TBA CTY Quang Lan

15

113

TBA Đức Chính B

15

432

TBA CTy Kiên Cường

15

114

TBA B Tiên Kiều

15

433

TBA Cty Hùng Dũng

15

115

TBA Đức Chính A

15

434

TBA Bơm Ngọ

15

116

TBA B Tiên Kiều

15

435

TBA Cty An Hải

15

117

TBA Đức Chính C

15

436

TBA Quý Dương B

15

118

TBA Đức Chính D

15

437

TT Giống gia súc HD

15

119

TBA Hảo Hội  100KVA-  Đức Chính

15

438

TBA KCN Phúc Điền

15

120

TBA  An  Lãng - Đức Chính

15

439

TBA Cty CP Nam Quang

15

121

TBA Địch Tràng

15

440

TBA Nam Quang 2

15

122

TBA Địch Tràng

15

441

TBA Công ty YAS

15

123

TBA Làng Chài - Đức Chính

15

442

TBA PT Hạ tầng Nam Quang

15

124

TBA Hoàng Gia

15

443

TBA CTy AJINOMOTO VN

15

125

TBA Phí Xá

15

444

TBA Cty CPĐT và PTHT Nam Quang

15

126

TBA Cẩm Hoàng B

15

445

TBA Cẩm Phúc C

15

127

TBA HTX 19/5

15

446

TBA Công ty Citicom

15

128

TBA Cẩm Hoàng B

15

447

TBA Công ty Citicom

15

129

TBA Phượng Hoàng

15

448

TBA Công ty Thiết kế tàu thuỷ HD

15

130

TBA Quý Khê

15

449

TBA Công ty Thiết kế tàu thuỷ HD

15

131

TBA Ngọc Lâu

15

450

TBA Hoàng Xá (LCNghinh)

15

132

TBA Cẩm Hoàng (Kim Đôi)

15

451

TBA Mậu Tài

15

133

TBA Phí (C.Hoàng)

15

452

TBA C.Ty Lâm Long

15

134

TBA Phượng Hoàng 1

15

453

TBA C.Ty Lâm Long

15

135

TBA Phượng Hoàng 2 - Cẩm Hoàng

15

454

TBA Hoà Tô 100KVA- Cẩm Điền

15

136

TBA Nghĩa Phú

15

455

TBA CTy CP Nước Sạch Và VSNT HD

15

137

TBA Lôi Xá

15

456

CTy CP Xây lắp 801

15

138

TBA Bơm Cẩm Lương Điền

15

457

TBA Nhà hàng Tiến Đạt

15

139

TBA Cẩm Hoàng C

15

458

TBA Tung yang

15

140

TBA Việt Mỹ

15

459

TTGDTX Cẩm Giàng

15

141

TBA CTy Việt Trung

11;25

460

TBA Trường THPT CG II

15

142

TBA CTy Việt Trung

11;25

461

TBA Cẩm Đông D

15

143

TBA C.Ty TNHH Việt Trung

11;25

462

TBA Cẩm Đông A

15

144

TBA Nhà Máy nước

11;25

463

TBA Cẩm Đông D

15

145

TBA CTY Quang Lan

11;25

464

TBA Cẩm Đông D

15

146

TBA CTy TOMOKEN Việt Nam

11;25

465

TBA Cẩm Đông B

15

147

TBA CTy Đồng Tâm miền Bắc

11;25

466

TBA Chi Khê

15

 

 

 

