Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 33 NĂM 2021 (Từ 09/08/2021 đến 15/8/2021)

 

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 09/08/2021

 

 

 

 

 

 

Ngày 10/08/2021

1

Huyện  Tứ Kỳ

08h00

11h30

Cắt điện TBA 320kVA Ngọc Kỳ 1 lộ 373E8.7:

Xã: Ngọc Kỳ

Công tác theo KH

 

08h00

11h30

08h00

11h30

07h30

17h00

Ngày 11/08/2021

1

Huyện Ninh Giang

09h00

11h00

Thôn Thượng Đồng xã Hồng Dụ

Công tác theo kế hoạch

08h00

13h00

Ngày 12/08/2021

1

Huyện Nam Sách

06h00

11h00

Công ty : Long Thuận

Xã:  Nam Tân, Nam Hưng

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

08h00

13h00

  Thôn Hán Lý xã Hưng Long

Công tác theo kế hoạch

09h00

12h00

3

ĐL Thanh Hà

05h00

05h20

Xã: Tân Việt, Cẩm Chế, Việt Hồng, Thanh An, Thanh Lang, Thanh Xuân, Liên Mạc.

Chuyển phương thức

17h30

17h50

05h00

07h00

Xã: Quyết Thắng.

Công tác theo kế hoạch

15h00

17h30

05h00

17h30

Xã: Thôn Dương Xuân xã Quyết Thắng.

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện  Tứ Kỳ

 

07h30

 

12h00

Cắt điện TBA 160kVA Ngọc Trại lộ 373E8.7

Xã Ngọc Kỳ

Công tác theo KH

 

 

07h30

 

12h00

Ngày 13/08/2021

1

Huyện Bình Giang

04h00

Ngày 13/08

07h00

Ngày 13/08

Cty:  

 • Duy Thái Hưng, XNKTCTTL Huyện Bình Giang.

Xã:

Xá Cổ Bì : mất điện toàn bộ các TBA (trừ TBA Cam Xá-320 kVA, CS Cầu Ô Xuyên)

Thực hiện công việc theo kế hoạch

2

Huyện Nam Sách

07h00

08h30

Công ty : CS Cầu Bình, Vimax

Xã: 

Công tác theo kế hoạch

07h00

10h30

Công ty :

Xã:  Quốc Tuấn

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Ninh Giang

08h00

13h00

  Thôn Tiền Liệt xã Tân Phong

Công tác theo kế hoạch

09h00

12h00

4

Huyện  Tứ Kỳ

 

07h30

 

17h00

Cắt điện TBA 560kVA Ô Mễ 2 lộ 373E8.13

Xã Hưng Đạo

Công tác theo KH

 

 

07h30

 

17h00

Ngày 14/08/2021

1

Huyện Bình Giang

04h30

18h00

Ngày 14/08

04h50

18h20

Ngày 14/08

Cty:  

 • Nguyễn Văn Tuyến, Cty điện Hồng Khê, CS Cầu Ô Xuyên ( BQLKT đường cao tốc HN-HP) , Duy Thái Hưng, Cty rượu Eratop, Cty rượu Lamiliquaise, Cty Việt Cường, Trần Văn Thành, XNKTCTTL Huyện Bình Giang.

Xã:

 • Mất điện toàn bộ các xã: Hồng Khê, Cổ Bì, Long Xuyên, Tân Viêt, Hùng Thắng.
 • Xã Thái Học : mất điện TBA Bơm Phủ, Phú Khê, CQT Phú Khê, Sồi Cầu, CQT phố Phủ.

