Lịch cắt điện, vận hành ĐZ

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 38 NĂM 2021 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 13/09

 

 

 

 

 

 

Ngày 14/09

1

Huyện Thanh Hà

  08h30

10h00

Xã: Khu 1, khu 2, khu 6 và khu 7.

Công tác kế hoạch

10h15

 11h45

Xã : xóm 5, xóm Tân Lập thôn An Lại. Xóm 8, 9 một phần xóm 10 thôn Hoàng Lại.

Ngày 15/09

1

Thành phố Hải Dương

08h30

13h30

Mất điện một phần khu dân cư Tuệ Tĩnh

Công tác kế hoạch

10h00

11h30

Mất điện một phần khu phía Tây Nam Cường .

Ngày 16/09

1

Huyện Thanh Hà

 08h30

11h30

KH: Bơm Đò Phan

Công tác kế hoạch

2

Thị Xã Kinh Môn

08h00

12h00

TBA Nhà máy nước sạch Minh Tân

Ngày 17/09

1

Thành phố Hải Dương

08h30

16h30

Mất điện một phần khu vực An Phú .

Công tác kế hoạch

09h45

12h00

Mất điện một phần khu vực Đông Nam Cường .

13h00

15h30

Mất điện 1 phần khu vực Phố Chương Dương và khu Đông Nam Cường.

Mất điện TBA chuyên dùng: Bệnh Viện Đa Khoa Hòa Bình .

2

Huyện Kim Thành

22h30

22h50

ĐZ 371E8.6  

* Xã :  Thượng Vũ, Cộng Hòa.

*KH: Gạch Chiến Thắng, Vôi Hồng Hưng, Ga Hải Dương, Kho K76, Gạch Kim Thanh, Bơm Tuần Mầy.

Chuyển phương thức cấp điện

22h30

22h50

ĐZ 373E8.6 ÷ CD38:

* Xã: Lai Vu, Cộng Hòa.

*KH: Nam Thắng, TD ĐLKT, XD Lai Khê, Vinasin A+B, CKCX Vinasin, Nuôi trồng thủy sản Lai Vu, Hồng Lạc

22h30

22h50

ĐZ 375E8.6:

* Xã: Cộng Hòa, Cổ Dũng, Tuấn Việt, Kim Xuyên, Ngũ Phúc, Phúc Thành.

* KH:  Lilama 10 A+B, giầy SUNRONG,  Việt Đông, Mạnh Hoạch B, NS Tân Phú, XINAN, Hữu Hùng, TT giáo dục Thường Xuyên Cổ Dũng, CSQL5 Cổ Dũng, Nguyễn Danh Lĩnh , chợ Cổ Dũng, Phân bón Sơn Trang, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Quang Kiên, Trần Công Quynh, Trần Công Quyền, Rác Thải, ATP Seraphin, Bắc Bình, Nến Thơm, Nguyễn Danh Tú, Cảnh My 1+2, bơm Việt Hưng, Bao bì An Phát, NMN Kim Xuyên, BB Toàn Cầu, Mạnh Hoach A,Vững Mạnh A+B, Lắp Máy 69-3, NMN Kim Xuyên, Tuabin, Thành Long A+B+C+D+E, Long Sơn, Nguyễn Văn Biên, đóng tàu Thành Long, Quỳnh Hương, XD Trung Kiên A, Việt Phát(Hang Hinh) A+B, HTX Hợp Nhất, XM Thành Công, Cường Phương, Nguyễn Thị Thịnh, giầy Chung JYE, bê tông Phan Vũ, Thành Nghĩa New..

22h30

22h50

ĐZ377E8.6 ¸ CD307-1, CD14

Xã: Lai Vu B+C, Chợ Lai Vu.

*KH:

22h20

22h40

ĐZ 370E8.6:

* Xã: Thượng Vũ , Việt Hưng

*KH: Thành Phát, Hải Âu, Phú Minh, Trung Kiên 3, gạch Tuynel.

22h50

23h10

ĐZ 471E8.6:

* Xã:

* KH: Tuấn Dương, Vinashin Container, Nhôm Tân Á, Cơ khí Bình Dương, Ống thép xoắn, Pacyfic 750, Tinh Lợi A+B, Chiếu sáng KCN, Xăng dầu Lai Vu, TT điều hành.

