Lịch cắt điện, vận hành ĐZ

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 1 TỪ NGÀY 3/01/2022 ĐẾN NGÀY 09/01/2022

STT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 03/01/2022

 

       

 

Ngày 04/01/2022

1

Huyện  Tứ Kỳ

05h00

23h00

05h20

23h20

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 373E8.7 ( các xã Dân Chủ, Ngọc Kỳ, Quảng Nghiệp)

Xã : Quảng Nghiệp, Dân Chủ, Ngọc Kỳ 

Chuyển phương thức

05h30

17h30

23h00

05h50

17h50

23h20

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 375E8.7 Từ Đo Đếm 22 Triều Trái đến CD375-7/56

Xã: Hà Thanh, Hà Kỳ, Minh Đức

Cty: Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Văn Chiến, Đỗ Hữu Vang, Việt Thanh

Chuyển phương thức

23h00

23h20

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 375E8.19 Từ XT đến CD 375-7/56:

Xã: Nguyên Giáp, Tiên Động

Cty: ZhiXing VN, Mạnh Toàn 1+2

Chuyển phương thức

2

Huyện Bình Giang

09h45

11h15

Xã: Thôn Lương Phúc – xã Hùng Thắng ( TBA Lương Phúc )

Thực hiện công việc theo kế hoạch

08h30

12h30

Xã: Thôn Ô Xuyên – xã Cổ Bì ( TBA Ô Xuyên B )

Thực hiện công việc theo kế hoạch

Ngày 05/01/2022

1

Huyện  Tứ Kỳ

 

06h00

 

06h20

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 375E8.19 Từ XT đến CD 375-7/56:

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 375E8.7 Từ Đo Đếm 22 Triều Trái đến CD375-7/56

Xã: Hà Thanh, Hà Kỳ, Minh Đức, Nguyên Giáp, Tiên Động

Cty: Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Văn Chiến, Đỗ Hữu Vang, Việt Thanh, ZhiXing VN, Mạnh Toàn 1+2

Chuyển phương thức

2

Huyện Thanh Miện

 

08h00

 

     

    16h00

 

-Xã Thanh Tùng: Thôn Phú Cốc.

-Xã Cao Thắng: Thôn Cao Lý

Luân chuyển MBA

Ngày 06/01/2022

1

Huyện  Tứ Kỳ

 

05h00

23h00

 

05h20

23h20

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 373E8.7 ( các xã Dân Chủ, Ngọc Kỳ, Quảng Nghiệp)

Xã : Quảng Nghiệp, Dân Chủ, Ngọc Kỳ 

Chuyển phương thức

2

Huyện Bình Giang

08h30

12h30

Xã: Khu 5 – TT Sặt ( TBA Khu 5 )

Thực hiện công việc theo kế hoạch

09h45

11h15

Xã: Thôn An Đông – xã Thái Hòa ( TBA An Đông 3 )

Thực hiện công việc theo kế hoạch

Ngày 07/01/2022

1

Huyện Bình Giang

08h30

12h30

 

Xã: Thôn Hòa Loan – xã Nhân Quyền ( TBA Hòa Loan )

Thực hiện công việc theo kế hoạch

09h45

11h15

 

Xã: Thôn Phục Lễ  – xã Vĩnh Hồng ( TBA Vĩnh Hồng A )

Thực hiện công việc theo kế hoạch

Ngày 08/01/2022

1

Huyện Thanh Miện

 

23h00

 

     

    23h20

 

-Xã Hồng Phong: Toàn bộ  xã Hồng Phong.

-Xã Thanh Giang gồm các thôn : Phụ Tải ,Võ Văn, Đan Giáp.

-Các KH có TBA: Nhà Máy Nước, Tự Dùng Bơm My Động.

Chuyển phương thức ĐZ

 

23h20

 

     

    23h40

 

 - KH: Khu thị trấn TM, Vô hối, An Lạc.

-Xã Tứ Cường gồm các Thôn : An Nghiệp, An Khoái, Đống Rừng.

Xã Cao Thắng gồm các thôn : Cao Lý, Hòa Bình. Văn Khê, Bằng Bộ

- Các KH có TBA: Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Nam Anh, High Rock,Tài Phát.

Chuyển phương thức ĐZ

 

23h40

 

     

    24h00

 

-Thị Trấn Thanh Miện : Khu Vàng Thượng, Vàng Hạ, Thị Trấn,  Thôn Triệu Nội, Thái Thạch.