Xã Tân Việt: mất điện toàn bộ (trừ  TBA Bình An, Bình An 2)

Thực hiện công việc theo kế hoạch

05h00

17h30

Ngày 14/08

05h20

17h50

Ngày 14/08

Cty:  

 • May Hải Anh, CPTKKTKT, Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Bình Giang, Bệnh Viện ĐK BG, THPT Bình Giang, Grand Ocean, Anh Đạt, Minh Huấn, Panta, Lông Vũ Đại Lợi, Đoàn Quang Hoạt, Ống Nhựa ASEAN, Gia Anh II, Lông Vũ Bảo Long, Phạm Thị Thu Hà, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Bưu điện Phủ, XNKTCTTL Huyện Bình Giang.

Xã:

 • Mất điện toàn bộ các xã: Bình Minh, Thái Dương, Thái Hòa, Bình Xuyên, Nhân Quyền, Nhánh Phạm Lý.
 • Xã Tân Việt: mất điện TBA Bình An, Bình An 2
 • Xã Thái Học: mất điện toàn bộ (trừ TBA mất điện TBA Bơm Phủ, Phú Khê, CQT Phú Khê, Sồi Cầu, CQT phố Phủ)
 • Xã Tân Hồng:  mất điện một phần xã Tân Hồng (Trừ TBA Tân Phong A, Trạch Xá, My Cầu, My Cầu Tây).

Xã Thúc Kháng:  mất điện một phần xã Thúc Kháng gồm cácTBA Bơm Thúc Kháng, Ngọc Tân, Ngọc Cục, Tào Khê, CQT Ngọc Cục.

2

Huyện Cẩm Giàng

 

04h30

18h00

 

04h50

18h20

C.ty:Tokomimtech,Hồng Trí, Sambound, Super Foam,Hitachi, ICS, IKKA, Nishoku,

Xã: Cẩm Đông ( TBA Cẩm Đông A, B, C, D, E, F, G); Cẩm Đoài ( TBA Cẩm Đoài A, Hòa Bình), TT Lai Cách ( CQT Thôn Năm)

Chuyển phương thức vận hành

22h20

22h40

C.ty: Sumiden 3 VN, Fujiseiko Innovation, Minh Phú(TBA T1), Nano Fat(TBA MANGO), Chang Hong, USFEED, Burwitz, PTHT Đại An

 (TBA 1000), LB Traccing, TWINS, DOLEXPHA, HAID

Xã: Cẩm Đông(TBA Cẩm Đông 5)

Chuyển phương thức vận hành

22h40

23h00

C.ty: DY ELACEN, LMS 2, ShinYang Metal Korea, Gic Vina, HST Networks Vina,, TAIWOO Technology, Fashion PV, KOYO, Lục Xương, During, SHANGSHIN VN ELECTRONICS, ShinYang Metal

Xã: Cẩm Đoài (TBA Cẩm Đoài B, Cẩm Đoài C, Kim Xá, Quảng Cư)

 

Chuyển phương thức vận hành

23h20

23h40

C.ty: Massan

Chuyển phương thức vận hành

23h30

23h50

C.ty: Sumiden VN, Sumidenso VN, CP Đại An 630kVA, Bonsen VN, Nguyên Thái, Ngũ Kim Sơn, EDUEN VINA(TBA ILSHIN VINA), JeemTec 500kVA, PHI, Đại An 400, Khu dân cư Đại An, PTHT Đại An 400(Grace), Diamond, Minh Thái, Hanamoto

 (TBA Princeton 320). Linh Anh, Sợi Vĩ Sơn, Hulane Electronic, MEMTECH, TaiShoDo Electronics Việt

 

Chuyển phương thức vận hành

23h40

Ngày 14/08

07h00

Ngày 15/08

C.ty: Kefico 2

Chuyển phương thức vận hành phục vụ TBA 110kV Đại An công tác

3

Huyện Gia Lộc

04h00

08h00

 • TBA Xã: Lê Lợi.

TBA Chuyên Dùng: Đồng Tâm, Gạch Đồng Tâm, Trường Thọ ASAMA.

