Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 45 NĂM 2020 (Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020)

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 45 NĂM 2020

(Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020)

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

 

Ngày 02/11

1

Huyện Thanh Miện

07h30

15h00

Xã Thanh Tùng: TBA: Thanh Tùng

KH: Thôn Đoàn

Công tác theo kế hoạch

 

07h30

15h00

Thị trấn Thanh Miện: TBA: Thái Thạch

KH: Thôn Thái Thạch

Công tác theo kế hoạch

 

Ngày 03/11

1

Huyện

Ninh Giang

05h00

16h30

-Xã: Nghĩa An; Quyết Thắng; Ứng Hòe; Tân Hương; Ninh Thành; Vĩnh Hòa; Đồng Tâm; TT Ninh Giang; Hiệp Lực; Hồng Phong;  Hồng Phong;  Kiến Quốc; Hưng Long; Hưng Thái; Văn Giang; Văn Hội. Đông Xuyên;Ninh Hải;Hồng Dụ;Hồng Thái;

- Công ty: Sumidenso VN; Universan, Mastina;  ;Vạn Sơn; Camex; Nhà Máy Nước Quyết Thắng; Nhà Máy Nước Tân Hương;  Nhà Máy Nước  Ninh Giang; Sejing ViNa; Sees ViNa; Aquilstar; Phương Lam; TT Dạy Nghề; Cục Thuế; Y Tế Dự Phòng; TT Y Tế Huyện Ninh Giang; Công ty CPXD Hồng Phong; CTCPSX&TM Hưng Long; Công ty TNHH Geoge Glory, Giầy Gia Bảo;Nam Dương; Sao Vàng;   CBNS và XK Vạn Phúc;Gạch không nung Vạn Phúc; May Hải Anh; Lữ Đoàn 513;  XNKTCT thủy lợi huyện Ninh Giang; Giầy Nguyên Hồng; Đắc Trần

Chuyển phương thức cấp điện

 

 

05h20

17h00

 

2

Huyện Thanh Miện

07h30

15h00

Xã Thanh Tùng: TBA: Bơm Hòa Loan

KH: Thôn Đoàn, thôn La

Công tác theo kế hoạch

 

07h30

15h00

Xã Hồng Phong: TBA: Tiền Phong

KH: Thôn Tiên Động

Công tác theo kế hoạch

 

3

Huyện

Tứ Kỳ

05h00

16h30

05h30

17h00

-Cắt ĐZ 373E8.7 từ sau DĐ19 MĐ  - CDPT Ub.Huyện

Xã : Minh Đức, Quang Khải, Phượng Kỳ, Văn Tố

CTY: Hoàng Minh, SEESVINA, Thành Đạt, BV Đa Khoa, Kho Bạc, Nguyễn Thị Hiền, Vạn Sơn, SKYDRAGON, Gỗ Việt Phát, Tân Phong, Thắng Lợi,

Chuyển phương thức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 04/11

1

Huyện

Ninh Giang

04h00

16h30

-Xã: Nghĩa An; Ninh Hòa, An Đức; Hồng Đức;Vạn Phúc, Tân Quang; Văn Hội

- Công ty:  XNKTCT thủy lợi huyện Ninh Giang; Phạm thành Lập, Seevina,

Chuyển phương thức cấp điện

 

 

04h20

16h50

 

2

Huyện Thanh Miện

07h30

15h00

 

Xã Ngô Quyền: TBA: Văn Xá

KH: Thôn Văn Xá

Công tác theo kế hoạch

 

07h30

15h00

Xã Thanh Tùng: TBA: Thôn Đông

KH: Thôn Đông

Công tác theo kế hoạch

 

07h30

15h00

Xã Hồng Phong: TBA: Diên Hồng 2

KH: Thôn Diên Hồng 2

Công tác theo kế hoạch

 

Ngày 05/11

1

Huyện

Ninh Giang

08h30

11h30

-Thôn Tân Vinh xã Tân Phong

Công tác theo kế hoạch

 

 

2

Huyện Thanh Miện

 

08h30

 

      11h30

-Xã Đoàn Kết: TBA Đồng Giò

KH: Thôn Đồng Giò

Công tác theo kế hoạch

 

 

13h00

 

      16h00

Xã Đoàn Kết: TBA Tòng Hóa

KH: Thôn Tòng Hóa

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 06/11

1

Huyện

 Gia Lộc

 

05h00

12h00

 • TBA Chuyên Dùng:  Hồng Quang, Công trình 656, May Quang Minh, Sơn Tuyền, Phạm Hồng Thái.