-  TBA  KH: Bệnh Viện ĐK Thanh Miện, Ngân Hàng, Mạnh Dũng, Hà Phương, KDC Thị Trấn Thanh Miện 1,Nhôm Quang Minh, Bơm Phượng Hoàng A.

Chuyển phương thức ĐZ

2

TP Hải Dương

08h00

12h00

Điện lực TPHD không mất điện phụ tải.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Gia Lộc

08h00

12h00

ĐZ 488E8.1 các TBA : Bệnh Viện Nhi, Phúc Tuấn 1+2, Bệnh Viện Thần Kinh, CSĐ62m số3

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Ninh Giang

 

23h00

23h30

Xã: Hưng Long, Hồng Phúc, Văn Hội

Công ty: May hải Anh, Haichuang, Gạch Hưng Long, Glory, XNKTCTTL Ninh Giang

Chuyển phương thức cấp điện

23h40

24h30

Xã: Vạn Phúc, Hồng Đức, An Đức, Tân Quang, Văn Hội.

Công ty:

HKD Phạm Thành Lập, WingsBurg, Tân Long, SeesVina; XNKTCTTL Ninh Giang

5

Huyện Kim Thành

06h00

06h20

ĐZ 374E8.6 từ sau Rec 02 Bơm Kim Xuyên – CD N. Ngũ Phúc B:

* Xã: Tuấn Việt, Kim Xuyên.

* KH:  Mạnh Hoạch A 100.

Công ty cổ phần xây lắp điện Hà Nội thực hiện: Làm giàn giáo vượt ĐZ nhánh Ngũ Phúc B tại khoảng cột 33 - 35 nhánh Ngũ Phúc B ĐZ374E8.6 phục vụ thi công kéo dây dẫn của ĐZ110kV Kim Thành đi Thanh Hà

17h00

17h20

06h00

17h20

ĐZ 374E8.6 từ sau CD N. Ngũ Phúc B – hết:

* Xã:   Ngũ Phúc.

* KH:  An Phát A 400, Bơm úng Quảng Đạt B, An Phát B 400, Bơm úng Quảng đạt A 560.

6

Huyện Nam Sách

07h30

11h30

Cty:  Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân, ,

Xã:, Quốc Tuấn, Thanh Quang, , Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính

Công tác theo kế hoạch

Ngày 09/01/2022

1

Huyện  Tứ Kỳ

 

 

 

 

04h00

12h00

17h00

 

 

 

 

04h20

12h20

17h20

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 373E8.7 ( các xã Dân Chủ, Ngọc Kỳ, Quảng Nghiệp)

Xã : Quảng Nghiệp, Dân Chủ, Ngọc Kỳ 

Cắt điện ĐZ 376E8.7 từ ĐĐ19 Minh Đức đến CD 373-7/126 đến CD 373-7/148

Xã:Minh Đức, Quang Khải, TT Tứ Kỳ, Chí Minh, Văn Tố, Phượng Kỳ

Cty: Sky Dragon, N.Đ Cường, Việt Phát Nguyễn Thị Mến, Vạn Sơn, SEES VINA, Thắng Lợi, Tân Phong, Thành Đạt, Bwnhj Viện đa khoa, Hoàng Minh,

Chuyển phương thức

 

 

 

03h40

17h20

 

 

 

04h00

17h40

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 375E8.19 Từ XT đến CD 375-7/56:

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 375E8.7 Từ Đo Đếm 22 Triều Trái đến CD375-7/56

Xã: Hà Thanh, Hà Kỳ, Minh Đức, Nguyên Giáp, Tiên Động

Cty: Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Văn Chiến, Đỗ Hữu Vang, Việt Thanh, ZhiXing VN, Mạnh Toàn 1+2

Chuyển phương

06h00

17h40

06h20

18h00

Cắt điện ĐZ 373E8.19 Từ REC03 Thanh Cường đến ĐĐ 22B.

Xã: Chí Minh

Chuyển phương thức

2

Huyện Thanh Miện

 

23h00

 

 

23h20

 

-Xã Hồng Phong: Toàn bộ  xã Hồng Phong.

-Xã Thanh Giang gồm các thôn : Phụ Tải ,Võ Văn, Đan Giáp

 -Các KH có TBA: Nhà Máy Nước, Tự Dùng Bơm My Động.

Chuyển phương thức ĐZ

 

23h20

 

 

23h40

 

-Thị trấn TM : Khu thị trấn TM, Vô hối, An Lạc.

