Lịch cắt điện, vận hành ĐZ

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 31 NĂM 2021 (Từ 26/7/2021 đến 01/8/2021)

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 28/7/2021

1

TP Hải Dương

08h30

17h20

-Mất điện một phần khu đô thị Quang Giáp.

Công tác theo kế hoạch

10h00

12h00

-Mất điện một phần khu vực phường Tân Hưng (Thôn Thanh Liễu và lân cận)

Công tác theo kế hoạch

13h30

16h00

-Mất điện một phần khu vực Phường Ái Quốc (Thôn Tiền Hải và lân cận)

Công tác theo kế hoạch

 

Ngày 29/7/2021

1

TP Hải Dương

08:30

11:00

-Mất điện một phần khu vực phường Bình Hàn (một phần các khu phố Chi Lăng, Ga, Quyết Thắng)

Công tác theo kế hoạch

13:30

15:00

-Mất điện một phần khu vực phường Tân Bình (đường Ngô Quyền )

Công tác theo kế hoạch

Ngày 30/7/2021

1

Huyện Gia Lộc

18h30

18h50

- Xã Nhật Tân, Đồng Quang, Đoàn Thượng, Toàn Thắng, Lê Lợi, TT Gia Lộc.

- TBA Chuyên dùng: May Đồng Tâm, Phạm Văn Bên, Phạm Văn Kiên, Nghĩa Hưng, Tiến Huy, Gạch Đồng Tâm, Trường Thọ ASAMA.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

2

Huyện Thanh Miện

18h30

18h50

-Thị trấn TM gồm các TBA: Ủy Ban Huyện, Khu 4, Bất Nạo, Lê Bình, Nhà Văn Hóa, Bơm Phượng Hoàng, Thị Trấn Thanh Miện, Bơm Phượng Hoàng B, Vàng Hạ,  Hùng Sơn Treo, Phù Nội, Bơm Đò Luồi, Anh Dũng, Bơm Hùng Sơn
- KH: Khu thị trấn TM, Phượng Hoàng, Vàng Hạ, Thôn Phù Nội, Anh Dũng.
-Xã: Tứ Cường gồm các TBA An Nghiệp 1, Bơm An Khoái, An Nghiệp 3, Bơm Cống Gi ác.
KH: thôn An Nghiệp, An Khoái.
-Xã Ngũ Hùng Các TBA Cụ Trì, La Ngoại 1, Cụ Trì 1, Cụ Trì 2, Mơ Trì, Nại Trì, Cống Giác.
KH: Thôn La Ngoại, Cụ Trì, Mơ Trì, Nại Trì, Cống Giác.
- Các KH có TBA: NN Nông Nghiệp, Hà Phương, Mạnh Dũng, Tiến Thương, Quốc Khánh, Sints BVT, Ngọc Tiến, PKK Quân.

Công tác theo kế hoạch

3

TP Hải Dương

08:30

11:00

-Mất điện một phần phường Quang Trung (Phố Quang Trung )

Công tác theo kế hoạch

13:30

15:00

-Mất điện một phần phường Quang Trung (Phố Quang Trung )

Công tác theo kế hoạch

Ngày 31/7/2021

1

TP Chí Linh

05h30

17h00

- Phường Thái Học: (TBA: Lạc Sơn, Lạc Sơn 3, Miễu Sơn 1, Miễu Sơn 2, Miễu Sơn 3)

- Phường An Lạc: (TBA: Thôn Đại 1, Thôn Đại 2, Thôn Đại 3)

- Phường Tân Dân: (TBA: Kỹ Sơn 2)

- TBA Chuyên dùng và các công ty: công ty Bông Sen, Thế Giới (World tile), Nhôm Đông Á, Deashin)

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Gia Lộc

18h30

18h50

- Xã Nhật Tân, Đồng Quang, Đoàn Thượng, Toàn Thắng, Lê Lợi, TT Gia Lộc.