467

TBA CS Nguyễn Huy Duy

15

149

TBA CTy TNHH An Thắng

11;25

468

TBA Phúc Cầu

15

150

TBA Nguyễn Hữu Chung

11;25

469

TBA Công ty Vận tải Việt Nhật

15

151

TBA Việt Tiên Sơn

11;25

470

TBA Cty Công trình VN

15

152

TBA CTy Việt tiên sơn

11;25

471

TBA Cty Công trình VN

15

153

TBA CTy Việt Tiên Sơn

11;25

472

TBA Thiết bị nâng

15

154

TBA Cty Hoàng Lâm

11;25

473

TBA KCN Phúc Điền

15

155

TBA Cty Hoàng Lâm

11;25

474

TBA Cty SX và TM Hưng Thịnh

15

156

TBA Công Ty PHI

11;25

475

TBA CTY Tiến Hưng - Thành Phát

15

157

TBA Cty TNHH CACHEE

11;25

476

TBA CTY Tiến Hưng - Thành Phát

15

158

TBA DNTN Tân Phúc

01;10;20

477

TBA Cty Hồng Hải

15

159

TBA DNTN Tân Phúc

01;10;20

478

TBA Bơm Hưng thịnh

15

160

TBA CTy Kiên Cường

11;25

479

TBA Thượng Khuông

15

161

TBA HTX Tiến Đạt

11;25

480

TBA C.Ty Minh Phát

15

162

TBA Cty Dệt HOPEX

01;10;20

481

TBA Cty Ga Thái Bình Dương

15

163

TBA DNTN Tiền Thực

11;25

482

TBA Cty Ga Thái Bình Dương

15

164

TBA Việt Mỹ

11;25

483

TBA Cty TNHH Toàn Mỹ

15

165

TBA CTy  Việt Nhật

11;25

484

TBA Bình Phiên

15

166

TBA C.ty  Đông Hoà

11;25

485

TBA Bình Phiên

15

167

TBA C.ty  Đông Hoà

11;25

486

TBA Công ty TM Minh Anh

15

168

TBA C.ty  Đông Hoà

11;25

487

TBA Công ty An Phát

15

 

 

 

488

TBA Bình Phiên

15

170

TBA CTy  Việt Nhật

11;25

489

TBA Huân Liễu (35KV)

15

171

TBA CTy  Việt Nhật

11;25

490

TBA Ngọc liên A

15

172

TBA Cty Traccing

06;15;25

491

CN CTy CP Toàn Vượng HD

15

173

TBA CTy TNHH MASCOT VN

06;15;25

492

TBA Cty TNHH SHOWA VALVE VN

15

174

CTy TNHH HC và MT AUREOLE-MITANI

15

493

TBA CTY Quang Lan

15

175

TBA C.ty DIAMOND

06;15;25

494

TBA DA Nước G1

15

176

TBA Cty TNHH PRETTL

06;15;25

495

TBA Cty Trường Giang

01;10;20

177

TBA Cty NAME VINA ELEC

06;15;25

496

TBA  Hoàng Hải Nam

15

178

TBA CTy HULANE ELICTRONIC (VN)

06;15;25

497

TBA Công ty SIAM STEEL

15

179

TBA CTy TNHH CHEMILENS VN

06;15;25

498

TBA CTy CP Đầu Tư Tây Bắc (1)

15

180

TBA thép Dong bang

06;15;25

499

TBA An Hoá Chuyên dùng

15

181

TBA Cty TNHH Fashion PinUp VN

06;15;25

500

TBA CTY Quang Lan

15

182

TBA Falcon

06;15;25

501

TBA Công ty CP Liên Hòa

15

183

TBA CTy DURING VN

06;15;25

502

TBA DA Nước G2

15

184

TBA Cty DONEXPHAR

06;15;25

503

CTy TNHH KC Việt Nam

15

185

TBA Cty MYONGSHIN TECH VINA

06;15;25

504

TBA Cty TNHH VSIP HD

15

186

TBA CTY ILSHIN ELECTRONICS VN

06;15;25

505

CTy TNHH Điện Khí YOUTAI

15

187

TBA Xử lý nước thải Đại An

06;15;25

506

TDDC41

15

188

TBA CTy HAID

06;15;25

507

 

 