-    TBA Công cộng:  xã  Thống Kênh, Đoàn Thượng,

Công tác theo kế hoạch

 

05h00

16h00

 • TBA Chuyên Dùng:  Chiếu sáng Cao tốc HN-HP T15, T16, T18, Bơm tăng áp Gia Lộc, HD Plast, TMĐ, SSV, Nguyễn Ngọc Tuyền, Tuyền Ăng Ten, Phương Trung, Y tế Minh Tâm, Công ty An Sinh, Babeeni, Lộc Thành, Thức ăn Thái Bình Dương, in Thái Bình Dương, HTV, Phượng Hoàng, Thêu ren xuất khẩu, Move Vina, Tấn Thành, Trần Đình Quý, Nước sạch Quảng Nghiệp
 • TBA Công cộng:  xã  Hoàng Diệu, Thị trấn Gia Lộc

Công tác theo kế hoạch

 

2

TX

Kinh Môn

05h30

07h00

Xã: Phường Phú Thứ (TBA Phú Thứ G)

Cty: Khánh An, An Phú, An Phú TNHH

Công tác theo kế hoạch

 

05h30

17h00

 

3

Huyện Thanh Miện

08h30

11h00

Xã Ngô Quyền: TBA: Văn Xá 2

KH: Thôn Văn Xá

Công tác theo kế hoạch

 

11h00

13h30

Xã Phạm Kha: TBA: Phạm Kha 3

KH: Thôn Đạo Phái

Công tác theo kế hoạch

 

4

Huyện

Tứ Kỳ

06h00

06h30

-Cắt điện ĐZ 373E8.7 cấp nguồn 377E8.14 từ 3B – CD 91

Xã: Đại Hợp, Tân Kỳ, Tái Sơn, Quang Phục

Cty: Nguyễn Dương Hưng, Bùi Huy Hạnh , Đức Mạnh Phát .

Chuyển phương thức

 

17h00

17h30

 

06h00

06h30

-Cắt điện ĐZ 373E8.13 từ REC 77A– hết

Xã: Bình Lãng , Quang Phục, Chí Minh, TT Tứ Kỳ, An Thanh, Văn Tố

Cty: Huệ Lực,Trường Phát, ỴeJIN, Hoàng Long, Vũ Văn Hạt, Nguyễn Văn Lực, Hồng Ngọc, Hà Bắc, Xuân Quỳnh, LiLAMA, TT Y Tế, Chi Cục Thuế, Nguyễn Thị Miên, , Cây Trồng và TS, NS Đông Kỳ, Vạn Lộc, Tuyên Du, NMN An Thanh.

Chuyển phương thức

 

17h00

17h30

 

Ngày 07/10

1

Huyện

Nam Sách

05h30

18h20

 1. 1E8.1 ¸ CD301-0E8.1, CD21 Đò Hàn, CD77 Nam Đồng

Mất điện

Mất điện một phần Khu vực:  Thượng Đạt An Châu

Công tác theo kế hoạch

 

18h00

18h20

 1. 1E8.16:

Mất điện các TBA: Đài Quang 560; Ấp Trứng; Vũ Xá ; Thôn Phú Lương; Nam Đồng D; Hồng Lạc, Quốc Trưởng 400; Nhân Nghĩa 630; Quốc ngr2 (320); Tân Lập; Thanh Tuyền; Khánh Hội 1+2+3

Mất điện một phần Khu vực:  Nam Đồng

Chuyển PTVH

 

2

Huyện

 Kim Thành

06h00

07h00

* Xã: Cẩm La, Đồng Gia, Tam Kỳ, Đại Đức.

* KH:

Công tác theo kế hoạch

 

11h00

12h00

 

06h00

12h00

* Xã: Cẩm La, Đồng Gia, Tam Kỳ, Đại Đức.

