Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 38 (Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023)

Căn cứ kế hoạch sửa chữa lưới điện, thí nghiệm định kỳ các thiết bị và tiến độ các dự án Đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Hải Dương dự kiến thực hiện trong tuần 38/2023, Công ty Điện lực Hải Dương công bố kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và thông báo lịch ngừng giảm dự kiến tới các khách hàng sử dụng điện trong tuần 38/2023

từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023. Cụ thể theo File đính kèm và bảng dưới đây:

Mời Quý độc giả xemchi tiết tại đây

Kế hoạch bảo dưỡng sử chữa chi tiết xin mời xem tại đây:

 

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

1

Tại cột 29 ÎĐZ488E8.1

ĐLTP Hải Dương

Đội thi công Hotline Hải Dương

0730 ÷ 1000

Ngày 19/09

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới điện 22kV đang mang điện tại vị trí cột 29 ÎĐZ488E8.1 với nội dung: Thay thế 06 bát sứ của chuỗi sứ néo pha dưới cùng bằng phương pháp hotline

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ488E8.1

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC488E8.1

Không mất điện phụ tải

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

2

ĐZ373E8.7 từ sau CD373-7/02 nhánh Quảng Nghiệp ÷ CD373-7/37 nhánh Quảng Nghiệp

ĐL Tứ Kỳ

Công ty cổ phần XLĐ & ĐTXD Hoàng Ngân

 

ĐL Tứ Kỳ

0600 ÷ 1500

Ngày 20/09

· Công ty cổ phần XLĐ&ĐTXD Hoàng Ngân thi công công trình ĐTXD xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối phía Tây huyện Tứ Kỳ năm 2023 với nội dung: Dựng cột 11A mới (Loại cột BTLT 12-190-7.2) giữa khoảng cột 11 - 12 nhánh Bơm Quảng Giang ÎĐZ373E8.7; Lắp đặt xà, sứ, phụ kiền để đấu nối cho TBA Quảng Giang 3 - 400kVA-35(22)/0,4kV tại cột 11A mới nhánh Bơm Quảng Giang ÎĐZ373E8.7. Sử dụng dây dẫn ACSR-70/11, dài 48m

· ĐL Tứ Kỳ thực hiện các công việc:

+ Thao tác nguội lại tất cả để kiểm tra tình trạng hoạt động của CD; Cân chỉnh lại các má dao của các CDCL, thao tác lại tất cả để kiểm tra bộ truyền động và bảo dưỡng; Bảo dưỡng tra dầu mỡ cho các má dao và các khớp chuyển động của hệ thống thao tác.

+ Bổ sung các biển báo pha của các vị trí đã bị mất, buộc cố định lại các biển báo pha cũ.

+ Kiểm tra lèo, tiếp xúc lèo điểm đấu các nhánh gồm: Nghi Khê 2, Nghi Khê, Quảng Giang 2, Độ Trung.

+ Kiểm tra lèo, tiếp xúc lèo đường trục tại điểm đấu các vị trí rẽ nhánh vào các TBA có CDLĐ gồm nhánh Bơm Quảng Giang

+ Kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ các khóa máng, dây buộc cổ sứ tại các vị trí xung yếu của ĐZ373E8.7 từ cột 03 Quảng Nghiệp đến cột 36 nhánh Quảng Nghiệp

Cắt điện ĐZ373E8.7 từ sau CD373-7/02 nhánh Quảng Nghiệp ÷ CD373-7/37 nhánh Quảng Nghiệp

(Cắt nháy Rec377/01 nhánh Quảng NghiệpÎĐZ373E8.7 để thao tác CD373-7/02 nhánh Quảng Nghiệp không điện)

ĐL Tứ Kỳ

4.482 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

3

Tại cột 40 ÎĐZ488E8.1

ĐLTP Hải Dương

Đội thi công Hotline Hải Dương

0730 ÷ 0940

Ngày 20/09

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới điện 22kV đang mang điện tại vị trí cột 40 ÎĐZ488E8.1 với các nội dung:

+ Phiên 1: Thay thế 02 bát sứ của chuỗi sứ treo pha dưới cùng bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 2: Thay thế 02 bát sứ của chuỗi sứ treo pha giữa bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 3: Thay thế 02 bát sứ của chuỗi sứ treo pha trên cùng bằng phương pháp hotline.

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ488E8.1

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC488E8.1

Không mất điện phụ tải

4

Tại cột 21 nhánh Bùi Thị Xuân ÎĐZ473E8.13

(Phương thức hiện đang cấp từ ĐZ475E8.13)

ĐLTP Hải Dương

Đội thi công Hotline Hải Dương

1000 ÷ 1140

Ngày 20/09

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới điện 22kV đang mang điện tại vị trí cột 21 nhánh Bùi Thị XuânÎĐZ473E8.13 với các nội dung:

+ Phiên 1: Thay thế 02 bát sứ của chuỗi sứ treo pha giữa bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 2: Thay thế 02 bát sứ của chuỗi sứ treo pha trên cùng, bằng phương pháp hotline

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ473E8.13

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC475E8.13

Không mất điện phụ tải

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

5

TBA Lý Đông -320kVA ÎĐZ375E8.15

ĐL Bình Giang

ĐL Bình Giang

0800 ÷ 0930

Ngày 20/09

ĐL Bình Giang thực hiện: Thay thế 03 pha CSV trung thế DHC tại giàn TBA Lý Đông-320kVA

Cắt điện TBA Lý Đông -320kVA ÎĐZ375E8.15

(Thao tác CDLĐ, SI, ATM tổng TBA)

ĐL Bình Giang

93 KH

6

TBA Bá Đông -320kVA ÎĐZ375E8.15

ĐL Bình Giang

ĐL Bình Giang

0930 ÷ 1030

Ngày 20/09

ĐL Bình Giang thực hiện: Thay thế 03 pha CSV trung thế DHC tại giàn TBA Bá Đông -320kVA

Cắt điện TBA Bá Đông -320kVA ÎĐZ375E8.15

(Thao tác CDLĐ, SI, ATM tổng TBA)

ĐL Bình Giang

266 KH

7

TBA Nam Tài U -750kVA ÎĐZ373E8.22

ĐL Kim Thành

ĐL Kim Thành

0730 ÷ 0930

Ngày 20/09

ĐL Kim Thành thay TI định kỳ tại TBA Nam Tài U - 750kVA

Cắt điện TBA Nam Tài U -

750kVAÎĐZ373E8.22

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Kim Thành

01 KH

8

TBA Tuấn Hưng G - 400kVA ÎĐZ374E8.6

ĐL Kim Thành

ĐL Kim Thành

0930 ÷ 1130

Ngày 20/09

ĐL Kim Thành thay TI định kỳ tại TBA Tuấn Hưng G - 400kVA

Cắt điện TBA Tuấn Hưng G - 400kVA ÎĐZ374E8.6

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Kim Thành

244 KH

9

TBA Công ty AD Việt - 320kVA ÎĐZ471E8.22

ĐL Kim Thành

ĐL Kim Thành

1400 ÷ 1530

Ngày 20/09

ĐL Kim Thành thay TI định kỳ tại TBA Công ty AD Việt - 320kVA

Cắt điện TBA Công ty AD Việt - 320kVA ÎĐZ471E8.22

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Kim Thành

01 KH

10

TBA VTXD Hà Nội - 1.250kVA ÎĐZ377E8.22

ĐL Kim Thành

ĐL Kim Thành

1530 ÷ 1700

Ngày 20/09

ĐL Kim Thành thay TI định kỳ tại TBA VTXD Hà Nội - 1.250kVA

Cắt điện TBA VTXD Hà Nội - 1.250kVA ÎĐZ377E8.22

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Kim Thành

01 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

11

ĐZ488E8.1 ÷ CDCL Chợ mát 3

ĐLTP Hải Dương

ĐLTP Hải Dương

0400 ÷ 0600

Ngày 21/09

ĐLTP Hải Dương thực hiện công việc theo hợp đồng bao thầu và hợp đồng sản xuất khác đã ký với Trung tâm giáo dục thường xuyên với nội dung: Bảo dưỡng CD giàn TBA; Thay thế 03 pha cầu chì SI cũ không đảm bảo vận hành bằng SI mới; Bổ sung dầu MBA; Thí nghiệm MBA630kVA Trung tâm giáo dục thường xuyên

Cắt điện ĐZ 488E8.1 ÷ CDCL Chợ mát 3

(Cắt MC488E8.1, kéo MC488E8.1 ra vị trí thí nghiệm, đóng tiếp địa 488-76E8.1)

