Lịch cắt điện, vận hành ĐZ

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 13 TỪ 21/3/2022 ĐẾN NGÀY 27/3/2022

 

STT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 22/3

1

TP Hải Dương

08h30

09h30

Mất điện:  Một Phần Khu vực Khu đô thị mới phía Tây Nam Cường

Công tác theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

10h00

13h00

Mất điện:  Một Phần Khu vực Ngọc Lặc - TPHD

Công tác theo kế hoạch

Ngày 24/03

1

Huyện Bình Giang

23h00

23h20

Kết cấu thép 568, Ô tô Nguyên,  Serin, Đại Địa, Green Yellow

Chuyển phương thức

2

Thị xã Kinh Môn

05h30

 

09h30

 

Cty: Long An 999, Thân Thị Tám, Phú Tân, nước sạch Minh Tân, Cơ khí Phạm Tân, Đóng tàu Duy Tân.

Xã: TBA Duy Tân E, F, TBA Tân Dân A, B,C,D,E,F.

Công tác theo kế hoạch

3

TP Hải Dương

08h30

11h00

Mất điện:  Một Phần Khu vực: Đường Nguyễn Hữu Cầu  Phường Ngọc Châu

Công tác theo kế hoạch

Ngày 25/3

1

Huyện Bình Giang

06h30

06h50

Kết cấu thép 568, Ô tô Nguyên,  Serin, Đại Địa, Green Yellow

Chuyển phương thức

2

Thanh Miện

05h00

 

05h15

 

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Thanh Giang, Xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng B.My Động.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Ninh Giang

08h00

16h00

Thôn Đoàn Xá xã Tân Quang

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Ninh Giang

09h00

13h00

Thôn Hữu Trung xã Tân Phong

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Ninh Giang

10h00

14h00

Thôn Đại Đồng xã An Khê

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Ninh Giang

 

05h00

 

05h15

-Thôn Phụ Rực xã Hồng Phúc; xã Hưng Long; xã văn Giang (cũ)

- Công ty May Hải Anh;Haichuang;Glory;Gạch Hưng Long;XNKTCT TL Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

7

TP Hải Dương

08h30

11h30

Mất điện:  Một Phần Khu vực: Khu Dân cư Kim Lai

Công tác theo kế hoạch

Ngày 26/3

1

Thành Phố Chí Linh

06h30

15h30

- Phường: Hoàng Tân, Hoàng Tiến, Bến Tắm, và mất điện một phần Phường Hoàng Tân.

- Xã: Hoàng Hoa Thám, Bắc An.

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Minh Phúc, Tràng Tiền, Kho 91, Nữ 454, Đơn Vị sư 395, Đơn Vị D6, Đất Sét tinh, Thăng Long, Hưng Hà, XD Bình Dương, Hoàng Tân, Chịu Lửa Hưng Đạo, Minh Anh, Mộc Hợp Tiến, Đại Phong, ABC, Chân Thiện Mỹ, Trung Việt, Đại Việt Cổ, Việt Thanh, VLXDPL, Bưu Điện Hoàng Tiến, Chấn Mải, Phùng Chí Thanh, Gốm Hoa Sơn, Gốm Mỹ, Phú Thịnh Phát, Hộ KD Hoàng Thị Thanh Nhuần.

Cắt điện công tác theo kế hoạch

2

Huyện Nam Sách

07h30

11h30

Cty: Bê tông Thăng Long, Minh Hiệp, Gốm Chu Đậu, Hapro Chu Đậu, XNTN, Nước sạch Thái Tân, Thiết bị y tế Hải Dương.

Xã: Minh Tân, Hồng Phong, Thái Tân, An Sơn

Cắt điện công tác theo kế hoạch

3

Thị xã Kinh Môn

06h00

11h30

Xã: Phường Phú Thứ, Phường Minh Tân

Công ty: TTS, Trường Anh, Khánh Linh, Sơn NaVa, Hoài Phát, Phú Thuận, KS Việt Nam, Vôi CN DLH, TH Phú Thịnh, Phú Duy, Đức Phúc 2, NH Vietinbank, Cường Thịnh, Nhôm Tân Đông, MĐ Thống Nhất, MĐ Áng Bát, Tân Sơn Cơ Giới, Ánh Hồng, MTV 6&9, Bùi Minh Ngọc, Thanh Quyết, VT Minh Tuấn, CP Phú Thịnh, Áng Sơn, Phú Thịnh, Trường cấp 3 Nhị Chiểu, Đức Việt 568, NH Đầu Tư Phát Triển, BT Thành Hưng, CS Cầu Đá Vách, Đức Dương, Tiến Trung, Thành Phát 668, Minh Phúc, Việt Ngân, Triệu Vương, Việt Anh, Nước sạch Minh Tân.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 27/3