- TBA Chuyên dùng: May Đồng Tâm, Phạm Văn Bên, Phạm Văn Kiên, Nghĩa Hưng, Tiến Huy, Gạch Đồng Tâm, Trường Thọ ASAMA.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

18h00

18h20

Xã Quang Minh, Đức Xương.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

3

Huyện Kim Thành

05h00

06h30

* Xã: Kim Khê, Kim Tân, Cẩm La, Đồng Gia, Kim Đính, Bình Dân, Đại Đức, Tam Kỳ, CP điện Kiến Đức, CP điện Tam Kỳ.  Liên Hòa

*Công ty: Bưu điện Đồng Gia, Tân An, Tuấn Tú, Phòng không không quân, XD Hà Nội, Vụ Hát Tường, Minh Trường Sơn, Nuôi trồng Thủy sản, VLXD Thái Dương, Mạnh Ngân, VLXD Bình Dân, Đồng Văn Nhượng, Bùi Văn Tam, Hào Anh, An Lạc Thành, Đại An, Viettory.

Công tác theo kế hoạch

05h00

16h00

Xã: Kim Khê (Kim Khê B), Đại Đức (Kiến Đức B, Đình Giọng,)

14h30

16h00

* Xã: Kim Khê, Kim Tân, Cẩm La, Đồng Gia, Kim Đính, Bình Dân, Đại Đức, Tam Kỳ, CP điện Kiến Đức, CP điện Tam Kỳ, Liên Hòa.

*Công ty: Bưu điện Đồng Gia, Tân An, Tuấn Tú, Phòng không không quân, XD Hà Nội, Vụ Hát Tường, Minh Trường Sơn, Nuôi trồng Thủy sản, VLXD Thái Dương, Mạnh Ngân, VLXD Bình Dân, Đồng Văn Nhượng, Bùi Văn Tam, Hào Anh, An Lạc Thành, Đại An, Viettory.

4

Huyện Ninh Giang

04h00

05h30

-Xã Nghĩa An;  Vạn phúc;  thôn Gương Mẫu xã Tân Hương

-Công ty: CBNS và XNK Vạn Phúc;  Gạch không nung Vạn Phúc;  Đào Văn Vinh;  Đào Văn Viển

Công tác theo kế hoạch

10h00

11h30

04h00

11h30

Xã: Thôn 1 xã Vạn Phúc

- Công ty: XN Thủy Nông Ninh Giang

03h30

03h40

Xã Đông Xuyên;  Ninh Hải;  Hồng Thái;  Hồng Dụ;  Hồng Phong;  Kiến Quốc;  Hồng Phúc;  Hiệp Lực;  TT Ninh Giang;  Đồng Tâm;  Vĩnh Hòa;  Ninh Thành;  Tâm Hương;  Nghĩa An

- Cty:Nam Dương; Gia Bảo; XD Hồng Phong; TT Dạy Nghề; Cao Phương Lam; Gỗ Vĩnh Hòa;  Aquilstar; TT Đăng KiểmNguyễn Học;  Sẹin ViNa; NM nước Tân Hương; Vạn Sơn; TT Y tế Dự Phòng;  Hồng Lạc; Máy Xay;  Sao Vạng; NM nước Ninh Giang; UB Huyện; Hương Quỳnh Đăng; CS Cầu Tranh; Gia Bảo.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

12h00

12h10

Chuyển phương thức theo kế hoạch

18h00

18h20

- Xã Nghĩa An; Vạn Phúc; Ninh Hòa; Hồng Đức; An Đức;  HoàngHanh; Tân Quang; Văn Hội ; Hưng Long; Hưng Thái; Văn GiangTân Phong; Hồng Phúc

- Cty: Tân Long; Phạm Thành Lập; Đoàn Văn Bảo; Mạnh Toàn;  GEORGE GLORY; CPSX và TM Hưng Long.

5

Huyện Thanh Miện

18h00

18h20

-Thị Trấn Thanh Miện – Các TBA Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Thượng, Thái Thạch, Triệu Nội

- KH: Khu Vàng Thượng, Vàng Hạ, Thị Trấn TM, Triệu Nội, Thái Thạch.