Chuyển phương thức ĐZ488E8.1 từ sau CDCLChợ mát 3 ÷ CD483-7(A+B)/09 nhánh LL Bà Triệu, CD Bệnh Viện 1, CD488-7(A+B)/43, CD09 Tây Nam Cương (LL486-488E8.1) sang ĐZ483E8.1 cấp qua CD483-7(A+B)/09 nhánh liên lạc Bà Triệu lúc 03h45 và đến 06h10 sau khi khôi phục ĐZ488E8.1 thì chuyển lại theo phương thức cũ

(Cắt nháy CDPT Chợ Mát 3, sa thải phụ tải TBA Chợ Mát 3 để thao tác CDCL Chợ Mát 3 có điện không tải; Thao tác CDCL483-7B/09 + CDPT483-7A/09 nhánh liên lạc Bà Triệu)

ĐLTP Hải Dương

604 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

12

Tại giàn TBA Thủ Pháp 1 ÎĐZ476E8.14

ĐL Thanh Miện

Đội thi công Hotline Hải Dương

0800 ÷ 1100

Ngày 21/09

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới điện 22kV đang mang điện tại vị trí giàn TBA Thủ Pháp 1ÎĐZ476E8.14 với nội dung: Thay thế quả CSV pha giữa bằng phương pháp hotline

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ476E8.14

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC476E8.14

Không mất điện phụ tải

13

ĐZ nhánh Phạm TrấnÎ472E8.14

ĐL Thanh Miện

Công ty TNHH Bách Khoa

 

ĐL Thanh Miện

0600 ÷ 1300

Ngày 22/09

· Công ty TNHH Bách Khoa thi công phương án SCTX năm 2023 với nội dung: Thay thế cột 19 nhánh Phạm Trấn lộ 472E8.14 bằng cột mới, lắp mới xà, sứ tại cột 19 nhánh Phạm Trấn

· ĐL Thanh Miện thực hiện: Lắp đặt, đấu nối MBA180kVA-22/0,4 tại cột 21 nhánh Phạm Trấn để xử lý điện áp thấp sau TBA Quang Bị 1 (MBA trên 01 cột)

Cắt điện ĐZ nhánh Phạm TrấnÎ472E8.14

(Thao tác CDPT472-7/01 nhánh Phạm TrấnÎĐZ472E8.14 có điện có tải)

ĐL Thanh Miện

3.541 KH

14

Tại cột 01 nhánh Nước thải ÎĐZ471E8.16

ĐL Nam Sách

Đội thi công Hotline Hải Dương

0800 ÷ 1030

Ngày 22/09

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện tại vị trí cột 01 nhánh Nước thảiÎĐZ471E8.16 với các nội dung:

+ Phiên 1: Thay chốt chẻ pha cạnh gần bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 2: Thay chốt chẻ pha giữa bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 3: Thay chốt chẻ pha cạnh xa bằng phương pháp hotline.

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ471E8.16

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC471E8.16

Không mất điện phụ tải

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

15

ĐZ472E8.4 từ sau CD472-7/09 Thành Phao ÷ CDPT470-7/01 Phao Sơn nhánh LL 472-470E8.4

ĐL Chí Linh

Công  ty Cổ phần xây dựng HaLuTa

0600 ÷ 1400

Ngày 22/09

Công  ty cổ phần xây dựng HaLuTa thi công công trình ĐTXD “Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện trung áp khu vực thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Cẩm Giàng năm 2022” với các nội dung:

+ Thay thế dây dẫn AC50 cũ từ cột 19 đến TBA Kênh Thải bằng dây dẫn AC150 mới, dài 29m.

+ Lắp đặt 01 bộ CDCL tại cột giàn TBA Kênh Thải, đấu nối tuyến cáp ngầm 24kV từ sau CDCL tại cột giàn TBA Kênh Thải lộ 472E8.4 đi liên lạc lộ 472E8.5 tại cột 17 nhánh liên lạc 472E8.5-472E8.4 (Cột 17 nhánh Vườn ĐàoÎ472E8.5; Theo QĐ đánh số là cột 19). Sử dụng cáp ngầm loại AL/XLPE/PVC/DSTA/ PVC-W3x300mm2, dài 946m

+ Tại TBA Kênh Thải: Tháo dỡ loại bỏ DCL đầu TBA cũ, thay thế toàn bộ thanh cái đồng trần từ sau cầu chì SI xuống đến đầu cực cao thế của MBA bằng cáp bọc trung thế

Cắt điện ĐZ472E8.4 từ sau CD472-7/09 Thành Phao ÷ CDPT470-7/01 Phao Sơn nhánh LL 472-470E8.4

· Lúc 06h00:

- Cắt nháy MC472E8.4 để cắt CDCL472-7/09 Thành Phao và cắt CDPT470-7/01 Phao Sơn nhánh LL472-470E8.4 không điện

- Cắt nháy CDPT470-7/04 nhánh Phả Lại 6Î470E8.4 để đóng CDCL470-7/09 nhánh Phả Lại 6 không điện để ĐZ470E8.4 cấp hỗ trợ cho ĐZ472E8.4 đến CDPT470-7/01 Phao Sơn nhánh LL472-470E8.4

· Từ 14h00 ÷ 14h30:

Sau khi công tác xong và ĐVTC trên ĐZ472E8.5 từ sau CD472-7/54 ÷ hết cũng đã xong, thực hiện:

- Kiểm tra CDCL mới lắp tại cột 90ÎĐZ472E8.5 cắt tốt

- Cắt CD472-7/01 nhánh Vườn Đào 2Î472E8.5 không điện

- Kiểm tra Rec472/54Î472E8.5 cắt tốt

- Đóng CDCL472-7/54Î472E8.5 có điện không tải

- Đóng Rec472/54Î472E8.5

- Kiểm tra Rec472/16 nhánh Vườn ĐàoÎ472E8.5 cắt tốt

- Đóng CDCL472-7A/16 + CDCL472-7B/16 nhánh Vườn ĐàoÎ472E8.5 không điện

- Đóng CDCL472-7/TBA Kênh Thải mới lắp không điện

- Cắt nháy MC472E8.4 để đóng CDCL472-7/09 Thành Phao không điện

→ (Tiếp nội dung phương thức trang sau)

ĐL Chí Linh

509 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

15

ĐZ472E8.4 từ sau CD472-7/09 Thành Phao ÷ CDPT470-7/01 Phao Sơn nhánh LL 472-470E8.4

ĐL Chí Linh

Công  ty Cổ phần xây dựng HaLuTa

0600 ÷ 1400

Ngày 22/09

Công  ty cổ phần xây dựng HaLuTa thi công công trình ĐTXD “Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện trung áp khu vực thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Cẩm Giàng năm 2022” với các nội dung:

+ Thay thế dây dẫn AC50 cũ từ cột 19 đến TBA Kênh Thải bằng dây dẫn AC150 mới, dài 29m.

+ Lắp đặt 01 bộ CDCL tại cột giàn TBA Kênh Thải, đấu nối tuyến cáp ngầm 24kV từ sau CDCL tại cột giàn TBA Kênh Thải lộ 472E8.4 đi liên lạc lộ 472E8.5 tại cột 17 nhánh liên lạc 472E8.5-472E8.4 (Cột 17 nhánh Vườn ĐàoÎ472E8.5; Theo QĐ đánh số là cột 19). Sử dụng cáp ngầm loại AL/XLPE/PVC/DSTA/ PVC-W3x300mm2, dài 946m

+ Tại TBA Kênh Thải: Tháo dỡ loại bỏ DCL đầu TBA cũ, thay thế toàn bộ thanh cái đồng trần từ sau cầu chì SI xuống đến đầu cực cao thế của MBA bằng cáp bọc trung thế

- Đóng Rec472/16 nhánh Vườn ĐàoÎ472E8.5

- Kiểm tra thứ tự pha của ĐZ472E8.5 từ sau Rec472/16 nhánh Vườn Đào ÷ CD472-7/01 nhánh Vườn Đào 2 khi được cấp từ ĐZ472E8.4; Nếu ngược pha yêu cầu HĐNT phối hợp với ĐL Chí Linh đề xuất phương án đảo pha

· Sau khi đóng điện ĐZ472E8.4 từ sau CDCL472-7/09 Thành Phao ÷ CDPT470-7/01 Phao Sơn nhánh LL472-470E8.4, CD472-7/01 nhánh Vườn Đào 2Î472E8.5 và kiểm tra đảm bảo đúng thứ tự pha, thực hiện:

- Cắt nháy CDPT470-7/04 nhánh Phả Lại 6Î470E8.4 để cắt CDCL470-7/09 nhánh Phả Lại 6 không điện

- Cắt nháy MC472E8.4 để đóng CDPT470-7/01 Phao Sơn nhánh LL472-470E8.4 và đóng CD472-7/01 nhánh Vườn Đào 2Î472E8.5 không điện

- Phương thức cấp điện khi đó: ĐZ472E8.4 cấp đến CDCL470-7/09 nhánh Phả Lại 6, CDCL472-7/90Î472E8.5 mới lắp, hết nhánh Kiếp BạcÎ472E8.5

ĐL Chí Linh

509 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

16

ĐZ472E8.5 từ sau CDCL472-7/54 ÷ hết

ĐL Chí Linh

Công  ty Cổ phần xây dựng HaLuTa

0600 ÷ 1400

Ngày 22/09

Công  ty cổ phần xây dựng HaLuTa thi công công trình ĐTXD “Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện trung áp khu vực thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Cẩm Giàng năm 2022” với các nội dung:

+ Lắp đặt CDCL, ghế thao tác, thang trèo và các phụ kiện đi kèm tại cột 90ÎĐZ472E8.5; Đấu nối tuyến cáp ngầm để hạ ngầm di chuyển ĐZ472E8.5 từ cột 90 đến đấu nối tại cột 98ÎĐZ472E8.5. Sử dụng cáp ngầm loại  AL/XLPE/ PVC/DSTA/ PVC-W3x300mm2, dài 223m.

