Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 34 (Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 28/8/2023)

Căn cứ kế hoạch sửa chữa lưới điện, thí nghiệm định kỳ các thiết bị và tiến độ các dự án Đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Hải Dương dự kiến thực hiện trong tuần 34/2023, Công ty Điện lực Hải Dương công bố kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và thông báo lịch ngừng giảm dự kiến tới các khách hàng sử dụng điện trong tuần 34/2023 từ ngày 21/8/2023 đến ngày 28/8/2023. Cụ thể theo File đính kèm và bảng dưới đây:

STT

Thành phố, Huyện, Thị xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 21/8

 

 

 

 

 

 

Ngày 22/8

1

Huyện Ninh Giang

08h00

09h00

Thôn Tế Cầu Xã Hồng Đức

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

09h00

10h00

Thôn Tam Cửu Xã Tân Quang

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Ninh Giang

10h00

11h00

Thôn Văn Minh Xã Tân Quang

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Ninh Giang

12h00

13h00

Thôn Đông Tân Xã Tân Hương

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Ninh Giang

13h30

15h30

Thôn Phú Đan Xã Tân Hương

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Bình Giang

08h00

09h30

Một phần thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Cẩm Giàng

08h00     

09h30

TBA Làng Chài ( Xã Đức Chính)

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Cẩm Giàng

10h00     

11h30

TBA CQT Bình Phiên – Thôn Bình Phiên (Ngọc Liên)

Công tác theo kế hoạch

Ngày 23/8

1

Huyện Ninh Giang

08h00

09h00

Thôn Hữu Trung Xã Tân Phong

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

09h00

10h00

Thôn Đà Phố Xã Hồng Phúc

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Ninh Giang

09h00

09h00

Thôn Cúc Thị Xã Kiến Quốc

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Ninh Giang

10h30

15h30

Thôn Văn Hội Xã Văn Hội

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Gia Lộc

06h00

16h30

Khu vực xã Quang Minh, xã Đức Xương, xã Đồng Quang.

Công tác theo KH

6

Huyện Kim Thành

08h00

11h30

TBA Đồng Kênh 3 - 320kVA ÎĐZ377E8.22

* Xã: Tam Kỳ

Thay thế tủ 0,4kV

7

Huyện Kim Thành

07h30

09h30

TBA APT Seraphin A - 500kVA ÎĐZ374E8.6

* Công ty : APT Seraphin

Thay TI định kỳ

8

Huyện Kim Thành

09h30

11h30

TBA CK Bình Dương - 320kVA ÎĐZ471E8.6

* Công ty : Cơ khí Bình Dương

Thay TI định kỳ

9

Huyện Kim Thành

14h00

16h00

TBA Bơm Quảng Đạt A - 560kVA ÎĐZ377E8.22

* Công ty : Xí nghiệp thủy nông huyện Kim Thành

Thay TI định kỳ

Ngày 24/8

1

Huyện Bình Giang

08h00

09h30

Một phần thôn Lại, xã Vĩnh Hưng

Công tác theo kế hoạch

2

Thành Phố Chí Linh

04h30

08h30

- Mất điện một phần khu vực phường Sao Đỏ, phường Chí Minh, Phường Văn An

Công tác theo kế hoạch

Ngày 25/8

1

Huyện Ninh Giang

04h00

07h00

Xã: Hiệp Lực

XN KTCTTL Ninh Giang; TT Y Tế Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

04h00

17h30

Thôn Thọ Đa Xã Hiệp Lực

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Ninh Giang

15h30

17h30

Xã: Hiệp Lực

XN KTCTTL Ninh Giang; TT Y Tế Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Gia Lộc

06h00

16h30

Khu vực xã Thống Nhất, xã Yết Kiêu.