1

Huyện Bình Giang

06h0

07h00

Xã:

 • Xã Cổ Bì, Hồng Khê, Nhân Quyền, Bình Xuyên, một phần xã Thái Học, một phần huyện Thanh Miện ( TBA Văn Xá, CQT Văn Xá, Bơm Phạm Lý, Tiên Nữ )

Cty:  Duy Thái Hưng, PanTa, Bùi Huy Phong, Gia Anh, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo ...

 

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Bình Giang

06h0

09h00

Xã:

 • Xã Bình Xuyên , một phần huyện Thanh Miện ( TBA Văn Xá, CQT Văn Xá, Bơm Phạm Lý, Tiên Nữ )

Cty:  Duy Thái Hưng, PanTa, Bùi Huy Phong, Gia Anh, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo ...

 

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Bình Giang

06h10

06h30

Xã:

Xã Hùng Thắng, Tân Việt, Long Xuyên ( trừ TBA Long Xuyên D,G )

Chuyển phương thức

4

Huyện Bình Giang

15h40

16h00

Xã:

Xã Hùng Thắng, Tân Việt, Long Xuyên ( trừ TBA Long Xuyên D,G )

Chuyển phương thức

5

Huyện Gia Lộc

05h40

06h00

- xã: Thống Nhất, Yết Kiêu, Xã Liên Hồng(TP Hải Dương).
- KH: Vĩnh Nghiệp, Nước Sạch Thống Nhất.

Chuyển phương thức

6

Huyện Gia Lộc

09h20

09h40

- xã: Thống Nhất, Yết Kiêu, Xã Liên Hồng(TP Hải Dương).
- KH: Vĩnh Nghiệp, Nước Sạch Thống Nhất.

Chuyển phương thức

7

Thành Phố Chí Linh

07h15

12h15

- Mất điện một phần Phường Văn An

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: TM Sao Đỏ, Thiên An, Đại Ngĩa, thánh Khởi, Lilama, Cẩm Thái Hưng, XN Bình Minh, Đại Nghĩa, Quang Tuấn, Đại Dương.

Cắt điện công tác theo kế hoạch

8

Thành Phố Chí Linh

07h15

10h15

- Mất điện một phần Phường Chí Minh

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Siêu Thị Smart, Contrexim, Trại Giam K2, Bơm Kênh Trung, Bơm Chí Minh, Bơm Đồn điền Tây, Dịch Vị Giải Trí Hoàn Hảo.

Cắt điện công tác theo kế hoạch

9

Thành Phố Chí Linh

07h15

16h15

- Mất điện một phần Thôn Kỳ Đặc - Phường Văn An

Cắt điện công tác theo kế hoạch

10

Huyện Kim Thành

 

0630

 

1030

ĐZ nhánh Thượng Vũ A thuộc ĐZ 371E8.6

KH: TBA Thượng  Vũ A

Công ty cổ phần xây lắp & dịch vụ Sông Đà công tác

11

Huyện Kim Thành

0600

0800

ĐZ371E8.22

* Xã: Kim Xuyên, Phúc Thành, Kim Anh.s

* KH: Trung Kiên B+C 1000+1500, Trung Kiên D 1500+1500, , Phú Thành 750, XD Phú Thái 50, Cường Ngoan 560, Anh Tuấn 250, Nhật Nam 250, Bệnh Viện KT 630, Phúc Sơn KT 320, Trung Kiên B,

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng điện Yên Hưng công tác

12

ĐL Thanh Hà

06h00

09h00

- Các xã: Việt Hồng, Thanh An.

- Công ty: Fidico, Hiệp Hạnh, TTCN Thanh Niên.

Chuyển phương thức

13

ĐL Thanh Hà

06h30

15h30

- Các xã: Vĩnh Lập.

- Công ty: Hoài Sơn, Cheng chuang

Chuyển phương thức

14

ĐL Thanh Hà

06h30

06h50

- Các xã: Thanh Khê, TT Thanh Hà, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Quang, Cẩm Chế, Liên Mạc, Thanh Xuân, Thanh Lang.