+ Tháo dỡ thu hồi dây dẫn cũ từ cột 92 đến cột 98ÎĐZ472E8.5

+ Tại cột 17 nhánh liên lạc 472E8.5-472E8.4 (Cột 17 nhánh Vườn ĐàoÎ472E8.5; Theo QĐ đánh số là cột 19): Lắp đặt 01 bộ CSV-24kV, lắp đặt xà, giá đỡ cáp và đấu nối tuyến cáp ngầm đi liên lạc giữa ĐZ472E8.5 với ĐZ472E8.4 tại cột 17 nhánh liên lạc 472E8.5-472E8.4 đến cột giàn TBA Kênh Thải lộ 472E8.4. Sử dụng cáp ngầm loại AL/XLPE/PVC/DSTA/ PVC-W3x300mm2, dài 946m

Cắt điện ĐZ472E8.5 từ sau CDCL472-7/54 đến hết ĐZ

(Thao tác Rec472/54 + CDCL472-7/54ÎĐZ472E8.5 có điện không tải)

· Từ 14h00 ÷ 14h30:

Sau khi công tác xong và ĐVTC trên ĐZ472E8.4 từ sau CD472-7/09 Thành Phao ÷ CDPT470-7/01 Phao Sơn nhánh LL 472-470E8.4 cũng đã xong, thực hiện:

- Kiểm tra CDCL mới lắp tại cột 90ÎĐZ472E8.5 cắt tốt

- Cắt CD472-7/01 nhánh Vườn Đào 2Î472E8.5 không điện

- Kiểm tra Rec472/54Î472E8.5 cắt tốt

- Đóng CDCL472-7/54Î472E8.5 có điện không tải

- Đóng Rec472/54Î472E8.5

- Kiểm tra Rec472/16 nhánh Vườn ĐàoÎ472E8.5 cắt tốt

- Đóng CDCL472-7A/16 + CDCL472-7B/16 nhánh Vườn ĐàoÎ472E8.5 không điện

- Đóng CDCL472-7/TBA Kênh Thải mới lắp không điện

- Cắt nháy MC472E8.4 để đóng CDCL472-7/09 Thành Phao không điện

- Đóng Rec472/16 nhánh Vườn ĐàoÎ472E8.5

→ (Tiếp nội dung phương thức trang sau)

ĐL Chí Linh

6.301 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

16

ĐZ472E8.5 từ sau CDCL472-7/54 ÷ hết

ĐL Chí Linh

Công  ty Cổ phần xây dựng HaLuTa

0600 ÷ 1400

Ngày 22/09

Công  ty cổ phần xây dựng HaLuTa thi công công trình ĐTXD “Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện trung áp khu vực thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Cẩm Giàng năm 2022” với các nội dung:

+ Lắp đặt CDCL, ghế thao tác, thang trèo và các phụ kiện đi kèm tại cột 90ÎĐZ472E8.5; Đấu nối tuyến cáp ngầm để hạ ngầm di chuyển ĐZ472E8.5 từ cột 90 đến đấu nối tại cột 98ÎĐZ472E8.5. Sử dụng cáp ngầm loại  AL/XLPE/ PVC/DSTA/ PVC-W3x300mm2, dài 223m.

+ Tháo dỡ thu hồi dây dẫn cũ từ cột 92 đến cột 98ÎĐZ472E8.5

+ Tại cột 17 nhánh liên lạc 472E8.5-472E8.4 (Cột 17 nhánh Vườn ĐàoÎ472E8.5; Theo QĐ đánh số là cột 19): Lắp đặt 01 bộ CSV-24kV, lắp đặt xà, giá đỡ cáp và đấu nối tuyến cáp ngầm đi liên lạc giữa ĐZ472E8.5 với ĐZ472E8.4 tại cột 17 nhánh liên lạc 472E8.5-472E8.4 đến cột giàn TBA Kênh Thải lộ 472E8.4. Sử dụng cáp ngầm loại AL/XLPE/PVC/DSTA/ PVC-W3x300mm2, dài 946m

- Kiểm tra thứ tự pha của ĐZ472E8.5 từ sau Rec472/16 nhánh Vườn Đào ÷ CD472-7/01 nhánh Vườn Đào 2 khi được cấp từ ĐZ472E8.4; Nếu ngược pha yêu cầu HĐNT phối hợp với ĐL Chí Linh đề xuất phương án đảo pha

· Sau khi đóng điện ĐZ472E8.4 từ sau CDCL472-7/09 Thành Phao ÷ CDPT470-7/01 Phao Sơn nhánh LL472-470E8.4, CD472-7/01 nhánh Vườn Đào 2Î472E8.5 và kiểm tra đảm bảo đúng thứ tự pha, thực hiện:

- Cắt nháy CDPT470-7/04 nhánh Phả Lại 6Î470E8.4 để cắt CDCL470-7/09 nhánh Phả Lại 6 không điện

- Cắt nháy MC472E8.4 để đóng CDPT470-7/01 Phao Sơn nhánh LL472-470E8.4 và đóng CD472-7/01 nhánh Vườn Đào 2Î472E8.5 không điện

- Phương thức cấp điện khi đó: ĐZ472E8.4 cấp đến CDCL470-7/09 nhánh Phả Lại 6, CDCL472-7/90Î472E8.5 mới lắp, hết nhánh Kiếp BạcÎ472E8.5

ĐL Chí Linh

6.301 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

17

· MBAT3E8.1
 

· Các ngăn lộ: 133, 433E8.1 Đồng Niên

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc

 

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

0500 ¸ 1500

Ngày 23/09

· Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc phân tích tần số quét điện môi (FDS) MBAT3E8.1

· Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế vệ sinh công nghiệp MBAT3, CS1T3, CS0T3, CS4T3, CS6T3, tán cáp lực 433 tại trạm E8.1 Đồng Niên

Cắt các MC: 133, 433E8.1
Cắt các DCL: 133-1, 133-2,

133-3E8.1
Kéo MC433E8.1 ra vị trí thí nghiệm.
Đóng các tiếp địa: 133-38,

433-38E8.1

(Phiếu thao tác do Điều độ B8 lập và duyệt)

Chuyển phương thức các ĐZ theo lịch cụ thể phần dưới

ĐLTP Hải Dương

18

ĐZ478E8.5 từ sau CDCL478-7/69 ÷ hết

ĐL Chí Linh

ĐL Chí Linh

0600 ÷ 1200

Ngày 23/09

ĐL Chí Linh thực hiện các công việc:

+ Thí nghiệm theo tiêu chuẩn CBM các thiết bị: Rec478/72, TU cấp nguồn cho Rec478/72ÎĐZ478E8.5

+ Tháo dỡ loại bỏ CDCL đầu TBA Giang Hạ 1 bị phóng điện bề mặt

+ Thay sứ xấu bị phóng điện để ngăn ngừa sự cố tại các vị trí cột: 88, 89, 90, 95 đường trục 478E8.5; cột 02, 03 nhánh Giang Hạ 2; cột 04, 05, 06 nhánh Đức Phúc; cột 05 nhánh Mạc Ngạn (Tổng 16 quả).

Cắt điện ĐZ478E8.5 từ sau CDCL478-7/69 ÷ hết

(Cắt Rec478/72 để thao tác CDCL478-7/69Î478E8.5 có điện không tải)

ĐL Chí Linh

7.839 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

19

ĐZ373E8.10 từ sau CD373-7/32 Hiệp Sơn ¸ CD373-7A/46 Hiệp Sơn

ĐL Kinh Môn

ĐL Kinh Môn

0630 ÷ 1100

Ngày 23/09

ĐL Kinh Môn công tác các nội dung:

+ Thí nghiệm cáp ngầm đoạn từ cột 09 nhánh Hiệp Sơn D đến TBA Hiệp Sơn D.