Công tác kế hoạch

4

TP Hải Dương

23h00

23h20

- Mất điện một phần Phường Tứ Minh gồm các Khu : Tứ Thông;  Xuân Dương; Thượng đạt; Cẩm Khê

+ Mất điện các TBA Chuyên Dùng: NM xử lý nước thải, TT văn hóa KCN Đại An, Cty Falcon, Thép tam bảo, ĐH Thành Đông, Nisei Eco VN(500); SK FACADEVN (320); Massan HD (báo ĐLCG)

Chuyển PTVH

08h20

08h40

5

Huyện Kim Thành

0500  

1630

: Cộng Hòa, Cổ Dũng, Tuấn Hưng

KH: Lilama 10, Shun Rong, Chợ Cổ Dũng, Việt Đông, Nông sản Tân Phú, XiNan, Hữu Hùng, TT giáo dục thường xuyên, Nguyễn Danh Lĩnh, NM SX Nến Thơm, Trần Công Quyền, Bắc Bình HD, Phân Bón Sơn Trang, Nguyễn Văn Nam, APT Seraphin, Trần Công Quynh, Nguyễn Quang Kiên, NM xử lý rác thải, CS QL5 Tuấn Hưng, Mạnh Hoạch B

 

 

 

 

Công tác theo kế hoạch

1

TX Kinh Môn

05h30

07h30

:

Cty: XM Phú Tân A, Trường Khánh

 

 

Công tác theo kế hoạch

05h30

 

13h00

 

: Duy Tân E, F. Tân Dân A, B, C, D, E, F,     Tân Dân 1.

Cty: Long An 999, Nước Sạch Minh Tân, Thân Thị Tám, Cơ Khí Phạm Tân, Đóng Tàu Duy Tân.

 

 

Công tác theo kế hoạch

2

ĐL Thanh Hà

05h00

06h30

Xã: Thanh Hồng, Thanh Quang.

Công tác theo kế hoạch

10h00

11h30

 

05h00

11h30

Xã: Thanh Cường, Vĩnh Lập, Thanh Quang, Thanh Thủy.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện  Tứ Kỳ

 

05h00

 

06h30

 

10h00

 

11h30

 

05h15

 

06h45

 

10h15

 

11h45

Cắt điện ĐZ 373E8.13 từ từ 03 Thanh Cường đến CD 22B

Xã: Chí Minh

Chuyển Phương Thức

 

Ngày 15/8/2021

1

Huyện Cẩm Giàng

07h30

07h50

C.ty: DY ELACEN, LMS 2, ShinYang Metal Korea, Gic Vina, HST Networks Vina,, TAIWOO Technology, Fashion PV, KOYO, Lục Xương, During, SHANGSHIN VN ELECTRONICS, ShinYang Metal

Xã: Cẩm Đoài (TBA Cẩm Đoài B, Cẩm Đoài C, Kim Xá, Quảng Cư)

 

Chuyển phương thức vận hành

08h00

08h20

C.ty: Sumiden VN, Sumidenso VN, CP Đại An 630kVA, Bonsen VN, Nguyên Thái, Ngũ Kim Sơn, EDUEN VINA(TBA ILSHIN VINA), JeemTec 500kVA, PHI, Đại An 400, Khu dân cư Đại An, PTHT Đại An 400(Grace), Diamond, Minh Thái, Hanamoto

 (TBA Princeton 320). Linh Anh, Sợi Vĩ Sơn, Hulane Electronic, MEMTECH, TaiShoDo Electronics Việt

 

 

08h20

08h40

C.ty: Massan

 

11h30

11h50

C.ty: Sumiden 3 VN, Fujiseiko Innovation, Minh Phú(TBA T1), Nano Fat(TBA MANGO), Chang Hong, USFEED, Burwitz, PTHT Đại An

 (TBA 1000), LB Traccing, TWINS, DOLEXPHA, HAID

Xã: Cẩm Đông(TBA Cẩm Đông 5)

 