- Công ty: Chi Cục thuế, TT Y tế huyện, Nguyễn Văn Hiếu, Kho Bạc, UBND huyện 1+2, Giầy Hiệp An, Kim Long, Ngô Xuân Thắng 2, Đài VT Thanh Hà, Cầu Hợp Thanh, NS Thanh Bính, Phúc Cường 2, NS Thanh Lang, Xuân Hiền.

Chuyển phương thức

15

ĐL Thanh Hà

15h30

15h50

- Các xã: Thanh Khê, TT Thanh Hà, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Quang, Cẩm Chế, Liên Mạc, Thanh Xuân, Thanh Lang.

- Công ty: Chi Cục thuế, TT Y tế huyện, Nguyễn Văn Hiếu, Kho Bạc, UBND huyện 1+2, Giầy Hiệp An, Kim Long, Ngô Xuân Thắng 2, Đài VT Thanh Hà, Cầu Hợp Thanh, NS Thanh Bính, Phúc Cường 2, NS Thanh Lang, Xuân Hiền.

Chuyển phương thức

16

ĐL Thanh Hà

06h00

06h20

- Các xã: Thanh Khê, TT Thanh Hà, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Quang, Cẩm Chế, Liên Mạc, Thanh Xuân, Thanh Lang.

- Công ty: Chi Cục thuế, TT Y tế huyện, Nguyễn Văn Hiếu, Kho Bạc, UBND huyện 1+2, Giầy Hiệp An, Kim Long, Ngô Xuân Thắng 2, Đài VT Thanh Hà, Cầu Hợp Thanh, NS Thanh Bính, Phúc Cường 2, NS Thanh Lang, Xuân Hiền.

Chuyển phương thức

17

ĐL Thanh Hà

09h00

09h20

- Các xã: Thanh Khê, TT Thanh Hà, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Quang, Cẩm Chế, Liên Mạc, Thanh Xuân, Thanh Lang.

- Công ty: Chi Cục thuế, TT Y tế huyện, Nguyễn Văn Hiếu, Kho Bạc, UBND huyện 1+2, Giầy Hiệp An, Kim Long, Ngô Xuân Thắng 2, Đài VT Thanh Hà, Cầu Hợp Thanh, NS Thanh Bính, Phúc Cường 2, NS Thanh Lang, Xuân Hiền.

 

18

Thanh Miện

06h00

 

09h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Phạm Lý, Văn Xá xã Ngô Quyền.

Công tác theo kế hoạch

19

Thanh Miện

08h00

 

11h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Đoàn Tùng, xã Phạm Kha, Phạm Trấn.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Vietsar, Trường Giang, Leotech 2, Cty Trường Sơn, Thị Đức 2.

Công tác theo kế hoạch

 

20

Thanh Miện

08h00

 

08h20

 

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Cty XD số 7, Đường Ngũ.

Công tác theo kế hoạch

21

Thanh Miện

11h00

 

11h20

 

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Cty XD số 7, Đường Ngũ.

Công tác theo kế hoạch

22

Thanh Miện

23h00

 

23h15

 

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Thanh Giang, Xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng B.My Động.

Công tác theo kế hoạch

23

Huyện Nam Sách

07h10

07h30

Cty:  Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân, Thạch Dương, Tuấn Linh, Yến Thanh, Âu Châu, Hà Bình, Vimax, Minh Tín, Unitedtex, HTX Thành Công, Hồng Ngọc, Tùng Lộc, Huy Hoàng, Hưng luận, NHâm Mạnh, Trường Hải, Vũ Công

Xã:, Quốc Tuấn, Thanh Quang, , Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính, An Bình, An Lâm, Nam Trung

Chuyển phương thức cấp điện

24

Huyện Nam Sách

12h30

12h50

Cty:  Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân, Thạch Dương, Tuấn Linh, Yến Thanh, Âu Châu, Hà Bình, Vimax, Minh Tín, Unitedtex, HTX Thành Công, Hồng Ngọc, Tùng Lộc, Huy Hoàng, Hưng luận, NHâm Mạnh, Trường Hải, Vũ Công

Xã:, Quốc Tuấn, Thanh Quang, , Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính, An Bình, An Lâm, Nam Trung

Chuyển phương thức cấp điện

25

Huyện Nam Sách

07h30

11h50

Cty: Tú Nhận, Bình An, Kinh doanh nước sạch số 11, Hà Hanh, Đô Nga, Dinh Dưỡng Việt Nam, Minh Tín, Thành Phát,

Xã: TT Nam Sách, An Lâm

Cắt điện công tác theo kế hoạch

26

TX Kinh Môn

05h30

16h30

Xã: Phường An Lưu (Lưu Hạ 1,2,  An Trung B, Cộng Hòa), Phường Hiến Thành, Phường Thái Thịnh, Phường Hiệp An, xã Minh Hòa.