189

TBA CTy Mital

06;15;25

508

TBA Đức chính B

15

190

Cty CP Thắng Thanh

06;15;25

509

TBA Cục dự trữ CB

15

191

CTY Hiền Lê

06;15;25

510

TBA Công ty An phát

15

192

TBA CTy Tôn Mầu POSHACO

06;15;25

511

CTy Brother

15

193

TBA CTy TNHH TongWei VN

01;10;20

512

CTy Brother

15

194

TBA CTY VENTURE

06;15;25

513

TBA NHNN HUYỆN CG

15

195

TBA CTY VENTURE

06;15;25

514

TBA CTY Kết cấu Thép

15

196

TBA CTY Song Hạ

06;15;25

515

TBA CTy Tân Việt

15

197

TBA CTY Song Hạ

06;15;25

516

TBA CTy Tân Việt

15

198

TBA Công ty CONTINUANCE Việt Nam

06;15;25

517

TBA XD Lê Xá

15

199

TBA CONTINUACE 560KVA

06;15;25

518

TBA Cty TNHH HADU

15

200

TBA CONTINUACE 560KVA

06;15;25

519

TBA VSIP Hải Dương 320kVA

15

201

TBA Continuace

06;15;25

520

TBA Cty Đại Dương

15

202

TBA C.Ty CP Que Hàn Việt Đức

06;15;25

521

TBA CTy TNHH MTV MaSan HD

01;10;20

203

TBA C.Ty CP Que Hàn Việt Đức

06;15;25

522

tba Cty CP Đại An 1000kVA

01;10;18

204

Cty TNHH LEONG HUP

06;15;25

523

TBA Cty CP Đại An 500kVA

18

205

TBA Công ty MASCOT

06;15;25

524

TBA CTY TUNGKUANG

01;10;15

206

TBA CTY ANT máy 2000

06;15;25

525

TBA Cty  Sợi Vĩ Sơn (2máy)

01;10;15

207

TBA CTY ANT máy 2000

06;15;25

526

TBA Công ty Sợi Vĩ Sơn

01;10;15

208

CTy TNHH CHIHUA

06;15;25

527

TBA Cty  Sợi Vĩ Sơn (2máy)