-Xã Tứ Cường gồm các Thôn : An Nghiệp, An Khoái, Đống Rừng

-Xã Cao Thắng gồm các Thôn : Cao Lý, Hòa Bình. Văn Khê, Bằng Bộ

- Các KH có TBA: Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Nam Anh, High Rock,Tài Phát.

Chuyển phương thức ĐZ

 

21h00

 

 

21h20

 

-Thị trấn Thanh Miện : Khu Vàng Thượng, Vàng Hạ, Thị Trấn,  Thôn Triệu Nội, Thái Thạch.

-  TBA – KH: Bệnh Viện ĐK Thanh Miện, Ngân Hàng, Mạnh Dũng, Hà Phương, KDC Thị Trấn Thanh Miện 1,Nhôm Quang Minh, Bơm Phượng Hoàng A.

Chuyển phương thức ĐZ

3

TP Hải Dương

06h00

16h30

Mất điện một phần khu vực Phường Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo

Công tác theo kế hoạch

06h10

06h30

Mất điện một phần khu vực Phường Quang Trung.

Chuyển phương thức.

17h00

17h20

4

Huyện Ninh Giang

04h00

04h20

Xã: Nghĩa An, Ứng Hòe

Công ty: Universal, Mastina, Đến Vân, Vạn Sơn, JY TRADING VINA, Camex VN, PK Như Ý, NMN Quyết Thắng, Sumidenso, XNKTCTTL Ninh Giang

Chuyển phương thức cấp điện

12h00

12h20

17h00

17h20

04h00

04h20

Xã: Vạn Phúc, Ninh Hải, Đông xuyên, Hồng Dụ, Hồng Phong, Kiến Quốc, Hồng Phúc, Hiệp Lực, Tân Phong, Hưng Long.

Công ty:

Đào Văn Vinh, Đào Văn Viển, Nam Dương, Giầy da Gia Bảo, CPXD Hồng Phong, Đoàn Văn Bao, Giầy Nguyên Hồng, Đắc Trần, Thịnh Đạt, CBNS Vạn Phúc; XNKTCTTL Ninh Giang

21h20

21h40

03h40

04h00

Xã: Tân hương, Đồng Tâm, vĩnh hòa, Hiệp Lực, TT Ninh Giang.

Công ty:

NM nước Tân Hương, Sejin Vina, HKD Nguyễn Học, hùng Sơn, Gỗ Vĩnh Hòa, TT Đăng Kiểm, Vạn Sơn 2, Aquilstar, Cty Phương Nam, TT Dậy Nghề, Trọng Minh, Chi Cục Thuế, XNTDVT Hồng Lạc, Lữ Đoàn 513, UB Huyện, Phúc Hoàng, May XK TOP Việt Nam, Gia Bảo 2, TT Y Tế Huyện Ninh Giang; Sao vàng; Hương Quỳnh Đăng; XNKTCTTL Ninh Giang

Chuyển phương thức cấp điện

17h20

17h40

5

Huyện Kim Thành

06h00

 

06h20

 

ĐZ 374E8.6 từ sau Rec 02 Bơm Kim Xuyên – CD N. Ngũ Phúc B:

* Xã: Tuấn Việt, Kim Xuyên.

* KH:  Mạnh Hoạch A 100.

Công ty cổ phần xây lắp điện Hà Nội thực hiện: Làm giàn giáo vượt ĐZ nhánh Ngũ Phúc B tại khoảng cột 33 - 35 nhánh Ngũ Phúc B ĐZ374E8.6 phục vụ thi công kéo dây dẫn của ĐZ110kV Kim Thành đi Thanh Hà

17h00

17h20

06h00

17h20

ĐZ 374E8.6 từ sau CD N. Ngũ Phúc B – hết:

* Xã: Ngũ Phúc.

* KH:  An Phát A 400, Bơm úng Quảng Đạt B, An Phát B 400, Bơm úng Quảng đạt A 560.

6

ĐL Thanh Hà

06h00

06h20

Xã Thanh Quang, Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập, một phần thôn Thanh Thủy.

