Lịch cắt điện, vận hành ĐZ

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 40 NĂM 2019 (Từ 30/9/2019 đến 06/10/2019)

TT

Huyện,  T. Phố

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân

mất điện

Ngày 02/10/2019

1

Huyện Kinh Môn

08h00

10h30

Xã: TT Minh Tân (TBA Đức Dương 13)

Công tác theo kế hoạch

Ngày 05/10/2019

1

TP Chí Linh

06h00

17h30

- Phường: Cộng Hòa (TBA: KDC Bích Động, KDC Trúc Thôn, Trúc Thôn, Tiên Sơn 2)
- Xã: Hưng Đạo, Lê Lợi
- TBA Chuyên Dùng và các Cty: VLXD, Sét Trúc Thôn, Hồng Nhung,
Di Tích Côn Sơn, NK Tỉnh Ủy, Bộ Chỉ Huy Quân Sự, Cty SXTM Trúc Thôn
, Tiểu Đoàn 3, Nguyễn Văn Bách).

Công tác theo kế hoạch

21h20

21h40

- Phường: Chí Minh (TBA Chùa Vần 2, Mật Sơn); Sao Đỏ (TBA Việt Tiên Sơn
1+2+3, An Ninh, Mít Sắt); Thái Học (TBA Miễu Sơn 1+2); Văn Đức (TBA Vĩnh
Đại 2; An Lạc (TBA Thôn Đại 1+2, Bờ Chùa, Trại Nẻ, Thôn An Bài); Văn An
(TBA Thôn Tường, Thôn Tường 2, Trại Sen 2, Kỳ Đặc, Thông Lộc, Bơm Kỳ Đặc)
- TBA Chuyên Dùng và các Cty: May Minh Tuấn, Kim Bôi, Bông Sen, Nhôm
Đông Á, Deashin, Thế Giới Mới, Cấp Nước 5, Dịch Vụ Giải trí Hoàn Hảo,
TM Sao Đỏ, Thiên An, Đại Ngĩa, thánh Khởi, Lilama, Cẩm Thái Hưng, XN Bình
Minh, Đại Nghĩa, Quang Tuấn, Đại Dương.

Công tác theo kế hoạch

22h20

22h40

- Phường: Chí Minh (TBA Chùa Vần, KDC Hồ Mật Sơn, Núi Đá, Kênh Trung, Hố Nẻo,
Hố Nẻo 1+2); Văn An (TBA Kiệt Đông)
- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Siêu Thị Smart, Contrexim, Trại Giam K2, Bơm Kênh Trung,
Bơm Chí Minh, Bơm Đồn điền Tây

Công tác theo kế hoạch

3

TP Hải Dương

21h20

21h40

Mất điện một phần Thuộc Phường Xã An Châu; Thượng Đạt; Nam Đồng

Công tác theo kế hoạch

22h40

23h00

23h00

23h20

Thôn Độc Lập

Công tác theo kế hoạch

23h20

23h40

Mất điện một phần Thuộc Phường : Nhị Châu, Ngọc Châu, Bình Hàn, Trần Hưng Đạo, Quang Trung

Công tác theo kế hoạch

23h40

24h00

Mất điện một phần Thuộc Phường : Nhị Châu, Bình Hàn, Cẩm Thượng

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Kim Thành

23h00

23h20

Xã:
KH:Tuấn Dương, Bơm tiêu KCN, Dệt Pacific, May Tinh Lợi, CS KCN, XD KCN, TT điều hành KCN, Container, Cơ khí Bình Dương, Ống thép xoắn Vinasin.

Công tác theo kế hoạch

22h40

23h00

Xã: Lai Vu.