01;10;15

209

TBA Cty thép SBC VN

06;15;25

528

TBA Cty Sợi Vĩ Sơn

01;10;15

210

CTy TNHH ICS VN

06;15;25

529

TBA CTy CN Đinh Ốc Vít

01;10;20

211

TBA Chăn Nuôi CP HDVN

10;20;30

530

TBA C.Ty TNHH Thiên Sư

01;10;15

212

TBA Cty CP Thép Minh Phú 2x1500

01;10;20

531

CTy Hà Hải

01;10;15

213

TBA Cty Minh Phú 2x2500 C18

01;10;20

532

Cty CP Ống thép Vạn Xuân

01;10;15

214

TBA Cty Minh Phú 2X2500 C17

01;10;20

533

TBA Nam Thái Sơn PB

01;10;15

215

TBA PTHT Nam Quang 1000kVA

06;15;25

534

TBA C.Ty Nam Thái Sơn PB

01;10;15

216

TBA PTHT Nam Quang 500kVA

06;15;25

535

TBA Cty Wonderful

01;10;15

217

TBA C.TY Ngân Vượng

06;15;25

536

TBA Cty TADLACK

01;10;15

218

TBA Cty USFEED

06;15;25

537

TBA Cty TADLACK

01;10;15

219

TBA Cty VIFON

06;15;25

538

Cty CP Khắc Mến

01;10;15

220

TBA C.Ty Trường Phú

01;10;20

539

TBA Cty TNHH MTV VLXD Hoa Sen

01;10;15

221

TBA METAL ONE

06;15;25

540

TBA Cty Trường Giang

01;10;20

222

TBA CTY TAYA

06;15;25

541

TBA Cty Masan Hải Dương

01;10;20

223

TBA CADISUN

06;15;25

542

TBA CTY Hoá Chất

01;10;15

224

TBA Cty CADISUN2

06;15;25

543

TBA CTY Hoá Chất

01;10;15

225

TBA Cty TNHH TBĐ Hoàng Dương

06;15;25

544

TBA CTy TNHH KPF1

01;10;15

226

TBA CTy TNHH MTVTBĐ Hoàng Dương

06;15;25

545

TBA CTy TNHH KPF2

01;10;15

227

TBA CTY Toàn Phát

06;15;25

546

TBA Cty TNHH Bình Sâm

01;10;15

228

TBA CTY Toàn Phát

06;15;25

547

 

 

229

TBA CTy TNHH Thuận Phát HD

10;20;30

548

XN Kho Vận xăng dầu K132

01;10;20

230

CTy TNHH MTV Thuận Phát

10;20;30

549

XM Kho vận xăng dầu K132

01;10;20

231

CTy TNHH UNIQUE SOUND VN

06;15;25

550

TBA SANYU SAIMITSU

01;10;15

232

TBA UNIQUE SOUL

06;15;25

551

TBA Công ty KEFICO

01;10;15

233

TBA Cty BEST PACIFIC VN

01;10;20

552

TBA Công ty VALQUA

01;10;15

234

TBA Cty SAMCHULLY

06;15;25

553

CTy TNHH Sanei

01;10;15

235

TBA Cty VINASEKYO

06;15;25

554

TBA CTy M Bro VN

01;10;15

236

TBA Cty TNHH VL Giầy An Dương

06;15;25

555

TBA Cty SANYU SEIMITSU

01;10;15

237

TBA Cty Hùng Hằng

01;10;20

556

TDDC41

01

238

TBA Cty Giầy Ngọc Hưng

01;10;20

557

TDDC41

01

239

TBA Công ty CP Liên Hòa

06;15;25

558

TDDC41

01

240

TBA bơm Cẩm Phúc A

30

559

TBA Công ty Hitachi cable

01;10;20

241

TBA Bơm Tiền

30

560

TBA ATARHIPRECISION

11;25

242

TBA Bơm Ghẽ máy 560

30

561

TBA MIJITSU TONGDA

11;25

243

TBA Thạch lỗi A

30

562

TBA Cty TNHH ZUNOW ENGIN VN

11;25

244

TBA B Cẩm Điền

30

563

TBA Cty KOYO

11;25

245

TBA B Lương Điền

30

 564

Công ty TNHH LMS VINA

 01;10;20

246

TBA Bình Phiên

30

 565

Công ty TNHH Đồng Bằng

 01;10;20

247

TBA Ngọc Liên A

30

 566

Công ty TNHH SANGSHIN VIETNAM ELECTRONICS

 11;25

248

TBA Cẩm Hưng A

30

 567

Công ty CP SX vật liệu xây dựng Việt -Ý

 15

249

TBA Cẩm Đoài A

30

 568

Công ty TNHH MANGO Việt Nam

 6;15;25

250

TBA Cẩm Đông A

30

 569

Công ty TNHH Dinh Dưỡng Bon Bon

 