* KH: Tuấn Tú, Tân An, XD Hà Nội, PKK Quân, Cấp nước Kim Tân, Bưu điện Đồng Gia.

Công tác theo kế hoạch

 

06h00

06h10

* Xã: Cẩm La, Đồng Gia, Tam Kỳ, Đại Đức, Liên Hòa, Bình Dân, Kim Tân, Kim Đính.

* KH: An Lạc Thành, Đồng Văn Tam, Bùi Văn Nhượng, Đại An, Bơm Đồng Vì, VLXD Mạnh Ngân, VLXD Bình Dân, Viettory, Bơm Đại Đức, Minh Trường Sơn, VL Thái Dương, Vụ Hát Tường, Hào Anh.

Công tác theo kế hoạch

 

07h00

07h10

 

11h00

11h10

 

12h00

12h10

 

06h00

17h00

* Xã: Kim Tân, Cẩm La.

* KH: Cấp Nước Kim Tân.

Công tác theo kế hoạch

 

05h00

07h00

* Xã: Liên Hòa.

* KH: Đào Mạnh Dần.

Công tác theo kế hoạch

 

21h00

21h20

* Xã: Lai Vu, Thượng Vũ, Cộng Hòa.

* KH: Vôi Hồng Hưng, Gạch Kim Thanh, Kho K76, Gạch Chiến Thắng, Hải Dương Ga, Bơm Tuần Mây.

Công tác theo kế hoạch

 

3

TX

Kinh Môn

05h30

17h00

Xã: Phường Phú Thứ (TBA Phú Thứ G), Phường Hiệp Sơn (TBA Hiệp Sơn A, B, C, D, E, F, G, H, 1, 2)

Cty:   Khánh An,  An Phú, An Phú TNHH, Hoa Dương, Thép An Bình, Thái Hà, Trường PTTH Kinh Môn 2, Phương Khiêm, NM Nước Hiệp Sơn, Trần Thị Hải, Nguyễn Thị Thơm.

Công tác theo kế hoạch

 

4

Huyện

 Nam Sách

05h30

07h20

Cty: Thành đạt 180, Thi công Đò Hàn

Xã:

Công tác theo kế hoạch

 

05h30

18h20

Cty: Minh Hương, Đông Hòa, Pic, Lữ đoàn 214, K98, Nước sạch Thanh Sơn, Trọng anh

Xã:Nam Đồng, Đồng Lạc, An Thượng, An Châu

Công tác theo kế hoạch

 

07h00

07h20

Cty: bêtông Thăng Long, Thành Thắng, Young Jin, Oriental sports , Formostas, NGân Hàng Đầu Tư, XD đồng Xuân, Hồng Hà, Huy Hà, CĐ Nghề, THNN, Vinafoot, Kim Chính, Nước sạch tiền trung, XL4,,Q&T, Nhân Hằng, Việt Hòa, Fman, Hồng Thịnh, Long Hưng, Châu Á Thái Bình Dương, Viotex,cinter, BSE, Thành Đạt, Anh Quân, Điện Cơ 1991, Xăng Dầu, Nghĩa Mỹ, Toàn Cầu, Sáng Mỹ,

Xã: Ái Quốc, Nam Đồng, Đồng Lạc, Nam Đồng

Chuyển phương thức theo kế hoạch

 

5

Huyện Thanh Hà

05h00

07h00

Xã: Tiền Tiến, Tân An, Thanh Hải, An Phượng, Thanh Sơn, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Khê, Thanh Quang, TT Thanh Hà.

Công ty: Cty Makalot Việt Nam, NS Tiền Tiến, Nguyễn Văn Khanh, Việt Tiến TH, Hải Hà 1+2, NS Thanh Hải, TBT 1+2, Đinh Trịnh Dinh, XD Phượng Hoàng, Tân Phát, TT Y tế DP, Chi cục Thuế, Đài Viễn thông Thanh Hà, TT Y tế huyện, UBND huyện 1+2, Giầy Hiệp An, VT Kim Long, NS Thanh Bính.

Công tác theo kế hoạch.

 

6

Huyện Thanh Miện

06h00

15h00

Thị trấn TM gồm các TBA:An Lạc, An Lạc 1

- KH: thôn An Lạc.