-  TBA – KH: Bệnh Viện ĐK Thanh Miện, Bơm Phượng Hoàng A.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

18h30

18h50

-Thị trấn TM gồm các TBA: Ủy Ban Huyện, Khu 4, Bất Nạo, Lê Bình, Nhà Văn Hóa, Bơm Phượng Hoàng, Thị Trấn Thanh Miện, Bơm Phượng Hoàng B, Vàng Hạ,  Hùng Sơn Treo, Phù Nội, Bơm Đò Luồi, Anh Dũng, Bơm Hùng Sơn
- KH: Khu thị trấn TM, Phượng Hoàng, Vàng Hạ, Thôn Phù Nội, Anh Dũng.
-Xã: Tứ Cường gồm các TBA An Nghiệp 1, Bơm An Khoái, An Nghiệp 3, Bơm Cống Gi ác.
KH: thôn An Nghiệp, An Khoái.
-Xã Ngũ Hùng Các TBA Cụ Trì, La Ngoại 1, Cụ Trì 1, Cụ Trì 2, Mơ Trì, Nại Trì, Cống Giác.
KH: Thôn La Ngoại, Cụ Trì, Mơ Trì, Nại Trì, Cống Giác.
- Các KH có TBA: NN Nông Nghiệp, Hà Phương, Mạnh Dũng, Tiến Thương, Quốc Khánh, Sints BVT, Ngọc Tiến, PKK Quân.

Công tác theo kế hoạch

20h00

20h20

-Xã: Lam Sơn gồm các TBA Thọ Xuyên 1.
KH: Thôn Thọ Xuyên.
-Xã: Lê Hồng Các TBA Lê Hồng 32, Hạnh Phúc, Lê Hồng 1, Hoành Bồ, Hoành Bồ 1, Vĩnh Mộ, Vĩnh Mộ 1
KH: Thôn 32, Hạnh Phúc, Hoành Bồ, Vĩnh Mộ.
-Xã: Đoàn Kết Các TBA trong toàn Xã.
KH: thôn Tòng Hóa, Thủ Pháp, Bùi Xá, Từ Xá, Châu Quan.
-Xã Tân Trào Các TBA trong toàn Xã
KH: Thôn Ngọc Lập, Lăng Gia, An Xá, Yên Xá, Hoàng Tường, Từ Ô.
-Xã Ngô Quyền gồm Các TBA Phạm Tân, Phạm Tân 1, Phạm Xá, Phạm Xá 2, Vũ Xá, Vũ Xá 1, Vũ Xá 3, B.Chùa Khu.
KH: Thôn Phạm Tân, Vã Xá, Phạm Xá.
-Các KH có TBA Phạm Văn Thắng, BDM, Vũ Văn Quảng

Công tác theo kế hoạch

23h20

23h40

-Xã: Lam Sơn gồm các TBA Thọ Xuyên , Lam Sơn 1, B. Lam Sơn Cấp 3, Kim Trang, Kim Trang Đông, Ấp Lam Sơn, Trại Mới
- KH: Thôn Thọ Xuyên, Kim Trang Tây, Kim Trang Đông, Ấp Lam Sơn, Trại Mới.
-Xã: Đoàn Tùng gồm các TBA Thúy Lâm, Thúy Lâm 1, Đào Lâm, Đào Lâm 1, Đoàn Tùng 2, Phạm Lâm 1.
- KH: Thôn Thúy Lâm, Đào Lâm, Phạm Lâm.

-Xã Phạm Kha Các TBA trong toàn Xã. (Trừ TBA Đỗ Thượng).
KH: Thôn Đỗ Hạ, Đỗ Thượng, Hàn Lâm, Đạo Phái.
-Xã Phạm Trấn Các TBA trong toàn Xã.
KH: Thôn Côi Thượng Quang Bị, Cầu Lâm, Nam Cầu, Côi Hạ.
- Các KH có TBA HTX Điện Hồng Quang, C.Ty XD số 7, Đường Ngũ, Vietstar, Trường Giang, Leotech, Leotech 2, Phạm Văn Toán, Trường PTTH Thanh Miện 2, Việt Trí, Nhữ Văn Hào, Thị Đức 2, Alpha Group.