251

TBA An hoá Chuyên dùng

30

 600

Công ty TNHH DY ELACEN VINA

 01;10;20

252

TBA Bối Tượng A

30

 601

Công ty TNHH VSIP Hải Dương

 15

253

TBA TD Văn Thai

30

 602

Công ty Cổ Phần Đại An

 01;10;20

254

TBA Bơm Lê Vũ

30

 603

Hộ kinh doanh cá thể Phùng Thị Mai Thưa

 6;15;25

255

TBA Bơm Văn Thai máy1

30

 604

Công ty TNHH EHWA GLOBAL

 01;10;20

256

TBA Bơm Văn Thai máy 2

30

 605

Cơ sở sản xuất chế biến nông sản Hà Thị Phương

 15

257

TBA Bơm Cẩm Phúc A

30

 606

Công ty TNHH SE PYUNG ENC VINA

 11;25

258

TBA Bơm Tiền

30

 607

Công ty TNHH KUKIL TEXTILE VINA

 01;10;20

259

TBA An hoá Chuyên dùng

30

 608

Công ty Cổ phần Thiết kế Công Nghiệp & Hệ thống kỹ thuật LILAMA 69-3

11;25

260

TBA Thạch Lỗi A

30

 609

Công ty TNHH FUJI SEIKO INNOVATION Việt Nam

 01;10;20

261

TBA Cẩm Đông A

30

 610

Công ty TNHH ABSFIL VINA

 01;10;20

262

TBA Cẩm Đoài A

30

 611

Công ty TNHH KEFICO Việt Nam

 01;10;20

263

TBA B Cẩm Điền

30

 612

Công ty TNHH Minh Thái

11;25

264

TBA Cẩm Hưng A

30

 613

Công ty TNHH TWINS Hải Dương Việt Nam

 01;10;20

265

TBA B Lương Điền

30

 614

Công ty TNHH SUNTEL VINA

 06;15;25

266

TBA Bối Tượng A

30

 615

Công ty Dệt Hopex

 01;10;20

267

TBA Bình Phiên

30

 616

Công ty TNHH chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp Phúc Tâm

 15

268

TBA Ngọc Liên A

30

 617

Công ty TNHH Thiết bị công trình Việt Nam

 01;10;20

269

TBA Bơm Ghẽ máy 560

30

 618

Công ty cổ phần cơ khí chính xác HTH

 01;10;20

270

TBA Bơm Lê Vũ

30

 619

Công ty TNHH Hiển Long Việt Nam

 06;15;25

271

TBA B Tiên Kiều

30

 620

Công ty TNHH Hoàng Thanh

 01;15

272

TBA B Tiên Kiều

30

 621

Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Hồng Đạt

 01;10;20

273

TBA B Tiên Kiều

30

 622

Công ty TNHH Hoàng Anh

 01;10;20

274

TBA B Tiên Kiều

30

 

 

 

275

TBA Bơm Hưng Thịnh

30

 

 

 

276

TBA Bơm Hưng Thịnh

30

 

               

 

277

TBA Bưu Điện

15

 

 

 

278

TBA Cẩm Văn D

15

 

 

 

279

TBA Nhà máy nước

15

 

 

 

280

TBA KCN Phúc Điền

15

 

 

 

281

TBA Cẩm Đoài B

15

 

 

 

282

TBA CTy VSM Nhật Bản

15

 

 

 

283

TBA B Cẩm Điền

15

 

 

 

284

TBA Cẩm Đông C

15

 

 

 

285

TBA KCN Phúc Điền

15

 

 

 

286

TBA Cầu Dốc

15

 

 

 

287

TBA Cao An A

15

 

 

 

288

TBA Cẩm Văn D

15

 

 

 

289

TBA Đức Chính D

15

 

 

 

290

TBA Phí (C.Hoàng)

15

 

 

 

291

TBA Bưu điện

15

 

 

 

292

TBA Điện lực Bình Giang

15

 

 

 

293

TBA Điện lực Bình Giang

15

 

 

 

294

TBA Điện lực Bình Giang

15

 

 

 

295

TBA Điện lực Bình Giang

15

 

 

 

296

TBA Điện lực Bình Giang

15

 

 

 

297

TBA Điện lực Bình Giang

15

 

 

 

298

TBA Điện lực Bình Giang

15

 

 

 

299

TBA Điện lực Bình Giang

15

 

 

 

300

TBA Điện lực Bình Giang

15

 

 

 

301

TBA Điện lực Bình Giang

15

 

 

 

302

TBA Điện lực Bình Giang

15

 

 

 

Tác giả: Phòng Kinh doanh - PCHD ; xuất bản: 22/05/2019 11:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

Thư viện Video