+ Kiểm tra bảo dưỡng ĐZ373E8.10 từ cột 33 đến cột 45 và các nhánh

Cắt ĐZ373E8.10 từ sau CD373-7/32 Hiệp Sơn ¸ CD373-7A/46 Hiệp Sơn

(Cắt nháy MC373E8.10 để thao tác CD373-7/32 Hiệp Sơn không điện)

Chuyển phương thức ĐZ373E8.10 từ sau CD373-7A/46 Hiệp Sơn đến CDPT135 An Sinh (CDPT01 An Sinh cũ) sang ĐZ371E8.6 cấp lúc 06h10 và đến 11h15 sau khi khôi phục ĐZ373E8.10 thì chuyển lại theo phương thức cũ (Cắt nháy Rec373/46 Hiệp SơnÎ373E8.10 để thao tác CD373-7A/46 Hiệp Sơn có điện không tải; Cắt nháy Rec79Î371E8.6 để thao tác CDPT135 An Sinh không điện)

ĐL Kinh Môn

2.314 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

20

ĐZ373E8.10 từ sau CD373-7/12 ¸  CD373-7/32 Hiệp Sơn, CD374-7/21 (LL373-374E8.10)

ĐL Kinh Môn

ĐL Kinh Môn

0900 ÷ 1100

Ngày 23/09

ĐL Kinh Môn công tác các nội dung:

+ Thí nghiệm cáp ngầm đoạn từ cột 32 đến cột 33 đường trục 373E8.10

+ Kiểm tra bảo dưỡng ĐZ373E8.10 từ cột 13 đến cột 32 và các nhánh

Cắt điện ĐZ373E8.10 từ sau CD373-7/12 ¸  CD373-7/32 Hiệp Sơn, CD374-7/21 (LL373-374E8.10)

· Lúc 09h00:

Cắt nháy MC373E8.10 để cắt CD373-7/12 không điện

· Đến 11h00:

Sau khi các nhóm đã công tác xong trên ĐZ373E8.10 từ sau CD373-7/12 ¸  CD373-7A/46 Hiệp Sơn, CD374-7/21, thực hiện:

- Đóng CD373-7/32 Hiệp Sơn không điện

- Cắt nháy MC373E8.10 để đóng CD373-7/12 không điện

ĐL Kinh Môn

1.190 KH

21

ĐZ375E8.22 ÷ CD377-7B/01 (LL377-375E8.22), CD375-7/146 Đình Giọng

ĐL Kim Thành

 

ĐL Kim Thành

 

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1300 ÷ 1700

Ngày 23/09

· ĐL Kim Thành thực hiện sửa chữa khiếm khuyết năm 2023 với các nội dung:

+ Thay thế sứ bị phóng điện tại cột 01 nhánh Kim Đính A và tại cột 04 nhánh Kim Tân CÎĐZ375E8.22

+ Thay thế CSV tại cột 123 đường trục 375E8.22

+ Bảo dưỡng CD giàn TBA Bơm Đồng Vì

· Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thí nghiệm CBM CDPT375-7/53 Kim Đính lộ 375E8.22

Cắt điện ĐZ375E8.22 ÷ CD377-7B/01 (LL377-375E8.22), CD375-7/146 Đình Giọng

(Cắt MC375E8.22, Kéo MC375E8.22 ra vị trí thí nghiệm; Đóng tiếp địa 375-76E8.22)

ĐL Kim Thành

8.701 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

22

· MBAT4E8.1
 

· Các ngăn lộ: 134, 434E8.1 Đồng Niên

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc

 

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

0500 ¸ 2000

Ngày 24/09

· Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc thực hiện các công việc:

+ Phân tích tần số quét điện môi (FDS) MBAT4E8.1

+ Phân tích phóng điện cục bộ kết hợp đo tổn hao điện môi tgδ cáp lực 434E8.1

· Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế vệ sinh công nghiệp MBAT4, CS1T4, CS0T4 CS3T4, CS4T4, tán cáp lực 434 tại trạm E8.1 Đồng Niên

Cắt các MC: 134, 434E8.1
Cắt DCL: 134-5E8.1
Kéo MC434E8.1 ra vị trí thí nghiệm.
Đóng các tiếp địa: 134-55,

434-38E8.1

(Phiếu thao tác do Điều độ B8 lập và duyệt)

Chuyển phương thức các ĐZ theo lịch cụ thể phần dưới

ĐLTP Hải Dương

23

· ĐZ177E5.9 Tràng Bạch - 171, 172E8.17 SIC, 172E8.2 Hoàng Thạch

 

· ĐZ178E5.9 Tràng Bạch - 171E8.2 Hoàng Thạch

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

Xí nghiệp xây lắp điện Thanh Bình

0400 ¸ 1500

Ngày 24/09

Xí nghiệp xây lắp điện Thanh Bình thi công hạng mục SCTX năm 2023 với nội dung: Thay dây chống sét TK50, phụ kiện hiện trạng bằng dây TK50 mới từ vị trí cột 16 đến cột 20 và từ cột 23 đến 27 của ĐZ110kV mạch kép lộ ĐZ177E5.9 - 171, 172E8.17, 172E8.2 và  ĐZ178E5.9 - 171E8.2

Cắt điện các ĐZ177E5.9 Tràng Bạch - 171, 172E8.17 SIC,  172E8.2 Hoàng Thạch và ĐZ178E5.9 Tràng Bạch - 171E8.2 Hoàng Thạch theo phương thức và phiếu thao tác của Điều độ A1

Mất điện trạm E8.2 Hoàng Thạch và trạm E8.17 Tân Hà Kiều

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

24

· ĐZ176E5.9 Tràng Bạch - 172E8.12 Hòa Phát


· ĐZ171E8.12 Hòa Phát - 171E8.10 Nhị Chiểu

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

0400 ¸ 1200

Ngày 24/09

Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế xử lý tiếp xúc lèo tại vị trí cột 50 của ĐZ176E5.9 - 172E8.12 có dấu hiệu phát nhiệt.

(Ghi chú: Cắt điện ĐZ171E8.12 - 171E8.10 do ĐZ này đi chung cột với ĐZ176E5.9 không đảm bảo khoảng cách an toàn khi công tác)

Cắt điện ĐZ176E5.9 Tràng Bạch - 172E8.12 Hòa Phát và ĐZ171E8.12 Hòa Phát - 171E8.10 Nhị Chiểu theo phương thức và phiếu thao tác của Điều độ A1

Lưu ý: Đề nghị Điều độ A1 đóng MC112E8.10 trước thời điểm căt điện để công tác

Không mất điện phụ tải

25

ĐZ nhánh VSIP1 Î473E8.21

ĐL Cẩm Giàng

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ N&T

0700 ¸ 1100

Ngày 24/09

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ N&T thực hiện các công việc:

+ Lắp đặt xà sứ, CDLĐ + Recloser, CSV, TU và các phụ kiện đi kèm tại cột 02 nhánh VSIP1Î ĐZ473E8.21 để làm điểm đóng cắt đầu nhánh cho TBA xây dựng mới.

+ Đấu nối ĐZ22kV cấp điện cho TBA Công ty TNHH Best Pacific Việt Nam 2.500kVA-22/0,4kV  xây dựng mới tại cột 02 nhánh VSIP1ÎĐZ473E8.21. Từ cột điểm đấu đến TBA xây dựng mới sử dụng cáp ngầm loại Cu/XLPE/ PVC/DSTA/PVC-W-3x120mm2, dài 125m.