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Tứ Kỳ

03h30

12h00

03h45

12h15

Cắt điện ĐZ 375E8.9 ( Cấp Nguồn 375E8.7) từ CD 23 Triếu Trái – CD 01 Bơm Nguyên Giáp

Xã: Minh Đức, Hà Thanh, Hà Kỳ, Tiên Động

Cty: Đỗ Hữu Vang, Việt Thanh, Nguyễn Thị Mến, Ng. V chiến.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

Ngày 01/8/2021

1

Huyện Cẩm Giàng

06h00        10h00

06h20               10h20

C.ty: Đài Bảo(TBA Việt Cường), Falcol, VP XD K132- 250kVA), Khách sạn Nam Cường HD (2x1600kVA), Bất động sản Nam Cường (1250kVA), Tôn màu POSHACO, Thắng Thanh, Hải Nam, Continuance VN, Cty TNHH MTV Hải Lâm (TBA TM Cẩm Giàng), Cty Việt Mỹ, Công ty CP xử lý nhựa môi trường Đồng Tâm (TBA CCB Thành đông), Đức Anh, Hồng Tâm, Đức Toàn, UP, CP tư vấn xây dựng và Thương mại Á Châu, Cơ sở Nguyễn Văn Quyên, Mạnh Cường, HTH, Cơ Khí công trình, Hanoi Green Foods, Hướng Dương, Đông Lập, Bao Bì Quyết Thắng, BAODI VN, Hồng Phát, Thịnh Cường, CĐDL Khách sạn, BCH Quân sự, Chi Cục Thuế, Trường Thành, Ngân hàng NN, Kho bạc Cẩm Giàng, Bưu điện huyện Cẩm Giàng, TT Viễn thông Cẩm Giàng, VP UBND huyện Cẩm Giàng, VP Huyện Uỷ Cẩm Giàng, Đất Việt, Trường dậy nghề TM(vật tư), Khoa Liên, Hùng Dũng, Hiển Long, Bao Bì nhựa VINA, Kiên Cường, Bình Minh, Dinh dưỡng Việt Hưng, Quang Lan, Thức ăn chăn nuôi Việt Trung, Đức Anh, PMC VINA, Dầu CK, WSD Việt Nam, ECO GREEN, Thiết bị hóa chất NAKAGAWA, Phương Chiên, Song Hạ, Venture, Tâm Phúc Xanh

 Máy kéo Quý Dương, TT Giống gia súc Hải Dương, XN Lúa Quý Dương, Việt tiên Sơn, Khung nhà thép, Que Hàn Việt Đức, TT Giáo dục thường xuyên Cẩm Giàng, Trường THPT Cẩm giàng 2, Bệnh viện Ghẽ, Cơ sở chăn nuôi Xuân Đại,

Xã: TT Lai Cách (TBA UBH, CQT Lai Cách, Quán Tiên, Ngọ 1, 2, Bơm An Hóa, HT Lai Cách, TTTM Cẩm Giàng, TT Trại Lúa, Trung Cấp, CQT Lẻ, Thôn Gạch, Đìa);  Tân Trường ( TBA Quý Dương A, B, C, CQT Quý Dương A, B, TM Dịch vụ Ghẽ, Phố Ghẽ

Chuyển phương thức theo kế hoạch

 

C.ty:  Hưng Phát(TBA Cờ Đỏ), Tiến Đạt, CLARK MATERIAL HANDLING VN (TBA Citicom), Đồng Bằng, Cấp nước Ghẽ, Trường Cấp III, Cẩm Giàng, Tân Phúc, Lâm Huy, Đông Húc ( TBA Lâm Huy 630), Vạn Đắc Phúc, Hợp lực cảng Việt, Chung Mo, Nước sạch Cẩm Phúc, Đồng Tâm

Xã:  Cẩm Phúc (TBA Cờ Đỏ, CQT Nguyễn A, CQT Lê Xá, Nguyễn B, CQT Vũ Xá, Nguyễn AB, Chùa Vít, Bơm Cẩm Phúc A, Bơm Lê Vũ), Tân Trường( TBA CQT Tràng Kỹ)

     06h00    

10h20

 C.ty:  Thái Dương, Bắc Trường Sơn, Tuyên Quang, NUTRI –VN, EDV, TONGWEI.