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Nam Sách

21h20

21h40

Mất điện một phần Thuộc Phường Xã An Châu; Thượng Đạt; Nam Đồng, Đồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

22h20

22h40

Mất điện một phần Thuộc Phường Xã An Châu; Thị trấn Nam Sách, Minh Tân, Đồng Lạc, An Châu, Hiệp Cát, Nam Chính, Nam Hưng, Quốc Tuấn , Thanh Quang, An Bình, An Sơn, Nam Hồng, Hồng Phong, Thái Tân, Nam Trung, An Lâm

Công tác theo kế hoạch

22h40

23h00

Mất điện một phần Thuộc Phường Xã Đồng Lạc, An Lâm, Phú Điền, Cộng Hòa; Ái Quốc

Công tác theo kế hoạch

23h00

23h20

Mất điện một phần Thuộc Phường Xã Đồng Lạc, An Lâm, Phú Điền, Cộng Hòa; Ái Quốc

 

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Thanh Hà

21h20

21h40

Xã: Tiền Tiến, Quyết Thắng, Cty Ceraglas.

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 06/10/2019

1

TP Chí Linh

23h20

23h40

- Phường: Chí Minh (TBA Chùa Vần 2, Mật Sơn); Sao Đỏ (TBA Việt Tiên Sơn
1+2+3, An Ninh, Mít Sắt); Thái Học (TBA Miễu Sơn 1+2); Văn Đức (TBA Vĩnh
Đại 2; An Lạc (TBA Thôn Đại 1+2, Bờ Chùa, Trại Nẻ, Thôn An Bài); Văn An
(TBA Thôn Tường, Thôn Tường 2, Trại Sen 2, Kỳ Đặc, Thông Lộc, Bơm Kỳ Đặc)
- TBA Chuyên Dùng và các Cty: May Minh Tuấn, Kim Bôi, Bông Sen, Nhôm
Đông Á, Deashin, Thế Giới Mới, Cấp Nước 5, Dịch Vụ Giải trí Hoàn Hảo,
TM Sao Đỏ, Thiên An, Đại Ngĩa, thánh Khởi, Lilama, Cẩm Thái Hưng, XN Bình
Minh, Đại Nghĩa, Quang Tuấn, Đại Dương.

Chuyển PT ĐZ

22h20

22h40

- Phường: Chí Minh (TBA Chùa Vần, KDC Hồ Mật Sơn, Núi Đá, Kênh Trung, Hố Nẻo,
Hố Nẻo 1+2); Văn An (TBA Kiệt Đông)
- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Siêu Thị Smart, Contrexim, Trại Giam K2, Bơm Kênh Trung,
Bơm Chí Minh, Bơm Đồn điền Tây

Chuyển PT ĐZ

06h00

17h30

Phường: Cộng Hòa (TBA: KDC Bích Động, KDC Trúc Thôn, Trúc Thôn, Tiên Sơn 2)
- Xã: Hưng Đạo, Lê Lợi
- TBA Chuyên Dùng và các Cty: VLXD, Sét Trúc Thôn, Hồng Nhung,
Di Tích Côn Sơn, NK Tỉnh Ủy, Bộ Chỉ Huy Quân Sự, Cty SXTM Trúc Thôn
, Tiểu Đoàn 3, Nguyễn Văn Bách).

Công tác theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

21h20

21h40

Mất điện một phần Thuộc Phường Xã An Châu; Thượng Đạt; Nam Đồng; Ái Quốc

Công tác theo kế hoạch

22h40

23h00

23h00

23h20

Thôn Độc Lập

Công tác theo kế hoạch

23h20

23h40

Mất điện một phần Thuộc Phường : Nhị Châu, Ngọc Châu, Bình Hàn, Trần Hưng Đạo, Quang Trung

Công tác theo kế hoạch

23h40

24h00

Mất điện một phần Thuộc Phường : Nhị Châu, Bình Hàn, Cẩm Thượng

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Cẩm Giàng

06h00

08h00

TT Lai Cách , TBA CQT thôn Năm

Công tác theo kế hoạch

06h00

08h00

ĐZ 372E8.15 , từ XT- CD 85
Cty , BQL Khu CN Tân Trường , Nam Quang 1+2 , Cty VSM , ANT , Hợp Thành , CP Ánh Dương , Tiền Thực ( Chế biến thức ăn Hoa Kỳ) , Bình Sâm ,
Xã : Tân Trường ( TBA Tân Kỳ) , Cẩm Phúc (TBA Tân Hòa)