Công tác theo KH

5

Huyện Kim Thành

08h00

09h00

TBA Nam Tài B -1.000kVA ÎĐZ373E8.22

* Công ty : TNHH Quốc Tế Nam Tài

Thay công tơ định kỳ

6

Huyện Kim Thành

09h00

10h00

TBA Trường An -1.500kVA ÎĐZ373E8.22

* Công ty : VT Trường AN

Thay công tơ định kỳ

7

Huyện Kim Thành

10h30

11h30

TBA Việt Đông -1.500kVA ÎĐZ375E8.6

* Công ty : CP Ô tô Việt Đông

Thay công tơ định kỳ

Ngày 26/8

1

Huyện Kim Thành

06h00

 

16h20

 

·   ĐZ377E8.22 từ sau DCL 377-7/58 Cẩm La ÷ DCL375-7/146 Đình Giọng :

* Xã:  Đồng Cẩm, Tam Kỳ, Đại Đức

* Công ty:   Bưu điện Đồng Gia 50,  Tân An 500,  Tuấn Tú 630, Tuấn Tú B 560, QC PKKQ 50, XD Hà Nội 1250,  Minh Trường Sơn 560, Thái Dương 1000, Nuôi Trồng TS 180, Vụ Hát Tường A+B+C,

ĐL Kim Thành thi công phương án  sửa chữa thường xuyên năm 2023

2

Huyện Kim Thành

06h00

06h20

·   ĐZ377E8.22 từ XT ÷ DCL377-7/58 Cẩm La :

* Xã:  Kim Anh, Kim Liên, Kim Tân, Đồng Cẩm

* Công ty: Nam Tài U 750, Nam Tài H, Nam Tài V 2000,

Chuyển phương thức cấp điện

3

Huyện Kim Thành

16h00

 

16h20

 

·   ĐZ377E8.22 từ XT ÷ DCL377-7/58 Cẩm La :

* Xã:  Kim Anh, Kim Liên, Kim Tân, Đồng Cẩm

* Công ty: Nam Tài U 750, Nam Tài H, Nam Tài V 2000,

Chuyển phương thức cấp điện

4

Huyện Tứ Kỳ

07h15

11h15

Thôn Văn Tân Xã Văn Tố

Thôn Văn Đồng Xã Văn Tố

Thôn Như Lâm xã Phượng Kỳ

Cty : An Trí Thiện, YouTech, N.C Băng,

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Tứ Kỳ

07h15

07h30

Thôn Đôn Giáo Xã Cộng Lạc

Thôn Đập Đống Xã Văn Tố

Thôn Đồng Kênh Xã Văn Tố

Thôn Đông Lâm , Đồng Lộc xã Văn Tố

Thôn Thanh Kỳ xã An Thanh

Cty : C.S Mỹ Nghệ, NG.Th.Mến , Tuấn KIệt

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Tứ Kỳ

11h15

11h30

Thôn Đôn Giáo Xã Cộng Lạc

Thôn Đập Đống Xã Văn Tố

Thôn Đồng Kênh Xã Văn Tố

Thôn Đông Lâm , Đồng Lộc xã Văn Tố

Thôn Thanh Kỳ xã An Thanh

Cty : C.S Mỹ Nghệ, NG.Th.Mến , Tuấn KIệt

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Tứ Kỳ

07h10

11h10

Thôn An Nhân TT Tứ KỲ

Thôn Toại An xã Chí Minh

Thôn Mạc Xá xã Quang Phục

Cty : Hồng Ngọc, Hà Bắc, Lilama, Cây Trồng TS Tứ Kỳ, Lilama, xuân quỳnh , Việt Đài ,Tuyên Du1,2, V.V Hạt, TT Y Tế , Nguyễn Th..Miên