3

Huyện Thanh Hà

23h30

23h50

Xã: Hồng Lạc, Việt Hồng, Thanh An, Thanh Lang, Liên Mạc, Thanh Xuân và Cẩm Chế.

KH: Cty Hà Hải, NS Hồng Lạc, Bùi Đức Tranh, CBNSTPXK Hải Dương, cáp Vina, Tưới Tiêu, Fidico, Hiệp Hạnh, Thanh Niên, NS Thanh Lang.

Chuyển phương thức cấp điện

4

Huyện Thanh Miện

08h30’

10h00’

-Thi công hotline trên ĐZ 22kV đang mang điện với nội dung: Thay thế 03 quả sứ tại vị trí cột 02 thuộc ĐZ 474E8.14

Công tác kế hoạch

 

06h00

 

16h00

-Xã Tân Trào Các TBA trong toàn Xã ( Trừ TBA Lăng Gia )

KH: Thôn Ngọc Lập, An Xá, Yên Xá, Hoàng Tường, Từ Ô..

-Xã Ngô Quyền gồm Các TBA Phạm Tân, Phạm Tân 1, Phạm Xá, Phạm Xá 2, Vũ Xá, Vũ Xá 1, Vũ Xá 3, B.Chùa Khu.

KH: Thôn Phạm Tân, Vã Xá, Phạm Xá.

-Các KH có TBA Vũ Văn Quảng

5

Huyện Nam Sách

22h50

23h10

Cty:

Xã: Cộng Hòa.

Chuyển phương thức cấp điện

Ngày 18/09

1

Huyện Kim Thành

06h00

11h00

ĐZ 371E8.6  

* Xã :  Thượng Vũ, Cộng Hòa.

*KH: Gạch Chiến Thắng, Vôi Hồng Hưng, Ga Hải Dương, Kho K76, Gạch Kim Thanh, Bơm Tuần Mầy.

Công tác kế hoạch

06h00

11h00

ĐZ377E8.6 ¸ CD307-1, CD14

Xã: Lai Vu B+C, Chợ Lai Vu.

*KH:

06h00

11h00

ĐZ373E8.6 ÷ CD38:

* Xã: Lai Vu, Cộng Hòa.

*KH: Nam Thắng, TD ĐLKT, XD Lai Khê, Vinasin A+B, CKCX Vinasin, Nuôi trồng thủy sản Lai Vu, Hồng Lạc

 

 

 

06h00

06h20

ĐZ 375E8.6:

* Xã: Cộng Hòa, Cổ Dũng, Tuấn Việt, Kim Xuyên, Ngũ Phúc, Phúc Thành.

* KH:  Lilama 10 A+B, giầy SUNRONG,  Việt Đông, Mạnh Hoạch B, NS Tân Phú, XINAN, Hữu Hùng, TT giáo dục Thường Xuyên Cổ Dũng, CSQL5 Cổ Dũng, Nguyễn Danh Lĩnh , chợ Cổ Dũng, Phân bón Sơn Trang, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Quang Kiên, Trần Công Quynh, Trần Công Quyền, Rác Thải, ATP Seraphin, Bắc Bình, Nến Thơm, Nguyễn Danh Tú, Cảnh My 1+2, bơm Việt Hưng, Bao bì An Phát, NMN Kim Xuyên, BB Toàn Cầu, Mạnh Hoach A,Vững Mạnh A+B, Lắp Máy 69-3, NMN Kim Xuyên, Tuabin, Thành Long A+B+C+D+E, Long Sơn, Nguyễn Văn Biên, đóng tàu Thành Long, Quỳnh Hương, XD Trung Kiên A, Việt Phát(Hang Hinh) A+B, HTX Hợp Nhất, XM Thành Công, Cường Phương, Nguyễn Thị Thịnh, giầy Chung JYE, bê tông Phan Vũ, Thành Nghĩa New..

Chuyển phương thức cấp điện

06h20

06h40

ĐZ 370E8.6:

* Xã: Thượng Vũ , Việt Hưng

*KH: Thành Phát, Hải Âu, Phú Minh, Trung Kiên 3, gạch Tuynel.