06h00

17h00

 C.Ty: Đức Anh, Hồng Tâm, Đức Toàn, UP, CP tư vấn xây dựng và Thương mại Á Châu, Cơ sở Nguyễn Văn Quyên, Mạnh Cường, HTH, Cơ Khí công trình, Hanoi Green Foods, Hướng Dương, Đông Lập, Bao Bì Quyết Thắng, BAODI VN, Hồng Phát, Thịnh Cường, CĐDL Khách sạn, BCH Quân sự, Chi Cục Thuế, Trường Thành, Ngân hàng NN, Kho bạc Cẩm Giàng, Bưu điện huyện Cẩm Giàng, TT Viễn thông Cẩm Giàng, VP UBND huyện Cẩm Giàng, VP Huyện Uỷ Cẩm Giàng, Đất Việt, Trường dậy nghề TM(vật tư), Khoa Liên, Hùng Dũng, Hiển Long, Bao Bì nhựa VINA, Kiên Cường, Bình Minh, Dinh dưỡng Việt Hưng, Quang Lan, Thức ăn chăn nuôi Việt Trung, Đức Anh, PMC VINA, Dầu CK, WSD Việt Nam, ECO GREEN, Thiết bị hóa chất NAKAGAWA, Phương Chiên, Song Hạ, Venture, Tâm Phúc Xanh

 Máy kéo Quý Dương, TT Giống gia súc Hải Dương, XN Lúa Quý Dương, Việt tiên Sơn, Khung nhà thép, Que Hàn Việt Đức, TT Giáo dục thường xuyên Cẩm Giàng, Trường THPT Cẩm giàng 2, Bệnh viện Ghẽ, Cơ sở chăn nuôi Xuân Đại, Cơ sở Nguyễn Huy Duy, Bơm Tăng Áp Kim Giang

Xã: TT Lai Cách (CQT Lai Cách, Ngọ 2, Trung Cấp, CQT Lẻ, Thôn Gạch, Đìa); Tân Trường ( TBA Quý Dương A, B, C, CQT Quý Dương A, B, TM Dịch vụ Ghẽ, Phố Ghẽ)

 

2

Thành Phố Chí Linh

04h40

13h30

- Phường:

+ Thái Học: (TBA Xóm Đình, Bơm Thái Học A)

+ Chí Minh (TBA Nhân Hậu, Thanh Trung, Khang Thọ, Văn Giai)

+ Đồng Lạc; Tân Dân; An Lạc (TBA Bơm An Lạc, xã An Lạc, Bờ Đa, Bờ Chùa 2);

+ Sao Đỏ (TBA Thái Học 1+2+3, Hừng Vương 1+2 +3, Hưng Đạo 3+4, Bạch Đằng, Trường Cơ Giới, 

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Trường Cơ Điện, Hoàng Anh, Nước Sạch Đồng Lạc, Đức Phúc, Tuấn Thư, Dược Hải Ninh, Cấp Nước 3, Cao Cường, Trường Cơ Điện, TT Y tế Dự Phòng, LICOGI, Sân Gôn, Viways, Nuôi trồng Thủy Sản

 

Công tác theo kế hoạch

05h00

14h00

- Phường:

+ Cộng Hòa (TBA KDC Lôi Động, CQT Tiền Định, Cầu Dòng Đông, Xóm Vàng, Phố Ngái);

+ Hoàng Tân (TBA Đại Bộ, Bơm Đại Tân, Đọ Xá);

+ Văn Đức: TBA (Bích Thủy, Bích Nham, Đông XÁ, Vĩnh Long, Vĩnh Đại, Đội 10, Khê Khẩu, Khê Khẩu 2, Kênh Mai 1, Kênh Mai Mỏ, CQT Kênh Mai 2)

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Viễn Thông Văn Đức, Trại Giam K3, Mạnh Dũng, Hoàng Hữu Diển, Gạch Tuynel, Vũ Duy Lực, Kỳ Tam Anh, Khánh Hồng, LĐXH Hải Dương, XN Giầy Da, Hoàng Vũ, Lâm Sản Hoàng Tân, Ghạch Gốm Hoàng Tân, EASTECH Việt Nam, Sun Acoustic Vina)

 

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Gia Lộc

05h30

06h45

 • TBA Xã: Hoàng Diệu, Hồng Hưng, Thống Kênh.