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Tứ Kỳ

07h10

07h20

Xã Chí Minh

TT Tứ Kỳ,

Xã An Thanh

Thôn Đôn Giáo Xã Cộng Lạc,

Xã  Quang Trung

Cty : Trung Kiên, Nhà Máy Nước, Vạn lộc , Hoàng Minh, Nước sạch Đông Kỳ,

Công tác theo kế hoạch

9

Huyện Tứ Kỳ

11h10

11h20

Xã Chí Minh

TT Tứ Kỳ,

Xã An Thanh

Thôn Đôn Giáo Xã Cộng Lạc,

Xã  Quang Trung

Cty : Trung Kiên, Nhà Máy Nước, Vạn lộc , Hoàng Minh, Nước sạch Đông Kỳ,

Công tác theo kế hoạch

Ngày 27/8

1

Huyện Ninh Giang

08h00

11h00

Công ty TNHH MTV SenYing

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

11h30

13h30

HKD Phạm Thành Lập

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Ninh Giang

05h00

05h20

Xã: Vạn Phúc;Ứng Hoè;Hồng Đức;An Đức;Tân Quang

Cty:Phạm Thành Lập;WingsBurgVN;Tân Long;PK Y tế Đức Minh

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Ninh Giang

16h40

17h00

Xã: Vạn Phúc;Ứng Hoè;Hồng Đức;An Đức;Tân Quang

Cty:Phạm Thành Lập;WingsBurgVN;Tân Long;PK Y tế Đức Minh

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Gia Lộc

07h30

15h00

TBA Nguyễn Xuân Ý (TBA khách hàng)

Công tác theo KH

6

Huyện Gia Lộc

05h00

05h20

Khu vực xã Quang Minh, xã Đức Xương, xã Đồng Quang, xã Thống Kênh, xã Đoàn Thượng, xã Hồng Hưng.

Chuyển phương thức

7

Huyện Gia Lộc

16h40

17h00

Khu vực xã Quang Minh, xã Đức Xương, xã Đồng Quang, xã Thống Kênh, xã Đoàn Thượng, xã Hồng Hưng.

Chuyển phương thức

8

TX Kinh Môn

06h00

07h30

Xã: Một phần phường Phú Thứ

Cty: Than Cao Xanh, BV Nhị Chiểu, XM Vạn Chanhs, TTS, Trường Anh, VTC Group

Công tác theo kế hoạch

9

TX Kinh Môn

15h00

16h30

Xã: Một phần phường Phú Thứ

Cty: Than Cao Xanh, BV Nhị Chiểu, XM Vạn Chanhs, TTS, Trường Anh, VTC Group

Công tác theo kế hoạch

10

Huyện Thanh Miện

05h00

05h20

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần Thị Trấn Thanh Miện gồm khu Phượng Hoàng Thượng, Vàng Hạ, Triệu Nội, Thái Thạch.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Bệnh Viện Đa Khoa TM, Bơm Phượng Hoàng A.

Chuyển phương thức cấp điện.

11

Huyện Thanh Miện

16h40’

17h00

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần Thị Trấn Thanh Miện gồm khu Phượng Hoàng Thượng, Vàng Hạ, Triệu Nội, Thái Thạch.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Bệnh Viện Đa Khoa TM, Bơm Phượng Hoàng A.

Chuyển phương thức cấp điện.

12

Huyện Tứ Kỳ

06h30

15h30

Thôn Ngọc Lặc, Phạm Xá xã Ngọc Sơn

Xã Đại Sơn

Cty : Hùng Mạnh, Xuân Cầu, VL Mài, XD Ngọc Sơn, DNT, Nhung Thanh, Mỹ Lạc, Sungjinnice, Nam Am, Trường Hải, Đồng Tâm, Fuji, Phúc Đạt, RichWay, DNTN Ngọc Sơn, Bùi Văn Thu, Nguyễn Văn Khai, An Thái, Phú Yên, Thuận Cương, Hoàng Gia Việt, Đặng Xuân Thanh, Thành Đông, Quang Minh, Đoàn Minh Công

Công tác theo kế hoạch

13

Huyện Tứ Kỳ

06h30

06h45

: Ngọc Sơn, Đại Sơn, Hưng Đạo, Bình Lãng, Tái Sơn, Quang Phục, Tân Kỳ, Chí Minh, Quang Trung, An Thanh, TT Tứ Kỳ