05h40

06h00

ĐZ 471E8.6:

* Xã:

* KH: Tuấn Dương, Vinashin Container, Nhôm Tân Á, Cơ khí Bình Dương, Ống thép xoắn, Pacyfic 750, Tinh Lợi A+B, Chiếu sáng KCN, Xăng dầu Lai Vu, TT điều hành.

 

 

 

 

 

2

Huyện Thanh Hà

05h30

05h50

Xã: Hồng Lạc, Việt Hồng, Thanh An, Thanh Lang, Liên Mạc, Thanh Xuân và Cẩm Chế.

KH: Cty Hà Hải, NS Hồng Lạc, Bùi Đức Tranh, CBNSTPXK Hải Dương, cáp Vina, Tưới Tiêu, Fidico, Hiệp Hạnh, Thanh Niên, NS Thanh Lang.

Chuyển phương thức cấp điện

06h00

06h20

11h00

11h20

3

Huyện Thanh Miện

 

06h15

 

       16h15

-Xã: Lam Sơn gồm các TBA Thọ Xuyên 1.

KH: Thôn Thọ Xuyên.

-Xã: Lê Hồng Các TBA Lê Hồng 32, Hạnh Phúc, Lê Hồng 1, Hoành Bồ, Hoành Bồ 1, Vĩnh Mộ, Vĩnh Mộ 1

KH: Thôn 32, Hạnh Phúc, Hoành Bồ, Vĩnh Mộ.

-Xã: Đoàn Kết Các TBA trong toàn Xã.

KH: thôn Tòng Hóa, Thủ Pháp, Bùi Xá, Từ Xá, Châu Quan.

-Xã Tân Trào gồm TBA Lăng Gia

KH: Thôn Lăng Gia.

-Các KH có TBA Phạm Văn Thắng, BDM

Công tác kế hoạch

4

Huyện Nam Sách

06h00

 

06h20

 

Cty: Nước sạch số 11, Tú Nhận, Chungyue Blister, Lihua, Bình An, Dinh dưỡng Việt Nam, Thành Phát, Đại An Tín, Đô Nga,  Lưu Thị Tám, Nguyễn Đình Tuân, Hoàng Long Đức, Dự án cấp nước 160, Cty Điện An Phú, Đoàn Văn Khắp, Nguyễn Huy Tuấn, Đức Thịnh, May II Hải Dương, XNTN.

Xã:TT Nam Sách, X An Lâm, Phú Điền, Cộng Hòa, Ái Quốc,

Chuyển phương thức cấp điện

11h00

11h20

05h40

06h00

Cty:

Xã: Cộng Hòa.

Ngày 19/09

1

Thành phố Hải Dương

05h00

14h00

Mất điện khu vực Phố Phạm Ngũ Lão, NGuyễn Trãi, và khu vực trung tâm Thành Phố .

Công tác kế hoạch

05h00

05h20

Mất điện khu vực Đông Nam Cường, khu Bạch Đằng, Chương Dương, Tam Giang và Khu vực chợ Hồ Máy Sứ, KDC Tuệ Tĩnh, và khu vực Đường Hồng Quang

14h00

14h20

05h45

06h00

Mất điện khu vực Thôn  Trại thọ, Phú Tảo, Trần Nội, Nguyễn Xá, Lễ Quán, và Khu 3 Thạch Khôi

14h30

14h50

 

2

 

Huyện Bình Giang

06h00

17h00

Công ty:

 • Kho Bạc, Cấp 3 Kẻ Sặt, Khôi Cơ Quan Huyện, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng, Gia Anh, Tuấn Linh, Lâm Phúc, Dệt Vân Giang, Tình Thương, Cty Điện Lương Ngọc, Huy Hoàng, Phúc Khang, Lục Nam, Tiến Long, Cty CP CK Điện Lực, Thuận Thiên Thành( Phú Thiên Long), Sơn KOVA, Lục Nam, Ngọc Khánh, CK Điện Lực (Việt Nhật), ClarK, Gỗ Tiến Lâm, Đức Tâm, Phạm Hoàng Anh, Sun Flower, Mạnh Tuyên, Đại phát, Vinawood, Minh Khang, ForViet.