Xã: TT Lai Cách ( TBA Bơm Tiền, TT hóa chất)

Công tác theo kế hoạch

06h00        15h00

06h20               15h20

C.ty: Việt Tiệp ( XD Lê xá), Bao bì Trường Phát ( XD Lê xá), Văn miếu mao điền, Phương Thịnh (TBA Mậu Tài), CS đèn đường Cẩm Điền(VIDIFI), Xí nghiệp thủy nông(TBA Bơm Cẩm Điền),  Bình Phát(TBA Đông Dương cũ),  TAYA, Thần Châu Ngọc Việt, Lê Hồng Quang, ( Doanh nghiệp Đồng Nhân), UNIQUE SOUND VN, Lâm Long, Đại Thành Long (TBA Lâm Long), SEOUL I.E. VINA (TBA Lâm Long), Vũ Minh, BOSHENG VN (TBA Vũ Minh), Trần Thị Nề (TBA Bơm Hưng Thịnh) Lê Việt Hưng

(TBA Bơm Hưng Thịnh), Nam Thái Sơn - Phương Bắc, Đô Thành (TBA OMÍC), Lập Thịnh VN (TBA Đông Hoà), Tsusutmi(TBA Đông Hòa), Phùng Thị Mai Thưa, Đông Hải, Dương Linh(TBA Nông Sản 2), Tiến Hưng(TBA Thành Phát), Thành Phát, Việt Nhật, Việt Trung, Kết cấu thép, JY Steel VN(TBA Kết cấu thép Hưng Thịnh), VẠN LỢI (Cty Hoàng Long), Hoàng Anh

(TBA 630kVA+ Trường Giang 630), Việt Hưng

(TBA Trường Giang), Hoàng Thanh( KDC Cẩm Điền 4x560), Cadisun - Cáp Thượng Đình HTXDVNN Cẩm Điền

(TBA Bơm Lương Điền- Cẩm Điền), Hưng Thịnh, Hồng Hải, Khang Đức(TBA Tân Việt), Xăng dầu Quán gỏi, Việt Nhật, Toàn Phát, Toàn Mỹ, Giai Mỹ, YIHONG(Vũ Thị Hiền), Sợi Ôn Châu Việt Nam (TBA TAEYANG), Vạn Xuân, Nam Phát, Cao su PT  (TBA Minh Phát), Thuận Phát, Việt Phát, Danh Khoa(TBA Thượng Khuông), CSSX Đức Quang(TBA Thượng Khuông), Công ty Tây Bắc(TBA Thượng Khuông), Khuôn Mẫu TVHE(TBA Thượng Khuông)

Xã: Lương Điền ( Lộ Thôn Mậu Thìn-TBA Mậu Tài 1, Thái Lai), Cẩm Phúc (TBA Lê Xá), Cẩm Điền (TBA Hoàng Xá, Mậu Tài, Mậu Tài 1, KDC Cẩm Điền, Hoàng Xá B, TBA Hoà Tô, CQT Hoàng Xá A), Hưng Thịnh(TBA Ngọc Mai, Bơm Hưng Thịnh), Vĩnh Tuy

(TBA Thôn Hồ, Bơm Mòi, CQT Vĩnh Tuy, Khuôn Mẫu Nhật Minh), Hưng Thịnh(TBA CN Điện, Thượng Khuông)

Chuyển phương thức theo kế hoạch

06h00        14h00

07h30               15h20

C.ty: YIHONG Việt Nam (Hoàng Anh 750kVA), Gas Thái Bình Dương

(công ty Việt Hải), Liên Hoà, Ngọc Minh Green Farm (TBA Huân Liễu), Hùng Hằng, Yên Viên, CPVT Xăng dầu Hải Dương, Vinh Cường

Xã: Lương Điền (TBA Đông Giao A, B, CQT Đông Giao, CQT Đông Giao 2, Cầu Dốc, An Lại ),  Cẩm Hưng ( TBA Cẩm Hưng A, B, C, D, Đức Tinh, Đông Đô )

Công tác theo kế hoạch

 

06h00             

 

15h20          

C.ty:  An Phát (TBA 250kVA) Atexvina (TBA An Phát), Minh Anh, Tấn Dũng,  Mạnh Anh (TBA Bình Phiên, TBA An Lại), Xăng dầu Ngọc Thanh(TBA Bình Phiên), Ngân hàng NN- Cẩm Giàng, (TBA Bình Phiên), Hồng Nguyên(TBA Ngọc Liên E)

Xã: Ngọc Liên ( TBA Ngọc Liên A, B, D, E, Bình Phiên, Mỹ Hảo, Mỹ Vọng, Cẩm Trục, Ngọc Quyết, CQT Bình Phiên, Ngọc Kha ),

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Gia Lộc

18h30

18h50

- Xã Nhật Tân, Đồng Quang, Đoàn Thượng, Toàn Thắng, Lê Lợi, TT Gia Lộc.