Cty:  Trường Cấp 3 KM1, Vietory, Hồng Thắng, Thuận An, BĐ Kinh Môn, Linh Ngọc, Nguyễn Văn Trung, Minh Thắng ( Núi 1 Thái Thịnh), Việt Phú, Nước Sạch Thái Thịnh, Nước Sạch Nguyễn Văn Hảo, Vũ Văn Mận, Trương Văn Huy, Vũ Văn Thủy, Minh Khánh, Minh Ánh, Ngọc Khuê, Trương Văn Tự, Bùi Văn Quyền, Dương Văn Sơn, CN Thủ Đô, Hải Nam.

Cắt điện công tác theo kế hoạch

 

27

 

Huyện Ninh Giang

 

 

23h00

 

23h15

-Thôn Phụ Rực xã Hồng Phúc; xã Hưng Long; xã văn Giang (cũ)

- Công ty May Hải Anh;Haichuang;Glory;Gạch Hưng Long;XNKTCT TL Ninh Giang

 

Công tác theo kế hoạch, chuyển phương thức cấp điện

28

TX Kinh Môn

06h00

09h00

Xã: TBA Hoành Sơn 1

Cty:  Điện nước Duy Tân, Ngô Duy Mỳ.

Cắt điện công tác theo kế hoạch

29

TP Hải Dương

06h30

08h30

Một Phần Khu vực Nhật Tân; KCN Lai Cách, Khu CN Đại AN Phường Tứ Minh, Phường Việt Hòa

Công tác theo kế hoạch

30

TP Hải Dương

06h30

16h30

Một Phần Khu vực: Khu CN Cao AN Phát

Công tác theo kế hoạch

31

TP Hải Dương

07h00

17h00

Một Phần Khu vực: Khu CN Cao AN Phát

Công tác theo kế hoạch

32

TP Hải Dương

04h40

05h00

Một Phần Khu vực Nhật Tân; KCN Lai Cách, Khu CN Đại AN Phường Tứ Minh, Phường Việt Hòa

Chuyển PTVH

33

TP Hải Dương

05h20

05h40

Một Phần Khu vực Nhật Tân; KCN Lai Cách, Khu CN Đại AN Phường Tứ Minh, Phường Việt Hòa

Chuyển PTVH

34

TP Hải Dương

05h40

06h00

Một Phần Khu vực Khu CN Đại AN và Khu Tứ Thông Phường Tứ Minh

Chuyển PTVH

35

TP Hải Dương

09h00

09h20

Một Phần Khu vực Nhật Tân; KCN Lai Cách, Khu CN Đại AN Phường Tứ Minh, Phường Việt Hòa

Chuyển PTVH

36

TP Hải Dương

09h20

09h40

Một Phần Khu vực Khu CN Đại AN và Khu Tứ Thông Phường Tứ Minh

Chuyển PTVH

37

TP Hải Dương

16h20

16h40

Một Phần Khu vực Nhật Tân; KCN Lai Cách, Khu CN Đại AN Phường Tứ Minh, Phường Việt Hòa

Chuyển PTVH

Ngày 30/3

1

Huyện Kim Thành

0715

0730

ĐZ372E8.13 ( nhánh Đào Mạnh  Dần)

* Xã: Liên Hòa G,C

*KH: Đào Mạnh Dần

Chuyển phương thức vận hành

2

Huyện Kim Thành

1115

1130

ĐZ372E8.13 ( nhánh Đào Mạnh  Dần)

* Xã: Liên Hòa G,C

*KH: Đào Mạnh Dần

Chuyển phương thức vận hành

 

 

TAGS:
Tác giả: Theo Trung tâm ĐKX Hải Dương ; xuất bản: 21/03/2022 08:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video