-Xã Lê Hồng : TBA Phương Quan, Phí Xá, Quốc Tuấn

- KH: Thôn Quốc Tuấn, Phương Quan, Phí Xá.

Công tác theo kế hoạch

 

 

05h30

07h30

-Thị trấn TM gồm các TBA:Viễn Thông TM. B.Quán Khoang, Vô Hối, Vô Hối 2, Lê Bình 1, Tự Dùng.
KH: Khu thị trấn TM, Vô hối, An Lạc.
-Xã Tứ Cường gồm các TBA: An Nghiệp, An Nghiệp 2, An Khoái, Đống Rừng, Gia Cốc, Gia Cốc 1, B.Gia Cốc, Tứ Cường.
- KH: Thôn An Nghiệp, An Khoái, Đống Rừng, Gia Cốc
-Xã Cao Thắng gồm các TBA: B.Cao Lý, Cao Lý 1,Hòa Bình, Phạm Khê, Cao Hòa, Bằng Bộ.
- KH: Thôn Cao Lý, Hòa Bình, Bằng Bộ, Phạm Khê.
- Các KH có TBA: Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, High Rock, Viễn Thông Thanh Miện.

 

 

 

 

 

Công tác theo kế hoạch

 

Ngày 08/11

1

Huyện

Cẩm Giàng

05h30

07h50

- ĐZ 377E8.1 từ lèo 13 ÷ CD 35 ÷ XD K132:

 + C.ty: Xí nghiệp XD K132, Hiền Lê, Á Châu, Canada, Hoàng Thanh

 + Xã: Thị trấn Lai Cách ( TBA Thôn Trằm)

 + TPHD: TBA An Định 3

Công tác theo kế hoạch

 

16h00

18h00

 

07h30

07h50

- ĐZ 374E8.11 ÷ CD 35 ÷ Lèo 50 ÷ CD 02TK ÷ CD 97 ÷ 374E8.1:

 + C.ty: Đài Bảo( Việt Cường), Falcol, VP XD K132, Nam Cường, XD Lai Cách, Thái Dương, Bắc Trường Sơn, Tuyên Quang,  Nutri VN, EDV, TongWei, Poshaco, Thắng Thanh, Hải Nam, Continuane VN, Hải Lam, Việt Mỹ, CCB Thành Đông, Đức Anh, Hồng Tâm, Đức Toàn,  UP, Nguyễn Văn Quyên, HTH, Cơ khí công trình, Hướng Dương, Jiate, Bao bì Quyết Thắng, BAODI, Hồng Phát, Thịnh Cường, Khoa Liên, Hùng Dũng, Hiển Long, Bao bì VN, Kiên Cường, Bình Minh, Quang Lan, Thức ăn chăn nuôi Việt Trung, PMC, WSD, ECO GREEN, NAGAKAWA, Phương Chiên, Venture, Tâm Phúc Xanh, Máy kéo Quý Dương, Việt Tiên Sơn, Khung Nhà Thép, Que Hàn VIệt Đức, BV Ghẽ, Xuân Đại, Nguyễn Huy Duy

 + Xã:

   - TT Lai Cách( TBA UBH, CQT Lai Cách, Quán Tiên, Ngọ I, II, Tập thể trại lúa, TTTM Cấm Giàng, Trung Cấp, CQT Thôn Lẻ, CQT Thôn Gạch, Đìa,

  - Tân Trường( TBA Quý Dương A, B, C, CQT Quý Dương B, TMDV Ghẽ, Phố Ghẽ, Chi Khê, Phiên Thành, Trại Chi Khê, CQT Quý Dương

  - TT Cẩm Giang( TBA TT Cẩm Giàng A, B, C, Kim Giang A, C, D, E, Kim Quan, La B, Bơm Tăng Áp)

Công tác theo kế hoạch

 

16h00

16h20

 

2

Huyện Nam Sách

15h00

18h20

 1. 1E8.1 ¸ CD301-0E8.1, CD21 Đò Hàn, CD77 Nam Đồng

Mất điện

Mất điện một phần Khu vực:  Thượng Đạt An Châu

Công tác theo kế hoạch

 

15h00

15h20

 1. 1E8.16:

Mất điện các TBA: Đài Quang 560; Ấp Trứng; Vũ Xá ; Thôn Phú Lương; Nam Đồng D; Hồng Lạc, Quốc Trưởng 400; Nhân Nghĩa 630; Quốc ngr2 (320); Tân Lập; Thanh Tuyền; Khánh Hội 1+2+3

Mất điện một phần Khu vực:  Nam Đồng

Chuyển PTVH

 

05h30

07h30

 1. 7E8.1 ¸ CD307-6E8.1, CD35, CD44 Minh Tân, TG Xăng dầu K132

Mất điện các TBA: Đá Mài 3 (1000); B. Nước Thô VH (630); An Định 3; Hàn Trung 2

Mất điện một phần Khu vực Phường Việt Hòa

Công tác theo kế hoạch

 

16h00

18h00

 

06h00

08h30

 1. 2E8.16 ÷ CD302-4, CD44 Minh Tân, CD62 An Châu

Mất điện một phần Khu vực Chùa Thượng, Thôn Tiền; An Châu

Mất điện các TBA: Chúa Thượng 1+2; Thôn Tiền 1+2; An Châu B

Công tác theo kế hoạch

 

3

Huyện

Kim Thành

06h00

07h00

* Xã: Cẩm La, Đồng Gia, Tam Kỳ, Đại Đức.

* KH: Tuấn Tú, Tân An, XD Hà Nội, PKK Quân, Cấp nước Kim Tân, Bưu điện Đồng Gia.

Công tác theo kế hoạch

 

16h00

17h00

 

4

Huyện Nam Sách

05h30

18h20

Cty: Thi Công Đò Hàn

Xã:

Công tác theo kế hoạch

 

15h00

18h20

Cty: Minh Hương, Đông Hòa, Pic, Lữ đoàn 214, K98, Nước sạch Thanh Sơn, Trọng anh

Xã:Nam Đồng, Đồng Lạc, An Thượng, An Châu

Công tác theo kế hoạch

 

15h00

15h20

Cty: bêtông Thăng Long, Thành Thắng, Young Jin, Oriental sports , Formostas, NGân Hàng Đầu Tư, XD đồng Xuân, Hồng Hà, Huy Hà, CĐ Nghề, THNN, Vinafoot, Kim Chính, Nước sạch tiền trung, XL4,,Q&T, Nhân Hằng, Việt Hòa, Fman, Hồng Thịnh, Long Hưng, Châu Á Thái Bình Dương, Viotex,cinter, BSE, Thành Đạt, Anh Quân, Điện Cơ 1991, Xăng Dầu, Nghĩa Mỹ, Toàn Cầu, Sáng Mỹ,

Xã: Ái Quốc, Nam Đồng, Đồng Lạc, Nam Đồng

Chuyển phương thức theo kế hoạch

 

06h00

08h20

Cty: HTX DV ĐIỆN Hồng Phong (Hồng Phong c)

Xã: Minh Tân, Đồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

 

06h00

06h20

Cty:  Điện Nam Cường, Điện Hợp Tiến, Điện Quốc Tuấn, Thành Đại, Hoàng Tùng, Nước sạch nam tân, Long Thuận, XNK Hưng Thịnh, Đồng Dương, Đài  VT Nam Chính, Minh Du, Điện quang Cường, Unitex, Cty Điện Hồng Phong, Điện thái tân, BT Thăng Long,  XNTN, Minh Hiệp, Y tế HD, Gốm chu đậu, Cá giống, Anh Châu, Gốm sứ chu đậu, Cty CPXLĐ &ĐT HD, Nươc sạch thái tân, Ngọc vũ, Nguỹen Văn Công, F&G VN, Minh Hiệp, Nông sản đông hưng,  kho bạc, Minh Hiệp, Bên Thành, Vinaso, Anh Phát, Trường Độ, Bình phương, XD Quốc Tuấn, Thanh Tùng, Huy Hoàng, Nhâm Mạnh, hưng Luận, Minh Tín, Thạch Dương, Tuấn Linh, Thảo Lin, Thành Thắng, Yến Thanh, Âu Châu, Hà Bình, HTX Thành Công, XNTN, Điện Quang Cường, Điện An Lâm, Điện Minh Thắng, XNK Hưng Thịnh, VT Nam Chính, Điện Nam Tân, Unitex, Long Thuận, Nguyễn Văn Huy, Đông Dương, Minh Du, Thành Đại, Hoàng Thanh