Công ty: Hùng Mạnh, Xuân Cầu, VL Mài, XD Ngọc Sơn, DNT, Nhung Thanh, Mỹ Lạc, Sungjinnice, Nam Am, Trường Hải, Đồng Tâm, Fuji, Phúc Đạt, RichWay, DNTN Ngọc Sơn, Bùi Văn Thu, Nguyễn Văn Khai, An Thái, Phú Yên, Thuận Cương, Hoàng Gia Việt, Đặng Xuân Thanh, Thành Đông, Quang Minh, Đoàn Minh Công, Mạnh Cường, Phạm Văn Cường, MHP, MS Vina, Minh Tú, Đăng Dương, Tiểu Đoàn 23, Hoàng Long, Nguyễn Văn Lực,  Huệ Lực, YezinVina, Trường Phát 1+2, Yezin, Đức Mạnh Phát, XN Giống, NMN An Thanh, Vạn Lộc, NMN Đông Kỳ, Hoàng Minh, CC Thuế, Nguyễn Thị Miên, Vũ Văn Hạt, TT Y Tế, Cây Trồng & TS, Hà Bắc, Hồng Ngọc, Lilama, Xuân Quỳnh, Việt Đài, Tuyên Du 1+2.

Công tác theo kế hoạch

14

Huyện Tứ Kỳ

15h30

15h45

: Ngọc Sơn, Đại Sơn, Hưng Đạo, Bình Lãng, Tái Sơn, Quang Phục, Tân Kỳ, Chí Minh, Quang Trung, An Thanh, TT Tứ Kỳ

Công ty: Hùng Mạnh, Xuân Cầu, VL Mài, XD Ngọc Sơn, DNT, Nhung Thanh, Mỹ Lạc, Sungjinnice, Nam Am, Trường Hải, Đồng Tâm, Fuji, Phúc Đạt, RichWay, DNTN Ngọc Sơn, Bùi Văn Thu, Nguyễn Văn Khai, An Thái, Phú Yên, Thuận Cương, Hoàng Gia Việt, Đặng Xuân Thanh, Thành Đông, Quang Minh, Đoàn Minh Công, Mạnh Cường, Phạm Văn Cường, MHP, MS Vina, Minh Tú, Đăng Dương, Tiểu Đoàn 23, Hoàng Long, Nguyễn Văn Lực,  Huệ Lực, YezinVina, Trường Phát 1+2, Yezin, Đức Mạnh Phát, XN Giống, NMN An Thanh, Vạn Lộc, NMN Đông Kỳ, Hoàng Minh, CC Thuế, Nguyễn Thị Miên, Vũ Văn Hạt, TT Y Tế, Cây Trồng & TS, Hà Bắc, Hồng Ngọc, Lilama, Xuân Quỳnh, Việt Đài, Tuyên Du 1+2.

Công tác theo kế hoạch

15

TP Hải Dương

06h30

13h30

Mất điện một phần khu vực phường Tân Bình, Phạm Ngũ Lão, Trần Phú

Thực hiện công việc theo kế hoạch

16

TP Hải Dương

06h30

15h30

Mất điện một phần khu vực Ngọc Lặc ;  Phạm Xá

Thực hiện công việc theo kế hoạch

Ngày 28/8

1

Huyện Bình Giang

08h00

09h30

Một phần thôn My Thữ, xã Vĩnh Hồng )

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Tứ Kỳ

15h00

19h00

Thôn Hà Hải xã Hà Kỳ

Cty : Việt Thanh, Đỗ Hữu vang

Công tác theo kế hoạch

 

Mời Quý độc giả xemchi tiết tại đây

Kế hoạch bảo dưỡng sử chữa chi tiết xin mời xem tại đây:

Tác giả: ; xuất bản: 18/08/2023 06:27
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31