Xã:

 • Thị Trấn Sặt: Mất điện các TBA Sặt F, Ấp Thanh Bình.
 • Xã Thúc Kháng: mất điện một phần (trừ TBA Ngọc Tân, Ngọc Cục, Bơm Thúc Kháng, CQT Ngọc Cục, Tào Khê).

Xã Vĩnh Hồng: mất các TBA My Thữ, Vĩnh Hồng C, KDC Vĩnh Hồng

Công tác kế hoạch

06h00

15h30

07h30

17h00

Công ty:

 • Hoàng Thị Toàn
 • Xã:
 • Xã Vĩnh Hồng mất điện toàn bộ (trừ TBA My Thữ, Vĩnh Hồng C, KDC Vĩnh Hồng).
 • Xã Tân Hồng: mất điện các TBA Tân Phong A, Trạch xá.

 

Công tác kế hoạch

06h00

17h00

06h20

17h20

Công ty:

 • SeRin, Ô tô Nguyên, Kết Cấu Thép 568, Trắc Địa, Đại Địa, Minh Đức A, Minh Đức B (khách sạn Hương Dương), XN Gia Súc Hoa Kỳ, Thi Công Quốc lộ 38, Bưu Điện Sặt, Lữ Đoàn 214, Cấp Nước Sạch, XN KTCT TL,
 • Xã:
 • Thị Trấn Sặt: Mất điện các TBA Sặt C, KDC Sặt 1,Cầu Sộp, Bơm Cầu Sộp,

Xã Vĩnh Tuy: mất điện  TBA Vĩnh Tuy

Công tác kế hoạch

3

Huyện Kim Thành

02h00

02h20

ĐZ 374E8.13:

* Xã : Liên Hòa

* Khách hàng : Đào Mạnh Dần

Chuyển phương thức cấp điện

15h00

15h20

4

Huyện Thanh Hà

03h45

04h00

Liên Mạc, Thanh Xuân và Cẩm Chế, Tân An, Thanh Hải, An Phượng, Thanh Khê, Thanh Sơn, TT Thanh Hà, Thanh Thủy, Thanh Quang, Thanh Hồng, Vĩnh Lập, Thanh Cường.

KH: Fidico, Hiệp Hạnh, Thanh Niên, NS Thanh Lang, Phong Trang, Xuân Hiền, NS Thanh Hải, Hải Hà 1+2, Cty TBT 1+2, Cty XD Phượng Hoàng, Cty Tân Phát, May An Lương II, TT Y tế DP,  TT Y tế huyện, Chi cục Thuế, Nguyễn Văn Hiếu, UBND huyện 1+2, Giầy Hiệp An, VT Kim Long, NS Thanh Bính, Phúc Cường 1500, Ngô Xuân Thắng, CS cầu Thái Bình, NS Trường Thành, Hà Hải 2 (Thanh Cường).

Chuyển phương thức cấp điện

14h30

14h50

03h45

14h30

Công ty: NS Tiền Tiến, Ceraglas, Việt Tiến TH, Nguyễn Văn Khanh, Makalot.

Công tác kế hoạch

15h00

18h00

Xã: Thanh Xá, Thanh Thủy, Đội 5 thôn An Lã - Thanh Khê, Thôn Thúy Lâm - Thanh Sơn.

Công ty: Giầy Hiệp An, VT Kim Long

Công tác kế hoạch

 

5

 

Thị Xã Kinh Môn

05h30

12h00

Phường: Hiệp Sơn ( TBA Hiệp Sơn B, D, F, G, 1, 2, Di dân Hiệp Sơn), An Sinh, Phạm Mệnh, Thái Sơn ( TBA Thái Sơn D, C, E).

Công ty: Phương Khiêm, Di Tích Đền Cao, Hải Yến, Bình Minh, Đông Hải 27/7, Nguyễn Thị Mỵ, Tân Cương, Phú Ngọc, Vũ Anh Đức, Phú Cường KM, Hà Thành, Trung Nam, Khoáng Sản TPA, XNK Đà Nẵng

Công tác kế hoạch

6

Huyện Nam Sách

03h45

04h05

Cty:  Phú Hải, Thái Bình Dương, Tuấn Giang, Rich Land, Trường Hàng Giang, Tàu Quốc B, XNTN, Cường Thịnh 68