Xã: TT Nam Sách, An Lâm, Nam Trung, An Bình, Thanh Quang, Hợp Tiến, Nam Hưng, Nam Chính, Hiệp Cát, Quốc Tuấn, An Bình,  Nam Tân, Quốc tuấn, Hợp Tiến, Nam chính, Hiệp Cát, Nam Hưng,, Khu Dân cư Thanh Quang Quốc Tuấn, Nam Hưng, Min Tân, An Sơn, Hồng Phong, Thái Tân, TT Nam Sách, An Châu

 

 

 

Chuyển phương thức theo kế hoạch

 

08h30

08h50

 

 

 

05h00

07h50

Cty: Bình An, tú nhận,Hà hanh, Điện an lâm, Đại An Tín, Thành Phát 2, Dinh Dưỡng

Xã: An Lâm , TT Nam Sách

Công tác theo kế hoạch

 

05h30

18h20

Xã: Minh tân

Công tác theo kế hoạch

 

05h00

05h20

Cty: Nguyễn Huy Tuấn, An Phú, Ngyễn Văn Tuân, Đồng  văn khắp, Đức thịnh, lưu thị tám, phạm thị mười

Xã: PHÚ ĐIỀN, CỘNG HÒA,

Chuyển phương thức theo kế hoạch

 

07h30

07h50

 

5

Huyện Thanh Miện

06h00

15h00

-Xã: Tứ Cường gồm các TBA An Nghiệp 1, Bơm An Khoái, Phú Mễ, Phú Mễ 1, An Khoái 1 , An Khoái 2.  

KH: thôn An Nghiệp, Phú Mễ, An Khoái.

-Xã Ngũ Hùng Các TBA trong toàn Xã

KH: Thôn La Ngoại, Cụ Trì, Mơ Trì, Tiêu Lâm.

-Xã Chi Bắc Các TBA trong toàn Xã

KH: Thôn Tào Khê, Phú Khê, Phương Khê.

-Xã Chi Nam Các TBA trong toàn Xã.

KH: Thôn Hội Yên, Triều Dương, An Dương.

-Xã Thanh Giang Các TBA Tiêu Sơn, Đồng Lại, Phù Tải, Phù Tải 3, Bơm Thanh Giang T1+T2, Đan Giáp.

KH: Thôn Tiêu Sơn, Đồng Lại, Phù Tải,  Đan Giáp.

-Các KH có TBA Phòng Không Không Quân, HK Việt Nam, GFT Unique, Hà Linh, Quảng Phong.

Công tác theo kế hoạch

 

Ngày 09/11

 

1

Huyện

Kim Thành

06h00

17h00

* Xã: Cẩm La, Kim Tân.

* KH: Cấp nước Kim Tân.

Công tác theo kế hoạch

 

15h00

17h00

* Xã: Cẩm La, Đồng Gia, Tam Kỳ, Đại Đức.

* KH: Tuấn Tú, Tân An, XD Hà Nội, PKK Quân, Cấp nước Kim Tân, Bưu điện Đồng Gia.

Công tác theo kế hoạch

 

05h00

05h20

* Xã: Lai Vu, Thượng Vũ, Cộng Hòa.

* KH: Vôi Hồng Hưng, Gạch Kim Thanh, Kho K76, Gạch Chiến Thắng, Hải Dương Ga, Bơm Tuần Mây.

Công tác theo kế hoạch

 

07h30

07h45

* Xã: Lai Vu, Thượng Vũ, Cộng Hòa.

* KH: Vôi Hồng Hưng, Gạch Kim Thanh, Kho K76, Gạch Chiến Thắng, Hải Dương Ga, Bơm Tuần Mây.

Công tác theo kế hoạch

 

15h00

17h00

* Xã: Thượng Vũ, Tuấn Việt

* KH: Thành Phát, Gạch Tuy Len, Phú Minh, Bao Bì Trung Kiên, Lê Vũ Long.

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Tác giả: TT ĐKXHD ; xuất bản: 01/11/2020 11:05
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31