Cắt điện ĐZ nhánh VSIP1 Î473E8.21

(Thao tác CDPT473-7A/01 + CDCL473-7B/01 nhánh VSIP1 ÎĐZ473E8.21)

ĐL Cẩm Giàng

03 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

26

ĐZ473E8.15 ÷ CDCL473-7A/13 + CDPT473-7B/13

ĐL Cẩm Giàng

ĐL Cẩm Giàng

0600 ¸ 1200

Ngày 24/09

ĐL Cẩm Giàng thực hiện công việc: Lắp đặt xà sứ, SI, CSV, 01 bộ tụ bù trung thế và các phụ kiện đi kèm tại cột 10ÎĐZ473E8.15 theo phương án SCTX năm 2023

Cắt điện ĐZ473E8.15 ÷ CDCL473-7A/13 + CDPT473-7B/13

(Cắt MC473E8.15, kéo MC473E8.15 ra vị trí thí nghiệm, đóng tiếp địa 473-76E8.15)

ĐL Cẩm Giàng

22 KH

27

ĐZ373E8.6 từ sau  CD373-7/51  ÷ CD81 Nam Đồng, CD nhánh Nghĩa Mỹ

(Cắt điện theo đề nghị của khách hàng Chi nhánh Công ty cổ phần Vinafood 1 Hải Dương)

ĐL Nam Sách

Chi nhánh Công ty cổ phần Vinafood 1 Hải Dương

0600 ÷ 0700

Ngày 24/09

Chi nhánh Công ty cổ phần Vinafood 1 Hải Dương thực hiện: Tháo tách lèo ĐZ35kV nhánh TBA Xăng Dầu - 30kVA tại cột 56ÎĐZ373E8.6 để loại khỏi vận hành do khách hàng không có nhu cầu sử dụng; Thu hồi khoảng dây nhánh TBA Xăng Dầu và TBA Xăng Dầu từ cột điểm đấu 56 đường trục 373E8.6 đến TBA Xăng Dầu-30kVA

Cắt điện ĐZ373E8.6 từ sau  CD373-7/51  ÷ CD81 Nam Đồng, CD nhánh Nghĩa Mỹ

(Cắt nháy MC373E8.6 để thao tác CD373-7/51 không điện)

ĐL Nam Sách

1.025 KH

 

ĐL Kim Thành

 

ĐLTP Hải Dương

28

ĐZ376E8.1 ÷ CD307-6, CDPT371-7/65

(Được chuyển phương thức cấp từ ĐZ371E8.11 lúc 04h20 ngày 24/9/2023)

ĐL Cẩm Giàng

 

ĐLTP Hải Dương

ĐL Cẩm Giàng

 

ĐLTP Hải Dương
 

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0630 ¸ 1130

Ngày 24/09

· ĐL Cẩm Giàng thực hiện: Thay thế 04 quả sứ bị ố màu tại các cột 68, 69; Táp lèo tại cột 71; Kiểm tra phụ kiện bảo dưỡng ĐZ từ cột 66 đến cột 75 - lộ 371E8.11 (Đánh số cột theo tên ĐZ371E8.11)

· Đảm bảo an toàn để ĐLTP Hải Dương và Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương công tác trên ĐZ377E8.1 tại các vị trí đi chung cột với ĐZ376E8.1

Cắt điện ĐZ376E8.1 ÷ CD307-6, CDPT371-7/65

(Thao tác CDPT371-7/65 có điện có tải; Kiểm tra MC376E8.1, CD376-7, CD376-2E8.1 cắt tốt, đóng tiếp địa 376-76E8.1)

ĐL Cẩm Giàng

01 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

29

ĐZ377E8.1 ¸ CD307-6, CD374-7/25 (LL374E8.11-377E8.1), CDPT377-7/22 Minh Tân, CD377-7/44 Xăng dầu K132

ĐLTP Hải Dương

ĐLTP Hải Dương
 

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0630 ÷ 1130

Ngày 24/09

· ĐL thành phố Hải Dương thực hiện các công việc:

+ Kiểm tra, bảo dưỡng, tra mỡ các khớp truyền động, xử lý tiếp xúc tại các vị trí CDCL, CDPT trên ĐZ377E8.1 gồm: CD2A, CD6B, CD8A, CD09, CD11.

+ Đóng  bổ  sung cọc tiếp địa  RC1 và lắp dây tiếp địa tại các  vị trí cột: 03, 04, 05, 12, 13, 14, 15 đường trục 377E8.1

+ Vệ sinh công nghiệp TBA Hàn Trung

+ Sửa chữa, bảo dưỡng ĐZ35kV và TBA Bơm nước thô Việt Hòa thuộc TSKH đã ký hợp đồng QLVH với ĐLTP Hải Dương

·  Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thí nghiệm CBM các thiết bị:

+ Cáp ngầm từ cột CD2A đến cột 03 đường trục 377E8.1

+ Cáp ngầm từ cột CD6B đến cột CD8B đường trục 377E8.1

+ Cáp ngầm từ cột CD09 đến cột CD11 đường trục 377E8.1

+ CDPT6BÎ377E8.1

(Lưu ý: Cắt điện ĐZ376E8.1 ÷ CD307-6, CDPT371-7/65 do các vị trí công tác đi chung cột)

Cắt điện ĐZ377E8.1 ¸ CD307-6, CD374-7/25 (LL374E8.11-377E8.1), CDPT377-7/22 Minh Tân, CD377-7/44 Xăng dầu K132

(Cắt MC377E8.1, Cắt CD377-7, CD377-1E8.1; Cắt CDPT377-7/22 Minh Tân; Đóng tiếp địa 377-76E8.1)

 

Chuyển phương thức ĐZ377E8.1 từ sau CDPT377-7/22 Minh Tân ÷ CDPT377-7/24 Minh Tân, CD27A nhánh Chu Đậu sang ĐZ372E8.16 cấp lúc 06h30 và đến 11h30 sau khi công tác xong chuyển lại theo phương thức cũ (Cắt nháy Rec nhánh Chu Đậu ÎĐZ372E8.16 để thao tác CD27A nhánh Chu Đậu không điện sau khi đã cắt CDPT377-7/22 Minh TânÎ377E8.1)

ĐLTP Hải Dương

524 KH

 

ĐL Nam Sách

 

ĐL Cẩm Giàng

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

30

· ĐZ375E8.10 ¸  CD373-7/02 (LL373-375E8.10), CD XM Thành Công 3 - 375E8.10, CD375-7/21 Vụ Sơn

 

· ĐZ374E8.10 ¸  CD374-7/21 (LL373-374E8.10), CD XM Thành Công 3 - 375E8.10

ĐL Kinh Môn

ĐL Kinh Môn

0600 ÷ 0900

Ngày 24/09

ĐL Kinh Môn thực hiện: Kiểm tra bảo dưỡng ĐZ35kV mạch kép lộ 374-375E8.10 từ xuất tuyến đến cột 20

(Lưu ý: Không công tác tại các vị trí cột 08, 09, 10, 11 do chung nguồn với lộ 373E8.10)

· Lúc 06h00:

- Cắt các MC: 374, 375E8.10

- Kéo MC374, 375E8.10 ra vị trí thí nghiệm

- Cắt CD375-7/21 Vụ Sơn và cắt CD375-7/53 Cộng HòaÎ375E8.10 không điện

- Cắt nháy MC370E8.6 để đóng CDPT80 Long Xuyên (CDPT95 Long Xuyên cũ) không điện

- Đóng các tiếp địa: 374-76, 375-76E8.10

· Đến 09h00:

Sau khi công tác xong, thực hiện:

- Kiểm tra CD375-7/21 Vụ Sơn Î375E8.10 cắt tốt

- Cắt các tiếp địa: 374-76, 375-76E8.10

- Kiểm tra MC374, 375E8.10 cắt vị trí thí nghiệm; Đưa MC374, MC375E8.10 vào vị trí vận hành; Đóng các MC: 374, 375E8.10

ĐL Kinh Môn

ĐZ374E8.10 mất

303 KH

 

ĐZ375E8.10 mất

04 KH

 

ĐL Kim Thành

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

31

ĐZ375E8.10 từ sau CD375-7/21 Vụ Sơn ÷ CD375-7/53 Cộng Hòa

ĐL Kinh Môn

Công ty cổ phần xây dựng HaLuTa

 

Công ty TNHH MTV Group VN

 

ĐL Kinh Môn

0600 ÷ 1300

Ngày 24/09

· Công ty cổ phần xây dựng HaLuTa thi công công trình ĐTXD năm 2022, hạng mục “Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện trung áp khu vực TP Chí Linh, TX Kinh Môn và huyện Cẩm Giàng” công tác đoạn từ cột 43 đến tủ RMU An Lưu lộ 375E8.10 với các nội dung sau:

+ Tại cột 43ÎĐZ375E8.10: Lắp đặt 01 bộ CDLĐ35kV, CSV35kV, xà, giá đỡ, thang trèo, ghế thao tác và các phụ kiện kèm theo để đấu nối đường cáp ngầm từ cột 43 đến ngăn dự phòng tại tủ RMU An Lưu (Sử dụng cáp ngầm loại AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W- 40,5kV-3x300mm2, dài 604m).