Xã:  Nam Đồng

Chuyển phương thức vận hành

14h30

14h50

05h30

11h50

Cty:  Nghĩa Mỹ, Toàn Cầu, Sáng Mỹ, Formostar, Nhựa Hồng Hà, Huy Hà, ,XL4, Thu phí Ql5, CS QL5, Đồng Xuân, Trường THNN, Trường cao đẳng Nghề HD, NH Đầu Tư, Bưu điện Tiền Trung, Xăng dầu Tiền Trung, Kim Chính, Nước sạch phía Bắc 320, Econavi

Xã:  Nam Đồng, Ái Quốc

Công tác kế hoạch

7

Huyện  Tứ Kỳ

03h40

14h40

Xã: Ngọc sơn

Cty : Tấn hưng, Continua , Giấy HD

Công tác kế hoạch

03h45

14h30

03h50

14h40

 Xã : Chí Minh

Cty : không

8

Huyện Cẩm Giàng

07h00

11h20

Cty: DY ELACEN, LMS 2, ShinYang Metal Korea, Gic Vina, HST Networks Vina,, TAIWOO Technology, Fashion PV, KOYO, Lục Xương, During, SHANGSHIN VN ELECTRONICS, ShinYang Metal

Xã: Cẩm Đoài (TBA Cẩm Đoài B, Cẩm Đoài C, Kim Xá, Quảng Cư)

 

Công tác theo kế hoạch

06h00

09h00

06h20

09h20

Cty: Anh Kiệt, Agro Diversity Management TBA Bon Bon)

Xã: Lương Điền (TBA B.Lương Điền, Lường Xá

 - Công ty: Bơm tăng áp Kim Giang, Nguyễn Văn Thọ

 - Xã: TT Cẩm Giang ( TBA Kim Giang B, C, D, Kim Quan, La B, TT Cẩm Giàng A, B, C)

 

Chuyển phương thức vận hành

06h00

 

     09h20

    

 Cty: Nguyễn Huy Duy, TBA Phùng Thị Liên

: Tân Trường (TBA Thôn Mai Trung, Phiên Thành, Trại Chi Khê

- Xã: TT Cẩm Giang ( TBA Kim Giang A, E,  Tràng Kênh

- Xã: Thạch Lỗi Thạch Lỗi A, B, C, D, F, Xóm Đình, Kinh Nguyên, NTTS Thạch Lỗi 1, 2

-Xã: Cẩm Sơn Cẩm Sơn B, C CQT Cẩm Sơn

Xã Cẩm Hoàng NTTS Cẩm Hoàng A, B

Công tác kế hoạch

9

Phành Phố Chí Linh

06h20

12h30

- Phường:

+ Cổ Thành: (TBA Cổ Thành 1+2+3, Nam Đoài, Cổ Châu, Ninh Giàng, Cải Cách);

+ Văn An: (TBA Trại Mới, Văn An)

+ Phả Lại:TBA Bãi Bông, Phả Lại 8, 9

- Xã:

+ Nhân Huệ: (TBA An Ninh, Tu Ninh, Nhân Huê 1+2, Bơm Nhân Huệ, Đáp Khê)

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Sông Đà Cao Cường, Cường Thạch, Tuyển Xỉ, Nước Sạch Văn An 1, Cấp Nước Phả Lại 1+2, Seidenstichkr, Thương Mại hà Nội, Chịu Lửa Hưng Đạo, Đào Văn Nam, Calrk Material

 

Công tác kế hoạch

10

Huyện Gia Lộc

05h45

14h30

 • Xã: Gia Xuyên, Liên Hồng, phường Thạch Khối – TP Hải Dương
 • Xã: Gia Tân, Gia Lương, Tân Tiến, Gia Khánh, Thống Nhất, Thị Trấn Gia Lộc huyện Gia Lộc
 • Các TBA Chuyên dùng: cụm CN Thạch Khôi – Gia Xuyên, Tân Bình, JoTon, HaViNa, Bệnh viện ĐK Gia Lộc.

 

Công tác kế hoạch

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGS:
Tác giả: Theo Trung Tâm ĐKX Hải Dương ; xuất bản: 12/09/2021 08:20
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • Gặp mặt các Khách hàng Doanh nghiệp lớn trong tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video