Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 02 NĂM 2021 (Từ 04/01/2021 đến 10/01/2021)

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 06/01

1

Huyện Kinh Môn

08h00

 

17h00

 

: Phường: An Phụ (TBA Huề Trì A).

 

Công tác theo kế hoạch

09h00

14h30

: Phường: An Sinh (TBA An Sinh A).

 

2

Phành Phố Chí Linh

00h00

03h00

 

- Phường: Cổ Thành (TBA Cổ Thành 1+2+3, Nam Đoài, Cổ Châu, Ninh Giàng, Cải Cách);Văn An (TBA Trại Mới, Văn An, Kỳ Đặc, Thông Lộc); Phả Lại (TBA Phả Lại 8, 9 Bãi Bông)

- Xã: Nhân huệ (TBA An Ninh, Tu Ninh, Nhân Huê 1+2+3, Bơm Nhân Huệ, Đáp Khê)

TBA Chuyên Dùng và các Cty: Đào Văn Nam, Thi Công CĐS, Cường Thạch, Nước Sạch Văn An 1, Bơm Kỳ Đặc

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 07/01

1

Huyện Kinh Môn

08h00        

17h00       

: Phường Thất Hùng (TBA Thất Hùng D)

Công tác theo kế hoạch

09h00        

14h30       

: Phường Minh Tân (TBA Hạ Chiểu B)

2

Phành Phố Chí Linh

03h00

06h00

- Phường: Chí Minh (TBA: Xóm Đình,  Nhân Hậu, Thanh Trung, Khang Thọ, Văn Giai); Đồng Lạc; Tân Dân; An Lạc (TBA Bơm An Lạc, xã An Lạc, Bờ Đa, Bờ Chùa 2); Phường: Thái Học (TBA Miễu Sơn 1+2+3), Phường: An Lạc (TBA Lạc Sơn, Thôn Đại 1+2+3)

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Trường Cơ Điện, Hoàng Anh, Nước Sạch Đồng Lạc, Đức Phúc, Tuấn Thư, TG Nuôi Trồng Thủy sản, Nhôm Đông Á, Bông Sen, Deashin, Worldtile

 

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 08/01

1

Huyện Kinh Môn

09h00        

15h00       

: Phường Thất Hùng (TBA Thất Hùng A)

Công tác theo kế hoạch

08h00        

17h00       

: Hiệp Hòa (TBA Hiệp Hòa A)

 

TAGS:
Tác giả: Theo TT Điều khiển xa Hải Dương ; xuất bản: 04/01/2021 01:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31