+ Tháo dỡ thu hồi 478m dây AC70 cũ từ cột 43 đến cột 52ÎĐZ375E8.10; Thu hồi toàn bộ cột, xà, sứ tại các vị trí cột 47, 48, 49, 49A, 50 và 51 ÎĐZ375E8.10

+ Tại cột giàn TBA Kho Bạc ÎĐZ375E8.10: Lắp bổ sung 02 chụp LT3m, lắp xà đầu trạm X1-3Đ, X2-6Đ để chuyển đấu nối cho nhánh TBA Kho Bạc từ cột 43 lộ 375E8.10 sang lấy điện tại cột giàn TBA Chi cục thuế

→ (Tiếp nội dung trang sau)

Cắt điện ĐZ375E8.10 từ sau CD375-7/21 Vụ Sơn ÷ CD375-7/53 Cộng Hòa

· Lúc 06h00:

- Cắt các MC: 374, 375E8.10

- Kéo MC374, 375E8.10 ra vị trí thí nghiệm

- Cắt CD375-7/21 Vụ Sơn và cắt CD375-7/53 Cộng HòaÎ375E8.10 không điện

- Cắt nháy MC370E8.6 để đóng CDPT80 Long Xuyên (CDPT95 Long Xuyên cũ) không điện

- Đóng các tiếp địa: 374-76, 375-76E8.10

· Đến 13h00:

Sau khi công tác xong, thực hiện:

- Cắt Rec375/59 Cộng Hòa để cắt CD375-7/59 Cộng Hòa có điện không tải

- Đóng CD375-7/53 Cộng HòaÎ375E8.10 không điện

- Đóng CDLĐ mới lắp tại cột 43Î375E8.10 không điện

- Đóng CDPT tại ngăn dự phòng tủ RMU An Lưu không điện (ngăn đấu nối đường cáp ngầm từ cột 43 đến)

→ (Tiếp nội dung phương thức trang sau)

ĐL Kinh Môn

2.656 KH

 

ĐL Kim Thành

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

31

ĐZ375E8.10 từ sau CD375-7/21 Vụ Sơn ÷ CD375-7/53 Cộng Hòa

ĐL Kinh Môn

Công ty cổ phần xây dựng HaLuTa

 

Công ty TNHH MTV Group VN

 

ĐL Kinh Môn

0600 ÷ 1300

Ngày 24/09

+ Từ cột 43 đến cột 45Î375E8.10: Thay thế dây AC70/11 hiện có bằng dây ACSR-70/11XLPE-4,3/HDPE dài 118m. Tận dụng lại chuỗi sứ néo đơn polymer 35kV hiện có; thay thế phụ kiện và đấu nối hoàn trả cho nhánh TBA Hồng Hà-320kVA

· Công ty TNHH MTV Group VN thi công hạ ngầm ĐZ35kV từ cột số 05 đến TBA Bưu điện An Lưu lộ 375E8.10 với các nội dung:

+ Tại cột 05 nhánh Bưu Điện An Lưu: Lắp mới 01 bộ xà XII-3N; 01 bộ xà đỡ CD; 01 bộ giá đỡ cáp ngầm và CSV; 01 bộ xà đỡ ghế thao tác; 01 bộ CDCL; Thu hồi xà, sứ cũ

+ Tại giàn TBA Bưu điện An Lưu: Lắp mới 02 bộ xà X1-3Đ; 01 bộ xà đỡ cáp ngầm; Thu hồi xà, sứ cũ

+ Thu hồi 65m dây AC35 từ cột 05 đến giàn TBA Bưu điện An Lưu và đấu nối hoàn trả cấp điện bằng đường cáp ngầm mới loại AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC/W 3x70mm2, dài 80m.

· ĐL Kinh Môn kết hợp thực hiện các công việc:

+ Kiểm tra bảo dưỡng ĐZ375E8.10 từ cột 23 đến cột 42 đường trục

+ Thay thế 35 quả sứ PI35kV bằng sứ PI45kV từ cột 01 nhánh Vụ Sơn B đến giàn TBA Vụ Sơn B lộ 375E8.10

- Cắt nháy MC375E8.10 để đóng CD375-7/21 Vụ Sơn không điện

- Thực hiện kiểm tra thứ tự pha của ĐZ375E8.10 đoạn từ sau tủ RMU An Lưu ÷ CD375-7/59 Cộng Hòa và các nhánh UBND huyện 2 + An Trung

- Nếu ngược pha đề nghị HĐNT phối hợp với ĐL Kinh Môn lên phương án đảo pha

· Từ 13h00-13h30:

 Sau khi đóng điện ĐZ375E8.10 từ sau CD375-7/21 Vụ Sơn ÷ CD375-7/59 Cộng Hòa và kiểm tra thứ tự pha đảm bảo đúng thứ tự pha, thực hiện:

- Cắt nháy MC370E8.6 để cắt CDPT80 Long Xuyên (CDPT95 Long Xuyên cũ) không điện

- Kiểm tra Rec375/59 Cộng Hòa cắt tốt

- Đóng CD375-7/59 Cộng Hòa không điện

- Đóng Rec375/59 Cộng Hòa

ĐL Kinh Môn

2.656 KH

 

ĐL Kim Thành

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

32

ĐZ373E8.13 từ sau CD373-7/62 Đại Sơn ÷ CD373-7/95 Hưng Đạo

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ

0600 ÷ 1700

Ngày 24/09

· ĐL Tứ Kỳ thực hiện các công việc:

1) Tại đường trục lộ 373E8.13:

+ Trồng 03 cột LT12m thay thế cho các cột 71, 73, 74 đường trục

+ Trồng bổ sung 01 cột LT14 giữa khoảng cột 94-95

+ Lắp 01 chụp cột 03m tại cột 64

+ Thay 01 quả sứ cách điện tại cột 75

2) Tại ĐZ nhánh Nghĩa Xá: Thay thế 12 quả sứ cách điện đứng PI-35kV cũ bằng 12 quả sứ cách điện đứng PI-45kV tại cột điểm đấu(cột 63Î373E8.13); Thay thế 06 quả tại các cột 01, 02 nhánh Nghĩa Xá; Thay thế 10 quả tại giàn TBA Nghĩa Xá

3) Tại ĐZ nhánh Bơm Lạc Dục: Thay thế 12 quả sứ cách điện đứng PI-35kV cũ bằng 12 quả sứ cách điện đứng PI-45kV tại cột điểm đấu (cột 94Î373E8.13) và tại giàn TBA Bơm Lạc Dục; Thay 01 quả sứ cách điện tại cột 01

4) Tại ĐZ nhánh Đại Đồng 2:

+ Thay 02 quả sứ cách điện tại cột 06

+ Thí nghiệm CBM cáp ngầm nhánh Đại Đồng 2

→ (Tiếp nội dung trang sau)

Cắt điện ĐZ373E8.13 từ sau CD373-7/62 Đại Sơn ÷ CD373-7/95 Hưng Đạo

(Cắt nháy MC373E8.13 để thao tác CD373-7/62 Đại Sơn không điện)

 

Chuyển phương thức ĐZ373E8.13 từ sau CD373-7/95 Hưng Đạo ÷ CD373-7/121 Quang Phục, CD373-7/37 nhánh Quảng Nghiệp sang ĐZ373E8.19 cấp lúc 05h45 và đến 17h15 sau khi khôi phục ĐZ373E8.13 thì chuyển lại theo phương thức cũ (Cắt nháy Rec373/95 Hưng ĐạoÎ373E8.13 để thao tác CD373-7/95 Hưng Đạo có điện không tải; Cắt nháy MC373E8.19 để thao tác CD373-7/121 Quang Phục không điện)

ĐL Tứ Kỳ

1.702 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

32

ĐZ373E8.13 từ sau CD373-7/62 Đại Sơn ÷ CD373-7/95 Hưng Đạo

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ

0600 ÷ 1700

Ngày 24/09

· Công ty cổ phần thiết bị điện Dân Chủ thực hiện các công việc:

+ Lắp 01 chụp cột 3m, 01 bộ xà X2-6N+1Đ tại các cột 73, 75 đường trục lộ 373E8.13

+ Trồng bổ sung 01 cột LT20m tại vị trí cột 73A đường trục 373E8.13; Lắp 01 bộ xà 3X2L-2N, 01 bộ tiếp đất tại cột 73A mới.

+ Trồng bổ sung 02 cột LT20m tại vị trí cột 74A đường trục 373E8.13; Lắp 01 bộ xà 3X2L-2N, 01 bộ tiếp đất tại vị trí cột 74A mới

+ Bổ sung 101.5m dây AC120 từ cột 73A đến cột 74A đường trục 373E8.13

+ Lắp đặt xà sứ, đấu nối cấp điện cho TBA Nhung Xuyến 1.000kVA-35(22)/0,4kV tại cột 74 đường trục 373E8.13 (đã trồng tại vị trí mới). Sử dụng dây AC50, dài 04m

Cắt điện ĐZ373E8.13 từ sau CD373-7/62 Đại Sơn ÷ CD373-7/95 Hưng Đạo

(Cắt nháy MC373E8.13 để thao tác CD373-7/62 Đại Sơn không điện)

 

Chuyển phương thức ĐZ373E8.13 từ sau CD373-7/95 Hưng Đạo ÷ CD373-7/121 Quang Phục, CD373-7/37 nhánh Quảng Nghiệp sang ĐZ373E8.19 cấp lúc 05h45 và đến 17h15 sau khi khôi phục ĐZ373E8.13 thì chuyển lại theo phương thức cũ (Cắt nháy Rec373/95 Hưng ĐạoÎ373E8.13 để thao tác CD373-7/95 Hưng Đạo có điện không tải; Cắt nháy MC373E8.19 để thao tác CD373-7/121 Quang Phục không điện)