- TBA Chuyên dùng: May Đồng Tâm, Phạm Văn Bên, Phạm Văn Kiên, Nghĩa Hưng, Tiến Huy, Gạch Đồng Tâm, Trường Thọ ASAMA.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

18h30

18h50

Xã Quang Minh, Đức Xương.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

3

Huyện Kim Thành

05h00

05h10

* Xã: Tuấn Việt, Phúc Thành, Kim Lương, TT Phú Thái.

*Công ty: Nguyễn Quốc Tuấn, Than Việt Phát, Nhựa Vĩnh Lộc, TT Viễn Thông Kim Thành, Nhà máy nước Phú Thái, Bưu điện Phú Thái, CS QL5 Phú Thái, Hưng Long, Vinh Phát, XD Trung Kiên B, Nam Ninh, BOT cầu Thái, Đông Tài, InjaVina,

Nam Tài: A+B+C+D+E+F+G+I+M+L+K+O+P+X+Q+S+R+Y+V+T, Hoàng Trường, VT Trường An, XD Kim Lương, Bơm Kim Lương Kiến hoa đất Việt, Yvone, Song Toàn, Tong Hua, Du lịch Việt Nam, Phúc An A+B, Huy Văn C+D+E+F, Huy Hoàng, Hoàng Giang, Xi Măng Phúc Sơn, Đình Phú, Sơn Global, Nam Linh, Đóng Tàu Hoàng Gia, Thép BCH, Giày Bình Dương, Hùng Ngọc, Công ty 01-6.

 

 

Chuyển phương thức theo kế hoạch

06h30

06h40

* Xã: Tuấn Việt, Phúc Thành, Kim Lương, TT Phú Thái.

*Công ty: Nguyễn Quốc Tuấn, Than Việt Phát, Nhựa Vĩnh Lộc, TT Viễn Thông Kim Thành, Nhà máy nước Phú Thái, Bưu điện Phú Thái, CS QL5 Phú Thái, Hưng Long B, Vinh Phát, XD Trung Kiên B, Nam Ninh, BOT cầu Thái, Đông Tài, InjaVina,

Nam Tài A+B+C+D+E+F+G+I+M+L+K+O+P+X+Q+S+R+Y+V+T, Hoàng Trường, VT Trường An, XD Kim Lương, Bơm Kim Lương Kiến hoa đất Việt, Yvone, Song Toàn, Tong Hua, Du lịch Việt Nam, Phúc An A+B, Huy Văn C+D+E+F, Huy Hoàng, Hoàng Giang, Xi Măng Phúc Sơn, Đình Phú, Sơn Global, Nam Linh, Đóng Tàu Hoàng Gia, Thép BCH, Giày Bình Dương, Hùng Ngọc, Công ty 01-6.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

14h30

14h40

* Xã: Tuấn Việt, Phúc Thành, Kim Lương, TT Phú Thái.

*Công ty: Nguyễn Quốc Tuấn, Than Việt Phát, Nhựa Vĩnh Lộc, TT Viễn Thông Kim Thành, Nhà máy nước Phú Thái, Bưu điện Phú Thái, CS QL5 Phú Thái, Hưng Long, Vinh Phát, XD Trung Kiên B, Nam Ninh, BOT cầu Thái, Đông Tài, InjaVina,

Nam Tài: A+B+C+D+E+F+G+I+M+L+K+O+P+X+Q+S+R+Y+V+T, Hoàng Trường, VT Trường An, XD Kim Lương, Bơm Kim Lương Kiến Hoa đất Việt, Yvone, Song Toàn, Tong Hua, Du lịch Việt Nam, Phúc An A+B, Huy Văn C+D+E+F, Huy Hoàng, Hoàng Giang, Xi Măng Phúc Sơn, Đình Phú, Sơn Global, Nam Linh, Đóng Tàu Hoàng Gia, Thép BCH, Giày Bình Dương, Hùng Ngọc, Công ty 01-6.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

16h00

16h10

* Xã: Tuấn Việt, Phúc Thành, Kim Lương, TT Phú Thái.