Công tác theo kế hoạch

06h00

12h00

ĐZ 372E8.15 Sau Recloser Tân Trường
Cty ANT, UMC , Chi Hua , Jagua , Pegasut , Đinh ốc vít Evegren , Mascos ,Uniden , Sankyu , YAS Real Estate VN , Valqua ,VIFON, Khung nhà thép SBC , ABSFIL vina , Zunow , Sansei , Minh Phú , TBA Phú Xá , Leong Hup , SHOWA Valve , Xử lý nước Thải

Công tác theo kế hoạch

07h00

17h00

ĐZ nhánh Sumidenso 2500kVA lộ 475E8.11

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Kim Thành

23h00

23h20

KH:Tuấn Dương, Bơm tiêu KCN, Dệt Pacific, May Tinh Lợi, CS KCN, XD KCN, TT điều hành KCN, Container, Cơ khí Bình Dương, Ống thép xoắn Vinasin.

Công tác theo kế hoạch

22h40

23h00

Xã: Lai Vu.

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Nam Sách

21h20

21h40

Mất điện một phần Thuộc Phường Xã An Châu; Thượng Đạt; Nam Đồng, Đồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

22h20

22h40

Mất điện một phần Thuộc Phường Xã An Châu; Thị trấn Nam Sách, Minh Tân, Đồng Lạc, An Châu, Hiệp Cát, Nam Chính, Nam Hưng, Quốc Tuấn , Thanh Quang, An Bình, An Sơn, Nam Hồng, Hồng Phong, Thái Tân, Nam Trung, An Lâm

Công tác theo kế hoạch

22h40

23h00

Mất điện một phần Thuộc Phường Xã Đồng Lạc, An Lâm, Phú Điền, Cộng Hòa; Ái Quốc

Công tác theo kế hoạch

23h00

23h20

Mất điện một phần Thuộc Phường Xã Đồng Lạc, An Lâm, Phú Điền, Cộng Hòa; Ái Quốc

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Thanh Hà

21h20

21h40

Xã: Tiền Tiến, Quyết Thắng, Cty Ceraglas.

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Tứ Kỳ

07h00

12h00

Cắt điện CD nhánh TBA Kiêm Tân thuộc ĐZ 373E8.7:
Khu vực mất điện TBA Kiêm Tân - ĐL Tứ Kỳ

Công tác theo kế hoạch

08h00

11h00

Cắt điện TBA Quang Minh 3, thôn Đông Hào, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc.

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Bình Giang

06h00

06h15

Công ty: - Việt Cường, Rượu Eratop, Rượu Lamilitiquaise, May Mai Huy Sinh, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Văn Thành, Duy Thái Hưng, Chiếu sáng Cầu Ô Xuyên. Xã: - Hồng Khê: Mất Điện toàn bộ - Cổ Bì: mất điện toàn bộ - Long Xuyên: mất điện toàn bộ - Thái Học: mất điện một phần (mất các TBA Phú Khê, CQT Phú Khê, CQT Phố Phủ, Bơm Phủ). - Tân Việt: mất điện toàn bộ (trừ các TBA Bình An, Bình An 2) - Hùng Thắng: mất điện toàn bộ.

Công tác theo kế hoạch

12h00

12h15

Tác giả: Theo TTDKX HD ; xuất bản: 30/09/2019 07:25
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phục nữ Việt Nam

 • Đóng điện vận hành máy biến áp T2 Trạm 110 kV Nguyên Giáp

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Gặp mặt các Khách hàng Doanh nghiệp lớn trong tỉnh

 • Đại hội các chi bộ Công ty Điện lực Hải Dương

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video