ĐL Tứ Kỳ

1.702 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

33

ĐZ377E8.6 ÷ CD307-1, CD100 Cộng Hòa

ĐL Kim Thành

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

 

ĐL Kim Thành

1400 ÷ 1630

Ngày 24/09

· Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Thí nghiệm CBM đoạn cáp ngầm đường trục lộ 377E8.6 từ cột CD14 đến CD14A

· ĐL Kim Thành thực hiện: Bảo dưỡng ĐZ377E8.6 từ cột 10 đến cột 14

Cắt điện ĐZ377E8.6 ÷ CD307-1, CD100 Cộng Hòa

(Cắt MC377E8.6, Kéo MC377E8.6 ra vị trí thí nghiệm; Cắt CD100 Cộng Hòa; Đóng tiếp địa 377-76E8.6)

 

Chuyển phương thức ĐZ377E8.6 từ sau CD100 Cộng Hòa ÷ CD28 Lý Văn, CD373-7/33 (LL373-376E8.16), CD N. Phú Nguyên, CD302-4, MC374E8.16 sang ngăn lộ MC374E8.16 cấp lúc 14h00 và đến 16h30 sau khi công tác xong chuyển lại theo phương thức cũ (Kiểm tra MC374E8.16 cắt vị trí thí nghiệm; Đưa MC374E8.16 vào vị trí vận hành; Đóng MC374E8.16 sau khi đã cắt CD100 Cộng HòaÎ377E8.6)

ĐL Kim Thành

779 KH

 

ĐL Nam Sách

 

ĐLTP Hải Dương

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

34

ĐZ nhánh Mạc Thị BưởiÎ372E8.16

(Cắt điện theo đề nghị của Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Nam Sách)

ĐL Nam Sách

Công ty cổ phần xây dựng điện và tư vấn PTCN Việt Á

0730 ÷ 1130

Ngày 24/09

Công ty cổ phần xây dựng điện và tư vấn PTCN Việt Á thực hiện: Lắp đặt xà, sứ, CDLĐ đầu nhánh cáp ngầm và đấu nối đường cáp ngầm cấp điện cho Trung tâm huyện Nam Sách 800kVA- 35(22)/0,4kV tại cột số 06 nhánh Mạc Thị BưởiÎĐZ372E8.16 (Sử dụng cáp ngầm loại  Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC/W-3x70mm2-40,5kV, dài 175m)

Cắt điện ĐZ nhánh Mạc Thị BưởiÎ372E8.16

(Thao tác CDPT372-7/2A nhánh  Mạc Thị BưởiÎĐZ372E8.16 có điện không tải)

ĐL Nam Sách

620 KH

35

ĐZ478E8.1 từ sau CD478-7(A+B)/48 Bến Hàn ÷ CD475-7(A+B)/71 Bến Hàn, CDCL475-7/58 Đinh Văn Tả

ĐLTP Hải Dương

ĐLTP Hải Dương

1300 ÷ 1730

Ngày 24/09

ĐL thành phố Hải Dương thực hiện cá công việc:

+ Bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc, siết lại ghíp tại các vị trí: Cột 51, 53, 54, 56, 57, 58 đường trục 478E8.1; CDCL475-7B/67 Hoàng Ngân

+ Kiểm tra, bảo dưỡng, xử lý các điểm tiếp và vệ sinh công nghiệp các TBA khách hàng ký hợp đồng bao thầu gồm: Quê Hương, Việt Phát, Phương Anh, Sáng tạo mốt, Pretill.

+ Bảo dưỡng CD, thay 03 pha cầu chì SI cho khách hàng TBA Tiên Dung và TBA Việt Phát 2 theo hợp đồng SXK đã ký giữa Điện lực với khách hàng

Cắt điện ĐZ478E8.1 từ sau CD478-7(A+B)/48 Bến Hàn ÷ CD475-7(A+B)/71 Bến Hàn, CDCL475-7/58 Đinh Văn Tả

(Thao tác CDPT 478-7A/48 Bến Hàn + CDCL 478-7B/48 Bến HànÎĐZ478E8.1)

ĐLTP Hải Dương

16 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

36

ĐZ nhánh Quý DươngÎ374E8.11

ĐL Cẩm Giàng

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ N&T

1300 ¸ 1600

Ngày 24/09

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ N&T thực hiện các công việc:

+ Lắp đặt xà sứ và đấu nối ĐZ35kV cấp điện cho TBA Công ty Cổ phần  sản xuất và thương mại VNFAS 560kVA-35(22)/0,4kV xây dựng mới tại cột số 04 nhánh Quý Dương, lộ 374E8.11. (Từ cột điểm đấu đến TBA xây dựng mới trồng mới 01 cột LT12m, xà X2-6Đ, sử dụng dây AC50, dài 110m)

+ Tháo hạ khoảng dây từ cột 06 nhánh Quý Dương đến giàn TBA Song Hạ - 500kVA để loại TBA Song Hạ ra khỏi vận hành do khách hàng đã làm thủ tục thanh lý hợp đồng với Điện lực Cẩm Giàng)

Cắt điện ĐZ nhánh Quý DươngÎ374E8.11

(Thao tác CDPT374-7/02 nhánh Quý DươngÎĐZ374E8.11 có điện có tải)

ĐL Cẩm Giàng

450 KH

37

Tại các vị trí cột:

01, 02, 03, 04, 05 nhánh Càng Cua ÎĐZ470E8.4

(Phương thức hiện tại đang cấp từ ĐZ472E8.4)

ĐL Chí Linh

Đội thi công Hotline Hải Dương

0800 ÷ 1140

Ngày 25/09

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện với nội dung: Bổ sung tiếp địa dọc cột tại các vị trí cột 01, 02, 03, 04, 05 nhánh Càng Cua ÎĐZ470E8.4 (hiện tại đang cấp từ ĐZ472E8.4) bằng phương pháp hotline

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ472E8.4

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC472E8.4

Không mất điện phụ tải

                 
 

II- Lịch chuyển phương thức các đường dây trong phương thức tuần 38-2023:

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị cắt điện để chuyển phương thức

Đơn vị thực hiện thao tác

Thời gian dự kiến chuyển phương thức

Nội dung chuyển phương thức

Phương thức cắt điện

Đơn vị có phụ tải

1

ĐZ477E8.1 từ sau CD12 Hồng Quang ¸ CD39, CD19, CD477-7A+B/24, CD06, CD07 Bùi Thị Xuân

ĐLTP Hải Dương

0400 ÷ 0420

 

1640 ÷ 1700

Ngày 23/09

· Từ 0400 ÷ 0420: Chuyển phương thức sang ĐZ473E8.13 cấp qua CD07 Bùi Thị Xuân phục vụ cắt điện MBAT3E8.1 để công tác

· Từ 1640 ÷ 1700: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 0400 ÷ 0420:

- Cắt CDPT+CDCL12 Hồng Quang Î477E8.1

- Đóng CDCL+CDPT07 Bùi Thị Xuân (LL477E8.1-473E8.13)

· Từ 1640 ÷ 1700:

- Cắt CDPT+CDCL07 Bùi Thị Xuân (LL477E8.1-473E8.13)

- Đóng CDCL+CDPT12 Hồng Quang Î477E8.1

(ĐLTP Hải Dương lập và duyệt phiếu thao tác)

ĐLTP Hải Dương

2

Thanh cái C41E8.1 gồm các ĐZ:

· ĐZ483E8.1 ¸ CD483-7/03 N.CN Ngô Quyền, CDPT473-7C/RMU Lilama, CD483-7(A+B)/03 N.Tuệ Tĩnh, CD483-7(A+B)/09 Bà Triệu, CD483-7(A+B)/43

 

· ĐZ485E8.1 ¸ CD483-7(A+B)/45 đi N. Bình Lâu, Lèo cột 54, CD485-7(A+B)/03 N. Phủ Lỗ, CDPT483-7/TBA Lê Thanh Nghị

TTĐK

 

E8.1

0400 ÷ 0420

Ngày 23/09

 

2340 ÷ 2400

Ngày 24/09

· Từ 0400 ÷ 0420 Ngày 23/09: Chuyển phương thức thanh cái C41E8.1 sang MBAT1E8.1 cấp để giảm tải cho MBAT4E8.1 trong thời gian cấp hỗ trợ ngày 23/9/2024 và phục vụ cắt điện MBAT4E8.1 ngày 24/9/2023.