*Công ty: Nguyễn Quốc Tuấn, Than Việt Phát, Nhựa Vĩnh Lộc, TT Viễn Thông Kim Thành, Nhà máy nước Phú Thái, Bưu điện Phú Thái, CS QL5 Phú Thái, Hưng Long, Vinh Phát, XD Trung Kiên B, Nam Ninh, BOT cầu Thái, Đông Tài, InjaVina,

Nam Tài: A+B+C+D+E+F+G+I+M+L+K+O+P+X+Q+S+R+Y+V+T, Hoàng Trường, VT Trường An, XD Kim Lương, Bơm Kim Lương Kiến hoa đất Việt, Yvone, Song Toàn, Tong Hua, Du lịch Việt Nam, Phúc An A+B, Huy Văn C+D+E+F, Huy Hoàng, Hoàng Giang, Xi Măng Phúc Sơn, Đình Phú, Sơn Global, Nam Linh, Đóng Tàu Hoàng Gia, Thép BCH, Giày Bình Dương, Hùng Ngọc, Công ty 01-6.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

05h00

06h30

* Xã: Kim Anh, Ngũ Phúc, Kim Đính.

* Công ty: Nam Tài H+U+V,  Giống cây trồng Kim Thành, May An Phát, Nguyễn Phương Đông, nước sạch Thành Đạt, AD Việt, An Minh, Bơm Kim Lương, Bơm Úng Kim Đính.

Công tác theo kế hoạch

14h30

16h00

* Xã: Kim Anh, Ngũ Phúc, Kim Đính.

* Công ty: Nam Tài H+U+V,  Giống cây trồng Kim Thành, May An Phát, Nguyễn Phương Đông, nước sạch Thành Đạt, AD Việt, An Minh, Bơm Kim Lương, Bơm Úng Kim Đính.

Công tác theo kế hoạch

05h00

16h00

Xã: Kim Anh (Kim Anh A+B).

Công tác theo kế hoạch

06h00

06h10

Xã: Liên Hòa

Công ty: Đào Mạnh Dần

Chuyển phương thức theo kế hoạch

15h00

15h10

Xã: Liên Hòa

Công ty: Đào Mạnh Dần

Chuyển phương thức theo kế hoạch

4

Huyện Ninh Giang

17h30

17h50

-Xã Nghĩa An;  Vạn Phúc;  Ninh Hòa;  Hồng Đức; An Đức; HoàngHanh; Tân Quang; Văn Hội ; Hưng Long; Hưng Thái; Văn GiangTân Phong; Hồng Phúc

- Cty:Tân Long;  Phạm Thành Lập; Đoàn Văn Bảo;  Mạnh Toàn;  GEORGE GLỎY;  CPSX và TM Hưng Long.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

5

Huyện Thanh Miện

10h30

10h50

-Xã: Lam Sơn gồm các TBA Thọ Xuyên , Lam Sơn 1, B. Lam Sơn Cấp 3, Kim Trang, Kim Trang Đông, Ấp Lam Sơn, Trại Mới
- KH: Thôn Thọ Xuyên, Kim Trang Tây, Kim Trang Đông, Ấp Lam Sơn, Trại Mới.
-Xã: Đoàn Tùng gồm các TBA Thúy Lâm, Thúy Lâm 1, Đào Lâm, Đào Lâm 1, Đoàn Tùng 2, Phạm Lâm 1.
- KH: Thôn Thúy Lâm, Đào Lâm, Phạm Lâm.

-Xã Phạm Kha Các TBA trong toàn Xã. (Trừ TBA Đỗ Thượng).
KH: Thôn Đỗ Hạ, Đỗ Thượng, Hàn Lâm, Đạo Phái.
-Xã Phạm Trấn Các TBA trong toàn Xã.
KH: Thôn Côi Thượng Quang Bị, Cầu Lâm, Nam Cầu, Côi Hạ.
- Các KH có TBA HTX Điện Hồng Quang, C.Ty XD số 7, Đường Ngũ, Vietstar, Trường Giang, Leotech, Leotech 2, Phạm Văn Toán, Trường PTTH Thanh Miện 2, Việt Trí, Nhữ Văn Hào, Thị Đức 2, Alpha Group.