Chuyển phương thức

17h40

18h00

7

Huyện Cẩm Giàng

 

06h20

 

06h40

C.ty: XD K132, Hiền Lê, Á Châu, Canada, Hoang Thanh

C.ty: Hùng Vang, Incera, Orisel, Quang Vinh, Hopex, K.R VN, MK, Tân Thịnh HD, You Tai, Minh Thanh, Nhà Máy Hoá chất, Đính Văn Sứ, Hà Hải, Kết cấu thép Cao An, Cty TNHH Khánh Ngọc, Mai Anh, Tự dùng trạm 220kV Đức Chính, Tam Thịnh Vượng, Hộ kinh doanh Trần Văn Đằng, Lilama 69-3, HTX Điện Cao An, Cty Than Hải Phòng, XD K132, Cty TNHH An Thắng, Thái Dương, Trường Thành , Anh Ánh, Minh Thanh, Hợp Thành, HTX Nông sản Đức Chính, Công ty Bình Minh An, Bơm Văn Thai, Phạm Thị Lý, DN Hà Thị Phương, CP Chế biến nông sản Tân Hương, BQL Đền Bia, HuyềnNguyễn Văn Tuấn, Công ty Taeil Vina, Việt Phú, Hưng Huy, Phạm Phùng Nên, Công ty HTC, Doanh nghiệp tư nhân Huân Liễu

Xã: Lai Cách ( TBA Thôm Chằm), ĐLTP HD ( TBA An Định 3)

Xã: TT Lai Cách ( TBA CQT Trằm); Đức Chính (TBA Hảo Hội, An Lãng, Uyển Vũ, Địch Tràng, Đức Chính B, Lôi Xá, Làng chài, Đức chính A,D, Bơm Tiên Kiều); Cẩm Văn ( TBA Cẩm Văn C, Văn Thai 3, Cẩm Văn A, B, D, E, Văn Thai 1, 2, 4, Hoành Lộc, Đền Bia); Cẩm Vũ ( Phú Lộc A, B, C, D, E, Nghĩa Phú 1,2, 3, Hoang Gia 1, 2, 3); Định Sơn ( Cẩm Định A, B, C, D, E, F, G, An Tân, Tân An, bằng Quân, Cẩm Sơn, Cẩm Sơn B, C, CQT Cẩm Sơn); Thạch Lỗi ( Thạch Lỗi A, B, C, D, E, F, NTTS Thạch Lỗi 1, 2, Xóm Đình, Kinh Nguyên); Cẩm Hoàng

Chuyển phương thức vận hành

22h40

23h00

C.ty: XD K132, Hiền Lê, Á Châu, Canada, Hoang Thanh

C.ty: Hùng Vang, Incera, Orisel, Quang Vinh, Hopex, K.R VN, MK, Tân Thịnh HD, You Tai, Minh Thanh, Nhà Máy Hoá chất, Đính Văn Sứ, Hà Hải, Kết cấu thép Cao An, Cty TNHH Khánh Ngọc, Mai Anh, Tự dùng trạm 220kV Đức Chính, Tam Thịnh Vượng, Hộ kinh doanh Trần Văn Đằng, Lilama 69-3, HTX Điện Cao An, Cty Than Hải Phòng, XD K132, Cty TNHH An Thắng, Thái Dương, Trường Thành , Anh Ánh, Minh Thanh, Hợp Thành, HTX Nông sản Đức Chính, Công ty Bình Minh An, Bơm Văn Thai, Phạm Thị Lý, DN Hà Thị Phương, CP Chế biến nông sản Tân Hương, BQL Đền Bia, HuyềnNguyễn Văn Tuấn, Công ty Taeil Vina, Việt Phú, Hưng Huy, Phạm Phùng Nên, Công ty HTC, Doanh nghiệp tư nhân Huân Liễu

Xã: Lai Cách ( TBA Thôm Chằm), ĐLTP HD ( TBA An Định 3)

Xã: TT Lai Cách ( TBA CQT Trằm); Đức Chính (TBA Hảo Hội, An Lãng, Uyển Vũ, Địch Tràng, Đức Chính B, Lôi Xá, Làng chài, Đức chính A,D, Bơm Tiên Kiều); Cẩm Văn ( TBA Cẩm Văn C, Văn Thai 3, Cẩm Văn A, B, D, E, Văn Thai 1, 2, 4, Hoành Lộc, Đền Bia); Cẩm Vũ ( Phú Lộc A, B, C, D, E, Nghĩa Phú 1,2, 3, Hoang Gia 1, 2, 3); Định Sơn ( Cẩm Định A, B, C, D, E, F, G, An Tân, Tân An, bằng Quân, Cẩm Sơn, Cẩm Sơn B, C, CQT Cẩm Sơn); Thạch Lỗi ( Thạch Lỗi A, B, C, D, E, F, NTTS Thạch Lỗi 1, 2, Xóm Đình, Kinh Nguyên); Cẩm Hoàng

Chuyển phương thức vận hành

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 01/01/2022 04:03
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video