TBA Chuyên dùng: Bơm Tăng Áp, HN-HP 15,16,18, HD Plast, TMĐ, Minh Tâm, Tuyền Ăng ten, Phương Trung, Thép Hasico, An Sinh, HTV, Phượng Hoàng, Move Vina, In TBD, Babeeeni, Lộc Thành , Thức Ăn TBD, Phạm Hồng Thái, Sơn Tuyền, Hồng Quang, Công trình 656.

Công tác kế hoạch

12h15

13h30

06h00

12h00

TBA Xã: Yết Kiêu.

Công tác kế hoạch

4

TP Hải Dương

00h00

06h00

- Mất điện một phần Phường Tứ Minh gồm các Khu : Tứ Thông;  Xuân Dương; Thượng đạt; Cẩm Khê

+ Mất điện các TBA Chuyên Dùng: NM xử lý nước thải, TT văn hóa KCN Đại An, Cty Falcon, Thép tam bảo, ĐH Thành Đông, Nisei Eco VN(500); SK FACADEVN (320); Massan HD (báo ĐLCG)

 

Công tác theo kế hoạch

23h00

23h20

- Mất điện một phần Phường Tứ Minh gồm các Khu : Tứ Thông;  Xuân Dương; Thượng đạt; Cẩm Khê

+ Mất điện các TBA  Chuyên Dùng: NM xử lý nước thải, TT văn hóa KCN Đại An, Cty Falcon, Thép tam bảo, ĐH Thành Đông, Nisei Eco VN(500); SK FACADEVN (320); Massan HD (báo ĐLCG)

Chuyển PTVH

08h20

08h40

5

Huyện Kim Thành

0500

0630

: Kim Xuyên, Phúc Thành, Thượng Quận (Thôn Bãi Mạc)

KH: Nguyễn Văn Biên, Bao bì Toàn Cầu, Vững Mạnh, XD Trung Kiên A, Lilamis, Thành Long A+B+C+D+E, Đóng tàu Thành Long A+B, Bùi Văn Khánh, Nguyễn Quỳnh Hương, Tua Bin, XNK Phú Thái, Long Sơn A+B, Việt Phát A+B, Hợp Nhất, Xi măng Thành Công, Phan Vũ A+B, Cường Phương, Nguyễn Thị Thịnh, Giày Chung JYE, Thành Nghĩa NEW.

 

 

 

 

 

 

 

Công tác theo kế hoạch

1500

1630

0500

1630

6

Huyện Ninh Giang

05h30

13h30

  - Xã Nghĩa An, Ứng Hòe

- Công ty:  Sumidenso , Mastina, Quỳnh Anh, Universal, Camex VN, NMN Quyết Thắng.  XN Thủy Nông Huyện Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

7

ĐL Thanh Hà

06h00

06h15

Xã: Thanh Hải, An Phượng, Thanh Sơn, Thanh Khê, Thanh Thủy, TT Thanh Hà, Thanh Quang, Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập, một phần xã Tân An và Cẩm Chế.