Công tác theo kế hoạch

11h30

11h50

-Xã: Lam Sơn gồm các TBA Thọ Xuyên 1.
KH: Thôn Thọ Xuyên.
-Xã: Lê Hồng Các TBA Lê Hồng 32, Hạnh Phúc, Lê Hồng 1, Hoành Bồ, Hoành Bồ 1, Vĩnh Mộ, Vĩnh Mộ 1
KH: Thôn 32, Hạnh Phúc, Hoành Bồ, Vĩnh Mộ.
-Xã: Đoàn Kết Các TBA trong toàn Xã.
KH: thôn Tòng Hóa, Thủ Pháp, Bùi Xá, Từ Xá, Châu Quan.
-Xã Tân Trào Các TBA trong toàn Xã
KH: Thôn Ngọc Lập, Lăng Gia, An Xá, Yên Xá, Hoàng Tường, Từ Ô..
-Xã Ngô Quyền gồm Các TBA Phạm Tân, Phạm Tân 1, Phạm Xá, Phạm Xá 2, Vũ Xá, Vũ Xá 1, Vũ Xá 3, B.Chùa Khu.
KH: Thôn Phạm Tân, Vã Xá, Phạm Xá.
-Các KH có TBA Phạm Văn Thắng, BDM, Vũ Văn Quảng

Công tác theo kế hoạch

17h30

17h50

-Thị Trấn Thanh Miện – Các TBA Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Thượng, Thái Thạch, Triệu Nội

- KH: Khu Vàng Thượng, Vàng Hạ, Thị Trấn TM, Triệu Nội, Thái Thạch.

-  TBA – KH: Bệnh Viện ĐK Thanh Miện, Bơm Phượng Hoàng A.

 

Công tác theo kế hoạch

18h30

18h50

-Thị trấn TM gồm các TBA: Ủy Ban Huyện, Khu 4, Bất Nạo, Lê Bình, Nhà Văn Hóa, Bơm Phượng Hoàng, Thị Trấn Thanh Miện, Bơm Phượng Hoàng B, Vàng Hạ,  Hùng Sơn Treo, Phù Nội, Bơm Đò Luồi, Anh Dũng, Bơm Hùng Sơn
- KH: Khu thị trấn TM, Phượng Hoàng, Vàng Hạ, Thôn Phù Nội, Anh Dũng.
-Xã: Tứ Cường gồm các TBA An Nghiệp 1, Bơm An Khoái, An Nghiệp 3, Bơm Cống Gi ác.
KH: thôn An Nghiệp, An Khoái.
-Xã Ngũ Hùng Các TBA Cụ Trì, La Ngoại 1, Cụ Trì 1, Cụ Trì 2, Mơ Trì, Nại Trì, Cống Giác.
KH: Thôn La Ngoại, Cụ Trì, Mơ Trì, Nại Trì, Cống Giác.
- Các KH có TBA: NN Nông Nghiệp, Hà Phương, Mạnh Dũng, Tiến Thương, Quốc Khánh, Sints BVT, Ngọc Tiến, PKK Quân.

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Tứ Kỳ

06h00

15h00

Cắt điện ĐZ 373E8.19 từ CD373-7/104  - CD22B – CD373-7/130 – CD 373-7/08 nhánh Cầu Yên

Xã: Chí Minh, TT Tứ Kỳ,

Cty: Vạn Lộc, Hoàng Minh, THPP Tứ Kỳ

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Thanh Hà

06h00

06h15

Xã: Thanh Hải, An Phượng, Thanh Sơn, Thanh Khê, Thanh Thủy, TT Thanh Hà, Thanh Quang, Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập, một phần xã Tân An và Cẩm Chế.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

15h00

15h15

 

 

TAGS:
Tác giả: Theo Trung tâm Điều khiển xa Hải Dương ; xuất bản: 26/07/2021 02:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Đại hội các chi bộ Công ty Điện lực Hải Dương

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Gặp mặt các Khách hàng Doanh nghiệp lớn trong tỉnh

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video