· Từ 2340 ÷ 2400 Ngày 24/09: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 0400 ÷ 0420 Ngày 23/09:

- Cắt các MC: 483, 485, 414E8.1

- Kéo MC414E8.1 và xe dao 414-4E8.1 ra vị trí thí nghiệm

- Kiểm tra MC431E8.1 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa MC431E8.1 vào vị trí vận hành

- Đóng các MC: 431, 483, 485E8.1

· Từ 2340 ÷ 2400 Ngày 24/09:

- Cắt các MC: 483, 485, 431E8.1

- Kéo MC431 ra vị trí thí nghiệm.

- Kiểm tra MC414E8.1 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa xe dao 414-4 và MC414E8.1 vào vị trí vận hành

- Đóng các MC: 414, 483, 485E8.1

ĐLTP Hải Dương

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị cắt điện để chuyển phương thức

Đơn vị thực hiện thao tác

Thời gian dự kiến chuyển phương thức

Nội dung chuyển phương thức

Phương thức cắt điện

Đơn vị có phụ tải

3

Thanh cái C43E8.1 bao gồm các ĐZ:

· ĐZ471E8.1 ¸ Ford, DPT471-7/19 đi ĐĐ 02 An Phát, MC472 tại RMU Cty Ford

 

· ĐZ473E8.1 ¸ CD462-7(A+B)/09 đi N.Cụm CN Ngô Quyền, CD483-7/03 N. Cụm CN Ngô Quyền, DPT473-7C/RMU Lilama, CD483-7(A+B)/TBA Nhà Tang Lễ, CD483-7(A+B)/03 N.Tuệ Tĩnh, CD483-7B/TBA In 2, DCL473-7B/TBA Nguyễn Trãi, CD462-(A+7)B/32 Sở Kế Hoạch, DPT473-7E/Trần Hưng Đạo 2, DPT473-7A/Thành Ủy, CD19 (LL462-477E8.1)

 

· ĐZ475E8.1 ¸ Nước VN, CDPT481-7A/TBA ĐLTP, CD23, CD09 TNC, CD477-7/48 (mới).

 

· ĐZ477E8.1 ¸CD12 Hồng Quang, CD473-7B/TBA Nguyễn Trãi

TTĐK

 

E8.1

0420 ÷ 0440

1700 ÷ 1720

Ngày 23/09

· Từ 0420 ÷ 0440: Chuyển phương thức thanh cái C43E8.1 sang MBAT4E8.1 cấp phục vụ cắt điện MBAT3E8.1 để công tác.

 

· Từ 1700 ÷ 1720: Sau khi khôi phục MBAT3E8.1, chuyển lại theo phương thức cũ

Lưu ý: XN Dịch vụ Điện lực Hải Dương cần cài đặt MC443E8.1 theo đúng các chế độ làm việc của các MBA

· Từ 0420 ÷ 0440:

- Cắt các MC: 471, 473, 475, 477, 433E8.1

- Kéo MC433E8.1 ra vị trí thí nghiệm

- Kiểm tra MC443E8.1 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa xe dao 443-3 và MC443E8.1 vào vị trí vận hành

- Đóng các MC: 443, 471, 473, 475, 477E8.1

 

· Từ 1700 ÷ 1720:

- Cắt các MC: 471, 473, 475, 477, 443E8.1

- Kéo MC443E8.1 và xe dao

443-3E8.1 ra vị trí thí nghiệm

- Kiểm tra MC433E8.1 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa MC433E8.1 vào vị trí vận hành

- Đóng các MC: 433, 471, 473, 475, 477E8.1

ĐLTP Hải Dương

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị cắt điện để chuyển phương thức

Đơn vị thực hiện thao tác

Thời gian dự kiến chuyển phương thức

Nội dung chuyển phương thức

Phương thức cắt điện

Đơn vị có phụ tải

4

ĐZ376E8.1 ¸ MC371E8.11, Lèo 09, CD 374-7/01 N. Tiên Kiều, CD371-7/86 N. Kênh Vàng, CLB75, Xăng dầu K132

TTĐK

E8.1

ĐL Cẩm Giàng

0420 ¸ 0440

 

2320 ¸ 2340

Ngày 24/09

· Từ 0420 ¸ 0440: Chuyển phương thức ĐZ376E8.1 sang ngăn lộ 371E8.11 cấp để giảm tải cho MBAT1E8.1 trong thời gian cấp hỗ trợ.

 

· Từ 2320 ¸ 2340: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 0420 ¸ 0440:

- Cắt MC376E8.1

- Cắt CD376-7, CD376-2E8.1

- Kiểm tra CD371-7/01Î371E8.11 đóng tốt

- Kiểm tra MC371E8.11 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa MC371E8.11 vào vị trí vận hành; Đóng MC371E8.11

· Từ 2320 ¸ 2340:

- Cắt MC371E8.11, kéo ra vị trí thí nghiệm

- Kiểm tra MC376E8.1 cắt tốt

- Đóng CD376-2, CD376-7E8.1

- Đóng MC376E8.1

ĐL Cẩm Giàng

5

· ĐZ378E8.1 từ sau CD378-7B/126 ÷ CD378-7/149

 

· ĐZ373E8.7 từ sau Rec373/68 ¸ CD378-7/149, CD377-7/37 N. Quảng Nghiệp

TTĐK

 

ĐL Gia Lộc

2300 ¸ 2320

Ngày 23/09

 

2320 ¸ 2340

Ngày 24/09

· Từ 2300 ¸ 2320 Ngày 23/09: Chuyển phương thức ĐZ378E8.1 từ sau CD378-7/145 ¸ CD378-7/149 sang ĐZ373E8.7 cấp qua CD378-7/149 phục vụ cắt điện thanh cái C32E8.1 để công tác

· Từ 2320 ¸ 2340 Ngày 24/09: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 2300 ¸ 2320 Ngày 23/09:

- Cắt nháy Rec378/126Î378E8.1 để cắt CD378-7B/126 không điện

- Cắt nháy Rec373/68Î373E8.7 để đóng CD378-7/149 (LL378E8.1-373E8.7) không điện

· Từ 2320 ¸ 2340 Ngày 24/09:

- Cắt nháy Rec373/68Î373E8.7 để cắt CD378-7/149 (LL378E8.1-373E8.7) không điện

- Cắt nháy Rec378/126Î378E8.1 để đóng CD378-7B/126 không điện

ĐL Gia Lộc

 

ĐL Tứ Kỳ

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị cắt điện để chuyển phương thức

Đơn vị thực hiện thao tác

Thời gian dự kiến chuyển phương thức

Nội dung chuyển phương thức

Phương thức cắt điện

Đơn vị có phụ tải

6

Thanh cái C44E8.1 bao gồm các ĐZ

· ĐZ474E8.1 ¸ CD19, DPT474-7/17 đi ĐĐ 01 An Phát, CD460-7(A+B)/54 Tân Dân, MC472 tại RMU Cty Ford

 

· ĐZ460E8.1 ¸ CD460-7(A+B)/54 Tân Dân, DPT478-7/01 N. NM nước

 

· ĐZ462E8.1 ¸ CD462-7A+B/09 đi N.Cụm CN Ngô Quyền, DCL483-7B/TBA In 2, CD472-7/11 Nguyễn Công Hoan, CD462-7(A+B)/32 Sở Kế Hoạch, DPT 473-7A/Thành Ủy

 

· ĐZ486E8.1 ¸ CD Bệnh viện 1, CD23

 

· ĐZ488E8.1 ¸ CD09 TNC, CD483-7(A+B)/09 Bà Triệu, CD Bệnh viện 1, CD488 -7(A+B)/43

 

· ĐZ490E8.1 ¸ Đại học Y

TTĐK

E8.1

ĐL Cẩm Giàng

0430 ¸ 0450

 

2240 ¸ 2300

Ngày 24/09

· Từ 0430 ¸ 0450: Chuyển phương thức thanh cái C44E8.1 sang MBAT1E8.1 cấp phục vụ cắt điện MBAT4E8.1 để công tác.

 

· Từ 2240 ¸ 2300: Sau khi khôi phục MBAT4E8.1, chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 0430 ¸ 0450:

- Cắt các MC: 474, 488, 486, 490, 460, 462, 434E8.1

- Kéo MC434E8.1 ra vị trí thí nghiệm

- Kiểm tra MC414E8.1 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa xe dao 414-4E8.1 và MC414E8.1 vào vị trí vận hành

- Đóng các MC: 414, 460, 462, 490, 486, 488, 474E8.1

 

· Từ 2240 ¸ 2300:

- Cắt các MC: 474, 488, 486, 490, 460, 462, 414E8.1

- Kéo MC414E8.1 và xe dao

414-4E8.1 ra vị trí thí nghiệm

- Kiểm tra MC434E8.1 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa MC434E8.1 vào vị trí vận hành

- Đóng các MC: 434, 460, 462, 490, 486, 488, 474E8.1

ĐLTP Hải Dương

 

Tác giả: ; xuất bản: 15/09/2023 07:49
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31