Chuyển phương thức

15h00

15h15

8

Huyện  Tứ Kỳ

05h30

11h30

05h45

11h45

Cắt điện ĐZ 373E8.13 từ 77A đến CD130 và ĐZ 373E8.7 từ 03B đến CD91

Xã: Bình Lãng, Táo Sơn, Quang Phục, TT Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Đại Hợp

Công ty; Nguyễn Dương Hưng, Đức Phát, Bùi Huy Hạnh, Trường Phát, YejinVina, Hoàng Long, Hạt Ngọc, Nguyễn Văn Lực, Tuyên Du, Xuân Quỳnh, Hà Bắc, Lilama, Cây Trồng –Thủy Sản, TT Y Tế, CC Thuế, Nguyễn Thị Miên

 

 

 

Chuyển phương thức

 

 

 

 

Công tác theo KH

 

06h00

15h00

Cắt điện ĐZ 373E8.19 từ CD373-7/104  - CD22B – CD373-7/130 – CD 373-7/08 nhánh Cầu Yên

Xã: Chí Minh, TT Tứ Kỳ,

Cty: Vạn Lộc, Hoàng Minh, THPP Tứ Kỳ, NS Đông Kỳ

9

Huyện Thanh Miện

05h00

16h00

07h00

17h30

-Xã: Lam Sơn gồm các TBA Thọ Chương, Thôn Vũ, Xóm Chùa, B- Lam Sơn.

KH: Thôn Thọ Chương, Thôn Vũ, Phố Chương.

-Xã: Đoàn Tùng gồm các TBA Bơm Đoàn Tùng, Đoàn Tùng 750 kVA, Chợ Thông T1+ T2, Phạm Lâm, Xóm Chấm, Đào Lâm 2, Xóm Cầu.

KH: thôn Đầu Lâm, Phố Thông, Xóm Cầu, Xóm Chấm.

-Xã Thanh Tùng Các TBA Thanh Tùng, Thanh Tùng B, Bơm Hòa Loan, Thôn Đoàn, Phạm Lâm,

KH: Thôn Đông, Thôn La Xá, Phố Đoàn.

-Xã Phạm Kha gồm TBA: Đỗ Thương.

KH: Thôn Đỗ Thượng

-Xã Ngô Quyền gồm các TBA Bơm Phạm Lý, Tiên Lữ, Văn Xá, Văn Xá 2.

-KH: Thôn Phạm Lý, Tiên Lữ, Văn Xá.

-Các KH có TBA Chi cục Thuế, Kho Bạc, Deahan, Koyo machine, Minh Phát, Bình Nguyên, Cần Câu Herty Rise, ILSung ViNa, Young Hoa, Orieat Mark.

 

Công tác theo kế hoạch

 

05h00

 

17h30

-Xã Thanh Tùng Các TBA La Xá, La Xá 1, Phú Cốc

KH: Thôn La Xá, Phú Cốc.

 

Công tác theo kế hoạch

 

05h00

16h00

 

08h00

17h30

-Thị Trấn Thanh Miện các TBA An Lạc, An Lạc 1.

KH Khu An Lạc TT- Thanh Miện

-Xã Tứ Cường Các TBA Gia Côc, An khoái 2, An Khoái 1, Phú Mễ 1

KH: Thôn An Khoái, Phú Mễ.

-Xã Ngũ Hùng Các TBA Ngũ Hùng, La Ngoại, La Ngoại 2, Tiêu Lâm, Tiêu Lâm 1, Tiêu Lâm CQT

KH: Thôn La Ngoại, Thôn Tiêu lâm.

-Xã Chi Lăng Bắc Các TBA: Toàn bộ các TBA trong toàn Xã

KH: Thôn Tào Khê, Phương Khê, Phú Khê.

-Xã Chi Lăng Nam Các TBA: Toàn bộ các TBA trong toàn Xã

KH: Thôn Hội Yên, Triều Dương, An Dương, Phan Xá.

 

 

Công tác theo kế hoạch

 

 

05h00

 

 

17h30

-Xã Lê Hồng Các TBA Phương Quan, Phí Xá, Quốc Tuấn

KH: Thôn Quốc Tuấn, Phương Quan, Phí Xá, Hoành Bồ, Vĩnh Mộ.

 

 

Công tác theo kế hoạch

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 08/08/2021 10:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

Thư viện Video